SEQUA 300 MG 90 FILM TABLET

SEQUA 300 MG 90 FILM TABLET
SEQUA 300 MG 90 FILM TABLET

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

I.BARKOD:8680881090202
ETKIN_MADDE:KETIAPIN
RECETE:NORMAL RECETE
ITHAL_IMAL:IMAL
ESDEGER_KODU:
SGK_ETKIN_MADDE_KODU:
SGK_KAMU_NO:
ATC_KODU:N05AH04
FIYAT_KARARNAMESI_GEREGI:0-
FIRMA_ADI:NEUTEC ILAC SAN.
BIRIM_CINSI:MG
AMBALAJ_MIKTARI:90

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N05 – PSİKOLEPTİKLER
N05A – ANTİPSİKOTİKLER
N05AH – DİAZEPİNLER, OKSAZEPİNLER VE TİAZEPİNLER
N05AH04 – KETİAPİN

İlacın Kısa Özeti

Sequa 300 mg film kaplı tablet

Sequa beyaz renkli, oval, her iki yüzeyi de düz, bikonveks film kaplı tabletler şeklindedir. Sequa 30, 60 ve 90 film kaplı tablet halinde kullanıma sunulmuştur.
Ağızdan alınır.

Etkin madde: 300 mg ketiapine eşdeğer 345,39 mg ketiapin fumarat içerir.
Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta, sodyum nişasta glikolat, laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), povidon, kolloidal silikon dioksit, talk, magnezyum stearat, opadry II 85G18490 white [titanyum dioksit (E171), polivinil alkol, talk, polietilen glikol, lesitin (soya) (E322)] içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Sequa nedir ve ne için kullanılır?
 2. Sequa’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Sequa nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Sequa’nın saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Sequa nedir ve ne için kullanılır?

Sequa, etkin maddesi ketiapin olan, antipsikotikler (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak adlandırılan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

Sequa aşağıdaki hastalıkların tedavisinde etkilidir:

Bipolar bozukluğa eşlik eden majör depresif ataklar: Bu durumda kendinizi üzgün hissedersiniz. Karamsarlık, suçluluk, enerji kaybı, iştah azalması ve uykusuzluk hissedebilirsiniz.

Bipolar bozuklukta orta-ileri derece mani atakları: Aşırı coşkulu, heyecanlı, mutlu, meraklı veya hiperaktif olursunuz (uykuya her zamankinden daha az ihtiyaç duyar, daha konuşkan olur, düşüncelerin veya fikirlerin hızla akıp geçtiğini fark edebilirsiniz) ya da saldırgan veya yıkıcı tavırlar dahil karar verme yeteneğinizde zafiyet oluşur.

Daha önce ketiapin tedavisine cevap vermiş olan bipolar bozukluğu olan hastalarda, mani ve depresif atakların nüks etmesinin önlenmesinde.

Şizofreni: Gerçekte var olmayan şeyleri duyabilir veya hissedebilirsiniz; gerçek olmayan şeylere inanırsınız ya da garip şüphe, endişe, kafa karışıklığı, suçluluk, gerginlik, can sıkıntısı hissedersiniz.

Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuz Sequa reçetenizi yazmaya devam edebilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Sequa’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Sequa bellek ve düşünce bozukluğuna yol açan beyin fonksiyon kaybı (demans) olan, ileri yaştaki hastalar tarafından kullanılmamalıdır. Bunun nedeni, Sequa’nın da içinde bulunduğu gruptan olan ilaçların, demansı olan yaşlı hastalarda inme ve bazı vakalarda ölüm riskini artırabilmesidir.

Ketiapin ve bu sınıftaki diğer ilaçlarla yapılan klinik çalışmalarda, demansı ve davranışsal bozukluğu olan yaşlı hastalarda ölüm riskinde artış raporlanmıştır. Sequa bu tür kullanımda onaylı değildir.

Antidepresan ilaçların özellikle çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinizin başlangıcı ve ilk aylarında veya ilaç dozunuzun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde sizde ortaya çıkabilecek huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişikliklerine ya da intihar olasılığına karşı doktorunuz sizi yakından takip edecektir. Durumunuzda herhangi bir kötüleşme olursa, intihar düşüncesi veya davranışı ya da kendinize zarar verme düşüncesi ortaya çıkarsa en kısa zamanda doktorunuzu arayınız.

Sequa’nın 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmez.

Sequa’yı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

Etkin madde ketiapine veya Sequa’nın herhangi bir bileşenine (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjikseniz,

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:

 • HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HIV-proteaz inhibitörleri)
 • Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan azol sınıfı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi)
 • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin, klaritromisin gibi bazı ilaçlar
 • Nefazodon gibi bazı depresyon ilaçları Eğer emin değilseniz, Sequaalmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sequa lesitin [soya (E322)] ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa, bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Sequa’yı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Sizde veya ailenizden birisinde kalp hastalığı varsa ya da geçmişte olduysa (örneğin kalp ritm bozukluğu, kalp kasının zayıflığı veya kalp iltihaplanması varsa ya da kalp atışınıza etki eden herhangi bir ilaç kullanıyorsanız),
 • Tansiyonunuz düşükse,
 • Felç geçirdiyseniz ve özellikle ileri yaştaysanız,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Kriz geçirmişseniz (nöbet),
 • Şeker hastalığınız (diyabet) veya şeker hastası olma riskiniz varsa, Sequa kullandığınızda doktorunuz kan şeker seviyelerinizi kontrol edebilir.
 • Geçmişte ilaçlardan kaynaklanan veya onlarla ilgisi bulunmayan herhangi bir nedenle akyuvar (beyaz kan hücresi) sayınız düşük bulunduysa,
 • Demansı (beyin işlev kaybı) olan yaşlı birisi iseniz. SequaA kullanılmamalıdır; çünkü Sequa’nın ait olduğu grup ilaçları, demansı olan yaşlı kişilerde inme riskini ya da bazı vakalarda ölüm riskini artırabilir.
 • Bu grup ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olduğundan, sizde ya da ailenizde damar içinde kan pıhtılaşma öyküsü varsa,
 • Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi olarak ifade edillir) durumu yaşıyorsanız veya yaşadıysanız ve aldığınız ilaçlar normal beyin aktivitelerini yavaşlatıyorsa (depresanlar),
 • Mesanenizi tamamen boşaltamayacağınız bir durumunuz (üriner retansiyon), büyüyen bir prostatınız, bağırsaklarınızda tıkanıklık veya gözünüzde basınç artışı varsa. Bu durumlar, bazen bazı tıbbi durumların tedavisinde sinir hücrelerinin işlevini etkileyen ilaçlardan (“antikolinerjikler”) kaynaklanır.
 • Toplar damarlarınızda bir probleminiz varsa. SequaA’nın, seyrek olarak toplar damar tıkanıklığına neden olma riski bulunmaktadır. Tedavi öncesinde ve sırasında tüm risk faktörleri belirlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Alkol veya ilaç kötüye kullanımı öykünüz varsa.

Sequa’yı kullandıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi biri sizin için geçerliyse hemen doktorunuza danışınız:

 • Nöroleptik malign sendrom olarak bilinen, ateş, ciddi kas tutulması, terleme ve bilinç kaybının birlikte görülmesi. Bunun için, acil tıbbi tedavi gerekebilir.
 • Çoğunlukla yüz veya dilde kontrolsüz hareketler,
 • Baş dönmesi veya ciddi uykulu hissetme durumu. Bu, yaşlı hastalarda, kazalara bağlı yaralanma (düşme) riskini yükseltebilir.
 • Nöbetler,
 • Uzun süreli ve ağrılı ereksiyon (priapizm).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir