TIOPRAM 20 MG 28 FILM TABLET

TIOPRAM 20 MG 28 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699578094225
ETKİN MADDE ESSITALOPRAM
FİRMA ADI BİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 28
ATC KODU N06AB10
NFC KODU A10365
SGK EŞDEĞER KODU E349B
SGK ETKİN MADDE KODU SGKF00

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N06 – PSİKOANALEPTİKLER
N06A – ANTİDEPRESANLAR
N06AB – SELEKTİF SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRLERİ
N06AB10 – ESSİTALOPRAM

İlacın kısa özeti

TİOPRAM 20 mg Film Tablet

Ağızdan alınır.
Etkin madde: 20 mg essitalopram (oksalat olarak)
Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, krospovidon, kroskarmelloz sodyum, kolloidal silikon dioksit, sodyum lauril sülfat, povidon, magnezyum stearat (E572), polivinil alkol, polietilen glikol, titanyum dioksit (E171), talk (E553b).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında :

 1. TİOPRAM nedir ve ne için kullanılır?
 2. TİOPRAM’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. TİOPRAM nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. TİOPRAM’ın saklanması
  başlıkları yer almaktadır

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Tiopram nedir ve ne için kullanılır?

• TİOPRAM 20 mg film tabletlerin her biri 20 mg essitalopram içerir.
• TİOPRAM 28 tabletlik ambalajda piyasaya sunulmaktadır.
• TİOPRAM® essitalopram içerir. Bu ilaç depresyon (majör depresif durumlar) ve anksiyete bozukluklarında (agorafobili (açık alan korkusu) veya agorafobisiz panik bozukluğu, sosyal anksiyete (kaygı) bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu ve obsesifkompulsif (saplantılı davranışlar) bozukluk) kullanılır.
• Essitalopram, selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRIs) olarak adlandırılan bir antidepresan grubuna dahildir. Bu ilaçlar beyindeki serotonin sistemini etkileyerek serotonin düzeylerini arttırırlar. Serotonin sistemindeki bozukluğun, depresyon ve benzeri hastalıkların gelişiminde önemli bir faktör olduğu kabul edilmektedir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Tiopram’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TİOPRAM’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
• Essitaloprama veya TİOPRAM içerisindeki diğer maddelere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa (bakınız “Yardımcı maddeler”).
• MAO (monoamin oksidaz) inhibitörleri grubuna dahil olan selejilin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır), moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılır) ve linezolid (antibiyotik) kullanıyorsanız.
• Pimozid (antipsikotik) kullanıyorsanız.
• Doğuştan gelen veya sonradan yaşadığınız anormal kalp ritmi (EKG’de görüntülenen (kalbin nasıl çalıştığını değerlendiren bir inceleme)) hikayeniz varsa.
• Kalp ritmi problemleriniz için ilaç kullanıyorsanız veya kalp ritminizi etkileyebilecek ilaçlar kullanıyorsanız (bakınız Bölüm 2 “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı”).

TİOPRAM’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Lütfen doktorunuza, dikkate alınması gereken başka bir durumunuz veya hastalığınız varsa bildiriniz.

Özellikle doktorunuza bildirmeniz gerekenler:
• Eğer epilepsiniz (sara) varsa. Eğer ilk kez nöbeti ortaya çıkarsa veya epilepsi nöbetleri daha sık olursa TİOPRAM kullanımına son verilmelidir (bakınız bölüm 4 “Olası yan etkiler nelerdir?”).
• Eğer karaciğer veya böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa, doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir.
• Eğer diyabetiniz varsa, TİOPRAM tedavisi kan şekeri kontrolünü bozabilir. İnsülin ve/veya ağızdan alınan kan şekeri düşürücü ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir.
• Eğer kandaki sodyum seviyeniz düşükse.
• Eğer kanama veya morarma gelişimine eğiliminiz varsa.
• Eğer elektrokonvulsif tedavi (elektroşok tedavisi) alıyorsanız.
• Eğer koroner kalp hastalığınız varsa.
• Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz veya kalbinizle ilgili probleminiz varsa veya geçmişte yaşadıysanız.
• Dinlenirken kalp atış hızınız düşükse ve/veya uzun süren şiddetli ishal ve kusma (hastalık hali) sonrasında veya diüretik (idrar söktürücü ilaç) kullanımı sonucu tuz kaybınız varsa.
• Ayaktayken hızlı veya düzensiz kalp atışınız, bayılma, düşme veya baş dönmesi gibi kalp hızı fonksiyonunda anormalliklere işaret eden durumlar yaşıyorsanız.
• Torsades de Pointes (bir tür kalp ritim bozukluğu) geliştirme riski yüksek olan hastalarda, örneğin konjestif kalp yetmezli ği olanlar, yeni geçirilmiş kalp krizi olanlar, kalp atım hızı yavaş olanlar ya da eş zamanlı hastalık veya ilaç kullanımı nedeniyle hipokalemi (kandaki potasyum seviyesinin düşük olması) ya da hipomagnezemiye (kandaki magnezyum seviyesinin düşük olması) yatkınlığı olanlarda dikkatli olunması önerilmektedir.

Lütfen dikkat ediniz
Manik-depresif hastalığı olan bazı hastalar, manik faza girebilir. Bu durum, garip ve hızla değişen fikirlerin görülmesi, yersiz bir mutluluk ve aşırı fiziksel aktiviteyle karakterizedir.
Böyle bir durum yaşarsanız, doktorunuzla temasa geçiniz.
Tedavinin ilk haftalarında, huzursuzluk, sürekli hareket etme isteği veya yerinde duramama gibi bulgular görülebilir. Bu tip bulgularınız olursa, hemen doktorunuza bildiriniz.

İntihar düşüncesi, depresyon ve anksiyete bozukluğunda kötüleşme:
Eğer depresyondaysanız ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa, bazen kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu belirtiler antidepresan ilk kullanılmaya başlandığında artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermeye başlaması, genellikle yaklaşık 2 hafta, fakat bazen daha uzun bir zaman alabilir.

Bu olasılık aşağıdaki durumlarda daha fazladır:
• Eğer daha önce intihar veya kendinize zarar verme düşünceniz olmuşsa.
• Eğer genç bir yetişkinseniz. Klinik araştırmalardan elde edilen bilgiler, antidepresan ile tedavi edilen psikiyatrik bozukluğu olan 25 yaşın altındaki yetişkinlerde intihar davranışı riskinin artabileceğini göstermiştir.

Eğer, herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olmuşsa, hemen doktorunuza başvurunuz veya hastaneye gidiniz.
Antidepresan ilaçların özellikle çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını arttırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir.

Çocuklar ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı
TİOPRAM, normalde çocuklarda ve 18 yaşın altındaki adolesanlarda kullanılmamalıdır.
Ayrıca, 18 yaşın altındaki hastalarda, bu türden ilaçları kullandıklarında, intihara teşebbüs, intihara eğilim ve düşmanlık (çoğunlukla saldırganlık, karşıt davranış ve kızgınlık) gibi yan etkilerin ortaya çıkma riskinin daha yüksek olduğu bilinmelidir. Buna rağmen, doktorunuz 18 yaşından küçük bir hastaya, en uygun seçenek olduğunu düşünerek, TİOPRAM başlayabilir.
Eğer doktorunuz, 18 yaşın altında bir hastaya TİOPRAM vermişse ve siz bu konuda konuşmak istiyorsanız, lütfen kendisine başvurunuz. 18 yaşın altındaki bir hastaysanız
TİOPRAM kullanırken, yukarıda belirtilen bulgulardan biri ortaya çıkar veya kötüye giderse, doktorunuza bildirmelisiniz. Ayrıca TİOPRAM’ın bu yaş grubundakilerin büyüme, olgunlaşma, bilişsel ve davranışsal gelişimine ilişkin uzun dönemdeki güvenlilik etkileri henüz gösterilmemiştir.
Bu uyarılar, geçmişteki bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TİOPRAM’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
TİOPRAM’ı aç veya tok karnına alabilirsiniz (bakınız bölüm 3 “TİOPRAM nasıl kullanılır?”).
TİOPRAM’ın alkolle etkileşmesi beklenmez. Ancak birçok ilaçta olduğu gibi,
TİOPRAM’ın alkolle birlikte alınması tavsiye edilmez.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz veya hamilelik planlarınız varsa doktorunuza bildiriniz. Hamileyseniz, doktorunuzla söz konusu riskleri ve yararları tartışmadan TİOPRAM kullanmayınız.
Eğer hamileliğin son 3 ayında TİOPRAM kullandıysanız, yenidoğan bebeğinizde aşağıdaki etkilerin oluşabileceğini bilmelisiniz: nefes almada zorluk, mavimsi bir cilt, nöbetler, vücut ısısı değişiklikleri, beslenmede zorluklar, kusma, düşük kan şekeri, katı veya gevşek kaslar, aşırı canlı refleksler, titreme, huzursuzluk, sinirlilik, uyuşukluk, sürekli ağlama, uyku hali ve uyku bozuklukları. Eğer bebeğinizde bu bulgulardan biri varsa, derhal doktorunuzla temasa geçiniz.
Doktorunuza TİOPRAM kullandığınızı mutlaka söyleyiniz. Hamileliğiniz sırasında, özellikle de hamileliğinizin son 3 ayında kullanacağınız TİOPRAM gibi ilaçlar yenidoğan bebeğinizde yenidoğanın inatçı pulmoner hipertansiyonu adı verilen ciddi bir durumun ortaya çıkma riskini arttırabilir. Bu durum bebeğinizin daha sık nefes almasına ve mavimsi görünmesine neden olur. Bu belirtiler genellikle bebeğin doğumundan sonraki ilk 24 saat içinde başlar.
Eğer bebeğinizde bu durum ortaya çıkarsa derhal doktorunuza başvurunuz.
Hamilelik sırasında TİOPRAM kullanıyorsanız, ilaç asla ani bir şekilde kesilmemelidir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emziriyorsanız TİOPRAM kullanmayınız, ancak doktorunuzla söz konusu riskler ve yararlar konusunda tartışıp doktorunuzun uygun bulması halinde kullanabilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı
TİOPRAM’ın sizi nasıl etkilediğini anlayıncaya kadar araç veya makine kullanmanız tavsiyeedilmez.

TİOPRAM ’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında“sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:
• “Selektif olmayan monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI)” adı verilen bir grup ilaç (aktif madde olarak fenelzin, iproniazid, izokarboksazid, nialamid ve tranilsipromin içerenler). Eğer bu ilaçlardan birini kullandıysanız, TİOPRAM almaya başlamadan önce, 14 gün beklemeniz gerekir. TİOPRAM’ı kestikten sonra, bu ilaçları almadan önce 7 gün beklemeniz gerekir.
• Moklobemid içeren (depresyon tedavisinde kullanılır) “geri dönüşümlü, selektif MAO-A inhibitörleri”.
• Selejilin içeren (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır) “Geri dönüşümsüz MAO-B inhibitörleri”. Bu ilaçlar yan etki riskini arttırırlar.
• Bir antibiyotik olan linezolid.
• Lityum (manik-depresif bozukluk tedavisinde kullanılır) ve triptofan (bir aminoasittir ve beslenme desteği olarak kullanılır).
• İmipramin ve desipramin (her ikisi de depresyon tedavisinde kullanılır).
• Sumatriptan ve benzeri ilaçlar (migren tedavisinde kullanılır) ve tramadol (şiddetli ağrıda kullanılır). Bu ilaçlar yan etki riskini arttırırlar.
• Simetidin ve omeprazol (mide ülserinde kullanılırlar), fluvoksamin (antidepresan) ve tiklopidin (inme riskini azaltmak için kullanılır). Bu ilaçlar TİOPRAM’ın kandaki seviyesini arttırabilirler.
• St. John’s Wort; Sarı kantaron (Hypericum perforatum) – depresyonda kullanılan bitkisel
bir ürün.
• Asetilsalisilik asit ve steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar (ağrı kesici olarak kullanılan veya kanı sulandırıcı, diğer bir adla antikoagülan olarak kullanılan ilaçlar). Bu ilaçlar kanama eğilimini arttırabilir.
• Varfarin, dipiridamol ve fenprokumon (antikoagülan olarak adlandırılan, kanı sulandırıcı
ilaçlar). Doktorunuz kullandığınız antikoagülan dozunun halen uygun düzeyde olduğunu teyit
etmek amacıyla, TİOPRAM’a başlarken veya ilacı keserken pıhtılaşma zamanını kontrol
etmek isteyebilir.
• Nöbet eşiğini düşürme riskleri nedeniyle meflokuin (sıtma tedavisinde kullanılır), bupropiyon (depresyon tedavisinde kullanılır) ve tramadol (şiddetli ağrı için kullanılır).
• Nöbet eşiğini düşürme riskleri nedeniyle nöroleptikler (şizofreni ve psikoz tedavisinde kullanılan ilaçlar) ve antidepresanlar.
• Flekainid, propafenon ve metoprolol (kalp-damar hastalıklarında kullanılır), klomipramin ve nortriptilin (antidepresanlar) ve risperidon, tioridazin ve haloperidol (antipsikotikler) ile birlikte alındığında TİOPRAM’ın dozunda ayarlama gerekebilir.
• Kalp ritmi problemleriniz için ilaç kullanıyorsanız veya Sınıf IA ve III antiaritmikler gibi kalp ritmi problemleri için veya kalp ritmini etkileyebilecek ilaçlar, antipsikotikler (ör: fenotiyazin türevleri, pimozid, haloperidol), trisiklik antidepresanlar, bazı antimikrobiyal bileşikler (ör: sparfloksasin, moksifloksasin, eritromisin IV, pentamidin, özellikle halofantrin olmak üzere anti-sıtma tedavileri), alerji hastalıklarına karşı etkili bazı ilaçlar (astemizol, mizolastin) gibi kalp ritmini etkileyebilecek ilaçlar alıyorsanız TİOPRAM kullanmayınız.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Tiopram nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
TİOPRAM’ı her zaman doktorunuzun belirttiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız.

Erişkinler
Depresyon
TİOPRAM’ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg’dır. Doz doktorunuz tarafından günde maksimum 20 mg’a yükseltilebilir.

Panik bozukluk
TİOPRAM’ın başlangıç dozu, günde 10 mg’lık doza çıkmadan önce, bir hafta boyunca günde tek doz olarak 5 mg’dır. Doz, doktorunuz tarafından daha sonra günde maksimum 20 mg’a yükseltilebilir.

Sosyal anksiyete bozukluğu
TİOPRAM’ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg’dır. İlaca verdiğiniz cevaba göre, doktorunuz, dozu günde 5 mg’a düşürebilir veya günde maksimum 20 mg’a yükseltebilir.

Yaygın anksiyete bozukluğu
TİOPRAM’ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg’dır. Doz, doktorunuz tarafından günde maksimum 20 mg’a yükseltilebilir.

Obsesif-kompulsif bozukluk
TİOPRAM’ın tavsiye edilen dozu günde tek doz 10 mg’dır. Doz, doktorunuz tarafından günde maksimum 20 mg’a yükseltilebilir.

Uygulama yolu ve metodu:
TİOPRAM’ı, aç veya tok karnına alabilirsiniz. Tabletleri su ile birlikte yutunuz.
Çiğnemeyiniz, tadı acıdır.
Tabletler gerektiğinde, düz bir yüzeye, çentik yukarı gelecek şekilde konularak, ikiye bölünebilir. Tablet, şekilde görüldüğü gibi, iki ucundan işaret parmaklarıyla bastırılarak ikiye bölünebilir.

Değişik yaş grupları:
Çocuklar ve ergenlik çağındakiler (18 yaş altı):
TİOPRAM çocuklar ve ergenlik çağındakilerde kullanılmamalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen bölüm 2 “TİOPRAM’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler”e bakınız.
Yaşlılarda kullanım (65 yaş üstü):
TİOPRAM’ın tavsiye edilen başlangıç dozu günde tek doz 5 mg’dır. Doz, doktorunuz tarafından günde maksimum 10 mg’a yükseltilebilir.
Tedavinin süresi:
Kendinizi daha iyi hissetmeniz birkaç haftayı bulabilir. Durumunuzdaki düzelmeyi fark etmeniz biraz zaman alacaksa da TİOPRAM’ı kullanmaya devam ediniz.
Doktorunuzla konuşmadan ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz.
TİOPRAM’ı doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Eğer tedaviyi erken sonlandırırsanız hastalık belirtileri tekrarlayabilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz zamandan en az
6 ay sonrasına dek tedaviye devam etmeniz tavsiye edilir.
Eğer TİOPRAM’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TİOPRAM kullandıysanız
TİOPRAM ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.
Herhangi bir rahatsızlık hissetmiyor olsanız bile bunu yapınız.
Aşırı dozun bazı belirtileri şunlardır: Sersemlik, titreme, ajitasyon, nöbet (konvülsiyon), koma, bulantı, kusma, kalbinizin normalden yavaş veya hızlı çarpması, kan basıncında düşme ve vücudun su/tuz dengesinde değişiklik.
Doktor veya hastaneye giderken TİOPRAM kutusunu yanınızda götürünüz.

TİOPRAM ’ı kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ve yatmadan önce hatırladıysanız, hemen alınız. Ertesi gün normal bir şekilde devam ediniz. Eğer aynı gün gece veya ertesi gün hatırladıysanız, o dozu atlayıp, normal tedaviye devam ediniz.

