SEQUA 300 MG 90 FILM TABLET

SEQUA 300 MG 90 FILM TABLET
SEQUA 300 MG 90 FILM TABLET

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

I.BARKOD: 8680881090202
ETKIN_MADDE: KETIAPIN
RECETE: NORMAL RECETE
ITHAL_IMAL: IMAL
ESDEGER_KODU:
SGK_ETKIN_MADDE_KODU:
SGK_KAMU_NO:
ATC_KODU: N05AH04
FIYAT_KARARNAMESI_GEREGI: 0-
FIRMA_ADI: NEUTEC ILAC SAN.
BIRIM_CINSI: MG
AMBALAJ_MIKTARI: 90

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N05 – PSİKOLEPTİKLER
N05A – ANTİPSİKOTİKLER
N05AH – DİAZEPİNLER, OKSAZEPİNLER VE TİAZEPİNLER
N05AH04 – KETİAPİN

İlacın Kısa Özeti

Sequa 300 mg film kaplı tablet

Sequa beyaz renkli, oval, her iki yüzeyi de düz, bikonveks film kaplı tabletler şeklindedir. Sequa 30, 60 ve 90 film kaplı tablet halinde kullanıma sunulmuştur.
Ağızdan alınır.

Etkin madde: 300 mg ketiapine eşdeğer 345,39 mg ketiapin fumarat içerir.
Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta, sodyum nişasta glikolat, laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), povidon, kolloidal silikon dioksit, talk, magnezyum stearat, opadry II 85G18490 white [titanyum dioksit (E171), polivinil alkol, talk, polietilen glikol, lesitin (soya) (E322)] içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Sequa nedir ve ne için kullanılır?
 2. Sequa’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Sequa nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Sequa’nın saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Sequa nedir ve ne için kullanılır?

Sequa, etkin maddesi ketiapin olan, antipsikotikler (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak adlandırılan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

Sequa aşağıdaki hastalıkların tedavisinde etkilidir:

Bipolar bozukluğa eşlik eden majör depresif ataklar: Bu durumda kendinizi üzgün hissedersiniz. Karamsarlık, suçluluk, enerji kaybı, iştah azalması ve uykusuzluk hissedebilirsiniz.

Bipolar bozuklukta orta-ileri derece mani atakları: Aşırı coşkulu, heyecanlı, mutlu, meraklı veya hiperaktif olursunuz (uykuya her zamankinden daha az ihtiyaç duyar, daha konuşkan olur, düşüncelerin veya fikirlerin hızla akıp geçtiğini fark edebilirsiniz) ya da saldırgan veya yıkıcı tavırlar dahil karar verme yeteneğinizde zafiyet oluşur.

Daha önce ketiapin tedavisine cevap vermiş olan bipolar bozukluğu olan hastalarda, mani ve depresif atakların nüks etmesinin önlenmesinde.

Şizofreni: Gerçekte var olmayan şeyleri duyabilir veya hissedebilirsiniz; gerçek olmayan şeylere inanırsınız ya da garip şüphe, endişe, kafa karışıklığı, suçluluk, gerginlik, can sıkıntısı hissedersiniz.

Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuz Sequa reçetenizi yazmaya devam edebilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Sequa’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Sequa bellek ve düşünce bozukluğuna yol açan beyin fonksiyon kaybı (demans) olan, ileri yaştaki hastalar tarafından kullanılmamalıdır. Bunun nedeni, Sequa’nın da içinde bulunduğu gruptan olan ilaçların, demansı olan yaşlı hastalarda inme ve bazı vakalarda ölüm riskini artırabilmesidir.

Ketiapin ve bu sınıftaki diğer ilaçlarla yapılan klinik çalışmalarda, demansı ve davranışsal bozukluğu olan yaşlı hastalarda ölüm riskinde artış raporlanmıştır. Sequa bu tür kullanımda onaylı değildir.

Antidepresan ilaçların özellikle çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinizin başlangıcı ve ilk aylarında veya ilaç dozunuzun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde sizde ortaya çıkabilecek huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişikliklerine ya da intihar olasılığına karşı doktorunuz sizi yakından takip edecektir. Durumunuzda herhangi bir kötüleşme olursa, intihar düşüncesi veya davranışı ya da kendinize zarar verme düşüncesi ortaya çıkarsa en kısa zamanda doktorunuzu arayınız.

Sequa’nın 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmez.

Sequa’yı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

Etkin madde ketiapine veya Sequa’nın herhangi bir bileşenine (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjikseniz,

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:

 • HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HIV-proteaz inhibitörleri)
 • Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi)
 • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin, klaritromisin gibi bazı ilaçlar
 • Nefazodon gibi bazı depresyon ilaçları Eğer emin değilseniz, Sequaalmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sequa lesitin [soya (E322)] ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Sequa’yı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Sizde veya ailenizden birisinde kalp hastalığı varsa ya da geçmişte olduysa (örneğin kalp ritm bozukluğu, kalp kasının zayıflığı veya kalp iltihaplanması varsa ya da kalp atışınıza etki eden herhangi bir ilaç kullanıyorsanız),
 • Tansiyonunuz düşükse,
 • Felç geçirdiyseniz ve özellikle ileri yaştaysanız,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Kriz geçirmişseniz (nöbet),
 • Şeker hastalığınız (diyabet) veya şeker hastası olma riskiniz varsa, Sequa kullandığınızda doktorunuz kan şeker seviyelerinizi kontrol edebilir.
 • Geçmişte ilaçlardan kaynaklanan veya onlarla ilgisi bulunmayan herhangi bir nedenle akyuvar (beyaz kan hücresi) sayınız düşük bulunduysa,
 • Demansı (beyin işlev kaybı) olan yaşlı birisi iseniz. SequaA kullanılmamalıdır; çünkü Sequa’nın ait olduğu grup ilaçları, demansı olan yaşlı kişilerde inme riskini ya da bazı vakalarda ölüm riskini artırabilir.
 • Bu grup ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olduğundan, sizde ya da ailenizde damar içinde kan pıhtılaşma öyküsü varsa,
 • Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi olarak ifade edillir) durumu yaşıyorsanız veya yaşadıysanız ve aldığınız ilaçlar normal beyin aktivitelerini yavaşlatıyorsa (depresanlar),
 • Mesanenizi tamamen boşaltamayacağınız bir durumunuz (üriner retansiyon), büyüyen bir prostatınız, bağırsaklarınızda tıkanıklık veya gözünüzde basınç artışı varsa. Bu durumlar, bazen bazı tıbbi durumların tedavisinde sinir hücrelerinin işlevini etkileyen ilaçlardan (“antikolinerjikler”) kaynaklanır.
 • Toplar damarlarınızda bir probleminiz varsa. SequaA’nın, seyrek olarak toplar damar tıkanıklığına neden olma riski bulunmaktadır. Tedavi öncesinde ve sırasında tüm risk faktörleri belirlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Alkol veya ilaç kötüye kullanımı öykünüz varsa.

Sequa’yı kullandıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi biri sizin için geçerliyse hemen doktorunuza danışınız:

 • Nöroleptik malign sendrom olarak bilinen, ateş, ciddi kas tutulması, terleme ve bilinç kaybının birlikte görülmesi. Bunun için, acil tıbbi tedavi gerekebilir.
 • Çoğunlukla yüz veya dilde kontrolsüz hareketler,
 • Baş dönmesi veya ciddi uykulu hissetme durumu. Bu, yaşlı hastalarda, kazalara bağlı yaralanma (düşme) riskini yükseltebilir.
 • Nöbetler,
 • Uzun süreli ve ağrılı ereksiyon (priapizm).

Böyle belirtilere bu tip ilaçlar sebep olabilir.

Eğer aşağıdaki belirtileri hissederseniz, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza söyleyiniz:

 • Ateş, grip benzeri belirtiler, boğaz ağrısı ya da diğer bir enfeksiyon ki bunlar düşük akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısının sonucu oluşabilir; Sequa’nın durdurulması ve/veya tedavi verilmesi gerekebilir.
 • İnatçı karın ağrısının eşlik ettiği kabızlık veya tedaviye cevap vermeyen kabızlık; çünkü bunu bağırsağın daha ciddi tıkanması izleyebilir.

İntihar düşüncesi ve depresyonda kötüleşme Depresyon yaşıyorsanız, bazen kendinize zarar verme veya öldürme ile ilgili düşünceler aklınıza gelebilir. Bu ilaçların tümünde etkinin görülmesi, genellikle yaklaşık iki hafta fakat bazen daha uzun sürdüğünden, tedaviye ilk başlandığı sırada bu düşünceler artabilir. Bu düşünceler aynı zamanda, ilacınızı almayı aniden bırakmanız durumunda da artabilir. Eğer bir genç yetişkinseniz, böyle düşünmeniz daha olasıdır. Klinik çalışmalardan elde edilen bilgiler, depresyon görülen 25 yaşın altındaki genç yetişkinlerde intihar düşünceleri ve/veya intihar davranışı riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya öldürme düşünceleri aklınızdan geçerse, derhal doktorunuzla temas kurun veya bir hastaneye başvurun. Bir akrabanıza veya yakın arkadaşınıza depresyon geçirdiğinizden bahsetmeniz ve onlardan bu kitapçığı okumalarını istemeniz yararlı olabilir. Depresyonun kötüleştiğini düşünmeleri veya davranışlarınızdaki değişiklikler konusunda endişelenmeleri durumunda, bunu size söylemelerini isteyebilirsiniz.

Kilo alma Ketiapin alan hastalarda kilo alma görülmüştür. Siz ve doktorunuz kilonuzu düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

Çocuklar ve ergenler Sequa, çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaz. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Sequa’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması Sequa’yı yiyeceklerle beraber veya ayrı olarak alabilirsiniz.

Ne kadar alkol aldığınıza dikkat ediniz. Çünkü Sequa ile alkolün birleşen etkileri sizi uykulu yapabilir.

Sequa tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu değiştirebilir.

Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Eğer gebe olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, Sequa almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuzla görüşmeden hamilelik esnasında Sequa almamalısınız.

Gebeliğin son üç ayında, antipsikotik ilaçlara (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler huzursuzluk, kasların aşırı gerginliği, kasların gerginliğini yitirmesi, titreme, uykululuk hali, solunum güçlüğü veya beslenme bozukluklarıdır. Eğer bebeğinizde bu belirtilerden herhangi biri gelişirse, doktorunuzla temasa geçmelisiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacı kullandığınız süre boyunca bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı Kullandığınız bu ilaç uykunuzu getirebilir. Bu tabletlerin sizi nasıl etkilediğini öğrenene dek araç ya da makine kullanmayınız.

Sequa’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Sequa laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse, Sequa’yı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Sequa lesitin [soya (E322)] ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Aşağıdaki ilaçlarla birlikte Sequa kullanmayınız:

 • AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HIVproteaz inhibitörleri gibi),
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi),
 • Eritromisin veya klaritromisin (enfeksiyon tedavisinde kullanılır),
 • Nefazodon gibi depresyon ilaçları.


Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Sara (epilepsi) ilaçları (fenitoin veya karbamazepin gibi),
 • Tansiyon (yüksek kan basıncı) ilaçları,
 • Barbitüratlar (uykusuzluk tedavisinde),
 • Tiyoridazin veya lityum (diğer antipsikotik ilaçlar),
 • Kalp atımınıza etki eden ilaçlar: Mesela diüretikler (ödem attırıcı) gibi elektrolitlerin dengesizliğine (kanda potasyum ve magnezyumun düşük seviyelerde olması) sebep olan ilaçlar ya da bazı antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi,
 • Kabızlığa sebep olabilen ilaçlar,
 • Bazı tıbbi durumların tedavisinde sinir hücrelerinin işlevini etkileyen ilaçlar (“anti kolinerjik”).

Herhangi bir ilacınızı kesmeden önce lütfen doktorunuzla konuşunuz.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İdrarda ilaç taraması Eğer idrarda ilaç taraması yapılıyorsa, Sequa kullanmanız nedeniyle metadon veya depresyon için kullanılan trisiklik antidepresanlar (TSA) olarak adlandırılan ilaçlardan kullanmıyor olsanız dahi, bazı test metotları bu ilaçlar için pozitif sonuç alınmasına neden olabilir. Böyle bir sonuç alınırsa, daha spesifik testlerle sonuçların doğrulanması gerekebilir.

Nasıl kullanılır?

3. Sequa nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar: Sequa’yı kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Başlangıç dozunuza doktorunuz karar verecektir. İdame doz (günlük doz) hastalığınıza ve ihtiyacınıza bağlıdır; ama genellikle 150 mg ila 800 mg arasında olacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Sequa tablet sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Tabletlerinizi hastalığınıza bağlı olarak günde bir kez yatarken ya da günde iki defa alacaksınız.
 • Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz.
 • Tabletlerinizi açken veya yemekle birlikte alabilirsiniz.
 • Sequa kullanırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu etkileyebilir.
 • Doktorunuz size söylemeden, kendinizi iyi hissetseniz bile tabletlerinizi almayı durdurmayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklar ve ergenlerde kullanımı:

Sequa’nın çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı iseniz, doktorunuz dozunuzu değiştirebilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer problemleriniz varsa doktorunuz dozunuzu değiştirebilir.

Eğer Sequa’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Sequa kullandıysanız:

Sequa’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Doktorunuzun sizin için reçetenize yazdığından daha fazla Sequa almışsanız uyuklama, sersemlik ve anormal kalp atışları hissedebilirsiniz. Doktorunuzla irtibata geçiniz ve doğruca en yakın hastaneye gidiniz. Sequa tabletlerinizi yanınızda götürünüz.

Sequa’yı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Unuttuğunuz tableti, bir sonraki dozun alınma saatine çok yakın olmadığı sürece, hatırlar hatırlamaz hemen alın.

Sequa ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Sequa kullanmayı aniden durdurursanız, uyuyamayabilirsiniz (uykusuzluk) ya da kendinizi hasta hissedebilirsiniz (bulantı) veya baş ağrısı, ishal, hasta olma (kusma), baş dönmesi ya da huzursuzluk halleri gelişebilir.

Doktorunuz size tedaviyi durdurmadan önce, dozu yavaş yavaş azaltmanızı önerebilir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Yan etkileri nelerdir?

4. Sequa’nın olası yan etkileri

Herkeste oluşmasa da tüm ilaçlar gibi bu ilaç da yan etkilere neden olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Sequa’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Nefes alma güçlüğü veya şoka neden olabilen ciddi alerjik reaksiyonlar (anafilaktik reaksiyonlar).

 • Deride kabarcıklar, deride şişme ve ağız çevresinde şişme dahil alerjik reaksiyonlar.
 • Deride ani kabarma, genellikle göz çevresi, dudaklar ve boğazda şişme (anjiyoödem).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SEQUA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu yan etkiler seyrek olarak görülür.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır: Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir. Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Sequa’nın diğer yan etkileri şunlardır:

Çok yaygın

 • Baş dönmesi (bayılmaya neden olabilir), baş ağrısı, ağız kuruluğu
 • Uyuklama hali (Sequa almaya devam ettiğinizde zamanla geçebilir) (düşmeye neden olabilir)

İlacın kesilme semptomları (Sequa kullanmayı kestiğinizde görülen belirtiler); bunlara uyuyamama (uykusuzluk), hasta olma (bulantı), baş ağrısı, ishal, hasta olma (kusma), baş dönmesi ve huzursuzluk dahildir. İlacın en az 1 ila 2 haftalık bir periyotta kademeli olarak kesilmesi önerilir.

 • Kilo alımı,
 • Anormal kas hareketleri. Bunlara kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması dahildir.
 • Bazı yağların miktarında değişiklikler (trigliseridler ve toplam kolesterol)

Yaygın

 • Kalp hızında artış (taşikardi)
 • Kalp çok güçlü çarpıyor, çok hızlı atıyor ya da kalp atışları arasında atlama oluyor gibi hissetmek
 • Kabızlık, mide bozukluğu (hazımsızlık)
 • Halsizlik ve güçsüzlük hissi
 • Kol veya bacaklarda şişme
 • Ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi (ortostatik hipotansiyon) ve buna bağlı olarak baş dönmesi veya bayılma hissi (düşmeye neden olabilir)
 • Kan şekerinin yükselmesi
 • Bulanık görme
 • Anormal rüyalar ve kabuslar
 • Açlık hissi (iştah artışı)
 • Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu
 • Konuşma ve telaffuzda güçlük
 • Depresyonda artış ve intihar düşünceleri
 • Nefes darlığı
 • Kusma (özellikle yaşlılarda)
 • Ateş
 • Kandaki tiroid hormonları miktarlarında değişiklikler
 • Bazı kan hücresi tiplerinin sayılarında azalmalar
 • Kanda ölçülen karaciğer enzimleri miktarlarında artışlar

Kanda prolaktin hormonu miktarında artışlar. Prolaktin hormonunun yükselmesi nadir vakalarda aşağıdakilere yol açabilir:

 • Erkeklerde ve kadınlarda memede şişlik ve beklenmedik şekilde süt gelmesi
 • Kadınların adet görmemesi ya da düzensiz adet görmesi

Yaygın olmayan

 • Nöbetler
 • Deride kabarcıklar, deride şişme ve ağız çevresinde şişme dahil alerjik reaksiyonlar
 • Bacaklarda huzursuzluk hissi (huzursuz bacak sendromu olarak da adlandırılır)
 • Yutkunmada güçlük
 • Özellikle yüzde ve dilde istem dışı hareketler (tardif diskinezi)
 • Cinsel aktivitede bozukluk
 • Şeker hastalığı (diyabet)
 • EKG’de görülen, kalbin elektriksel aktivitesindeki değişiklik (QT uzaması)
 • Tedaviye başlandığında normal kalp hızından daha yavaş atma görülebilir ve düşük kan basıncı ve bayılma ile ilişkilendirilebilir
 • İdrar yapma güçlüğü  Bayılma (düşmeye neden olabilir)
 • Geniz tıkanıklığı
 • Alyuvar (kırmızı kan hücresi) miktarında azalma
 • Kanda sodyum miktarının azalması
 • Nötropeni
 • Önceden var olan şeker hastalığının (diyabet) kötüleşmesi

Seyrek

 • Ateş, terleme, kaslarda sertleşme, çok uykulu hissetme ya da bayılmanın bir kombinasyonu (“nöroleptik malign sendrom” olarak adlandırılan bir bozukluk)
 • Deri ve gözlerde sararma (sarılık)
 • Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Priapizm (uzun süren ve ağrılı ereksiyon)
 • Göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi (galaktore)
 • Adet düzensizliği
 • Göğüs ağrısına ve nefes almada zorluğa neden olacak şekilde kan damarları boyunca akciğere doğru ilerleyen, özellikle bacak damarlarındaki kan pıhtılaşması (bacaklarda şişme, ağrı ve kırmızılık belirtileri). Bu belirtilerden herhangi biri meydana geldiğinde derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Uyku halindeyken yürümek, konuşmak, yemek yemek ve diğer aktivitelerde bulunmak
 • Vücut sıcaklığının azalması (hipotermi)
 • Pankreas iltihabı
 • Aşağıdaki üç durumun veya daha fazlasının bileşimi olan bir durum (metabolik sendrom da denir): Karın bölgesinde yağ artışı, “iyi kolesterol” (HDL-K)’de azalma, kanda trigliseridler denilen yağ tipinde artış, yüksek kan basıncı ve kanda şeker artışı
 • Agranülositoz denilen bir durum; düşük beyaz kan hücresi sayısı ile ateş, grip benzeri belirtiler, boğaz ağrısı ya da diğer bir enfeksiyon
 • Bağırsak tıkanması
 • Kanda kreatin fosfokinaz seviyelerinde artış (kaslardaki bir madde)
 • Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi)

Çok seyrek

 • Şiddetli pişik, kabarıklık ve deride kırmızı kabarıklıklar
 • Nefes alma güçlüğü veya şoka neden olabilen ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi)
 • Deride ani kabarma, genellikle göz çevresi, dudaklar ve boğazda (anjiyoödem)
 • Deri, ağız, göz ve genital bölgelerde şiddetli soyulma durumu (Stevens-Johnson sendromu)
 • İdrar hacmini ayarlayan hormonun uygunsuz salgılanması
 • Kas liflerinin yıkımı ve kaslarda ağrı (rabdomiyoliz)

Bilinmiyor

 • Düzensiz kırmızı beneklerle birlikte deri döküntüsü (eritema multiforme)
 • Ateş, deride kabarcık oluşumu ve derinin soyulması gibi belirtilerin görüldüğü ciddi, ani alerjik reaksiyon (toksik epidermal nekroliz)
 • Hamilelerin ketiapin kullanımına bağlı olarak yeni doğan bebeklerde ilaç kesilme belirtilerinin görülmesi

Sequa’nın dahil olduğu ilaç grubu, ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek kalp ritim bozukluklarına sebep olabilir.

Bazı yan etkiler sadece kan testi yapıldığında görülebilir. Bunlara kandaki bazı yağların (trigliseridler ve total kolesterol) ve şeker miktarında değişiklikler, kandaki tiroid hormonlarının miktarında değişiklikler, karaciğer enzimlerinde artış, bazı kan hücrelerinin sayısında azalma, kırmızı kan hücrelerinin miktarında azalma, kan kreatin fosfokinaz miktarında (kaslardaki bir madde) artış ve kanda prolaktin hormonunun miktarında artış dahildir.

Prolaktin hormonundaki artışlar seyrek olarak aşağıdaki durumlara neden olabilir:

– Kadın ve erkeklerde göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi

– Kadınlarda aylık periyotlarının olmaması ya da düzensiz periyotlar yaşamaları

Çocuklar ve ergenlerdeki ek yan etkiler Erişkinlerde görülebilen yan etkilerin aynıları çocuk ve ergenlerde de görülebilir.

Aşağıdaki yan etkiler, çocuklar ve ergenlerde daha sık görülür veya erişkinlerde görülmez:

Çok yaygın

 • Kanda prolaktin adlı hormon miktarında artış. Nadiren bazı vakalarda prolaktin hormon artışını aşağıdakiler izleyebilir:
 • Erkek ve kız çocuklarda göğüslerde şişme ve beklenmedik bir şekilde anne sütü üretilmesi
 • Kızların aylık periyotlarının olmaması ya da düzensiz periyotlar yaşamaları
 • İştah artması
 • Kusma
 • Anormal kas hareketleri. Bunlara kas hareketlerinin başlamasında zorluk, titreme, rahatsızlık veya ağrısız kas tutulması dahildir.
 • Kan basıncı artışı

Yaygın

 • Zayıf, güçsüz hissetme (bayılmaya sebep olabilir)
 • Geniz tıkanması
 • Huzursuz hissetme

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Saklanması

5. Sequa’nın saklanması

Sequa’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25ºC altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Sequa’yı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Sequa’yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi : Neutec İlaç San. Tic. A.Ş. Esenler / İSTANBUL Tel: 0 850 201 23 23 Faks: 0 212 481 61 11 E-mail: bilgi@neutec.com.tr

Üretim Yeri : Neutec İlaç San. Tic. A.Ş. Arifiye / SAKARYA

Bu kullanma talimatı ( ) tarihinde onaylanmıştır.

Kullama Talimatı

Sequa 300 Mg 90 Film Tablet Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

SGK İlaç Ödeme Durumu:  İlaç SGK tarafından ödenmektedir.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenmez
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenir
 • Yatan                           : Raporla Ödenir

Fiyatı nedir?

Sequa 300 Mg 90 Film Tablet fiyatı: 865,83 TL’dir.

Muadil İlaçlar

ANKEP 100 MG 30 FILM KAPLI TABLET

ANKEP 200 MG 30 FILM TABLET

ANKEP 25 MG 30 FILM TABLET

ANKEP 300 MG 30 FILM TABLET

ANKEP 400 MG 30 FILM TABLET

ANKEP 50 MG FILM TABLET (30 FILM TABLET)

AS-KALMEKS 100 MG 30 FILM TABLET

AS-KALMEKS 100 MG 60 FILM TABLET

AS-KALMEKS 200 MG 30 FILM TABLET

AS-KALMEKS 200 MG 60 FILM TABLET

AS-KALMEKS 25 MG 30 FILM TABLET

AS-KALMEKS 25 MG 60 FILM TABLET

CEDRINA 100 MG 30 FILM TABLET

CEDRINA 150 MG 30 FILM TABLET

CEDRINA 150 MG 60 FILM TABLET

CEDRINA 200 MG 30 FILM TABLET

CEDRINA 200 MG 60 FILM TABLET

CEDRINA 25 MG 30 FILM TABLET

CEDRINA 25 MG 60 FILM TABLET

CEDRINA 300 MG 30 FILM TABLET

CEDRINA 300 MG 60 FILM TABLET

CEDRINA 400 MG 30 FILM TABLET

CEDRINA 400 MG 60 FILM TABLET

CEDRINA 50 MG 30 FILM TABLET

CEDRINA 50 MG 60 FILM TABLET

CEDRINA XR 150 MG UZATILMIŞ SALINIMLI 30 tablet

CEDRINA XR 150 MG UZATILMIŞ SALINIMLI 60 tablet

CEDRINA XR 200 MG UZATILMIŞ SALINIMLI 30 tablet

CEDRINA XR 200 MG UZATILMIŞ SALINIMLI 60 tablet

CEDRINA XR 300 MG UZATILMIŞ SALINIMLI 30 tablet

CEDRINA XR 300 MG UZATILMIŞ SALINIMLI 60 tablet

CEDRINA XR 400 MG UZATILMIŞ SALINIMLI 30 tablet

CEDRINA XR 400 MG UZATILMIŞ SALINIMLI 60 tablet

CEDRINA XR 50 MG UZATILMIŞ SALINIMLI 30 tablet

CIZYAPINE 100 MG 30 TABLET

CIZYAPINE 200 MG 30 TABLET

CIZYAPINE 25 MG 30 FILM TABLET

CIZYAPINE 300 MG 30 FILM TABLET

ETIPIN 100 MG 30 FILM TABLET

ETIPIN 100 MG 60 FILM TABLET

ETIPIN 150 MG 30 FILM TABLET

ETIPIN 150 MG 60 FILM TABLET

ETIPIN 200 MG 30 FILM TABLET

ETIPIN 200 MG 60 FILM TABLET

ETIPIN 25 MG 30 FILM TABLET

ETIPIN 25 MG 60 FILM TABLET

ETIPIN 300 MG 30 FILM TABLET

ETIPIN 300 MG 60 FILM TABLET

GYREX 100 MG 30 FILM TABLET

GYREX 100 MG 60 FILM TABLET

GYREX 200 MG 30 FILM TABLET

GYREX 200 MG 60 FILM TABLET { Santa Farma }

GYREX 25 MG 30 FILM TABLET

GYREX 25 MG 60 FILM TABLET

GYREX 300 MG 30 FILM TABLET

GYREX 300 MG 60 FILM TABLET

GYREX 400 MG 30 FILM TABLET

GYREX 400 MG 60 FILM TABLET

GYREX 50 MG 30 FILM KAPLI TABLET

GYREX 50 MG 60 FILM KAPLI TABLET

GYREX 50 MG 90 FILM KAPLI TABLET

KEDAY XR 150 MG UZATILMIŞ SALINIMLI 30 TABLET

KEDAY XR 200 MG UZATILMIŞ SALINIMLI 30 TABLET

KEDAY XR 300 MG UZATILMIŞ SALINIMLI30 TABLET

KEDAY XR 400 MG UZATILMIŞ SALINIMLI 30 TABLET

KEDAY XR 50 MG UZATILMIŞ SALINIMLI 30 TABLET

KETAP 100 MG 30 FILM KAPLI TABLET

KETAP 100 MG 60 FILM KAPLI TABLET

KETAP 100 MG 90 FILM KAPLI TABLET

KETAP 200 MG 30 FILM KAPLI TABLET

KETAP 200 MG 60 FILM KAPLI TABLET

KETAP 200 MG 90 FILM KAPLI TABLET

KETAP 25 MG 30 FILM KAPLI TABLET

KETAP 25 MG 60 FILM KAPLI TABLET

KETAP 25 MG 90 FILM KAPLI TABLET

KETAP 300 MG 30 FILM KAPLI TABLET

KETAP 300 MG 60 FILM TABLET { Helba }

KETAP 300 MG 90 FILM TABLET { Helba }

KETAP 400 MG 30 FILM TABLET

KETAP 400 MG 60 FILM TABLET

KETAP 50 MG 30 FILM KAPLI TABLET

KETAP 50 MG 60 FILM KAPLI TABLET

KETAP 50 MG 90 FILM KAPLI TABLET

KETIDOSE 100 MG 30 FILM TABLET

KETIDOSE 200 MG 30 FILM TABLET

KETIDOSE 25 MG 30 TABLET

KETIDOSE 300 MG 30 FILM TABLET

KETILEPT 100 MG 30 TABLET

KETILEPT 100 MG 30 TABLET { Farma-Tek }

KETILEPT 100 MG 60 TABLET

KETILEPT 100 MG 60 TABLET { Farma-Tek }

KETILEPT 150 MG 60 FILM TABLET

KETILEPT 150 MG 60 FILM TABLET { Farma-Tek }

KETILEPT 200 MG 30 TABLET

KETILEPT 200 MG 30 TABLET { Farma-Tek }

KETILEPT 200 MG 60 TABLET

KETILEPT 200 MG 60 TABLET { Farma-Tek }

KETILEPT 25 MG 30 TABLET

KETILEPT 25 MG 30 TABLET { Farma-Tek }

KETILEPT 25 MG 60 TABLET

KETINEL 100 MG 30 FILM TABLET

KETINEL 100 MG 60 FILM TABLET

KETINEL 150 MG 30 FILM TABLET

KETINEL 150 MG 60 FILM TABLET

KETINEL 200 MG 30 FILM TABLET

KETINEL 200 MG 60 FILM TABLET

KETINEL 25 MG 30 FILM TABLET

KETINEL 25 MG 60 FILM TABLET

KETINEL 300 MG 30 FILM TABLET

KETINEL 300 MG 60 FILM TABLET

KETYA 100 MG 30 TABLET

KETYA 200 MG 30 TABLET

KETYA 200 MG 60 FILM TABLET

KETYA 25 MG 30 FILM TABLET

KETYA 300 MG 30 FILM TABLET

KETYA XR 150 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

KETYA XR 200 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET

KETYA XR 300 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET

KETYA XR 400 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABL

KETYA XR 50 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET

QUELEPT 100 MG 30 FILM TABLET

QUELEPT 200 MG 30 FILM TABLET

QUELEPT 25 MG 30 FILM TABLET

QUELEPT 300 MG 30 FILM TABLET

QUET 100 MG 30 FILM TABLET

QUET 150 MG 30 FILM TABLET

QUET 150 MG 60 FILM TABLET

QUET 200 MG 30 FILM TABLET

QUET 200 MG 60 FILM TABLET

QUET 25 MG 30 FILM TABLET

QUET 300 MG 30 FILM TABLET

QUET 300 MG 60 FILM TABLET

QUET 400 MG 30 FİLM TABLET

QUET XR 150 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET

QUET XR 150 MG UZATILMIS SALIMLI 60 TABLET

QUET XR 200 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET

QUET XR 200 MG UZATILMIS SALIMLI 60 TABLET

QUET XR 300 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET

QUET XR 300 MG UZATILMIS SALIMLI 60 TABLET

QUET XR 400 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET

QUET XR 400 MG UZATILMIS SALIMLI 60 TABLET

QUET XR 50 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET

SEQUA 100 MG 30 FILM TABLET

SEQUA 100 MG 60 FILM TABLET

SEQUA 100 MG 90 FILM TABLET

SEQUA 150 MG 30 FILM TABLET

SEQUA 200 MG 30 FILM TABLET

SEQUA 200 MG 60 FILM TABLET

SEQUA 200 MG 90 FILM TABLET

SEQUA 25 MG 30 FILM TABLET

SEQUA 25 MG 60 FILM TABLET

SEQUA 25 MG 90 FILM TABLET

SEQUA 300 MG 30 FILM TABLET

SEQUA 300 MG 60 FILM TABLET

SEQUA 300 MG 90 FILM TABLET

SEREX 100 MG FILM KAPLI TABLET (30 FILM KAPLI TABLET)

SEREX 200 MG FILM KAPLI TABLET (30 FILM KAPLI TABLET)

SEREX 25 MG FILM KAPLI TABLET (30 FILM KAPLI TABLET)

SEREX 300 MG FILM KAPLI TABLET (30 FILM KAPLI TABLET)

SEROQUEL 100 MG 30 FİLM TABLET

SEROQUEL 200 MG 30 FİLM TABLET

SEROQUEL 200 MG 60 FİLM TABLET

SEROQUEL 25 MG 30 FILM TABLET

SEROQUEL 300 MG 30 FİLM TABLET

SEROQUEL 300 MG 60 FİLM TABLET

Etkin Maddeler

Ketiapin

Ketiapin şizofreni ve mani tedavisinde kullanılır.
Ketiapin atipik bir antipsikotiktir. Beyindeki düşünceleri etkileyen belirli kimyasal habercilerin hareketini modüle ederek çalışır.

Uzman Tavsiyesi

Ketiapin için uzman tavsiyesi

 • Size şizofreni ve mani tedavisi için Ketiapin reçetesi verildi.
 • Diğer antipsikotiklere göre kalp sorunlarına ve hareket bozukluklarına neden olma olasılığı daha düşüktür.
 • Tedavi etkilerini görmek 4 ila 6 hafta sürebilir. Reçete edildiği gibi almaya devam edin.
 • Ketiapin baş dönmesine ve uyku haline neden olabileceğinden, araç kullanırken veya konsantrasyon gerektiren herhangi bir şey yaparken dikkatli olun.
 • Baş dönmesi veya bayılma olasılığını azaltmak için, oturuyorsanız veya uzanıyorsanız, yavaşça kalkın.
 • Kilonuzu, kan şekerinizi ve kolesterolünüzü artırabilir. Sağlıklı beslenin, düzenli egzersiz yapın ve kan seviyenizi düzenli olarak izleyin.
 • Ruh hali veya davranışta olağandışı değişiklikler, yeni veya kötüleşen depresyon veya intihar düşünceleri veya davranışları geliştirirseniz doktorunuzu bilgilendirin.
 • Belirtilerin kötüleşmesine neden olabileceğinden, önce doktorunuzla konuşmadan almayı kesmeyin.

Soru ve Cevaplar

S. Ketiapin beyine ne yapar?

Ketiapin beyindeki kimyasal dengesizlikleri düzeltmeye yardımcı olur. Beyindeki dopamin ve serotonin gibi çeşitli kimyasal haberciler üzerinde hareket eder. Dopaminin aşırı aktivitesini önleyerek şizofreni ve mani semptomlarının tedavisine yardımcı olur.

S. Ketiapin bir uyku ilacı mıdır?

Ketiapin uykunuzu getirebilir, ancak uyku ilacı olarak kullanılmaz. Ketiapin, şizofreni semptomlarının tedavisi için onaylanmıştır. Bipolar bozuklukta mani ve depresyon ataklarını önler ve tedavi eder. Ayrıca depresyon tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.

S. Ketiapin’in etkisi ne kadar sürer?

Ketiapin kullanmaya başladıktan sonraki bir hafta içinde bir iyileşme görmeye başlayabilirsiniz, ancak tam faydaların ortaya çıkması yaklaşık 4-6 hafta sürebilir.

S. Ketiapin kaygıya iyi gelir mi?

Ketiapin anksiyete tedavisi için onaylanmamıştır; ancak doktorunuz anksiyete için reçete edebilir. Bazı araştırmalar, travma sonrası stres bozukluğunda, yaygın anksiyete bozukluğunda ve duygudurum bozuklukları ile ilişkili anksiyetede kullanımını önermektedir.

S. Ketiapin alırken nelerden kaçınırım?

Ketiapin uyuşukluğa neden olabilir. Bu nedenle, Ketiapin’in sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba kullanmayın, makine kullanmayın veya tehlikeli bir şey yapmayın. Sersemliği kötüleştirebileceğinden, Ketiapin alırken alkol almayınız. Susuz kalmaktan veya aşırı ısıya maruz kalmaktan kaçının.

S. Şimdi daha iyiysem Ketiapin almayı bırakabilir miyim?

Hayır, doktorunuza danışmadan Ketiapin kullanmayı bırakmamalısınız. Aniden durdurmak mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, ishal, baş dönmesi, sinirlilik ve uyku güçlüğüne neden olabilir. Kendinizi daha iyi hissediyorsanız, tamamen durdurmadan önce dozu kademeli olarak azaltacak olan doktorunuza danışın.

S. Ketiapin kilo alımına neden olabilir mi?

Evet, kilo alımı Ketiapin’in yaygın bir yan etkisidir. Kilo aldığınızı düşünüyorsanız, kilonuzu yönetmenize yardımcı olacak bir diyet ve biraz egzersiz önerecek olan doktorunuza veya bir beslenme uzmanına danışın.

S. Ketiapin nasıl alınmalıdır?

Ketiapin’i tam olarak doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Tabletleri bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin. Tableti bütün olarak bir bardak su ile yutunuz. Yemekle birlikte almayınız. Bu ilacı yemeklerden en az bir saat önce veya yatmadan önce almanız tavsiye edilir. Bu ilacın etkisini etkileyebileceğinden, Ketiapin alırken greyfurt almayınız.

Yorum yapın