ZYZAPIN 5 MG 28 FILM TABLET

ZYZAPIN 5 MG 28 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699578095215
ETKİN MADDE OLANZAPIN
FİRMA ADI BİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 28
ATC KODU N05AH03
NFC KODU A10060
SGK EŞDEĞER KODU E329A
SGK ETKİN MADDE KODU SGKFHC

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N05 – PSİKOLEPTİKLER
N05A – ANTİPSİKOTİKLER
N05AH – DİAZEPİNLER, OKSAZEPİNLER VE TİAZEPİNLER
N05AH03 – OLANZAPİN

İlacın kısa özeti

Zyzapin Film Tablet 5 mg

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Olanzapin
 • Her film tablet 5 mg olanzapin içerir.
 • Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilen), hidroksipropil selüloz (E463), krospovidon, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat (E572), titanyum dioksit (E171), hidroksipropil metil selüloz (E464), polietilen glikol, polisorbat 80 (E433), polivinil alkol, talk (E553b).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. Zyzapin nedir ve ne için kullanılır?
2. Zyzapin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Zyzapin nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Zyzapin’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

Zyzapin 28 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Zyzapin film kaplı tabletler beyaz renkli ve yuvarlak olup tabletlerin bir yüzü çentiklidir. Tablet içerisinde sığır sütünden elde edilen laktoz monohidrat bulunmaktadır.

Zyzapin antipsikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir ve aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • Gerçekte var olmayan şeyleri duymak, görmek veya hissetmek, yanlış inanışlar, anormal şüphecilik, içine kapanmak gibi semptomların eşlik ettiği bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır. Ayrıca bu hastalığı yaşayan hastalar kendilerini depresif, endişeli veya gergin hissedebilirler.
 • Heyecan ve coşku hali durumları görülen, orta ve şiddetli manik dönemler,

Zyzapin’in manik dönemde olanzapin tedavisine cevap veren bipolar bozukluğu olan hastalarda, bu semptomların tekrar oluşmasını önlediği gösterilmiştir.

Zyzapin benzer durumların tedavisi için 13-17 yaş arasındaki ergen hastalarda da kullanılabilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Zyzapin’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Eğer, olanzapine veya bu ilacın içeriğindeki diğer maddelerden (bölüm 6’da listelenmiştir) herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa). Alerjik reaksiyon döküntü, kaşınma, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı şeklinde tanınabilir. Bunlardan herhangi biri olursa doktorunuza danışınız.
 • Eğer, daha önceden dar açılı glokom gibi tanısı konulmuş göz problemleriniz varsa.

Zyzapin’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Zyzapin kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 • Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden, Zyzapin’in demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.
 • Bu tip ilaçlar, başlıca yüz ve dilde anormal hareketlere neden olabilirler. Eğer Zyzapin verildikten sonra bunları yaşarsanız doktorunuza bildiriniz.
 • Bu tip ilaçlar çok nadir olarak ateş, daha hızlı soluma, terleme, kas sertliği, uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Zyzapin kullanan hastalarda kilo artışı görülmektedir.. Doktorunuzun kontrolünde düzenli olarak kilonuzu kontrol etmelisiniz.
 • Zyzapin kullanan hastalarda yüksek kan şekeri ve yüksek yağ (trigliserit ve kolesterol) düzeyleri görülmektedir. Doktorunuzun kontrolünde Zyzapin kullanmaya başlamadan önce ve tedavi süresi boyunca kan şekerinizin ve bazı yağ düzeylerinizin kontrol edilmesi için kan testi yapılmalıdır.
 • Sizin veya ailenizden birisinin kan pıhtılaşması ile ilgili bir hastalık öyküsü varsa bu gibi ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olabileceğinden doktorunuza söylemelisiniz.

Eğer aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa, doktorunuzla mümkün olduğunca çabuk temasa geçiniz:

 • Şeker hastalığı (diyabet)
 • Kalp hastalığı
 • Karaciğer veya böbrek hastalığı
 • Parkinson hastalığı
 • Nöbetler
 • Prostat sorunları
 • Bağırsak tıkanması (paralitik ileus)
 • Kan hastalıkları
 • İnme veya “minör” inme (inmenin geçici belirtileri)

Eğer demansınız (bunama) varsa, siz veya bakıcınız/akrabanız inme veya “minör” inme yaşayıp yaşamadığınızı doktorunuza söylemelidir.

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz rutin bir önlem olarak tansiyonunuzu takip edebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Çocuklar

Zyzapin, 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

Zyzapin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkolle birlikte alınması uyku haline neden olabileceğinden, size ZYZAPİN verilmişse alkol almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız…

Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Gebeliğin son döneminde (son 3 aylık dönem) Zyzapin dahil tüm antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğan bebeklerde, doğumu takiben şiddeti değişebilen anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilmesine bağlı huzursuzluk, bebekteki kas gerginliğinin aşırı artması veya azalması, uyku hali, solunum sıkıntısı veya beslenme bozuklukları görülebilir. Eğer bebeğinizde bu belirtilerden herhangi birini görürseniz doktorunuzla iletişime geçiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zyzapin az miktarda anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Zyzapin’in uykuya neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza danışınız.

Zyzapin’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Zyzapin, laktoz içermektedir.. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Zyzapin’i kullanırken sadece doktorunuzun izin verdiği diğer ilaçları alınız. Zyzapin’in huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla, uyku ilaçlarıyla (sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullanımı uyku hali hissetmenize neden olabilir.

Eğer özellikle aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz;

 • Parkinson hastalığı için ilaçlar.
 • Zyzapindozunuzu değiştirmeniz gerekebileceğinden, karbamazepin (antiepileptik, duygu durum düzenleyici), fluvoksamin (bir antidepresandır) ya da siprofloksasin (bir antibiyotiktir).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Bu ilacı her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktor veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz kaç tane Zyzapin tablet kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz gerektiğine karar verecektir. Zyzapin’in günlük dozu 5 mg ila 20 mg arasındadır.. Belirtilerinizin tekrar görülmesi durumunda doktorunuza danışınız ancak doktorunuz söylemedikçe Zyzapin kullanmayı bırakmayınız.

13-17 yaş arası ergenlerde tavsiye edilen başlangıç dozu 2,5 mg-5 mg’dır. Uygun tedavi dozuna hekiminiz karar verecektir.

Zyzapin tableti doktorunuzun tavsiyesi üzerine günde bir kez alınız. Tabletlerinizi her gün aynı zamanda alınız. Tableti yemekler ile birlikte ya da tek başına almanız fark etmemektedir.

Uygulama yolu ve metodu

Zyzapin film tabletler ağız yoluyla alınır. Zyzapin tabletleri bütün olarak su ile yutmalısınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Zyzapin 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur..

Eğer Zyzapin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Zyzapin kullandıysanız

Kullanmaları gerekenden daha fazla Zyzapin kullanan hastalar aşağıdaki belirtileri yaşayabilirler: Kalbin hızlı atması, saldırganlık, konuşma bozukluğu, özellikle yüz ve dilde anormal hareketler ve bilinç seviyesinde azalma. Diğer belirtiler akut konfüzyon (ani zihin karışıklığı), epilepsi (sara) nöbetleri, koma, “ateş, hızlı soluma, terleme, kas sertliği ve sersemlik hissi ya da uyku hali”nin kombinasyonu, solunum hızının azalması, yüksek tansiyon ya da düşük tansiyon, kalpte ritim bozukluğu olabilir. Yukarıdaki belirtilerin herhangi birini gördüğünüzde hemen doktorunuza veya hastaneye başvurunuz. Doktorunuza kullandığınız tabletlerin ambalajını gösteriniz.

Zyzapin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Zyzapin’i kullanmayı unutursanız

Tabletinizi hatırladığınız anda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Zyzapin ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Kendinizi daha iyi hissettiğinizde tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuzun söylediği sürece Zyzapin almaya devam etmeniz önemlidir.

Zyzapin’i aniden kullanmayı bırakırsanız terleme, uyuyamama, titreme, heyecan veya bulantı ve kusma görülebilir. Tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz size kademeli olarak doz azaltmanızı önerebilir.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza ve eczacınıza sorunuz.

Yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, bu ilacın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Zyzapin’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Özellikle yüzde ve dilde anormal hareket (10 hastanın birinden az görülebilen yaygın bir yan etki).
 • Toplar damarlarda özellikle bacaklarda görülen (belirtileri şişlik, ağrı ve bacakta kızarıklık), kan damarları boyunca akciğerlere doğru hareket edebilen, göğüs ağrısı ve nefes almada zorluğa neden olan kan pıhtısı (100 hastanın 1’inden az görülebilen yaygın olmayan bir yan etki).
 • Ateş, hızlı soluma, terleme, kaslarda sertlik ve sersemlik hissi ya da uyku hali kombinasyonu (bu yan etkinin sıklığı eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Çok yaygın yan etkiler (10 hastanın en az 1’inde görülebilir) kilo alımını; uyku halini; ve kandaki süt salgısını uyaran hormon olan prolaktin düzeylerinde artışı içerir. Bazı insanlar tedavinin erken döneminde, özellikle yatar ya da oturur pozisyondan kalkarken, sersemlik hissedebilir ya da bayılabilir (düşük kalp atım hızı ile). Bu durum genellikle kendiliğinden geçer, ancak geçmezse, doktorunuza söyleyiniz.

Yaygın yan etkiler (10 hastanın 1’inden az görülebilir) bazı kan hücrelerinde ve kandaki yağ miktarındaki değişiklikleri ve tedavinin erken döneminde, karaciğer enzimlerinde geçici artışları; kandaki ve idrardaki şeker düzeyinde artışları; kandaki ürik asit ve kreatin fosfokinaz düzeylerinde artışları; çok aç hissetmeyi; baş dönmesini; huzursuzluğu; titremeyi; anormal hareketi (diskinezi); kabızlığı; ağız kuruluğunu; deride döküntüyü; güç kaybını; aşırı yorgunluğu; ellerde, bileklerde veya ayaklarda şişme ile anlaşılan su tutmasını; ateşi; eklem ağrısını; ve erkek ve kadınlarda cinsel istek azalması ya da erkeklerde sertleşme sorunu ile görülen cinsel işlev bozukluğunu içerir.

Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın 1’inden az görülebilir) alerjik reaksiyonu (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü); şeker hastalığını veya bazen koma veya ketoasidoz (kan ve idrardaki ketonlar) ile bağlantılı şeker hastalığının kötüleşmesini; genellikle nöbet geçmişi olanlarda sara nöbetini (epilepsi); kas sertliği ya da spazmı (göz hareketleri dahil); konuşmada problemi; düşük kalp atım hızını; gün ışığına karşı hassasiyeti; burundan kan gelmesini; karın şişliğini; hafıza kaybını veya unutkanlığı; idrar tutamamayı; idrara çıkamamayı; saç dökülmesini; adet dönemlerinin olmaması ya da azalmasını; anormal anne sütü üretimi ya da anormal büyüme gibi kadın ve erkeklerin göğüslerindeki değişiklikleri ve Venöz tromboembolik olay (VTO) riskini içerir.

Seyrek yan etkiler (1.000 hastanın 1’inden az fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir) vücut ısısında düşüşü; kalbin anormal ritmini; açıklanamayan ani ölümü; ciddi karın ağrısı, ateş ve bulantıya/kusmaya neden olan pankreas iltihabını; cildin ve gözün beyaz kısımlarında sararma ile ortaya çıkan karaciğer hastalığını; açıklanamayan sızı ve ağrılar ile kendini gösteren kas hastalığını; uzamış ve/veya ağrılı sertleşmeyi (ereksiyon) içerir.

Olanzapin kullanırken bunaması (demans) olan yaşlı hastalar inme, zatürre, idrar kaçırma, düşmeler, aşırı yorgunluk, var olmayan şeyleri görme (halüsinasyonlar), vücut ısısında artış, ciltte kızarıklık ve yürümede zorluktan şikayet etmektedirler. Bu özel gruptaki hastalarda bazı ölüm vakaları da bildirilmiştir. Antipsikotik ilaçlar ile tedavi edilen bunamaya (demansa) bağlı psikozu olan yaşlı hastalarda ölüm riski yüksektir.

Parkinson hastalığı olan hastalarda Zyzapin belirtileri kötüleştirebilir..

13-17 yaş arasında görülebilen yan etkiler

Çok yaygın

 • Uyku hali,
 • Kilo artışı,
 • Baş ağrısı,
 • İştah artışı,
 • Baş dönmesi,
 • Karın ağrısı,
 • Kol ve bacaklarda ağrı,
 • Halsizlik,
 • Ağız kuruluğu

Yaygın

 • Kabızlık,
 • Burun-boğaz iltihabı,
 • İshal,
 • Huzursuzluk,
 • Kanda karaciğer enzimlerinde (ALT, AST) yükselme,
 • Hazımsızlık,
 • Burun kanaması,
 • Solunum yolu enfeksiyonu,
 • Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı,
 • Eklemlerde ağrı,
 • Kas-iskelet sertliği

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Nasıl saklanmalı?

Zyzapin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan uzak ve kuru bir yerde saklayınız.

İlaçlar evsel atıklar ile birlikte veya atık su yoluyla atılmamalıdır. Artık kullanmayacağınız ilaçları nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu tedbirler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Zyzapin’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Zyzapin’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ
Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156
Sancaktepe/İstanbul
Telefon: (0216) 398 10 63
Faks: (0216) 398 10 20

ÜRETİM YERİ
Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156
Sancaktepe/İstanbul
Telefon: (0216) 398 10 63
Faks: (0216) 398 10 20

Bu kullanma talimatı 14.04.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

ZYZAPIN 5 MG 28 FILM TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

ZYZAPIN 5 MG 28 FILM TABLET fiyatı: 92,63 TL’dir.

Muadil İlaçlar

APZET 10 mg 28 film tablet

APZET 15 mg 28 film tablet

APZET 15 mg 56 film tablet

APZET 2.5 mg 28 film tablet

APZET 20 mg 28 film tablet

APZET 20 mg 56 film tablet

APZET 5 mg 28 film tablet

AS-PINEKS 10 mg 28 ağızda dağılabilir tablet

AS-PINEKS 15 mg 28 ağızda dağılabilir tablet

AS-PINEKS 20 mg 28 ağızda dağılabilir tablet

AS-PINEKS 5 mg 28 ağızda dağılabilir tablet

ELYNZA 10 mg 28 film tablet

ELYNZA 15 mg 28 film tablet

ELYNZA 20 mg 28 film tablet

ELYNZA 5 mg 28 film tablet

OFANS ODT 10 mg ağızda dağılan 28 tablet

OFANS ODT 15 mg ağızda dağılan 28 tablet

OFANS ODT 2,5 mg ağızda dağılan 28 tablet

OFANS ODT 5 mg ağızda dağılan 28 tablet

OFANS ODT 7.5 mg ağızda dağılan 28 tablet

OFERTA 10 mg 28 film tablet

OFERTA 10 mg 56 film tablet

OFERTA 10 mg 84 film tablet

OFERTA 15 mg 28 film tablet

OFERTA 15 mg 84 film tablet

OFERTA 2.5 mg 28 film tablet

OFERTA 20 mg 28 film tablet

OFERTA 20 mg 84 film tablet

OFERTA 5 mg 28 film tablet

OFERTA 5 mg 56 film tablet

OFERTA 5 mg 84 film tablet

OFERTA 7.5 mg 28 film tablet

OFERTA 7.5 mg 84 film tablet

OLAFER 10 mg 28 efervesan tablet

OLAFER 10 mg 28 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

OLAFER 10 mg 84 efervesan tablet

OLAFER 10 mg 84 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

OLAFER 15 mg 28 efervesan tablet

OLAFER 15 mg 28 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

OLAFER 15 mg 84 efervesan tablet

OLAFER 15 mg 84 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

OLAFER 2.5 mg 28 efervesan tablet

OLAFER 2.5 mg 28 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

OLAFER 2.5 mg 84 efervesan tablet

OLAFER 2.5 mg 84 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

OLAFER 20 mg 28 efervesan tablet

OLAFER 20 mg 28 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

OLAFER 20 mg 84 efervesan tablet

OLAFER 20 mg 84 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

OLAFER 5 mg 28 efervesan tablet

OLAFER 5 mg 28 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

OLAFER 5 mg 84 efervesan tablet

OLAFER 5 mg 84 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

OLAFER 7.5 mg 28 efervesan tablet

OLAFER 7.5 mg 28 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

OLAFER 7.5 mg 84 efervesan tablet

OLAFER 7.5 mg 84 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

OLAXINN 10 mg ağızda dağılan 28 tablet

OLAXINN 15 mg ağızda dağılan 28 tablet

OLAXINN 20 mg ağızda dağılan 28 tablet

OLAXINN 5 mg ağızda dağılan 28 tablet

OLFREX 10 mg 28 tablet

OLFREX 15 mg 28 tablet

OLFREX 2.5 mg 28 film tablet

OLFREX 20 mg 28 tablet

OLFREX 5 mg 28 tablet

OLFREX EASY TAB 10 mg 28 ağızda dağılan tablet

OLFREX EASY TAB 10 mg 28 ağızda dağılan tablet { Nobel İlaç }

OLFREX EASY TAB 15 mg 28 ağızda dağılan tablet

OLFREX EASY TAB 15 mg 28 ağızda dağılan tablet { Nobel İlaç }

OLFREX EASY TAB 2.5 mg 28 ağızda dağılan tablet

OLFREX EASY TAB 2.5 mg 28 ağızda dağılan tablet { Nobel İlaç }

OLFREX EASY TAB 20 mg 28 ağızda dağılan tablet

OLFREX EASY TAB 20 mg 28 ağızda dağılan tablet { Nobel İlaç }

OLFREX EASY TAB 5 mg 28 ağızda dağılan tablet

OLFREX EASY TAB 5 mg 28 ağızda dağılan tablet { Nobel İlaç }

OLGENIS 10 mg 28 tablet

OLLAFAX 10 mg 28 film tablet

OLLAFAX 5 mg 28 film tablet

OLNEGIS 10 mg 28 film tablet

OLNEGIS 10 mg 28 film tablet { Farma-Tek }

OLNEGIS 15 mg 28 film tablet

OLNEGIS 15 mg 28 film tablet { Farma-Tek }

OLNEGIS 20 mg 28 film tablet

OLNEGIS 20 mg 28 film tablet { Farma-Tek }

OLNEGIS 5 mg 28 film tablet

OLNEGIS 5 mg 28 film tablet { Farma-Tek }

OLNEGIS 7.5 mg 28 film tablet

OLNEGIS 7.5 mg 28 film tablet { Farma-Tek }

OLZANID 10 mg 28 film tablet

OLZANID 5 mg 28 film tablet

OZAPRIN 10 mg 28 film tablet

OZAPRIN 10 mg 56 film tablet

OZAPRIN 10 mg 84 film tablet

OZAPRIN 20 mg 28 film tablet

OZAPRIN 20 mg 56 film tablet

OZAPRIN 20 mg 84 film tablet

OZAPRIN 5 mg 28 film tablet

OZAPRIN 5 mg 56 film tablet

OZAPRIN 5 mg 84 film tablet

OZAPRIN RAPID 10 mg 28 ağızda çözünebilir tablet

OZAPRIN RAPID 15 mg 28 ağızda çözünebilir tablet

OZAPRIN RAPID 20 mg 28 ağızda çözünebilir tablet

OZAPRIN RAPID 5 mg 28 ağızda çözünebilir tablet

PINOLZA 10 mg 28 film tablet

PINOLZA 5 mg 28 film tablet

REXAPIN 10 mg 28 film tablet

REXAPIN 10 mg 84 film tablet

REXAPIN 15 mg 28 film tablet

REXAPIN 2,5 MG 28 film tablet

REXAPIN 5 mg 28 film tablet

REXAPIN 5 mg 84 film tablet

REXAPIN EASYTAB 10 mg 28 ağızda dağılan tablet

REXAPIN EASYTAB 15 mg 28 ağızda dağılan tablet

REXAPIN EASYTAB 20 mg 28 ağızda dağılan tablet

REXAPIN EASYTAB 5 mg 28 ağızda dağılan tablet

ZOLAPINE 10 mg 28 tablet

ZOLAPINE 15 mg 28 tablet

ZOLAPINE 2,5 mg 28 tablet

ZOLAPINE 20 mg 28 tablet

ZOLAPINE 5 mg 28 tablet

ZOPHIX 10 mg 28 ağızda dağılan tablet

ZOPHIX 5 mg 28 ağızda dağılan tablet

ZYPREXA 10 mg 28 tablet

ZYPREXA 5 mg 28 tablet

ZYPREXA VELOTAB 10 mg 28 ağızda dağılabilir tablet

ZYPREXA VELOTAB 15 mg 28 ağızda dağılabilir tablet

ZYPREXA VELOTAB 20 mg 28 ağızda dağılabilir tablet

ZYPREXA VELOTAB 5 mg 28 ağızda dağılabilir tablet

ZYZAPIN 10 mg 28 film tablet

ZYZAPIN 15 mg 28 film tablet

ZYZAPIN 15 mg 56 film tablet

ZYZAPIN 2,5 mg 28 film tablet

ZYZAPIN 20 mg 28 film tablet

ZYZAPIN 20 mg 56 film tablet

ZYZAPIN 5 mg 28 film tablet

ZYZAPIN 5 mg 84 film tablet

ZYZAPIN 7,5 mg 28 film tablet

Etkin Maddeler

Olanzapin

Olanzapin şizofreni ve mani tedavisinde kullanılır.
Olanzapin atipik bir antipsikotiktir. Ruh halini, düşünceleri ve davranışları iyileştirmek için kimyasal habercilerin (dopamin ve serotonin) seviyelerini etkileyerek çalışır.
Olanzapinin sık görülen yan etkileri: Baş dönmesi, Uyku hali, Ortostatik hipotansiyon (ayaktayken kan basıncının ani düşmesi), Ağızda kuruluk, Kilo alımı, Kanda prolaktin seviyesinde artış, Kabızlık, Huzursuzluk, Titreme, Kas sertliği

Uzman Tavsiyesi

Olanzapin için uzman tavsiyesi

 • Olanzapin şizofreni ve bipolar bozuklukta iyi çalışır.
 • Diğer benzer ilaçlara kıyasla kalp ve hareket sorunlarına neden olma olasılığı daha düşüktür.
 • Düşünceler ve ruh hali üzerindeki tam etkileri görmek 4 ila 6 hafta sürebilir. Reçete edildiği gibi almaya devam edin.
 • Olanzapin baş dönmesine ve uyku haline neden olabileceğinden, araç kullanırken veya konsantrasyon gerektiren herhangi bir şey yaparken dikkatli olun.
 • Kilonuzu, kan şekerinizi ve kolesterolünüzü artırabilir. Sağlıklı beslenin, düzenli egzersiz yapın ve kan seviyenizi düzenli olarak izleyin.
 • Baş dönmesi veya bayılma olasılığını azaltmak için, oturuyorsanız veya uzanıyorsanız, yavaşça kalkın.
 • Semptomların kötüleşmesine neden olabileceğinden, önce doktorunuzla konuşmadan Olanzapin almayı bırakmayınız.

Soru ve Cevaplar

S. Olanzapin anksiyete için kullanılabilir mi?

Anksiyetenin Olanzapin ile tedavisi onaylanmış bir endikasyon değildir. Olanzapin, anksiyete bozukluklarının tedavisi için çalışılmıştır, ancak sonuçlar pek inandırıcı olmamıştır. Bununla birlikte, daha iyi sonuçlar için anksiyete bozukluklarında anksiyolitiklerle birlikte kullanılabilir.

S. Olanzapin uyku ilacı mıdır?

Hayır, Olanzapin uyku ilacı değildir. Atipik antipsikotik ilaç sınıfına aittir. Şizofreni tedavisinde kullanılır. Şizofreni, rahatsız edici veya olağandışı düşünmeye, hayata karşı ilgiyi kaybetmeye ve güçlü veya uygunsuz duygulara neden olan bir akıl hastalığıdır. Olanzapin ayrıca bipolar bozukluğa (manik depresif bozukluk) yardımcı olur. Depresyon, mani ve diğer anormal ruh hallerine neden olan bir hastalıktır.

S. Olanzapin’in etkisini göstermesi ne kadar sürer?

Olanzapin, başladıktan sonraki 1-2 hafta içinde ilk iyileşme göstermeye başlayabilir. Bununla birlikte, tam fayda için yaklaşık 4-6 hafta sürebilir. Olanzapin’in size yardımcı olmadığını düşünüyorsanız, almaya devam etmeli ve doktorunuza danışmalısınız.

S. Olanzapin hakkında bilmem gereken en önemli bilgi nedir?

Olanzapin, kafa karışıklığı yaşayan, hafıza kaybı yaşayan ve gerçeklikle teması kopmuş (demansa bağlı psikoz) yaşlı kişilerde ölüm riskinin artması gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Şeker hastalarında ve ayrıca hiç şeker hastalığı geçirmemiş hastalarda kan şekerini yükseltebileceğini bilmek önemlidir. Ayrıca, gençlerde daha sık görülen kilo alımına ve kanda yüksek yağ seviyelerine neden olabilir.

S. Olanzapin hamilelik sırasında alınabilir mi?

Olanzapin hamilelik sırasında kullanılmamalıdır ve yalnızca yararları risklerinden fazlaysa verilmelidir. Olanzapin hamileliğin son 3 ayında kullanılması, doğmamış bebekte istenmeyen semptomlara neden olabilir. Bu semptomlar arasında titreme, kas sertliği ve/veya güçsüzlük, uyku hali, ajitasyon, nefes alma sorunları ve beslenme güçlüğü yer alır.

S. İyileşirsem Olanzapin almayı bırakabilir miyim?

Olanzapin almayı doktorunuza danışmadan kesmemelisiniz. Bunun nedeni, ilacın aniden kesilmesinin terleme, uyuyamama, titreme, anksiyete veya mide bulantısı ve kusma gibi hoş olmayan yan etkilere neden olabilmesidir. Bu tür etkilerden kaçınmak için doktorunuz tedaviyi kesmeden önce dozu kademeli olarak azaltacaktır.

S. Sigara veya alkol Olanzapin’in çalışmasına engel olur mu?

Evet, sigara içmek Olanzapin’in çalışmasına müdahale ederek metabolizmasında artışa neden olur. Olanzapin alırken daha fazla uyuşukluğa neden olabileceğinden alkolden kaçınılmalıdır. Ancak sigara içiyorsanız, tedaviye verdiğiniz cevaba göre doktorunuz dozunuzu artırabilir.

Yorum yapın