TERANAR 5 MG 30 TABLET

TERANAR 5 MG 30 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD: 8699559010060
ETKİN MADDE: TERAZOSIN HCL
REÇETE: NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL: ITHAL
EŞDEĞER KODU: E403B
SGK ETKİN MADDE KODU: SGKFS7
SGK KAMU NO: A10138
ATC KODU: G04CA03
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 0-
FİRMA ADI: RECORDATI
BİRİM/CİNSİ: MG
AMBALAJ MİKTARI: 30

ATC Sınıflandırması

G – ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
G04 – ÜROLOJİK İLAÇLAR
G04C – SELİM PROSTAT HİPERTROFİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
G04CA – ALFA ADRENORESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ
G04CA03 – TERAZOSİN

İlacın Kısa Özeti

Teranar 5 mg tablet

Teranar 5 mg, blister ambalajda 30 tablet olarak sunulmaktadır.
Her bir tablet 5 mg terazosine eşdeğer terazosin hidroklorür içerir.
Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: 5 mg terazosine eşdeğer terazosin hidroklorür
Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, kroskarmeloz sodyum, cellactose 80, kırmızı demir oksit (E172), magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Teranar nedir ve ne için kullanılır?
 2. Teranar kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Teranar nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Teranar’ın saklanması
  Başlıkları yer almaktadır

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Teranar nedir ve ne için kullanılır?

 • Her bir tablet 5 mg terazosine eşdeğer terazosin hidroklorür içerir.
 • Teranar alfa blokör adı verilen bir ilaç grubuna girmektedir.
 • Yüksek tansiyon şikayeti olan hastaların tedavisinde kullanılır. Kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur.
 • Ayrıca yaşlı erkeklerde sık görülen selim prostat büyümesi (SPH) (benign prostat hiperplazisi) adı verilen durumun tedavisinde kullanılmaktadır. Prostat bezinin çok büyümesi ve mesaneden idrar çıkışına engel olması bu duruma neden olmaktadır. Selim prostat büyümesi idrar akımının zayıf ya da kesintili olması, sık idrara gitme ihtiyacı ve/veya ani idrara gitme ihtiyacı gibi belirtilere yol açar. Teranar prostat bezi ve mesanenin çıkışındaki kası gevşeterek bu belirtilerin giderilmesine yardımcı olur.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Teranar’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Teranar’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer:

– Terazosine veya bu ilaçlardan birine karşı alerjikseniz: alfuzosin, indoramin, prazosin, tamsulosin, doksazosin veya Teranar tabletlerinin içindeki diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa (bakınız yukarıda Yardımcı Maddeler)

– Doktorunuz tarafından başka türlü yönlendirilmediği sürece, hamileyseniz ya da emziriyorsanız (bkz. Hamilelik ve emzirme).

Teranar’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer:

– Konjestif kalp yetmezliği (kalbe geri dönen kan miktarının artmasına bağlı olarak kalbin yeterli kanı pompalayamaması), yüksek tansiyon tedavisi görüyorsanız veya tansiyonu düşürmek için ya da başka nedenlerle ilaç almakta iseniz,

– Sertleşme güçlüğü için ilaç alıyorsanız ya da ADE inhibitörleri (yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar) veya diüretikler (idrar söktürücüler) grubuna giren ilaçlar alıyorsanız,

– Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

– Daha önce idrar yaparken düşmüş ya da bayılmışsanız,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Teranar’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Teranar’ın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

• Doktor tarafından özellikle önerilmediği sürece hamilelik esnasında Teranar kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Terazosinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden emziren annelere terazosin verilirken dikkatli olunmalıdır.

Araç ve makine kullanımı:

Her farklı dozdaki ilk Teranar tabletini aldıktan sonra 12 saat süreyle araba veya ağır makine kullanmaktan kaçınmak gerekir. Teranar ile uyuşukluk ya da uyuklama ortaya çıkabilir. Araba veya ağır makine kullanmak zorunda olan kişilerin dikkatli olması gerekir.

Teranar’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Teranar’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerde laktoz bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Başka ilaçların Teranar ile birlikte alınması konusunda doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuza danışmadan reçetesiz ilaçlar veya ilaç benzeri ürünler almayınız. Size reçete yazan her doktora Teranar almakta olduğunuzu söyleyiniz.

Yüksek kan basıncı ya da prostat büyümesi için alfa-blokör tedavisi alan bazı hastalarda hızlı oturma ya da kalkma sırasında oluşan düşük kan basıncının yarattığı baş dönmesi ya da denge bozukluğu görülebilir. Bazı hastalarda bu semptomlar, alfa-blokörlerle birlikte erektil işlev bozukluğu (impotens) için de ilaç kullanılırsa görülür. Bu semptomların görülme ihtimalini azaltmak için erektil işlev bozukluğu için ilaç kullanımına başlanmadan önce alfa-blokörün günlük dozunun düzenli olarak alınıyor olması gerekir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Teranar nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Teranar’ın dozu hastanın bireysel yanıtına göre ayarlanmalıdır.

Başlangıç Dozu Tüm hastalar için önerilen başlangıç dozu, yatarken alınan 1 mg’dır. Bu doz aşılmamalıdır. Şiddetli tansiyon düşmesi olasılığını en aza indirmek için bu başlangıç doz uygulama rejimine kesinlikle uyulmalıdır.

Sonraki Dozlar Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) BPH’li hastalarda arzu edilen klinik yanıtın sağlanması için doz yavaş yavaş artırılabilir. Genel olarak önerilen doz aralığı, günde bir defa uygulanan 5 ila 10 mg’dır. Belirtilerde iyileşme terazosin hidroklorür ile tedaviye başlandıktan sonraki iki hafta gibi erken bir sürede saptanır. İdrar akış hızında iyileşmeler biraz daha sonra görülebilir. Eğer Teranar uygulamasına birkaç gün ya da daha uzun süreyle ara verilirse, tedaviye başlangıç doz uygulama rejimi kullanılarak başlanmalıdır.

Hipertansiyon İstenilen kan basıncı yanıtını elde etmek için doz yavaş yavaş artırılabilir. Genel olarak önerilen doz günde 1 kez verilen 1 ila 5 mg arasındadır. Eğer Teranar uygulamasına birkaç gün ya da daha uzun süreyle ara verilirse tedaviye başlangıç doz uygulama rejimi kullanılarak başlanmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

– Teranar sadece ağızdan kullanım içindir.

– Teranar tabletleri bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı Çocuklarda güvenilirlik ve etkinliğine dair herhangi bir veri yoktur.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda yapılan farmakokinetik çalışmalar, tavsiye edilen doz rejiminde değişiklik yapılmasına gerek olmadığını göstermiştir.

Özel kullanım durumları: Farmakokinetik çalışmalar, böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanım sırasında tavsiye edilen doz rejiminde değişiklik yapılmasına gerek olmadığını göstermiştir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile doktorunuzla konuşmadan Teranar almayı kesmeyin. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız. Eğer Teranar’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Teranar kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Teranar’ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Teranar ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

Yan etkileri nelerdir?

4. Teranar’ın olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Teranar’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir. Teranar’ın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, Teranar’ı kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

– Solunum güçlüğü,

– Anjioödem (yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık),

– Anafilaksi (şiddetli alerjik reaksiyon)

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin Teranar’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Baş dönmesi, sersemlik veya bayılma (Teranar ilk kez alındığında veya daha yüksek dozdaki tabletlere başlandığında bazı kişilerde baş dönmesi, sersemlik veya bayılma meydana gelebilir. Yatarken veya otururken birden ayağa kalkıldığında da bu etkiler ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda, kendinizi daha iyi hissedene kadar yatmalı, bu etkilerin tekrarlamasını önlemek için önce birkaç dakika oturduktan sonra ayağa kalkmalısınız. Tabletlere alıştıktan sonra bu etkiler genellikle kaybolmaktadır),
 • Güçsüzlük, kalp atımında hızlanma veya düzensizlik,
 • Baş dönmesi,
 • Görme bulanıklığı,
 • Sırt ağrısı,
 • Baş ağrısı,
 • Kilo artışı,
 • Kol ve bacaklarda ağrı,
 • Cinsel dürtü azalması,
 • Depresyon,
 • Sinirlilik,
 • Karıncalanma,
 • İktidarsızlık

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

– Kendini kötü hissetme, şişme, uyku hali,

– Burun tıkanıklığı,

Bunlar Teranar’ın hafif yan etkileridir.

Bunlara ek olarak aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir ama bunların nedeni mutlaka Teranar olmayabilir:

– Ateş

– Boyun, göğüs, omuz veya karın ağrısı,

– Deride kızarıklık,

– Kabızlık,

– İshal,

– Kusma,

– Gaz,

– Hazımsızlık,

– Ağız kuruluğu,

– Gut,

– Eklemlerde ağrı,

– Endişe hali,

– Uyuma güçlüğü,

– Bronşit,

– Grip ve soğuk algınlığı belirtileri,

– Boğazda şişme ve anjin,

– Burun kanaması,

– Kaşıntı/döküntü,

– El ve ayaklarda şişme,

– Konjonktivit (göz kapağının iç yüzeyinin iltihaplanması),

– Gözlerde kızarıklık,

– Sulanma,

– Batma,

– Kulaklarda çınlama ya da uğultu,

– Sık idrara gitme/idrar kaçırma ve idrar yolu enfeksiyonu,

– Kanın pıhtılaşma süresinde uzama,

– Uzun süreli ereksiyon (sertleşme).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Teranar’ın saklanması

Teranar’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Teranar’ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Doğan Araslı Cad. No:219 34510 Esenyurt/İSTANBUL

Üretim Yeri: APOGEPHA Arzneimittel GmbH

Dresden, Almanya

Bu kullanma talimatı …../…./………. tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

Teranar 5 Mg 30 Tablet Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

SGK İlaç Ödeme Durumu:  İlaç SGK tarafından ödenmektedir.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenir
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenir
 • Yatan                           : Ödenir

Fiyatı nedir?

Teranar 5 Mg 30 Tablet fiyatı: 51,69 TL’dir.

Muadil İlaçlar

HYTRIN 5 MG 30 TABLET

TERANAR 2 MG 30 TABLET

TERANAR 5 MG 14 TABLET

TERANAR 5 MG 30 TABLET

TERAUMON 2 MG 15 TABLET

TERAUMON 5 MG 30 TABLET

UROSIN 200 MG 10 FILM TABLET

Etkin Maddeler

Terazosin

Terazosin, Hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve Benign prostat hiperplazisinin tedavisinde kullanılır.
Terazosin bir alfa blokerdir. Kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürür. Ayrıca mesane çıkışı ve prostat çevresindeki kasları gevşeterek idrara çıkmayı kolaylaştırır.

Uzman Tavsiyesi

Terazosin için uzman tavsiyesi

 • Size yüksek tansiyon tedavisi için Teazosin reçetesi verildi.
 • Benign prostat hiperplazisinin (BPH) tedavisinde de kullanılabilir.
 • Özellikle bu ilacı ilk kullanmaya başladığınızda kan basıncınızda ani düşüşe neden olabilir. Baş dönmesi veya bayılma olasılığını azaltmak için, oturuyorsanız veya uzanıyorsanız, yavaşça kalkın.
 • Terazosin kullanırken alkol almayınız, çünkü bu ilacın kan basıncını düşürücü etkisini artırarak baş dönmesini arttırabilir.
 • Baş dönmesine ve uykululuğa neden olabileceğinden, araç sürerken veya konsantrasyon gerektiren herhangi bir şey yaparken dikkatli olun.
 • Katarakt ameliyatı planlıyorsanız, doktorunuza Terazosin kullandığınızı bildirin.

Yorum yapın