TIREBRANT FORT 200 MG 20 TABLET

TIREBRANT FORT 200 MG 20 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8680760010482
ETKİN MADDE TRIMEBUTIN MALEAT
FİRMA ADI PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 20
ATC KODU A03AA05
NFC KODU A15082
SGK EŞDEĞER KODU E251B
SGK ETKİN MADDE KODU SGKFU7

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A03 – FONKSİYONEL GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
A03A – FONKİSYONE BARSAK HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR
A03AA – TERSİYER AMİNO GRUBU ESTERLİ SENTETİK ANTİKOLİNERJİKLER
A03AA05 – TRİMEBUTİN

İlacın kısa özeti

Tirebrant Fort Tablet 200 mg

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 200 mg trimebutin maleat içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, sodyum nişasta glikolat, poloksamer 188, hidroksipropil metil selüloz, tartarik asit, mikrokristalin selüloz pH101, silikon dioksit, magnezyum stearat, sodyum stearil fumarat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. Tirebrant Fort nedir ve ne için kullanılır?
2. Tirebrant Fort’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Tirebrant Fort nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Tirebrant Fort’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Tirebrant Fort nedir ve ne için kullanılır?

Tirebrant Fort 20, 40 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

Tirebrant Fort’un etkin maddesi trimebutin maleat sindirim hareketliliğini düzenleyen bir ajandır. Sindirim kas hareketlerinde azalma varsa sindirim kaslarını uyarıcı; sindirim kas hareketlerinde artış varsa ordaki spazmı çözücü olarak etkir. Bu düzenleyici aktivite bütün sindirim kanalında görülür. Hareket bozukluklarına bağlı olan fonksiyonel sindirim hastalıklarında; fizyolojik hareketliliği yeniden düzenler.

Tirebrant Fort;

 • İrritabl barsak sendromu tedavisinde,
 • Fonksiyonel sindirim bozukluklarında ve
 • Mide ve bağırsaklarla ilgili polimorf belirtilerin tedavisinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Tirebrant Fort Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tirebrant Fort’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Trimebutin ve formülasyonda bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumları var ise kullanmayınız.

Tirebrant Fort’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Herhangi bir özel kullanım uyarısı bulunmamaktadır.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

Tirebrant Fort’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecek ile etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yeterli çalışma bulunmadığından; gebeliğin ilk 3 ayı içinde kullanılması önerilmez. 2. ve 3. dönemlerde ancak gerekli ise kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anne sütüne geçebileceğinden emziren annelere verilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir..

Tirebrant Fort’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Tirebrant Fort laktoz içermektedir.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Tirebrant Fort, her bir tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaçla etkileşim bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Tirebrant Fort nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Hekim önerisine göre kullanılır.

Genelde önerilen doz, erişkinler için günde 3 kez 1 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile, yutulmalıdır. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı hakkında herhangi bir kısıtlama bildirilmemiştir.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer Tirebrant Fort’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Tirebrant Fort kullandıysanız

Tirebrant Fort’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Tirebrant Fort’u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tirebrant Fort ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

Yan etkileri nelerdir?

4. Tirebrant Fort’un olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Tirebrant Fort’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Tirebrant Fort’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,
 • Deri döküntüsü
 • Baygınlık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Tirebrant Fort’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

 • Ciltte reaksiyon
 • Baş dönmesi
 • Uyuklama

Bunlar Tirebrant Fort’un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Nasıl saklanmalı?

5. Tirebrant Fort’un Saklanması

Tirebrant Fort’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Tirebrant Fort’u kullanmayınız.

Kullanma Talimatı

TIREBRANT FORT 200 MG 20 TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

TIREBRANT FORT 200 MG 20 TABLET fiyatı: 35,56 TL’dir.

Muadil İlaçlar

DEBRIDAT 100 mg 40 tablet

DEBRIDAT 100 mg 40 tablet {A.İ.Pazarlama}

DEBRIDAT 24 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 250 ml

DEBRIDAT 250 ml süspansiyon

DEBRIDAT FORT 200 mg 20 tablet

DEBRIDAT FORT 200 mg 20 tablet {A.İ.Pazarlama}

DEBRIDAT FORT 200 mg 40 tablet

DEBRIDAT FORT 200 mg 40 tablet {A.İ.Pazarlama}

DEBRIDAT FORT 200 mg 90 tablet

DEBRIDAT FORT 200 mg tablet (40)

DEBRIDAT24 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 250 ml

DEBRUTIN 100 mg 40 tablet

DEBRUTIN 24mg/5ml oral SUSPANYON 250 ml

DEBRUTIN FORT 200 mg 20 tablet

DEBRUTIN FORT 200 mg 40 tablet

GISMOTAL 100 mg 40 tablet

GISMOTAL 200 mg FORT 20 tablet

GISMOTAL 200 mg FORT 40 tablet

GISMOTAL 24mg/5ml oral SUSPANYON hazırlamak için granül 250 ml

PURIDAT FORT 200 mg 20 tablet

PURIDAT FORT 200 mg 40 tablet

TIREBRANT FORT 200 mg 20 tablet

TIREBRANT FORT 200 mg 40 tablet

TRIBUDAT 100 mg 40 tablet

TRIBUDAT 24 mg/5 ml oral sus. haz. için granül 250 ml

TRIBUDAT FORT 200 mg 20 tablet

TRIBUDAT FORTE 200 mg 40 tablet

TRIBUDAT FORTE 90 tablet

TRIMEDIN 24mg/5ml oral SUSPANYON 250 ml

TRIMEDIN FORT 200 mg 20 tablet

TRIMEDIN FORT 200 mg 40 tablet

Etkin Maddeler

Trimebutin

İrritabl barsak sendromunun tedavisinde trimebutin kullanılır.
Trimebutin, spazmolitikler olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir. Bağırsakların anormal hareketlerini yavaşlatarak veya normalleştirerek çalışır ve gastrointestinal fonksiyonu iyileştirir.

Uzman Tavsiyesi

Trimebutin için uzman tavsiyesi

 • Yemekle birlikte veya yemeksiz olarak her gün aynı saatte alın.
 • Baş dönmesine neden olabilir. Trimebutin’in sizi nasıl etkilediğini bilene kadar zihinsel odaklanma gerektiren herhangi bir şey yapmayın veya sürmeyin.
 • Hamileyseniz, hamilelik planlıyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuzu bilgilendirin.
 • İlk önce doktorunuzla konuşmadan bu ilacı almayı bırakmayın.

Soru ve Cevaplar

S. Trimebutin işe yarıyor mu?

Trimebutin, tavsiye edildiği şekilde tam doz ve sürede alındığında çalışır.

S. Trimebutine’in etkisini göstermesi ne kadar sürer?

Trimebutinin tam etkisini göstermesi yaklaşık 4-5 gün ila 2 hafta sürebilir.

Yorum yapın