ACEPER PLUS 4 MG/1,25 MG 30 TABLET

ACEPER PLUS 4 MG/1,25 MG 30 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699293010074
ETKİN MADDEPERINDOPRIL + INDAPAMID
FİRMA ADIGENVEON İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI30
ATC KODUC09BA04

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C09 – RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİ EDEN AJANLAR
C09B – KOMBİNE ACE İNHİBİTÖRLERİ
C09BA – ACE İNHİBİTÖRLERİ VE DİÜRETİKLER
C09BA04 – PERİNDOPRİL VE DİÜRETİKLER

İlacın kısa özeti

Lifta 5 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Her film tablet 5 mg tadalafil içerir.

 • Etkin madde: Tadalafil
 • Yardımcı maddeler: Sodyum lauril sülfat, laktoz granül (sığır sütü), laktoz monohidrat (sığır sütü), hidroksipropil selüloz (EF), kroskarmelloz sodyum, mikrokristalin selüloz (PH102), magnezyum stearat, Aquarius Prime BAT314058 Yellow (hidroksipropil metilselüloz, titanyum dioksit, talk, sarı demir oksit, triasetin).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LİFTA nedir ve ne için kullanılır?
2. LİFTA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. LİFTA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. LİFTA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. LİFTA nedir ve ne için kullanılır?

 • LİFTA 5 mg, açık sarı renkli film tabletler halindedir. Tabletler badem şeklindedirler ve bir yüzünde ”5” işareti bulunur. 14 veya 28 tabletlik blister ambalajdadır.
 • LİFTA, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir.

LİFTA 5 mg yetişkin erkeklerde aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • Erektil disfonksiyon, cinsel aktivite için gerekli penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamaması durumudur. LİFTA’nın cinsel aktivite için uygun penis sertleşmesinin sağlanması yeteneğini önemli ölçüde geliştirdiği gösterilmiştir. Cinsel uyarıyı takiben LİFTA, penis içerisindeki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kanın penis içerisine akışını sağlar. Bunun sonucunda peniste sertleşme gerçekleşir. Eğer sertleşme sorununuz yoksa LİFTA yardımcı olmayacaktır.
 • Cinsel uyarının olmadığı durumlarda LİFTA’nın tek başına işe yaramayacağı önemle göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle sizin ve partnerinizin, sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyormuş gibi, ön cinsel aktivitede bulunması gerekmektedir.
 • İyi huylu prostat büyümesine (benign prostat hiperplazisi) bağlı alt idrar yolları bulguları, prostatın yaşla birlikte büyüyerek, idrar yapmaya başlamada zorlanma, idrar torbasının tam boşalamaması ve daha sık olarak hatta gece bile idrara çıkma gerekliliği şeklinde tanımlanabilen bir durumdur. LİFTA, kan akımını arttırarak, prostat ve mesane kaslarını gevşeterek benign prostat hiperplazisinin semptomlarını azaltabilir. Tedaviye başladıktan sonra LİFTA’nın 2 hafta içinde üriner semptomlarda düzelme sağlamaya başladığı gösterilmiştir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. LİFTA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LİFTA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Tadalafil veya LİFTA’nın içinde yer alan diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyet) varsa.
 • Herhangi bir formda organik nitrat veya amil nitrit gibi nitrik oksit içeren ilaçlar kullanıyorsanız. Bu grup ilaçlar (nitratlar), koroner kalp hastalığına bağlı göğüs ağrısı (angina pektoris) tedavisinde kullanılmaktadır. LİFTA’nın bu ilaçların etkilerini arttırdığı gösterilmiştir. Eğer herhangi bir formda nitrat kullanıyorsanız veya emin değilseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Ciddi kalp rahatsızlığınız varsa ya da yakın zamanda (son 90 gün içinde) kalp krizi geçirdiyseniz.
 • Stabil olmayan göğüs ağrısı ya da cinsel birleşme sırasında göğüs ağrınız varsa.
 • Son 6 ayda New York Heart Association sınıflandırmasına göre “Sınıf 2” ya da daha ağır kalp yetmezliğiniz varsa.
 • Kontrol edilemeyen kalp ritm bozukluğunuz (aritmi) varsa.
 • Tansiyonunuz çok düşükse (<90/50 mm Hg) ya da kontrol altına alınamamış yüksek tansiyonunuz varsa.
 • Yakın zamanda (son 6 ay içerisinde) felç geçirdiyseniz.
 • Göz felci olarak da tanımlanan non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) nedeniyle görme kaybınız olduysa.
 • Riosiguat kullanıyorsanız. Bu ilaç akciğerde yüksek kan basıncı (pulmoner arteriyel hipertansiyon) ve kan pıhtısına bağlı akciğerde yüksek kan basıncı (kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon) tedavisi için kullanılır. LİFTA gibi PDE5 inhibitörlerinin bu ilacın tansiyon düşürücü etkisini arttırdığı gösterilmiştir. Riosiguat kullanıyorsanız veya emin değilseniz doktorunuzla konuşunuz.

LİFTA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • LİFTA’yı kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.
 • Cinsel aktivite kalbinize ekstra bir zorlama yaptığından, kalp hastalığı olan hastalarda olası bir risk taşır. Bu nedenle, kalp probleminiz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.
 • İyi huylu prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi) ve prostat kanseri benzer belirtiler gösterebilir, doktorunuz benign prostat hiperplazisi tedavisine başlamadan önce sizi prostat kanseri ya da benzer diğer ürolojik belirtiler açısından kontrol etmelidir. LİFTA’nın prostat kanseri tedavisinde kullanılması önerilmemektedir.

Aşağıdaki nedenler, LİFTA’nın da sizin için neden uygun olmayabileceğini gösteren nedenlerdir. Eğer bunlardan herhangi bir tanesi size uyuyorsa, ilacı almadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

 • Kırmızı kan hücrelerinin anormalliği (orak hücreli anemi), kemik iliği kanseri (multipl miyelom), kan hücrelerinin kanseri (lösemi) veya peniste şekil bozukluğunuz varsa.
 • Ciddi karaciğer probleminiz varsa.
 • Ciddi böbrek rahatsızlığınız varsa.
 • Peniste herhangi bir cinsel isteğe bağlı olmaksızın sık ve uzun süreli sertleşmeleriniz varsa.

 • Bel ve leğen kemiğinin içindeki oluşumları ilgilendiren cerrahi girişim (pelvik cerrahi) veya prostat bezinin etrafındaki bazı dokularla birlikte alınması olarak tanımlanan sinirin korunmadığı radikal prostatektomi geçiren hastalarda LİFTA’nın etkili olup olmadığı bilinmemektedir.
 • Görmede ani azalma ya da görme kaybı yaşadıysanız, LİFTA kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 • Tadalafil kullanan bazı hastalarda azalmış veya ani işitme kaybı kaydedilmiştir. Olayın doğrudan tadalafille ilişkili olup olmadığı bilinmese de, işitmede azalma veya ani işitme kaybı yaşarsanız, LİFTA kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuza başvurunuz.
 • LİFTA, kadınların kullanımı için değildir.

LİFTA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • LİFTA’yı aç veya tok karna kullanabilirsiniz.
 • Alkol ile birlikte kullanımının etkileri için bölüm 3’e bakınız. Greyfurt suyu LİFTA’nın etkisi üzerine etkili olabilir ve dikkatle kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için doktorunuzla konuşunuz.

Hamilelik
Geçerli değildir.

Emzirme
Geçerli değildir.

Fertilite
Köpekler tedavi edildiğinde testislerde sperm gelişiminde azalma meydana gelmiştir. Sperm sayısında azalma bazı erkeklerde görülmüştür. Bu etkilerin doğurganlık eksikliğine yol açması olası değildir.

Araç ve makine kullanımı

 • Klinik araştırmalarda tadalafil kullanan erkeklerin bazılarında baş dönmesi bildirilmiştir. Bu nedenle, taşıt veya makine kullanmadan önce tabletlere karşı nasıl bir tepki gösterdiğinizi bilmeniz gerekir.
 • LİFTA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
 • LİFTA, laktoz içermektedir. Eğer bazı şekerlere intoleransınız varsa, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Özellikle nitratlarla tedavi görüyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendirmeniz çok önemlidir çünkü nitratlarla birlikte LİFTA kullanmamalısınız.

Aşağıdaki ilaçları LİFTA’yla birlikte kullanacaksanız LİFTA ya da belirtilen ilaçlar etkilenebileceği için doktorunuz ya da eczacınıza bilgi veriniz:

 • – Seçici olmayan alfa blokör olarak adlandırılan ilaçlar, (bazen yüksek tansiyonu ya da iyi huylu prostat büyümesine eşlik eden idrar yolu bulgularının tedavisinde kullanılır.)
 • – Yüksek tansiyonu tedavi eden diğer ilaçlar
 • – Riosiguat
 • – 5 alfa redüktaz inhibitörü (büyümüş prostatın tedavisinde kullanılır)
 • – Ketokonazol gibi ilaçlar (mantar enfeksiyonlarının tedavisi için) ve AIDS ya da HIV enfeksiyonu tedavisi için proteaz inhibitörleri
 • – Fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin (konvülziyona karşı kullanılan ilaçlar)
 • – Rifampisin, eritromisin, klaritromisin veya itrakonazol (gibi bakteri ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • – Sertleşme tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

Eğer doktorunuz kullanamayacağınızı söylediyse, diğer ilaçlar ile birlikte LİFTA kullanmayınız. Eğer, erektil disfonksiyon tedavisi oluyorsanız, LİFTA’yı diğer ilaçlar ile birlikte kullanmayınız. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir