ADRENALIN 0,25 MG/ 1 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI, 10 AMPUL

ADRENALIN 0,25 MG/ 1 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI, 10 AMPUL Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699580750195
ETKİN MADDEADRENALIN
FİRMA ADIDROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI10
ATC KODUC01CA24
NFC KODUA00384
SGK EŞDEĞER KODUE078C
SGK ETKİN MADDE KODUSGKEP9

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C01 – KARDİYAK TEDAVİ
C01C – KARDİYAK GLİKOZİDLERİ HARİÇ KARDİYAK STİMÜLANLAR
C01CA – ADRENERJİK VE DOPAMİNERJİK AJANLAR
C01CA24 – EPİNEFRİN

İlacın kısa özeti

Adrenalin 1/4 mg /1 ml Ampul

Formülü: Bir ampul, 1 ml’de : Adrenalin bitartarat   0.495 mg

(0.25 mg Adrenalin baz + % 10 eksez doza ekivalan miktar) 

Farmakolojik Özellikleri: Sodyum klorür                 8.60 mg
                                          Sodyum metabisülfit        0.1 mg
                                          Enjeksiyonluk su y.m.      1.00 ml
 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. Adrenalin nedir ve ne için kullanılır?
2. Adrenalin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Adrenalin nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Adrenalin’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Adrenalin nedir ve ne için kullanılır?

1/4 mg /1 ml Adrenalin 10 ve 100 adetlik renkli ampullu kutularda.

 

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Adrenalin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

 • Geriatıik hastalarda, diabetes mellitus’u veya kaıdiyovasküler rahatsızlıkları (angma pektoris, taşikardi ve myokard enfarktüsü) olanlarda ve/veya sempatomimetik aminlere duyarlı olduğu bilinen hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Kronik bıonşiyal astmalı hastalarda, substaııtial amfızem ve aynı zamanda dejeııeratif kalp hastalığı olanlarda ve psikoııörotık hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Koruyucu olarak sodyum nıetabisülfit taşıdığından sülfit alerjisine neden olabilir.
 • Hamilelikteki spoııtaıı veya oksitosin’in indüklediği uteıus kontraksiyoıılarım mlıibe eder ve doğum ağrılarının ıkmcı devresini geciktiıebilir.Utenıs koııtraksiyonunu azaltmaya yetecek dozun kullanılması, hemorajıli uteıus atom periyodunun uzamasına; ayrıca hamilelikte kullanımı, fetusta aııoksiye neden olabilir.Bu sebeplerle tıbbı zorunluluk olmadıkça hamilelerde kullanılmamalıdır.
 • Tanısı konmuş veya şüpheli koııjeııital uzamış QT sendromu veya Toısades de Pomtes hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Tiıoid hastalarında, serebıal arteriosklerozlu hastalarda ve Parkmsoıı hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.
   

Gebelik Kategorisi (Kategori C)
Gebelerde adrenalin kullanımı ile ilgili yeterli ve kontrollü çalışına yapılmamıştır. Adrenalin plasentaya geçer ve gebelik esnasında kullanımı fetıısa aııoksi riski oluşturur. Gebelerde adrenalin kullanılmasındaki yararları ve potansiyel riskleri doktor tarafından belirlenmeli ve çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Laktasyon
Anne sütüne geçip geçmediğine dair yeterli çalışına yoktur. Zorunlu olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç Ve Makine Kullanımına Etkisi
Uygulanamaz.
 

İlaç Etkileşmeleri

 • Aditıf etkiler ve toksisitede artış meydana gelmesi ihtimali yüzünden, adrenalin diğer sempatomimetik ajanlarla birlikte kullanılmamalıdır.
 • Adrenalinin kardiyak ve bronkodilatör etkileri propranolol gibi [3-adreneıjik blokörler tarafından antagonıze edilmektedir.
 • Adrenalinin meydana getirdiği vasokonstrtiksiyon ve hipertansiyon, fentolamin gibi oc-adrenerjik blokörler tarafından antagoııize edilir. Ergo alkaloıdleri, a-adrenerjik blokör özellikleri yüzünden adrenalinin pressör etkisini tersine çevirirler.
 • Adrenalin, klorofom. trikloretilen, siklopropan ve halotan gibi genel anesteziklerle birlikte kullanılmamalıdır.
 • Kalbı aritmiye karşı hassas hale getiren kalp glikozitleri (digitalleı) gibi birtakım ilaçların yüksek dozda verilmekte olduğu hastalarda adrenalin kullanılmamalıdır.
 • İmipıamin gibi tıisiklik antidepıesanlar, difenhidramin gibi antihistanımıkler ve tiroid hormonları, adrenalinin kalp ritm ve atını hızı üzerindeki etkilerim potansiyalize etmektedir.
 • Monoaminoksidaz (M AO) inlıibitörleıiyle kullanımında, adveıs etki görülme riskinde artış saptanmıştır.
 • Dolaşım kollapsı veya feııotiyazinlerin meydana getirdiği hipotansiyona karşı adrenalin kullanılmamalıdır. Kan basıncının daha da düşmesine yol açabilir.
 • Adrenalin’m hiperglisemiye yol açına ihtimali olduğu için adrenalin kullanan diabetlı hastalara verilen insüliıı veya oıal hıpoglisemık ajan dozlarının artırılması gerekebilir.
 • Adrenalin, metildopa ve guanitidin’iıı aııtıhıpertansif etkisini azaltır.
 • Digoksin, kinidin. fluorohidrokarbon kullanan hastalara adrenalin verildiğinde kardiyak aritmi riski daha yüksektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir