SILFECT 50 MG FILM KAPLI TABLET (8 TABLET)

SILFECT 50 MG FILM KAPLI TABLET (8 TABLET) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8680199090635
ETKİN MADDE SILDENAFIL SITRAT
FİRMA ADI WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ GERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 8
ATC KODU G04BE03
NFC KODU TİTCK Endikasyon Dışı Ek Onay Alınmadan Kullanılabilecek İlaç

ATC Sınıflandırması

G – ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
G04 – ÜROLOJİK İLAÇLAR
G04B – ANTİSPAZMOTİKLER DAHİL DİĞER ÜROLOJİK İLAÇLAR
G04BE – EREKTİL DİSFONKSİYONDA KULLANILAN İLAÇLAR
G04BE03 – SİLDENAFİL

İlacın kısa özeti

Silfect 50 mg Film Kaplı Tablet

Ağızdan alınır.
Etkin madde: Sildenafil sitrat
Yardımcı maddeler: Mikrokristalin sellüloz, kolloidal susuz silika, dikalsiyum fosfat (susuz), kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat, polivinil alkol, makrogol, titanyum dioksit (E171), talk, indigo karmin alüminyum lake (E 132).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Silfect nedir ve ne için kullanılır?
 2. Silfect kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Silfect nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Silfect’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Silfect nedir ve ne için kullanılır?

• Silfect film kaplı tabletler 50 mg sildenafil içeren, mavi renkli, kare film kaplı tablet olarak 2 , 4 ve 8 tablet içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.
• Silfect fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir.
• Silfect sadece cinsel yoldan uyarılmanız durumunda doğal yolla sertleşme (ereksiyon) oluşmasına yardım eder. Sertleşme sorununuz yoksa Silfect kullanmamalısınız.

Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel aktivite için gerekli, penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır. Silfect kadınların kullanımı için değildir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Silfect’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Sertleşme sorununu, buna yol açabilecek olası sebepleri ve uygun tedaviyi belirlemek için doktorunuz tarafından kullandığınız bütün ilaçların ve hastalıklarınızın bilinmesi gereklidir.

Cinsel aktivite, kalp ile ilgili sorunlar için belirli bir derecede risk teşkil eder. Bu nedenle sertleşme sorununuza yönelik bir tedaviye başlamadan önce doktorunuzca kalp ve damar sisteminizin durumu değerlendirilmelidir.

Silfect’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
• Silfect’in etken maddesi olan sildenafil veya diğer bileşenlerine karşı alerjik bir reaksiyonunuz (hassasiyetiniz) varsa;
• Amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran veya nitrat içeren (Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi) herhangi bir ilaç kullanıyorsanız  Silfect kullanmayınız. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Silfect bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Riosiguat etkin maddeli bir ilaç kullanıyorsanız. Bu ilaç pulmoner arteriyel hipertansiyon (akciğerlerde yüksek kan basıncı) ve kronik tromboembolik hipertansiyon (kan pıhtısı ile birlikte akciğerlerde yüksek kan basıncı) tedavisinde kullanılır. Silfect gibi PDE5 inhibitörleri adı verilen ilaç gurubuna dahil ilaçların riosiguatın tansiyon düşürücü etkisini arttırdığı gösterilmiştir. Eğer riosiguat kullanıyorsanız ya da kullanıp kullanmadığınızdan emin değilseniz doktorunuza söyleyiniz.
• Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa; doktorunuz kalbinizin seksüel aktivitenin getireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağını dikkatle değerlendirmelidir.
• Ağır bir karaciğer yetmezliğiniz varsa;
• Düşük tansiyonunuz varsa (kan basıncı<90/50 mmHg)
• Yakın zamanda inme veya kalp krizi geçirdiyseniz.
• Retinitis pigmentoza gibi az görülen belirli bir kalıtsal göz hastalığınız varsa.
• Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) hastalığınız varsa.

Silfect’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
• Silfectin geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncınızı) düşürücü etkileri olabilir. Çoğu kimsede bu durumun ilgili sonuçları azdır ya da hiç yoktur. Ancak özellikle tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya vücudun tansiyonu (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir hastalıkları olan kişilerde cinsel aktiviteye eşlik edecek bu etkilerin doktorunuzca değerlendirilmesi gerekir.
• Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kan hücrelerinin kanseri), multipl myelom (kemik iliği kanseri) veya peniste herhangi bir hastalık veya biçim bozukluğunuz varsa. Sertleşme sorununuz için ilaç kullanırken bu durumlar özel dikkat gerektirebilir.
• Mide ülseriniz veya bir kanama bozukluğunuz (hemofili gibi) varsa.
• Görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsanız Silfect kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Özellikle yaşlı hastalarda gözün ağ tabakasındaki toplardamarlarda tıkanma riski artmaktadır.
• Duymanızda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız Silfect kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.
• Silfect’in; AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan ritonavir ile birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir (bkz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

• Silfect ile birlikte sertleşme sorunu için kullanılan başka ilaçlar kullanmamalısınız.
• Silfect ’i sildenafil veya diğer PDE5 inhibitörlerini içeren, akciğerlerdeki kan damarlarında yüksek kan basıncının (pulmoner arteriyel hipertansiyon-PAH) tedavisi için kullanılan ilaçlarla kullanmamalısınız.
• Sertleşme sorununuz yoksa Silfect almamalısınız.
• Kadınsanız Silfect kullanmayınız.
• Böbrek veya karaciğer probleminiz varsa doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz dozu düşürmeye karar verebilir.

Silfect’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Silfect yiyecek ve içeceklerle birlikte alındığında etki göstermesi biraz daha uzun sürebilir.
Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum fayda sağlamak için, cinsel aktiviteden önce fazla miktarda alkol tüketmeyiniz.

Hamilelik
Silfect kadınların kullanımı için değildir.

Emzirme
Silfect kadınların kullanımı için değildir

Araç ve makine kullanımı
Silfect baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Bu nedenle araç
 ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

Silfect’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Silfect, uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
• SİLFECT, nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi nitratların veya amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ilaçların etkilerinin ciddi biçimde artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçları kullanıyorsanız Silfect kullanmamalısınız.
• Riosiguat kullanıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.
• Silfect ’in; AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan ritonavir ile birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir
• Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-bloker tedavisi almakta olan hastalarda ayağa kalkarken baş dönmesi veya hafifleme hissi görülebilir. Bunlar otururken veya hızla ayağa kalkarken görülen tansiyon (kan basıncı) düşmesi olarak tanımlanan postural hipotansiyonun belirtileridir. Silfect ile birlikte alfa-bloker kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür. Bu genellikle Silfect alımından sonra, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır. Bu gibi semptomların görülme ihtimalini azaltmak için Silfect tedavisine başlamadan önce alfa bloker dozunuzu her gün düzenli olarak alıyor olmanız gerekmektedir. Doktorunuz tedavinize Silfect ’in 25 mg’ lık dozu ile başlamanızı önerebilir.
• Silfect başlıca karaciğerde bu organa özel enzimler tarafından işlemden geçirilerek vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilir. Bu sebeple aynı yolla vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilen diğer bazı ilaçlar (Bir makrolid antibiyotik olan eritromisin, AIDS (HIV) tedavisi için kullanılan bir ilaç olan sakinavir, mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar olan ketokonazol ve itrakonazol, mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin, verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin, özel
akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç olan bosentan) ve greyfurt suyu Silfect ile birlikte kullanıldığında Silfect ’in vücuttan uzaklaştırılmasını geciktirebilir. Bu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Silfect’in etkisi ve yan etkileri artacağı için; bu ilaçları kullanan hastalar 25 mg’lık düşük başlangıç dozunu kullanmalıdır.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

Nasıl kullanılır?

3. Silfect nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
• Silfect’i her zaman doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanın. Emin olmadığınız taktirde eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Olağan doz 50 mg’dır.
• Silfect günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:
• Silfect’i cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce almalısınız. Tableti bütün olarak bir bardak suyla yutunuz.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
Silfect 18 yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.
Yaşlılarda kullanım:
Yaşlı hastalara özel olarak dozun ayarlanması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları
Böbrek yetmezliği
Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 25 mg’lık Silfect dozu önerilmektedir.
Karaciğer yetmezliği
Karaciğer bozukluğu olan (örneğin siroz gibi kronik bir karaciğer hastalığı olan) hastalarda 25 mg’lık Silfect dozu önerilmektedir.
Eğer Silfect’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Silfect kullandıysanız:
Silfect’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
100 mg’ın üzerindeki dozlar ilacın etkinliğini artırmamaktadır. Ancak, yüksek dozlarda alındığında, ilacın istenmeyen etkileri (yan etki) ve bunların şiddeti artabilir.
Doktorunuzun size söylediğinden fazla sayıda tablet almamalısınız

Yan etkileri nelerdir?

4. Silfect’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Silfect’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler genelde geçici veya orta şiddette olmuştur.

Tavsiye edilen dozlarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa Silfect kullanmayı durdurunuz ve derhal size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Yaygın olmayan:
• Bir tür alerjik reaksiyon. Belirtileri; ani başlayan hırıltı veya nefes almada zorluk, göz kapağının, yüzün, dilin ya da boğazın şişmesi şeklinde olabilir.
• Göğüs ağrısı. Eğer bu durum cinsel ilişki sırasında olursa, yarı oturur pozisyona geçin ve rahatlamaya çalışın. Göğüs ağrınızı rahatlatmak için nitratlar olarak sınıflandırılan ilaçları kullanmayınız.

Seyrek:
• Uzamış ve bazen ağrılı olabilen sertleşme. Eğer 4 saatten uzun süren sertleşme yaşarsanız acilen doktorunuzla temasa geçiniz.
• Görüşte ani azalma veya görme kaybı
• Ciddi deri reaksiyonları. Belirtileri; deride ciddi soyulma ve derinin kabarması, dudak, cinsel organlar ve göz çevresinde şişlik, ateş şeklinde olabilir.
• Nöbet veya kriz
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Silfect’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer yan etkiler aşağıdaki şekildedir:

Çok yaygın :
• Baş ağrısı

Yaygın :
• Bulantı
• Yüz kızarması
• Sıcak basması (vücudun üst kısmında ani olarak sıcaklık hissetmek şeklinde belirti gösterebilir)
• Hazımsızlık
• Görmede renklerin soluklaşması
• Bulanık görme
• Görme bozukluğu
• Burun tıkanıklığı
• Sersemlik hissi

Yaygın olmayan:
• Kusma
• Deride döküntü
• Gözlerde iritasyon
• Gözlerde kanlanma/kızarma
• Gözlerde ağrı
• Işığa bakınca parlama görme
• Görsel parlaklık
• Işığa hassasiyet
• Gözlerde sulanma
• Kalp çarpıntısı
• Hızlı kalp atımı
• Yüksek kan basıncı
• Düşük kalp basıncı
• Kas ağrısı
• Uyku hissi
• Dokunma hissinde azalma
• Baş dönmesi
• Kulak çınlaması
• Ağız kuruluğu
• Sinüslerin (yüz kemiklerinin içindeki hava boşlukları) tıkanması veya dolması
• Burun dokusunun iltihabı (burun akması, hırıltı ve burun tıkanması gibi belirtileri olabilir)
• Üst karın boşluğu bölgesinde ağrı
• Gastro-özofajiyal reflü isimli midenin asit içeriğinin mide-yemek borusu arasındaki bağlantıyı aşarak yemek borusu içerisine doğru çıkması sonucu oluşan bir hastalık (mide yanmasını da içerecek şekilde belirtileri olabilir)
• İdrarda kan bulunması
• Kol ve bacaklarda ağrı
• Burun kanaması
• Sıcaklık ve yorgunluk hissi

Seyrek:
• Baygınlık hissi, bayılma
• İnme
• Kalp krizi
• Kalp atım hızında düzensizlik
• Beynin bazı bölümlerinde kan akışının geçici olarak azalması
• Boğazda düğümlenme hissi
• Ağızda uyuşma
• Gözün arka kısmında kanama
• Çift görme
• Görüş keskinliğinde azalma
• Gözde anormal his
• Göz ve göz kapağında şişme
• Görüş alanınızda ufak parçacıklar ya da noktalar oluşması
• Işık çevresinde haleler görme
• Göz bebeğinin genişlemesi
• Gözün beyaz kısmının renk değiştirmesi
• Peniste kanama
• Menide kan bulunması
• Burunda kuruluk
• Burnun iç yüzeyinde şişlik
• Sinirli hissetme
• Duymada ani azalma veya işitme kaybı
• Görme sinirlerinin hasarına bağlı görme kaybına neden olabilen non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) isimli bir göz hastalığı
• Gözün ağ tabakasındaki (retina) damarlarda tıkanma
• Gözün ağ tabakasında (retina) damarlardaki sertleşmeye bağlı hasar
• Göz içi basıncının artması (glokom)
• Uzağı net görememe (miyopi)
• Görüş zayıflığı, göz yorgunluğu (astenopi)
• Gözün renkli kısmı (iris) ile ilgili bozukluklar

Bilinmiyor:
Pazarlama sonrası deneyimde stabil olmayan anjina (kalp ile ilgili bir hastalık) ve ani ölüm bildirilmiştir.
Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri meydana gelmiştir. Bu etkilerin direkt Silfect ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi mümkün değildir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Silfect’in saklanması

Silfect’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Silfect’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Silfect’i kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:
World Medicine İlaç San. ve A.Ş.
Bağcılar/İstanbul

Üretim Yeri:
World Medicine İlaç San ve Tic. A.Ş.
Bağcılar/İstanbul

Bu kullanma talimatı …….. tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

SILFECT 50 MG FILM KAPLI TABLET (8 TABLET) Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmemektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenmez
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenmez

Fiyatı nedir?

SILFECT 50 MG FILM KAPLI TABLET (8 TABLET) fiyatı: 430,88 TL’dir.

Muadil İlaçlar

COMBO 100 mg 4 film tablet

COMBO 50 mg 4 film tablet

DEGRA 100 mg 1 film kaplı tablet

DEGRA 100 mg 4 film tablet

DEGRA 100 mg 8 film kaplı tablet

DEGRA 25 mg 4 film tablet

DEGRA 50 mg 1 film tablet

DEGRA 50 mg 4 film tablet

DEGRA 50 mg 8 film kaplı tablet

EGIRA 100 mg 4 film tablet

EGIRA 25 mg 4 film tablet

EGIRA 50 mg 4 film tablet

JELIGRA 100 mg oral jel içeren 4 saşe

JELIGRA 50 mg oral jel içeren 4 saşe

PULARTER 20 mg film kaplı tablet (90 tablet)

RETOMIN 20 mg 90 film tablet

REVATIO 20 mg 90 film kaplı tablet

SILDEGRA 100 mg 4 film tablet

SILDEGRA 100 mg 4 film tablet

SILDEGRA 25 mg 4 film tablet

SILDEGRA 50 mg 4 film tablet

SILDEGRA 50 mg 4 film tablet

SILFECT 100 mg 4 film tablet

SILFECT 100 mg 8 film tablet

SILFECT 25 mg 4 film tablet

SILFECT 50 mg 4 film tablet

SILFECT 50 mg 8 film tablet

SILMED 100 mg 4 film tablet

SILMED 100 mg 8 film tablet

SILMED 50 mg 4 film tablet

SILMED 50 mg 8 film tablet

SINEGRA 100 mg 4 film tablet

SINEGRA 25 mg 4 film tablet

SINEGRA 50 mg 4 film tablet

VIAGRA 100 mg 4 film tablet

VIAGRA 100 mg 8 film kaplı tablet

VIAGRA 25 mg 4 film tablet

VIAGRA 50 mg 4 ağızda dağılan tablet

VIAGRA 50 mg 4 film tablet

VIAMED 100 mg film kaplı tablet (4 tablet)

VIAMED 50 mg film kaplı tablet (4 tablet)

VIGAROO 100 mg 4 film tablet

VIGAROO 50 mg 4 film tablet

VIGRANDE 100 mg 4 tablet

VIGRANDE 100 mg 8 tablet

VIGRANDE 25 mg 4 tablet

VIGRANDE 50 mg 4 tablet

VIGRANDE 50 mg 8 tablet

Etkin Maddeler

Sildenafil Sitrat

Sildenafil, erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılır.
Sildenafil, bir fosfodiesteraz-5 (PDE-5) inhibitörüdür. Penisinizdeki kan damarlarını gevşeterek çalışır, böylece cinsel uyarım sırasında penise kan akışını arttırır. Bu, cinsel aktiviteye uygun sert, dik bir penis elde etmenize ve bunu korumanıza yardımcı olur.
Sildenafil’in yaygın yan etkileri: Baş ağrısı, Burun kanaması, Uykusuzluk (uykuda zorluk), Eritem (ciltte kızarıklık), Burun tıkanıklığı (burun tıkanıklığı), Baş dönmesi, Mide bulantısı, Hazımsızlık, Sıcak basması, Nefes darlığı, Görme bozukluğu

Uzman Tavsiyesi

Sildenafil Sitrat için uzman tavsiyesi

 • Erektil disfonksiyon tedavisi için size Sildenafil reçetesi verildi.
 • Cinsel ilişkiden bir saat önce almak en iyisidir. Ancak, cinsel aktiviteden 30 dakika ila 4 saat önce herhangi bir zamanda alabilirsiniz.
 • Günde bir defadan fazla almayın.
 • Sertleşme cinsel ilişkiden sonra 4 saatten fazla devam ederse tıbbi yardım alın.
 • Yakın zamanda nitrat (anjina veya göğüs ağrısında kullanılan ilaçlar) aldıysanız Sildenafil kullanmayınız.
 • Son 3 ayda kalp krizi geçirdiyseniz veya son 6 ayda felç veya kalp yetmezliğiniz varsa almayın.

Soru ve Cevaplar

S. Sildenafil’in etkisini göstermesi ne kadar sürer?

Sildenafil’in işe yarama süresi kişiden kişiye değişir, ancak normalde yarım saat ile bir saat arasında sürer. Ancak Sildenafil’i ağır bir yemekle birlikte alırsanız çalışmaya başlaması daha uzun sürebilir. Etkisi yaklaşık 3-4 saat sürebilir.

S. Sildenafil’i reçetesiz alabilir miyim?

Hayır, reçeteli bir ilaç olduğu için Sildenafil almak için doktor reçetesine ihtiyacınız var. Doktorunuz sadece sizin için faydalı olacağına karar verirse reçete edecektir.

S. Sildenafil’i istediğim sıklıkta alabilir miyim?

Hayır, Sildenafil’i günde bir defadan fazla almayınız. Önerilen dozdan daha fazla Sildenafil alırsanız, yan etkilerde ve bunların şiddetinde artış yaşayabilirsiniz. Bu yan etkiler, kızarma, baş ağrısı, kas ağrısı, mide rahatsızlığı, alerjik reaksiyonlar ve bulanık görme gibi görme değişikliklerini içerir. Sildenafil ereksiyon olmanıza yardımcı olmazsa veya ereksiyonunuz cinsel ilişkiyi tamamlamanıza yetecek kadar uzun sürmezse doktorunuzla iletişime geçin.

S. Sildenafil’i ne zaman almalıyım?

Sildenafil’i cinsel ilişkiye girmeden yaklaşık 1 saat önce alın. Tableti bütün olarak bir bardak su ile yutunuz. Sildenafil’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğunu düşünüyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

S. Erken boşalma için Sildenafil alabilir miyim?

Hayır, Sildenafil’in erken boşalma tedavisinde herhangi bir yararlı etkisi olduğu bilinmemektedir. Erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılır.

S. Sildenafil kullanımı neden nitratlarla kontrendikedir?

Sildenafil, nitrat veya kan basıncını düşüren ilaçlar alan hastalar için zararlıdır, çünkü bunların birlikte kullanımı kan basıncında ciddi bir düşüşe neden olabilir ve bu da ölümle sonuçlanabilir. Bununla birlikte, bu ilaçlar birlikte alınacaksa, Penegra alımı ile kan basıncını düşüren ilaçlar arasında 24 saatlik bir zaman aralığı bırakılması tavsiye edilir.

S. Sildenafil neden kan basıncında düşmeye (hipotansiyon) neden olur?

Sildenafil, kan damarlarının düz kaslarını gevşetme ve kan basıncında düşmeye (hipotansiyon) neden olabilecek şekilde genişletme özelliğine sahiptir. Bu nedenle, tansiyon düşürücü ilaçlar veya nitratlarla birlikte kullanıldığında, kan basıncında ölümcül olabilecek ciddi bir düşüşe neden olabilir. Göğüs ağrısı için nitrat alıyorsanız veya son 6 ay içinde kalp krizi veya inme öykünüz varsa sildenafil alınmamalıdır.

S. Sildenafil’i hayatımın sonuna kadar alabilir miyim?

Sildenafil reçeteli bir ilaçtır ve sadece doktorunuzun önerdiği süre boyunca alınmalıdır.

S. Sildenafil’i yirmili yaşlarımda alabilir miyim?

Evet, doktorunuz tarafından reçete edilirse Sildenafil yirmili yaşlarınızda alınabilir.

S. Sildenafil kan basıncını arttırır mı?

Hayır, Sildenafil kan basıncında bir artışla ilişkili değildir. Ancak özellikle diğer tansiyon düşürücü ilaçlarla birlikte alındığında tansiyonun düşmesine neden olabilir. Sildenafil’i başka bir ilaçla birlikte almadan önce lütfen doktorunuza danışınız.

S. Sildenafil’i diyabetli hastalarda kullanmak güvenli midir?

Evet, eğer doktorunuz tarafından reçete edilmişse, Sildenafil diyabetli hastalarda güvenle kullanılabilir.

S. Sildenafil doğurganlığı etkiler mi?

Hayır, Sildenafil doğurganlığı ne olumlu ne de olumsuz etkilemez.

S. Sildenafil spermi etkiler mi?

Sildenafil, sperm sayısını veya sağlığını etkilemez. Erektil disfonksiyonu tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır.

S. Sildenafil kullanırken alkol alabilir miyim?

Alkol almak, ereksiyon olma yeteneğinizi geçici olarak bozabilir. Sildenafil’den maksimum faydayı elde etmek için Sildenafil’i almadan önce aşırı miktarda alkol almamanız tavsiye edilir.

Yorum yapın