TİOPRAM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Doktorunuz bırakmanızı önermeden TİOPRAM’ı kesmeyiniz. Tedavi süresini tamamladıysanız, genelde önerilen, TİOPRAM dozunu aşamalı olarak azaltarak, birkaç hafta içinde bırakmanızdır.
TİOPRAM kullanmayı aniden bırakmışsanız, kesilme belirtileri yaşayabilirsiniz. Bu belirtiler TİOPRAM tedavisi aniden sonlandırıldığında sık görülebilir. TİOPRAM uzun süre kullanıldığında veya yüksek dozda kullanıldığında veya doz çok çabuk azaltıldığında, bu risk daha yüksektir. Birçok hastada belirtiler hafiftir ve iki hafta içinde kendiliğinden geçer.
Ancak, bazı hastalarda, daha şiddetli olabilir veya daha uzun süre devam edebilir (2-3 ay veya daha uzun). Eğer, TİOPRAM’ı bıraktığınızda, kesilme belirtileri şiddetliyse, lütfen doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz sizden ilacınızı tekrar kullanmaya başlamanızı ve daha yavaş bir şekilde bırakmanızı isteyebilir.
Kesilme belirtileri şunlardır: Baş dönmesi (sersemlik veya dengesizlik), karıncalanma hissi, yanma hissi ve baş bölgesini kapsayan elektrik şoku duygusu (daha az yaygın olarak), uyku bozuklukları (canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamamak), endişe duygusu, baş ağrıları, bulantı, terleme (gece terlemeleri dahil), huzursuz veya ajite hissetme, titreme, kafa karışıklığı veya şaşkınlık, duygusallık veya sinirlilik, ishal (yumuşak dışkı), görme bozuklukları, çarpıntı veya aşırı kalp atımı hissi.
Bu ilacın kullanımına ilişkin sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Yan etkileri nelerdir?

4. Tiopram’ın olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, TİOPRAM’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler genelde birkaç haftalık tedavi sonrasında yok olurlar. Lütfen çoğu etkinin hastalığınıza bağlı olabileceğini ve iyileşmeye başladığınızda geçebileceğini de göz önünde bulundurunuz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın: 10’da 1 kullanıcıdan daha fazlasını etkileyen.
Yaygın: 100’de 1-10 kullanıcıyı etkileyen.
Yaygın olmayan: 1000’de 1-10 kullanıcıyı etkileyen.
Seyrek: 10000’de 1-10 kullanıcıyı etkileyen.
Bilinmiyor: eldeki verilerle sıklığı tahmin edilemiyor.
Tedaviniz sırasında aşağıdaki yan etkilerden biri olursa doktorunuza başvurunuz:

Yaygın olmayan:
• Mide-bağırsak kanamaları dahil anormal kanamalar

Seyrek:
• Eğer deride, dilde, dudak veya yüzde şişme olursa veya soluk alırken ya da yutkunurken zorluk hissederseniz (alerjik reaksiyon) doktorunuza bildiriniz veya derhal hastaneye gidiniz.
• Yüksek ateş, ajitasyon, sersemlik, titreme ve kaslarda ani kasılmalar ortaya çıkarsa, bunlar nadir görülen bir durum olan, serotonin sendromu adı verilen olayın belirtileri olabilir. Böyle hissederseniz doktorunuza bildiriniz.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, derhal doktorunuza bildiriniz veya hastaneye gidiniz:
• İdrar yaparken zorluk
• Nöbetler, (ayrıca bakınız “TİOPRAM’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız”)
• Deride ve gözlerin beyaz kısmında sararma karaciğer fonksiyon bozukluğu/hepatit belirtisidir.
• Hızlı, düzensiz kalp atımı, bayılma: bunlar hayatı tehdit eden ve Torsades de Pointes olarak bilinen bir durumun belirtileri olabilir.

Yukarıdakilere ek olarak aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir:

Çok yaygın:
• Bulantı

Yaygın:
• Burunda tıkanıklık veya akma (sinüzit)
• İştahta azalma veya artma
• Endişe, huzursuzluk, anormal rüyalar, uykuya geçmede zorluk, uyku hali, sersemlik, esneme, titreme, deride karıncalanma
• İshal, kabızlık, kusma, ağız kuruluğu
• Terleme artışı
• Kas ve eklemlerde ağrı (artralji ve miyalji)
• Cinsel bozukluklar (ejakülasyonda gecikme, ereksiyon sorunları, cinsel dürtüde azalma ve kadınlarda orgazm bozuklukları)
• Yorgunluk, ateş
• Kilo artışı

Yaygın olmayan:
• Kurdeşen (ürtiker), döküntü, kaşıntı (prürit)
• Diş gıcırdatma, ajitasyon, sinirlilik, panik atak, sersemlik, konfüzyon durumu
• Uyku bozukluğu, tat almada bozukluk, bayılma (senkop)
• Göz bebeklerinde büyüme (midriyazis), görme bozukluğu, kulak çınlaması (tinnitus)
• Saç dökülmesi
• Vajinal kanama
• Kilo kaybı
• Kalp atımında hızlanma
• Kol ve bacaklarda şişlik

Seyrek:
• Saldırganlık, depersonalizasyon, halüsinasyon
• Kalp atışında yavaşlama

Bazı hastalar tarafından bildirilenler (eldeki verilerle sıklığı tahmin edilemiyor):
• Kendine zarar verme veya kendini öldürme düşünceleri, (ayrıca bakınız “TİOPRAM’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız”)
• Kan sodyum seviyelerinde azalma (belirtiler: bulantı, kendini hasta hissetme, zayıf kaslar veya konfüzyon (zihin karışıklığı))
• Ayağa kalkıldığında, düşük kan basıncı nedeniyle baş dönmesi (ortostatik hipotansiyon)
• Anormal karaciğer fonksiyon testleri (kanda karaciğer enzimlerinde artış)
• Hareket bozuklukları (kaslarda istemsiz hareketler)
• Ağrılı ereksiyon (priapizm)
• Cilt ve mukoza kanamaları dahil kanama bozuklukları (ekimoz) ve kanda düşük trombosit seviyesi (trombositopeni)
• Cilt veya mukozada ani şişme (anjiyoödem)
• İdrar miktarında artma (uygunsuz ADH salınımı)
• Emzirmeyen kadınlarda süt gelmesi
• Mani
• Bu grup ilaçları kullanan hastalarda kemik kırıkları riskinde artma gözlenmiştir.
• Kalp ritminde değişiklik (“QT aralığında uzama” olarak adlandırılan, EKG’de (elektrokardiyogram) görülen kalbin elektriksel aktivitesi)

Ek olarak, essitaloprama (TİOPRAM’ın etkin maddesi) benzer şekilde etki gösteren ilaçlarda saptanan bazı yan etkiler de vardır. Bunlar:
• Motor huzursuzluk (akatizi (yerinde duramama hali))
• Anoreksiya (iştahsızlık)
Bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Nasıl saklanmalı?

5. Tiopram’ın saklanması

TİOPRAM’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TİOPRAM’ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:
Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156
Sancaktepe / İSTANBUL

Üretim Yeri:
Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156
Sancaktepe / İSTANBUL
Bu kullanma talimatı………………… tarihinde onaylanmıştır

Kullanma Talimatı

TIOPRAM 20 MG 28 FILM TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

TIOPRAM 20 MG 28 FILM TABLET fiyatı: 60,32 TL’dir.

Muadil İlaçlar

ANZYL 10 MG 28 FILM TABLET

ANZYL 10 MG 56 FILM TABLET

ANZYL 10 MG 84 FILM TABLET

ANZYL 15 MG 28 FILM TABLET

ANZYL 20 MG 28 FILM TABLET

ANZYL 20 MG 56 FILM TABLET

ANZYL 20 MG 84 FILM TABLET

ANZYL 5 MG 28 FILM TABLET

CIPRALEX 10 MG 28 TABLET

CIPRALEX 10 MG 28 TABLET

CIPRALEX 10 MG 56 TABLET {LUNDBECK İLAÇ}

CIPRALEX 10 MG 56 TABLET

CIPRALEX 10 MG 84 TABLET

CIPRALEX 10 MG 84 TABLET

CIPRALEX 20 MG 28 FILM TABLET

CIPRALEX 20 MG 28 FILM TABLET

CIPRALEX 20 MG 56 FILM TABLET

CIPRALEX 20 MG 56 FILM TABLET

CIPRALEX 20MG 84 FILM TABLET

CIPRALEX 20MG 84 FILM TABLET 

CITOL 40 MG 56 TABLET

CITOLES 10 MG 28 FİLM TABLET

CITOLES 10 MG 56 FILM TABLET

CITOLES 10 MG 84 FILM TABLET

CITOLES 10 MG/ML ORAL DAMLA COZELTI

CITOLES 20 MG 28 FİLM TABLET

CITOLES 20 MG 56 FILM TABLET

CITOLES 20 MG 84 TABLET

CITOLES 5 MG 28 FİLM TABLET

ELITREX 10 MG 28 FILM TABLET

ELITREX 20 MG 28 FILM TABLET

ELITREX 5 MG 28 FILM TABLET

ESLONG 10 MG 30 EFERVESAN TABLET

ESLONG 10 MG 90 EFERVESAN TABLET

ESLONG 15 MG 30 EFERVESAN TABLET

ESLONG 15 MG 90 EFERVESAN TABLET

ESLONG 20 MG 30 EFERVESAN TABLET

ESLONG 20 MG 90 EFERVESAN TABLET

ESLOREX 10 MG 28 FİLM TABLET

ESLOREX 10 MG 84 FILM TABLET

ESLOREX 20 MG 28 FİLM TABLET

ESLOREX 20 MG 84 FILM TABLET

ESMAX 10 MG 28 FILM KAPLI TABLET

ESMAX 10 MG 56 FILM KAPLI TABLET

ESMAX 10 MG 84 FILM KAPLI TABLET

ESMAX 20 MG 28 FILM KAPLI TABLET

ESMAX 20 MG 56 FILM KAPLI TABLET

ESMAX 20 MG 84 FILM KAPLI TABLET

ESPLUS 10 MG 28 FİLM TABLET

ESPLUS 10 MG 84 FİLM TABLET

ESPLUS 20 MG 28 FİLM TABLET

ESPLUS 20 MG 84 FİLM TABLET

ESRAM 10 MG 28 TABLET

ESRAM 20 MG 28 TABLET

ESTALORA 10 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET

ESTALORA 15 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET

ESTALORA 20 MG 28 AGIZDA DAGILAN TABLET

ESTALORA 5 MG AGIZDA DAGILAN TABLET (28 TABLET)

ESTILOM 10 MG 28 TABLET

ESTILOM 20 MG 28 FILM TABLET

EXERAM 10 MG 28 FILM TABLET

EXERAM 10 MG 56 FILM TABLET

EXERAM 10 MG 84 FILM TABLET

EXERAM 20 MG 28 FILM TABLET

EXERAM 20 MG 56 FILM TABLET

EXERAM 20 MG 84 FILM TABLET

LOSIRAM 10 MG 28 FİLM TABLET

LOSIRAM 10 MG 56 FILM TABLET

LOSIRAM 10 MG 84 FILM TABLET

LOSIRAM 20 MG 28 FİLM TABLET

LOSIRAM 20 MG 56 FILM TABLET

LOSIRAM 20 MG 84 FILM TABLET

LOURES 10 MG 28 FILM TABLET

LOURES 10MG/ML 15ML ORAL DAMLA

LOURES 20 MG 28 FILM TABLET

LOURES 20 MG 56 FILM TABLET

LOURES 5 MG 28 FILM TABLET

SECITA 10 MG FILM KAPLI TABLET (28 FILM KAPLI TABLET)

SECITA 10 MG FILM KAPLI TABLET (56 FILM KAPLI TABLET)

SECITA 10 MG FILM KAPLI TABLET (84 FILM KAPLI TABLET)

SECITA 15 MG FILM KAPLI TABLET (28 FILM KAPLI TABLET)

SECITA 15 MG FILM KAPLI TABLET (56 FILM KAPLI TABLET)

SECITA 20 MG FILM KAPLI TABLET (28 FILM KAPLI TABLET)

SECITA 20 MG FILM KAPLI TABLET (56 FILM KAPLI TABLET)

SECITA 20 MG FILM KAPLI TABLET (84 FILM KAPLI TABLET)

SECITA 5 MG FILM KAPLI TABLET (28 FILM KAPLI TABLET)

SEVPRAM 10 MG 14 FILM TABLET

SEVPRAM 10 MG 28 FILM TABLET

SEVPRAM 10 MG 56 FILM TABLET

SEVPRAM 10 MG/ML 15 ML ORAL DAMLA

SEVPRAM 20 MG 14 FILM TABLET

SEVPRAM 20 MG 28 FILM TABLET

SEVPRAM 20 MG 56 FILM TABLET

SEVPRAM 5 MG 14 FILM TABLET

SEVPRAM 5 MG 28 FILM TABLET

SEVPRAM 5 MG 56 FILM TABLET

TIOPRAM 10 MG 28 FİLM TABLET

TIOPRAM 20 MG 28 FİLM TABLET

ZENDOR 10 MG 28 FILM TABLET

ZENDOR 10 MG 84 FILM TABLET

ZENDOR 10 MG/ML ORAL DAMLA, COZELTI 15 ML

ZENDOR 20 MG 28 FILM TABLET

ZENDOR 20 MG 84 FILM TABLET

Etkin Maddeler

Essitalopram depresyon, anksiyete bozukluğu ve Panik bozukluğu tedavisinde kullanılır.
Essitalopram , seçici bir serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) antidepresanıdır. Beyindeki kimyasal bir haberci olan serotonin seviyelerini artırarak çalışır. Bu, depresyonun ruh halini ve fiziksel semptomlarını iyileştirir ve ayrıca anksiyete, panik atak ve obsesif-kompulsif bozuklukların semptomlarını hafifletir.
Escitalopram’ın yaygın yan etkileri: Yorgunluk, Uykusuzluk (uykuda zorluk), Mide bulantısı, Boşalma bozukluğu, Anormal rüyalar, Anksiyete, İshal, Baş ağrısı, Kilo alma, Burun iltihabı

Uzman Tavsiyesi

Essitalopram için uzman tavsiyesi

 • Gece geç alınırsa sizi uyanık tutabileceğinden sabahları alın.
 • Ani ruh hali değişiklikleri fark ederseniz veya intihar düşünceleri geliştirirseniz doktorunuzla konuşun.
 • Essitalopram’ın bağımlılık veya bağımlılık potansiyeli çok daha azdır.
 • Diğer benzer ilaçlara göre cinsel işlev bozukluğuna neden olma şansı daha düşüktür.
 • İlk önce doktorunuzla konuşmadan ilacı aniden kesmeyin.
 • Bazı kişilerde bu ilacı aldıktan sonra baş dönmesi veya uyuşukluk gelişebilir. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araç sürmeyin veya zihinsel odaklanma gerektiren herhangi bir şey yapmayın.

Soru ve Cevaplar

S. Essitalopram’ın etkisi ne kadar sürer?

Kendinizi daha iyi hissetmeye başlamanız genellikle yaklaşık 2-4 hafta sürer, ancak tam fayda biraz daha uzun sürebilir. Bu nedenle doktorunuza danışmadan Essitalopram kullanmayı bırakmayınız. İlacın alınması sizi daha iyi hissettirmiyorsa veya ilacı aldıktan sonra bile daha kötü hissediyorsanız doktorunuzla konuşun.

S. Essitalopram’ın en yaygın yan etkileri nelerdir?

Essitalopram’ın en sık görülen yan etkileri baş ağrısı ve mide bulantısıdır. Diğer yaygın yan etkiler arasında tıkalı veya burun akıntısı, iştah azalması veya artması, kaygı, huzursuzluk ve anormal rüyalar bulunur. Ayrıca uyku hali veya uykuya dalma güçlüğü, baş dönmesi, esneme, titreme, ishal veya kabızlık yaşayabilirsiniz. Essitalopram’ın diğer yan etkileri kusma, ağız kuruluğu, terleme artışı, yorgunluk, ateş, kilo artışı ve kaslarda ve eklemlerde ağrı olabilir. Bu ilacı kullanmak, boşalmanın gecikmesine, sertleşme sorunlarına, cinsel dürtü azalmasına ve kadınların orgazma ulaşmada zorluk yaşamasına bile neden olabilir.

S. Essitalopram ne için kullanılır?

Essitalopram, sosyal fobi, anksiyete bozukluğu, panik atak ve obsesif-kompulsif bozukluk gibi depresyon ve anksiyete bozukluklarını tedavi etmek için kullanılır.

S. Essitalopram tehlikeli midir?

Essitalopram’ın çocuklarda, ergenlerde ve genç erişkinlerde kullanımı intihar eğilimi yaşama riskini artırabilir. Essitalopram’ı almadan önce doktorunuzla her zaman risk ve faydalarını tartışmalısınız. 12 yaşından küçük çocuklara Essitalopram verilmemesi gerektiğini unutmayın.

S. Essitalopram gece mi yoksa sabah mı daha iyi alınır?

Essitalopram gece geç saatlerde alındığında sizi uyanık tutabileceğinden genellikle sabahları günde bir kez alınması tavsiye edilir. Yemekle birlikte veya yemeksiz alabilirsiniz. Almayı hatırlamak için her gün aynı saatte almayı tercih etmelisiniz.

S. Essitalopram almayı kendi başıma bırakabilir miyim?

Essitalopram, yoksunluk semptomlarına neden olabileceğinden aniden kesilmemelidir. Çekilme belirtileri genellikle hafif olup 2 hafta içinde ortadan kalksa da doktorunuza danışmadan bırakmanız önerilmez. Dozu kademeli olarak azaltacak olan doktorunuza danışmalısınız.

S. Yanlışlıkla önerilen Essitalopram dozundan fazlasını alırsam ne olur?

Yanlışlıkla önerilen dozdan daha fazla Essitalopram alırsanız, yakındaki bir hastanede derhal tıbbi yardım alın veya derhal doktorunuzu arayın. Doz aşımı belirtileri baş dönmesi, titreme, ajitasyon, kasılma, koma, mide bulantısı ve kusma. Ayrıca kalp ritminde değişiklikler, kan basıncında azalma ve vücut sıvısı/tuz dengesinde değişiklik yaşayabilirsiniz.

S. Essitalopram gece mi yoksa sabah mı daha iyi alınır?

Essitalopram gece geç saatlerde alındığında sizi uyanık tutabileceğinden genellikle sabahları günde bir kez alınması tavsiye edilir. Yemekle birlikte veya yemeksiz alabilirsiniz. Almayı hatırlamak için her gün aynı saatte almayı tercih etmelisiniz.

Yorum yapın