ALDACTAZIDE 25 MG 30 TABLET

ALDACTAZIDE 25 MG 30 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699543010014
ETKİN MADDESPIRONOLAKTON+HIDROKLOROTIAZIT
FİRMA ADIALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUC03EA01
NFC KODUA00497
SGK EŞDEĞER KODUE805A
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFQG

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C03 – DİÜRETİKLER
C03E – DİÜRETİKLER VE POTASYUM TUTUCU AJANLARIN KOMBİNASYONU
C03EA – DÜŞÜK TAVANLI DİÜRETİKLER VE POTASYUM TUTUCU AJANLAR
C03EA01 – HİDROKLOROTİAZİD VE POTASYUM-TUTUCU AJANLAR

İlacın kısa özeti

Aldactazide Tablet 25 mg

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir tablet 25 mg spironolakton ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.
 • Yardımcı maddeler: Kalsiyum sülfat dihidrat, mısır nişastası, PVP K-30, magnezyum stearat, nane aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. Aldactazide nedir ve ne için kullanılır?
2. Aldactazide’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Aldactazide nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Aldactazide’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Aldactazide nedir ve ne için kullanılır?

Aldactazide, beyaz, yuvarlak, nane kokulu, bir yüzünde “SEARLE” yazan, diğer yüzünde ay şeklinde “Aldactazide” yazan tabletlerdir ve 30 tabletlik ambalajlar halinde sunulmuştur.

Her bir tablet 25 mg spironolakton ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir ve aldosteron antagonistleri gurubundandır.

Aldactazide birbirini tamamlayıcı etki mekanizması ve bölgesine sahip iki farklı idrar söktürücü ajanın bileşiminden oluşur, bu sebeple ilave idrar söktürücü ve tansiyonu düşürücü etki sağlar. Buna ek olarak, spironolakton içeriği, tiyazid içeriğinin potasyum azaltıcı etkisinin minimuma indirilmesini sağlar.

Aldactazide ayrıca aşağıdaki durumların tedavisinde de kullanılır:

 • Konjestif kalp yetersizliği (kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık), karın boşluğunda sıvı toplaması ve/veya ödem ile seyreden karaciğer sirozu, nefrotik sendrom (hastanın vücudunda, özellikle bacak, karın ve yüzünde şişliklerin oluştuğu bir böbrek hastalığı) ve diğer ödem ile ilgili durumların tedavisinde,
 • Nedeni bilinmeyen yüksek tansiyonda,
 • Dijital gurubu kalp ilacı (Dijitoksin, Digoxin gibi kalp kası liflerinin gücünü ve kalp kaslarının etkinliğini arttıran bir çeşit kalp ilacı) alan hastalarda; diğer idrar söktürücü ilaçların elektrolit dengesini sağlamak için yetersiz kaldığı veya uygun görülmediği durumların tedavisinde.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Aldactazide’i Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aldactazide’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Böbrek yetmezliği nedeniyle idrar yapamamak,
 • Akut böbrek yetmezliği,
 • Böbreklerin atılım mekanizmasında belirgin bozukluk,
 • Kanda aşırı miktarda potasyum bulunması,
 • Akut ve ya ciddi karaciğer yetersizliği,
 • Böbrek üstü bezlerinin işlevini yitirmesi sonucu oluşan Addison Hastalığı,
 • Spironolakton’a, tiyazid gurubu idrar söktürücülere, süfanamid türevi ilaçlara ya da Aldactazide’in içeriğinde yer alan diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyet varsa,
  ilacı kullanmayınız.

Aldactazide’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Kanda düşük potasyum miktarı olarak tanımlanan hipokalemiden şüpheleniliyorsa (ciltte hissedilen, ve belirgin uzun süreli etkisi olmayan, karıncalanma, uyuşma, iğnelenme, yanma hissi olarak tanımlanan parestezi; kas zayıflığı, yorgunluk, kalbin normalden yavaş çarpması, şok) elektrokardiyogram (EKG) çekilmelidir. Bununla beraber, hafif hiperkalemi (Kanda aşırı miktarda potasyum bulunması) EKG değişimleri ile saptanamadığı için serum potasyum seviyelerinin de kontrol edilmesi gerekir.
 • Sıvı ve elektrolit dengesindeki minör değişimler karaciğer iflasına bağlı komaya sebep olabileceği için karaciğer bozukluğu olan hastalarda Aldactazide dikkatle kullanılmalıdır.
 • Tiyazidler (idrar söktürücü ilaç gurubu) ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda böbrekte filtreleme işleminin azalmasına bağlı olarak kanda üre, azot ve kreatinin miktarının artmasına sebep olabileceği için Aldactazide bu hasta gurubunda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda ilacın birikim etkisi görülebilir.
 • Alerji ya da bronşiyal astım hikayesi olan veya olmayan hastalarda tiyazidlere karşı alerji gelişebilir..
 • Karaciğer iflasına bağlı komada görülene benzer zihin karışıklığı ile kendini gösteren düşük-tuz sendromu nadiren Aldactazide kullanımı sırasında görülebilir. Bu sendrom, bariz sıvı tutulumu ile oluşmadığı için total vücut sıvısının artması nedeniyle vücut sodyumunun konsantrasyonunun azalması durumu olan dilüsyonel hiponatremiden farklıdır. Tedavisi için Aldactazide kullanımı sonlandırılmalı ve sodyum verilmelidir.
 • Tiyazidler diyabeti ağırlaştırabilir ve insülin gereksinimini değiştirebilir. Tiyazid tedavisi sırasında gizli olan diyabet, belirgin hale gelebilir.
 • Böbrek veya karaciğer hastalığınız var ise,
 • Hamileyseniz

Uyarılar ve önlemler

Aldactazide’i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Cilt kanseri geçirdiyseniz veya tedavi sırasında beklenmedik bir cilt lezyonu geçirirseniz. Hidroklorotiyazid ile tedavi, özellikle yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı, bazı cilt ve dudak kanseri tiplerinin (melanom dışı cilt kanseri) riskini artırabilir. Aldactazide kullanırken cildinizi güneş ve UV ışınlarına maruziyetten koruyun.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız..

Aldactazide’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Aldactazide’in yemeklerle birlikte günde bir kez alınması önerilmektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Aldactazide’in hamilelikte kullanımı anne ve fetüs açısından yarar risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra olmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Eğer emziriyorsanız Aldactazide kullanmayınız.

Eğer emziriyorsanız ve Aldactazide kullanmanız gerekiyorsa, bebek beslenmesiyle ilgili alternatif bir yöntem tayin edilmesi için doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Aldactazide’in araç ve makine kullanımına etkisi olabilir. Araç ya da makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Aldactazide’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Aldactazide’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez..

Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer anestezik (cerrahi operasyon öncesi verilen geçici olarak bilinç kaybı ile birlikte duyu fonksiyonlarının ortadan kalkmasını sağlayan ilaçlar) verilerek bir operasyon geçirecekseniz doktorunuza Aldactazide kullandığınızı bildiriniz.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuzun Aldactazide’dozunda ayarlama yapması gerekebilir.

 • Digoksin (kalp kası liflerinin gücünü ve kalp kaslarının etkinliğini arttıran bir çeşit kalp ilacı) veya karbenoksolon (Sindirim kanalında, çoğunlukla gastrik asidin etkisi altında kalan mide veya ince bağırsağın ilk bölümünde oluşan ülserin tedavisinde kullanılan bir çeşit ilaç),
 • Yüksek kan basıncı için olan ilaçlar,
 • Diğer idrar söktürücü ilaçlar,
 • ASA (asetilsalisilik asit), indometazin, mefanamikasit veya ibuprofen gibi ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihaba karşı kullanılan bir ilaç gurubu olan non steroid antienflamatuarlar (NSAİİ),
 • Potasyum takviyeleri
 • Lityum içeren ilaçlar
 • Alkol, barbituratlar yada narkotiklerin Aldactazide® ile beraber kullanımı; uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkınca ortaya çıkan, düşük tansiyona yol açabilir.
 • Diyabet tedavisinde kullanılanilaçlar (insülin, ya da oral yoldan alınanlar)
 • Adrenal bezler veya hipofiz bezi hastalıkta tahrip olduğunda ya da çıkarıldığında yerine koyma tedavisi olarak kullanılankortikosteroidler,
 • Hipofiz bezinden salgılanan endokrin fonksiyonunu düzenleyen bir hormon olan Adrenokortikotropik hormonu (ACTH)
 • Tubokürarin gibi kas-iskelet gevşeticiler
 • Kolestiramin ve kolestipol içeren kolestrol yüksekliği tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Amonyumklorid içeren, vücuttaki aşırı miktarda klorür kaybını tedavi etme amaçlı kullanılan ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir