ALLEGRA 180 MG 20 FILM TABLET

ALLEGRA 180 MG 20 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699809098671
ETKİN MADDEFEKSOFENADIN HIDROKLORID
FİRMA ADISANOFİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI20
ATC KODUR06AX26
NFC KODUA07732
SGK EŞDEĞER KODUE259B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF12

ATC Sınıflandırması

R – SOLUNUM SİSTEMİ
R06 – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
R06A – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
R06AX – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN DİĞER ANTİHİSTAMİNİKLER
R06AX26 – FEKSOFENADİN

İlacın Kısa Özeti

Allegra 180 mg film tablet

Ağızdan alınır
Etkin madde: Feksofenadin hidroklorür
Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, prejelatinize mısır nişastası, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, hidroksipropil metilselüloz E-15, povidon, titanyum dioksit (E171), kolloidal susuz silika, makrogol 400, pembe demir oksit karışımı, sarı demir oksit karışımı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:
1.Allegra nedir ve ne için kullanılır?
2.Allegra’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3.Allegra nasıl kullanılır?
4.Olası yan etkiler nelerdir?
5.Allegra’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Allegra nedir ve ne için kullanılır?

Allegra’nın etkin maddesi feksofenadin hidroklorür’dür. 1 film tablet içinde 180 mg feksofenadin hidroklorür (168 mg feksofenadin) bulunur. Tabletler, şeftali renkli, modifiye edilmiş kapsül biçimli, film kaplıdırlar.

Allegra, 20 film tabletlik blister içeren karton kutu ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Allegra’nın 2 dozaj şekli mevcuttur. Allegra 180, bir film tablet içinde 180 mg feksofenadin hidroklorür içerir. Allegra 120, bir film tablet içinde 120 mg feksofenadin hidroklorür içerir.

Allegra, antihistaminik ilaçlar grubundandır. Antihistaminik ilaçlar, saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit) denen hastalıkla ortaya çıkan aksırık, kaşıntılı burun akıntısı, gözlerde kızarma ve sulanma gibi belirtileri ayrıca kronik idiyopatik ürtiker denen hastalıkta görülen ciltte kaşıntı ve kızarma gibi belirtileri iyileştirirler.

Doktorunuz size veya 12 yaşından büyük olan çocuğunuza Allegra’yı, kronik idiyopatik artrit adı verilen hastalığa bağlı olarak gelişen aşağıdaki belirtilerin giderilmesi için reçetelemiş olabilir:

 • Ciltte kaşıntı ve kızarıklık

Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

2. Allegra’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Allegra’yı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Allegranın içindeki etkin madde olan feksofenadin hidroklorüre karşı veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa.
 • 12 yaşından küçük çocuklarda (güvenlilik ve etkililik verisi bulunmadığından).

Allegra’yı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Sizde karaciğer ya da böbrek problemleri var ise
 • Kalp hastalığı geçirdiyseniz veya kalp ile ilgili problemleriniz var ise (Allegra gibi ilaçlar kalp atımının hızlanmasına veya düzensiz atmasına sebep olabilir)
 • İleri yaşta iseniz

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuz, Allegra’nın sağlayacağı faydanın, bebeğiniz için olası zarardan daha fazla olduğunu düşünüyorsa, ilacı kullanmanızı tavsiye edebilir. Doktorunuza danışmadan Allegra’yı kullanmayınız.
Allegra tedavisi görürken hamile kaldığınız fark ederseniz, doktorunuzla konuşunuz.
Sadece doktorunuz tedaviye devam etmenizin gerekip gerekmediğine karar verebilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu ilacın anne sütüne geçip geçmediği net değildir. Emzirme sırasında Allegra kullanımı önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.
Ancak, araç kullanmadan önce veya tamamen odaklanmayı gerektiren işlerden önce, bu ilaca olağandışı yanıt göstermediğinizden ve bu ilacın dikkatinizi etkilemediğinden emin olunuz.

İçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her bir tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Alüminyum ve magnezyum hidroksit içeren antiasit ilaçlar alıyorsanız (mide yanması ve asit reflüsünü rahatlatmak için kullanılır), Allegra ile bu tip antiasit ilaçların uygulanması arasında 2 saatlik süre bırakmalısınız
Omeprazol etkin maddesini içeren ilaçlar ile ilaç etkileşimi görülmemiştir.

Aynı zamanda, aşağıdaki hastalıkların tedavisi için ilaç kullanmaktaysanız doktorunuza söyleyiniz:

 • Bazı tip bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon (eritromisin içeren ilaç kullanılır)
 • Bazı mikroskobik mantarların neden olduğu bir enfeksiyon (ketokonazol içeren ilaç kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

Nasıl Kullanılır?

3. Allegra nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Erişkinler ile 12 yaş ve üzerindeki çocuklar için önerilen feksofenadin hidroklorür dozu günde tek doz olarak 180 mg’dır. (Günde 1 adet, Allegra 180 mg Film Tablet)

Uygulama yolu ve metodu:
Allegra ağızdan kullanılır. Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz.
Hazımsızlık şikayetleriniz için alüminyum veya magnezyum içeren antiasit ilaçlar kullanıyorsanız, bu ilaçların alınmasıyla, Allegra’nın yutulması arasında 2 saatlik bir zaman aralığı bırakınız.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı: Allegra 12 yaşından küçük çocuklarda güvenliliği ve etkililiği henüz kanıtlanmadığı için kullanılmaz.
Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastaları kapsayan çalışmalar bu hastalarda feksofenadin hidroklorür dozunun ayarlanmasının gerekli olmadığını göstermektedir.

Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Özel risk gruplarını (böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalar) kapsayan çalışmalar bu hastalarda feksofenadin hidroklorür dozunun ayarlanmasının gerekli olmadığını göstermektedir.
Eğer Allegra’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla Allegra kullandıysanız
Allegra’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Allegra’yı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
Allegra ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Allegra tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız; ciltte kızarıklık ve kaşıntı gibi yakınmalarınız tekrar başlayabilir.

Yan Etkileri nelerdir?

4. Allegra’nın olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Allegra’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerle sıklığı saptanamıyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, Allegra’yı almayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

 • Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlarsanız
 • Yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkarsa

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, Allegra’ya karşı ciddi alerjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Yaygın:
Baş ağrısı
Uyuşukluk
Baş dönmesi
Bulantı
Yaygın olmayan:
Yorgunluk
Baş ağrısı (çocuklarda)
Bilinmiyor:
Ağız kuruluğu
Uykusuzluk
Sinirlilik
Uyku bozuklukları veya kabuslar/aşırı rüya görme (paroniri)
Kalp atımının hızlanması (taşikardi)
Çarpıntı (palpitasyon)
İshal
Döküntü
Kurdeşen (ürtiker)
Kaşıntı
Bunlar Allegra’nın zayıf yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Kullanma Talimatı

ALLEGRA 180 MG 20 FILM TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir