VALSO PLUS 160/25 MG 28 FILM TABLET

VALSO PLUS 160/25 MG 28 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699262090168
ETKİN MADDEVALSARTAN + HIDROKLOROTIYAZID
FİRMA ADINOBEL İLAÇ PAZARLAMA VE SANAYİİ LTD. ŞTİ.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI28
ATC KODUC09DA03

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C09 – RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİ EDEN AJANLAR
C09D – KOMBİNE ANJİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ
C09DA – ANJİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ VE DİÜRETİKLER
C09DA03 – VALSARTAN VE DİÜRETİKLER

İlacın kısa özeti

Valso Plus 160 MG / 25 Mg Film Tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: 160 mg valsartan ve 25 mg hidroklorotiazid içerir.
 • Yardımcı maddeler: Mannitol, sodyum lauril sülfat, kollidon VA 64, kollidon CL-SF, kollidon CL, aerosil 200, magnezyum stearat, Opadry Brown-20A36650 (talk, kırmızı demir oksit, sarı demir oksit, siyah demir oksit, hidroksipropil selüloz, titanyum dioksit, hipromelloz). 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında:

1. Valso Plus nedir ve ne için kullanılır?
2. Valso Plus’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Valso Plus nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Valso Plus’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Valso Plus nedir ve ne için kullanılır?

Valso Plus, 28 veya 98 tabletlik blister ambalajlarda sunulmuş; açık kahve renkli, oblong, bombeli bir yüzü çentikli film tabletlerdir.

Her bir film tablet, 160 mg valsartan ve 25 mg hidroklorotiazid içerir.

Valso Plus, yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı olan anjiyotensin-II antagonisti ve idrar söktürücü (diüretik) içerir.

Valso Plus yüksek kan basıncının düşürülmesinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Valso Plus’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Valso Plusı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer:

 • Valsartan, hidroklorotiazid veya benzeri idrar söktürücülere (diüretiklere) karşı ya da yukarıda belirtilen ilacın bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlığınız varsa, eğer hangisinin sizin için zararlı olduğunu bilmiyorsanız veya emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
 • Ciddi karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,
 • Kanınızdaki sodyum veya potasyum düzeyi çok düşükse ya da tedaviye rağmen kanınızdaki kalsiyum düzeyi çok yüksekse,
 • Gut hastalığınız varsa,
 • Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız. 

Valso Plus’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer:

 • Karaciğer veya böbrek hastalığı,
 • Diyabet (yüksek kan şekeri),
 • Ateş , cilt döküntüsü, eklem ağrısı (lupus eritematozus hastalığı veya geçmişi belirtisi),
 • Kanınızın potasyum ve sodyum düzeyinde düşme,
 • Kanınızın kolesterol, ürik asit ve trigliserit düzeyinde yükselme,
 • Kusma, ishal veya yüksek dozda idrar söktürücü (diüretik) almaya bağlı rahatsızlık.
 • Emziriyorsanız. 

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Valso Plus’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Valso Plus aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

Doktorunuz izin verinceye kadar alkol kullanmayın. Alkol, kan basıncınızın daha fazla düşmesine ve/veya başınızın dönmesine veya bayılmanıza neden olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız Valso Plus kullanmayınız. Benzer ilaçların kullanılması henüz doğmamış çocuğa ciddi hasar verebilir. Bu nedenle, gebe olma olasılığınız varsa ya da gebe kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme dönemi süresince de Valso Plus kullanmamanız önerilir. Valso Plus bileşimindeki diüretik madde süt miktarınızı azaltabilir. Emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Araç ve makine kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan diğer birçok ilaç gibi Valso Plus da bazı hastalarda baş dönmesine neden olabilir ve konsantrasyonu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımından önce veya diğer konsantrasyona ihtiyaç duyulan durumlarda, Valso Plus’ın üzerinizde yapabileceği olumsuz etkinin düzeyinden emin olunuz.

Valso Plus’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sodyum: Valso Plus her bir film tablette 3,5 mg sodyum lauril sülfat içerir. Sodyum miktarının az olması nedeniyle sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

Mannitol: Valso Plus her bir film tablette 51,5 mg mannitol içerir. Bu dozda mannitole bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:

 • Kan basıncını düşüren ilaçlar,
 • Potasyum takviyesi, potasyum tutucu idrar söktürücüler, potasyum içeren yapay tuzlar veya potasyum düzeylerini artıran heparin gibi ilaçlar,
 • Bazı psikolojik koşulların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan lityum,
 • Ağrı veya iltihapları n hafifletilmesinde kullanılan, özellikle nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar,
 • Kortizon türü ilaçlar, steroidler,
 • Digoksin (kalp ilacı),
 • Kürar türevleri (kas gevşetici),
 • Allopurinol (anti-gut tedavisi),
 • Amantadin,
 • Sitotoksik ilaçlar (kanser tedavisi),
 • Antikolinerjik ajanlar,
 • Siklosporin,
 • İnsülin veya ağızdan alınan şeker düşürücü ilaçlar,
 • Kolestiramin ve kolestipol; özellikle kandaki yüksek düzeydeki lipitlerin tedavisinde kullanılan reçineler,
 • Vitamin D ve kalsiyum tuzları kullanıyorsanız, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz. 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir