TAMPROST MR 0,4 MG 30 KAPSUL

TAMPROST MR 0,4 MG 30 KAPSUL Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD: 8699502151376
ETKİN MADDE: TAMSULOSIN HCL
REÇETE: NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL: IMAL
EŞDEĞER KODU: E409A
SGK ETKİN MADDE KODU: SGKFRL
SGK KAMU NO: A10158
ATC KODU: G04CA02
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 0-
FİRMA ADI: SANOFI ILAC SAN.
BİRİM/CİNSİ: MG
AMBALAJ MİKTARI: 30

ATC Sınıflandırması

G – ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
G04 – ÜROLOJİK İLAÇLAR
G04C – SELİM PROSTAT HİPERTROFİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
G04CA – ALFA ADRENORESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ
G04CA02 – TAMSULOSİN

İlaç Hakkında Kısa Özet

Tamprost Mr 0.4 mg kapsül

Tamprost Mr 0,4 Mg, uzatılmış salımlı kapsüldür.
Tamprost 30 ve 90 kapsül içeren alüminyum/alüminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: Her bir kapsül 0.4 mg tamsulosin hidroklorür içerir.
Yardımcı maddeler: Sodyum alginat, metakrilik asit etil akrilat kopolimer, gliserol dibehenat, maltodekstrin, sodyum lauril sülfat, makrogol 6000, polisorbat 80, sodyum hidroksit, simetikon emülsiyon, kolloidal anhidrus silika, kırmızı demir oksit (E172), titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172), jelatin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. Tamprost nedir ve ne için kullanılır?
2. Tamprost’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Tamprost nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Tamprost’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Tamprost nedir ve ne için kullanılır?

Tamprost’un etkin maddesi olan tamsulosin hidroklorür, “alfa1-adrenoreseptör antagonistleri” olarak adlandırılan bir ilaç grubunun üyesidir. “Alfa1-adrenoreseptörler” vücudun çeşitli bölümlerinde hücre yüzeyinde bulunan algılayıcı yapıların (reseptör) bir türüdür. Bu yapılar, hücreye gelen mesajları algılayarak, hücrenin o mesaj doğrultusunda faaliyette bulunmasını sağlarlar.

Tamsulosin hidroklorür alfa1-adrenoreseptörleri seçici olarak bloke eder. Bu yapıların faaliyetlerinin bloke edilmesi, prostat ve idrar yollarındaki düz kasları gevşetir. Tamprost böylelikle idrarın, idrar yollarından daha rahat geçmesini sağlar, idrara çıkmayı rahatlatır ve idrar sıkışması hissini hafifletir.

Tamprost erkeklerde prostat bezinin büyümesi sonucunda ortaya çıkan alt idrar yollarına ait şikâyetlerin tedavisi için kullanılmaktadır. Prostat bezinin iyi huylu büyümesi (selim prostat hiperplazisi), aşağı idrar yolunu sıkıştırarak, idrar yapma zorluğu (idrar akış kuvvetinin azalması), kesik kesik idrar yapma, idrarın damla damla gelmesi, gerek gece, gerekse gündüzleri sık idrara çıkma ve idrar sıkışması gibi şikayetlere yol açar. Tamprost yukarıda sözü edilen etkisi sonucunda, bu belirtilerin rahatlamasını sağlar.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Tamprost’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Tamprost’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Tamsulosine veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz. Aşırı duyarlık kendisini vücudun yumuşak dokularında ani lokal şişmeler (örn. boğaz ya da dil), nefes almada güçlük ve/veya kaşıntı ve döküntü şeklinde gösterebilir (anjiyoödem),
 • Yatar durumda iken ya da otururken birden ayağa kalktığınızda baygınlık ortaya çıkıyorsa (ortostatik hipotansiyon),
 • Ağır karaciğer hastalığınız varsa.

Tamprost, ağız yoluyla alınan ketokonazol adındaki mantar hastalığı ilacı ile birlikte kullanılmamalıdır.

Tamprost’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • Bu tip diğer ilaçlar ile olduğu gibi, Tamprost kullanırken, nadiren baygınlık ortaya çıkabilir. Bu nedenle, baş dönmesi ve halsizlik belirtileri başladığında, bunlar geçinceye kadar oturmalı veya bir yere uzanmalısınız.
 • Tamprost ile tedaviye başlamadan önce, doktorunuz sizde iyi huylu prostat büyümesine benzer belirtiler veren başka hastalıkların mevcut olmadığından emin olmak için etraflıca inceleyecektir. Bu incelemelerde makattan muayene ve “prostat spesifik antijen” adı verilen bir maddenin laboratuvar tayini yer alabilir. Doktorunuz bu incelemeleri tedavi sırasında da düzenli aralıklarla sürdürmeyi düşünebilir.
 • Ağır böbrek hastalığınız varsa (kreatinin klerensi <10 ml/dk) varsa, doktorunuza söyleyiniz.
 • Halen tamsulosin almakta olan ya da geçmişte almış olan bazı hastalarda, katarakt ve glokom ameliyatları sırasında, ameliyatı güçleştiren bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Katarakt (göz merceğinin bulanıklığı) ya da glokom (göz içi basıncının artması) nedeniyle ameliyat olacaksanız, lütfen göz doktorunuza Tamprost kullanmakta olduğunuzu veya geçmişte bir dönem kullandığınızı söyleyiniz.

Böylelikle doktorunuz, göz ameliyatınızda kullanılacak ilaç ve cerrahi teknikler konusunda gerekli hazırlıklarını yapabilecektir. Katarakt ya da glokom ameliyatı planlanan hastalarda tamsulosin hidroklorür tedavisine başlanması önerilmemektedir.

 • Tamprost, eritromisin adındaki antibiyotik ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır; etkisi artabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Tamprost’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Tamprost kahvaltıdan ya da günün ilk öğününden sonra alınmalıdır.

Hamilelik ve emzirme

Tamprost yalnızca erkek hastalara yönelik olduğu için geçerli değildir.

Araç ve makine kullanımı

Tamprost’un araç ve makine kullanma becerisi üzerindeki etkilerine yönelik çalışma yapılmamıştır. Ancak hastalar, sersemlik, bulanık görme, baş dönmesi ve senkop oluşabileceği konusunda uyarılmalıdır. Böyle bir tablo oluşan hastalar araç kullanma ya da makine işletme gibi faaliyetlerden kaçınmalıdır.

Tamprost’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her tabletinde 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Tamprost, atenolol, enalapril, (bunlar kalp ve damar hastalıklarında kullanılan ilaçlardır), teofilin (solunum hastalığı ilacı), simetidin (bir mide ilacı) ve furosemid (idrar söktürücü) ile doz ayarlaması yapılmaksızın kullanılabilir.

Diklofenak (bir tür ağrı kesici) ve varfarin (kan sulandırıcı / kan pıhtılaşmasını engelleyici bir ilaç), tamsulosinin vücuttan atılmasını hızlandırabilir. Tamprost bu ilaçlar ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Tamprost ketokonazol (mantar enfeksiyonu ilacı) ile birlikte kullanılmamalıdır. Tamprost eritromisin (antibiyotik) ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Tamprost’un aynı gruptan (alfa1-adrenoreseptör blokörleri) diğer ilaçlar ile birlikte kullanılması, kan basıncında istenilmeyen bir düşmeye yol açabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Tamprost nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

İlacınızı her zaman için, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

Önerilen doz, kahvaltıdan ya da günün ilk öğününden sonra alınmak üzere, günde 1 kapsüldür.

Uygulama yolu ve metodu

Tamprost kapsülü bütün olarak yutunuz. Kapsülü ezmeyiniz ya da çiğnemeyiniz, çünkü bu etkin maddenin uzatılmış salımını etkileyebilir.

Tamprost genellikle uzun süreler boyunca reçete edilmektedir. Tamprost ile uzun dönemli tedavide, mesane ve idrar yapma üzerindeki etkileri kalıcıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı: Tamprost‘un çocuklarda kullanımı ile ilgili bir endikasyon bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı: Tamsulosinin 65 yaş üzeri hastalardaki güvenlilik ve etkililiği, 65 yaş altındaki hastalardakinden farklılık göstermemektedir. Ancak bazı yaşlı hastaların daha duyarlı olabilecekleri göz ardı edilemez.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Ancak ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer Tamprost’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Tamprost kullandıysanız

Tamprost’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Çok sayıda Tamprost alınması kan basıncında istenilmeyen bir düşmeye sebep olabilir.

Tamprost kullanmayı unutursanız

Eğer tavsiye edilen günlük Tamprost kapsülünüzü almayı unutursanız, aynı gün içinde daha sonra hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer o günü kaçırırsanız, ilacınızı reçete edilen şekilde kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tamprost ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer Tamprost tedavisi gereğinden önce sonlandırılırsa, başlangıçtaki şikayetleriniz geri dönebilir. Bu nedenle, şikayetleriniz ortadan kalkmış olsa bile, doktorunuz reçete ettiği sürece Tamprost kullanmaya devam ediniz. Eğer bu tedaviyi durdurmak istiyorsanız, mutlaka doktorunuza danışınız.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

Yan etkileri nelerdir?

4. Tamprost’un olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Tamprost’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Tamsulosin kullanımı esnasında, aşağıda verilen yan etkiler bildirilmiştir.

Belirtilen sıklık dereceleri şu şekildedir:

 • Çok yaygın (10 hastada 1 veya daha fazla);
 • Yaygın (10 hastada 1 hastaya kadar);
 • Yaygın olmayan (100 hastada 1 hastaya kadar);
 • Seyrek (1.000 hastada 1 hastaya kadar);
 • Çok seyrek (10.000 hastada 1’den az);
 • Bilinmiyor (eldeki veriler ile hareket ile tahmin edilemiyor).

Aşağıdakilerden biri olursa Tamprost’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Vücudun yumuşak dokularında (örn. boğaz, dil) ani lokal şişme ve nefes alıp vermede güçlük (anjiyoödem) ve/veya deride kaşıntı/döküntü ile birlikte olabilen şiddetli alerjik reaksiyonlar.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin Tamprost’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler:

Yaygın (10 hastada 1 hastaya kadar):

 • Baş dönmesi
 • Ejakülasyon (boşalma) bozuklukları (boşalma esnasında meni sıvısının penisten dışarı çıkamayıp mesane içine girmesi ya da hiç boşalma olmaması dahil)

Yaygın olmayan (100 hastada 1 hastaya kadar):

 • Baş ağrısı
 • Çarpıntı
 • Özellikle oturur veya yatarken aniden ayağa kalkıldığında, kan basıncında ani düşme
 • Burun iltihabı (rinit)
 • Kabızlık, ishal, bulantı, kusma
 • Döküntü, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)
 • Olağan dışı halsizlik

Seyrek (1.000 hastada 1 hastaya kadar):

 • Baygınlık

Çok seyrek (10.000 hastada 1’den az):

 • Stevens-Johnson sendromu (deride kızarık, ağrılı döküntüler ve içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)
 • Peniste istenmeden ortaya çıkan, uzun süren ve ağrılı olan sertleşme (priapizm)

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):

 • Görme bulanıklığı veya bozukluğu*
 • Burun kanaması*
 • Eritema multiforme*: Ender bir cilt hastalığıdır. Genellikle kol ve bacaklarda, simetrik, kızarık ve kabartılı döküntüler oluşur. Döküntüler yamayı andırır ve bir merkezleri vardır. – Eksfoliyatif dermatit*: Ender bir cilt hastalığıdır. Vücudun çok büyük bir bölümünde kızarık döküntüler ortaya çıkar. Döküntülerde pullanma ve soyulma görülür ve vücut ısısı yükselir (ateş).
 • Ağız kuruluğu

* Bunlar klinik araştırmalar sırasında görülmeyen, ancak ilaç piyasaya verildikten sonra bildirilen yan etkilerdir.

Tamsulosin ender olarak grubundaki diğer ilaçlarla olduğu gibi, peniste istenmeden ortaya çıkan, uzun süren ve ağrılı olan sertleşme (priapizm) ile ilişkili bulunmuştur. Böyle bir durum oluşması durumunda, mutlaka doktorunuza başvurmalısınız; çünkü bu durum tedavi edilmediği takdirde kalıcı sertleşme bozukluklarına yol açabilmektedir.

Aynı gruptaki diğer ilaçlar ile olduğu gibi, uyuşukluk ya da dokularda sıvı toplanması (ödem) ortaya çıkabilir.

Yukarıda verilen istenmeyen olayların yanı sıra, ilaç piyasaya verildikten sonra, tamsulosin kullanımıyla ilişkili olarak kalp çarpıntısı, kalpte ritim bozuklukları, kalbin hızlı atması ve nefes darlığı bildirilmiştir. Kendiliğinden bildirilen bu olaylar tüm dünyada pazarlama sonrası deneyim dönemine ait oldukları için, bu olayların sıklığı ve ortaya çıkış nedenleri arasında tamsulosinin oynadığı rol güvenilir bir şekilde belirlenememektedir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuz veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Nasıl saklanmalı?

Tamprost’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Tamprost’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

İlaçlar atık su veya evsel çöp yoluyla atılmamalıdır. Artık ve gerekli olmayan ilaçları nasıl elden çıkaracağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Tamprost’u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No:193 34394 Şişli-İstanbul
Tel : (0212) 339 39 00
Faks: (0212) 339 10 89

Üretim yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz
Tel: (0 288) 427 10 00
Faks: (0 288) 427 14 55

Bu kullanma talimatı……………….. tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

Tamprost Mr 0,4 Mg 30 Kapsül’ün Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

SGK İlaç Ödeme Durumu:  İlaç SGK tarafından ödenmektedir.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenir
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenir
 • Yatan                           : Ödenir

Fiyatı nedir?

Tamprost Mr 0,4 Mg 30 Kapsül fiyatı: 61,15 TL’dir.

Muadil İlaçlar

FLOMAX 0.4 mg MR 30 kapsül

FLOMAX 0.4 mg MR 30 kapsül { Astellas }

FLOMAX PR 0.4 mg 30 tablet

FLOPROST MR 0.4 mg değiştirilmiş salımlı 30 sert kapsül

FLOPROST MR 0.4 mg değiştirilmiş salımlı 90 sert kapsül

TAMANSU 0.4 mg MR 30 kapsül

TAMIDRA MR 0.4 mg değiştirilmiş salımlı 30 sert kapsül

TAMPROST MR 0.4 mg 30 kapsül

TAMPROST MR 0.4 mg 90 kapsül

TAMSUMAX MR 0.4 mg değiştirilmiş salımlı 30 sert kapsül

TOCAS PR 0.4 mg 30 tablet

UROMAX 0.4 mg MR değiştirilmiş salımlı 30 sert jelatin kapsül

UROPROST MR 0.4 mg değiştirilmiş salımlı sert kapsül (30 kapsül)

Etkin Maddeler

Tamsulosin

Tamsulosin, iyi huylu prostat hiperplazisinin tedavisinde kullanılır.
Tamsulosin bir alfa blokerdir. Mesane çıkışı ve prostat bezi etrafındaki kasları gevşeterek çalışır, böylece idrar daha kolay geçer. Bu, mesanenin tamamen boşaltılmasına yardımcı olur ve BPH’de sık veya acil idrar yapma ihtiyacını azaltır.

Uzman Tavsiyesi

Tamsulosin için uzman tavsiyesi

 • Tamsulosin, genişlemiş prostat semptomlarının giderilmesine yardımcı olur. Prostatın boyutunu küçültmez.
 • Tamsulosin yemekle birlikte alınmalıdır.
 • Tedaviye başladıktan sonraki saatler veya günler içinde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Tam etki genellikle 2 hafta içinde görülür.
 • Tamsulosin baş dönmesine veya uyku haline neden olabilir. Sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araç sürmeyin veya konsantrasyon gerektiren herhangi bir şey yapmayın.
 • Katarakt veya glokom nedeniyle göz ameliyatı geçirmeyi planlıyorsanız, göz doktorunuzu Tamsulosin kullanımı hakkında bilgilendirin.
 • Daha önce böbrek veya karaciğer sorunları teşhisi konduysa doktorunuzu bilgilendirin.

Soru ve Cevaplar

S. Tamsulosin kullanımı kan şekeri düzeylerini artırabilir mi?

Tamsulosin kullanımı kan şekeri seviyenizi yükseltmez. Alırken kan şekeri seviyelerinde herhangi bir değişiklik fark ederseniz, dikkat edilmesi gereken bir durumdan kaynaklanabileceğinden doktorunuza danışın.

S. Tamsulosin kilo alımına neden olur mu?

Hayır, Tamsulosin, uzun süreli kullanımda bile, genellikle ağırlıkta herhangi bir artışa neden olmaz. İlacınızı alırken herhangi bir kilo alımı yaşarsanız, kilo alımının nedenini belirlemek için doktorunuza danışın.

S. Tamsulosin etkisini ne zaman gösterir?

Tamsulosin aldıktan sonra 4 ila 8 saat içinde idrar akışında bir iyileşme görülebilir. Bununla birlikte, tam etkinin gelmesi 2 ila 4 hafta sürebilir.

S. Tamsulosin’i D vitamini ile alabilir miyim?

Evet, Tamsulosin D vitamini ile birlikte alınabilir. Bunlar birlikte kullanıldığında hiçbir zararlı etki veya etkileşim bildirilmemiştir.

S. Tamsulosin böbrek taşlarının çıkarılmasına nasıl yardımcı olur?

Böbrek taşı olan hastalarda Tamsulosin idrar yoluyla taşların atılmasına yardımcı olur. İdrar yolu kaslarını gevşeterek çalışır ve taşların kolayca çıkarılmasına neden olur. Tamsulosin’in böbrek taşlarında kullanılması ağrı kesici ihtiyacını da azaltır.

S. Tamsulosin neden baş dönmesine neden olur?

Tamsulosin kan damarlarını genişletir ve ekstremitelerde (kol ve uzuvların uçları) kan birikmesine yol açar. Bu, beyne doğru kan akışını kısıtlayarak, duruştaki ani değişiklikte kan basıncının düşmesine neden olur. Sonuç olarak, hasta baş dönmesi, baş dönmesi, bayılma, dönme hissi ve baş dönmesi yaşayabilir.

S. Katarakt ameliyatımdan önce neden Tamsulosin almayı bırakmalıyım?

Tamsulosin, katarakt ameliyatı sırasında iris kaslarının gevşek hale geldiği ve gözbebeğinin beklenmedik bir şekilde daraldığı sarkık göz sendromuna neden olabilir. Bu nedenle, göz cerrahının gerçekten genişlemiş bir gözbebeğine ihtiyacı olduğunda, ameliyat alanını daraltacak ve kısıtlayacaktır ve cerrahi sonuçları etkileyebilir.

S. Tamsulosin neden burun tıkanıklığına neden olur?

Tamsulosin, kan damarlarının düz kaslarını gevşetir ve kan damarlarının bu vazodilatasyonu burun tıkanıklığına neden olabilir.

S. Tamsulosin antikolinerjik midir?

Hayır, Tamsulosin antikolinerjik bir ilaç değildir. İyi huylu prostat büyümesi olan hastalarda prostat bezi ve mesane boynundaki kasları gevşeterek, idrar akışını iyileştiren bir ilaçtır. Bu durumda veya Tamsulosin alırken antikolinerjik ilaçlar almak semptomları artırabilir ve durumu kötüleştirebilir.

S. Tamsulosin sık idrara çıkmaya neden olabilir mi?

Hayır, Tamsulosin sık idrara çıkmaya neden olmaz. Aslında, bu ilaç idrar akışını arttırır ve prostat bezinin iyi huylu büyümesinin bir belirtisi olan sık idrara çıkma dürtüsünü azaltır. Bu durum ayrıca idrar yaparken zayıf bir akıntıya neden olur ve bu nedenle hasta mesaneyi tamamen boşaltamaz. Tamsulosin, prostat bezinin iyi huylu büyümesi olan hastalarda idrar akışıyla ilgili tüm bu semptomları tedavi etmek için kullanılır.

S. Tamsulosin almanın uzun vadeli etkileri nelerdir?

Prostat bezinin iyi huylu büyümesi olan hastalarda genellikle Tamsulosin herhangi bir yan etkiye neden olmaz. Bununla birlikte, Tamsulosin’in uzun süreli kullanımı enfeksiyon, rinit, ağrı ve farenjit olasılığını artırabilir. Uzun süreli kullanımı ayrıca anormal boşalmaya, baygınlığa, baygınlığa, baş dönmesine, baş dönmesine ve kan basıncının düşmesine neden olabilir.

S. Prostat semptomlarımı yönetmek için ilaç almanın dışında ne yapmalıyım?

Basit yaşam tarzı değişiklikleri belirtilerinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir. İlk dürtüyü hissettiğinizde idrar yapmaya çalışın. Ancak mesanenizi boşaltmak için zorlamamaya veya zorlamamaya dikkat edin. Yatmadan veya dışarı çıkmadan birkaç saat önce sıvı (özellikle alkol, kafein) içmekten kaçının. Ayrıca, bazı ilaçlar idrara çıkma isteğinizi artırabileceğinden, doktorunuza danışmadan başka bir ilaç almamalısınız.

S. Tamsulosin’i ibuprofen veya parasetamol ile birlikte alabilir miyim?

Tamsulosin, ibuprofen veya parasetamol ile alınabilir. Birlikte alındığında hiçbir zararlı yan etki veya başka bir etkileşim görülmemiştir.

Yorum yapın