SANELOC 50 MG 20 DEGISTIRILMIS SALINIMLI TABLET

SANELOC 50 MG 20 DEGISTIRILMIS SALINIMLI TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699516031923
ETKİN MADDE METOPROLOL SUKSINAT
FİRMA ADI SANDOZ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 20
ATC KODU C07AB02
NFC KODU A10905
SGK EŞDEĞER KODU E172C/E172H
SGK ETKİN MADDE KODU SGKFDX

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C07 – BETA BLOKÖRLER
C07A – BETA BLOKÖRLER
C07AB – SELEKTİF BETA BLOKÖRLER
C07AB02 – METOPROLOL

İlacın kısa özeti

Saneloc Değiştirilmiş Salımlı Tablet 50 mg

Ağızdan alınır.

 • Etkin Madde: Metoprolol süksinat
 • Yardımcı Maddeler: Sukroz, mısır nişastası, sıvı glukoz, poliakrilat dağılma %30, talk, magnezyum stearat, mikrokristal selüloz, krospovidon, kolloidal silika anhidr, laktoz monohidrat, hipromelloz, titanyum dioksit (E 171), makrogol 4000, 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında

1. Saneloc nedir ve ne için kullanılır?
2. Saneloc’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Saneloc nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Saneloc’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Saneloc nedir ve ne için kullanılır?

Saneloc her iki yüzü çentikli beyaz oblong tablettir.

Saneloc 50 mg 20,30 ve 90 değiştirilmiş salımlı tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

Metoprolol fiziksel ve zihinsel çalışma dolayısıyla oluşan stres hormonlarının kalpteki etkisini azaltır. Bu sayede, bu koşullar altında kalp atım hızı (nabız azalır) yavaşlar. Saneloc aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • yüksek kan basıncı ve göğüs ağrısını (anjina pektoris) önlemek için
 • kalp yetmezliğinde
 • bazı çarpıntılarda
 • düzensiz kalp aktivitesinin (aritmi) belirli türlerinde

Saneloc daha önce kalp krizi geçirmiş hastalarda daha sonraki kalp krizi riskini ve ölüm riskini azaltır. Saneloc’un orta ila şiddetli yüksek tansiyon rahatsızlığı olan erkeklerde kalp damar hastalıkları yüzünden ölüm riskini azalttığı gösterilmiştir. Kalp üzerindeki baskının azalması aynı zamanda göğüs ağrısı (anjina pektoris) riskini de azaltır. Saneloc aynı zamanda migrende koruyucu tedavi için kullanılabilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Saneloc’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Saneloc’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Metoprolol süksinata veya Saneloc’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine veya diğer benzer ilaçlara (beta reseptör bloke edici ilaçlar) karşı alerjiniz varsa,
 • Kalbiniz ile ilgili problemleriniz varsa,
 • Kalp hızınızda yavaşlama (sinüs bradikardisi) varsa,
 • Kan basıncınız düşükse,
 • Kan dolaşımı problemleriniz varsa,
 • Akciğerleriniz ile ilgili problemleriniz varsa,
 • Tedavi edilmeyen hormon fazlalığı ile oluşan kan basıncının yükselmesi (feokromositoma).

Saneloc’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer:

 • Kesik kesik topallamanın görüldüğü, kan dolaşım bozukluğunuz varsa,
 • İleri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Prinzmental göğüs ağrısı olarak adlandırılan kendiliğinden gelişen kalp krampından kaynaklanan tipte göğüs ağrınız varsa,
 • Astım hastalığınız veya hava yollarındaki daralmalardan dolayı rahatsızlığınız varsa,
 • Vücutta yüksek miktarda asidik maddeden dolayı şiddetli akut rahatsızlığınız (metabolik asidoz) varsa,
 • Diş hekiminiz tarafından size genel anestezik ilaç verilecekse veya ameliyat olacaksanız doktorunuza Saneloc kullandığınızı söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Saneloc’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Saneloc’u aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız, ilacı kullanmadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz.

Doktorunuz aksini söylemedikçe Saneloc’u hamilelikte kullanmayınız.

Etkin madde metoprolol bebeğinizde kalp hızı düşüklüğüne neden olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız Saneloc’u gerekli olmadıkça kullanmayınız..

Bebeğin anne sütü ile aldığı metoprolol miktarı, anne metoprololü normal terapötik dozlarda kullandığı sürece, beta blokaj etki açısından ihmal edilebilir düzeydedir. Fakat emzirirken bebekler beta blokaj belirtileri açısından izlenmelidir.

Araç ve makine kullanımı

Saneloc tepkilerde kötüleşmeye neden olabilir. Bu ilacın kullanımı sırasında baş dönmesi ve halsizlik gözlenebilir, bu sebeple araç veya makina kullanmayınız.

Saneloc ‘un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Saneloc sukroz, glukoz ve laktoz içermektedir. Eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar Saneloc tedavisinden etkilenebilir ve/veya tedaviyi etkileyebilir. Bunlar;

 • Propafenon, amiodaron, kinidin, verapamil, diltiazem, klonidin, disopramid ve hidralazin, dijital preparatları/digoksin (kalp ve damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar),
 • Klonidin ve Saneloc’u aynı zamanda kullanıyorsanız ve klonidin tedavinizin sonlandırılması gerekiyor ise, Saneloc’u klonidinden birkaç gün önce kesmeniz gerekir. Saneloc tedavisinin kesilmesi ile ilgili olarak “Saneloc ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler” bölümüne bakınız.
 • Barbitürik asit türevleri (sara hastalığı için kullanılan ilaçlar),
 • Enflamasyon (yangı) için kullanılan ilaçlar (örn: indometazin ve selekoksib),
 • Adrenalin (akut şok ve şiddetli alerjik reaksiyonlar için kullanılan bir ilaç),
 • Fenilpropanolamin (burun içi dokularında şişme için kullanılan bir ilaç),
 • Difenhidramin (alerji için kullanılan bir ilaç),
 • Terbinafin (derideki mantar enfeksiyonları için kullanılan bir ilaç),
 • Rifampisin (verem başta olmak üzere farklı hastalıklarda kullanılan bir antibiyotik),
 • Diğer beta blokörler (örn: göz damlaları),
 • MAO inhibitörleri (depresyon ve Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar),
 • İnhalasyon (solunum yoluyla alınan) anestezikleri (anestezi için kullanılan ilaçlar)
 • Depresyon ilaçları (paroksetin, fluoksetin ve sertralin),
 • Yüksek kan basıncını düşüren ilaçlar,
 • Kalsiyum kanal engelleyicisi, kalp damar sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (Dihidropridin türevleri),
 • Duygudurum düzenleyici ilaçlar (trisiklik antidepresanlar),
 • Psikiyatrik bozuklukların düzeltilmesinde kullanılan ilaçlar (fenotiazinler),
 • Simetidin (Midede asit üretimini azaltan ilaç),
 • Oral antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz doz ayarlaması yapabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Saneloc nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Saneloc’u her zaman doktorunuzun tam size söylediği gibi alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Saneloc değiştirilmiş salımlı tablet gün boyu etki sağlayan bir ilaçtır ve günde 1 tane alınmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

Saneloc ağızdan alınır.

Tabletler bölünerek alınabilir.

Tabletleri en az yarım bardak suyla birlikte bütün halinde yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz ve çiğnemeyiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Saneloc’un çocuklarda kullanımını tavsiye etmek için yeterli veri yoktur.

Yaşlılarda kullanımı

Başlangıçta mümkün olan en düşük doz kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir..

Eğer Saneloc’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Saneloc kullandıysanız

Aldığınız doz yüksek ise, aşağıdaki belirtiler ile karşılaşabilirsiniz: Kalp atımında düzensizlik veya düşüş, nefes darlığı, ayaklarda şişme, göğüste kalp atımının hissedilmesi, baş dönmesi, yorgunluk, göğüs ağrısı, deride soğuma, düşük nabız, zihinsel düzensizlik, huzursuzluk, kalp durması, hava yollarında daralma hissi, kısmı ya da tam bilinç kaybı/koma, bulantı, kusma ve morarma.

Bu nedenle, yüksek doz almamanız ve doktorunuzun size reçete ettiği dozları kullanmanız önemlidir.

Kinidini ve uyku ilaçlarını (barbitüratlar), diğer kan basıncını düşüren ilaçları ve alkolü metoprolol ile birlikte kullanırsanız yukarıdaki belirtiler daha da kötüleşebilir.

Yüksek doza maruz kaldığınızın belirtileri ilacınızı aldıktan 20 dakika­-2 saat sonra görülür.

Yukarıdaki belirtiler ortaya çıkarsa derhal doktorunuzla veya bir hastane ile görüşünüz.

Saneloc’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Saneloc’u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Sanelocile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek yan etkiler

Doktorunuz ile görüşmeden Saneloc tedavisini durdurmayınız, çünkü ilacın alımını aniden kesmeniz durumunda hastalığın bazı belirtileri (örn: çarpıntı ve göğüs ağrısı) kötüleşebilir.

Yan etkileri nelerdir?

4. Saneloc’un olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Saneloc’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
 • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Yaygın

Baş ağrısı, sersemlik, baş dönmesi, kalp atım hızında azalma, çarpıntı, ellerde ve ayaklarda soğukluk, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kabızlık, yorgunluk

Yaygın olmayan

Depresyon, konsantrasyon bozuklukları, uyku hali veya uykusuzluk, kabus görme, karıncalanma ve uyuşukluk hissi, kalp yetmezliği belirtilerinin kötüleşmesi, kalp krizi sırasında kan basıncının önemli ölçüde düşmesi (kardiyojenik şok), göğüs ağrısı, kalp bloğu, nefes daralması, hava yollarında darlık hissi, kilo alma

Seyrek

Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerde azalma (trombositopeni), sinirlilik, huzursuzluk (anksiyete), iktidarsızlık dahil cinsel problemler, hafıza güçlüğü, zihin karışıklığı, hayal görme, görme bozuklukları, gözlerde kuruluk, kızarıklık ve/veya tahriş, kulak çınlaması, EKG’de kalp iletim bozuklukları, düzensiz kalp atımı, şişlik (ödem), bayılma, tat alma bozukluğu, karaciğer problemleri (karaciğer fonksiyon test anomalileri), deride aşırı duyarlılık (allerjik) reaksiyonları, sedef hastalığının kötüleşmesi, ışığa karşı duyarlılık reaksiyonları, geri dönüşümlü cinsel isteksizlik, aşırı terleme, saç dökülmesi

Çok seyrek

Unutkanlık/hafıza zayıflığı

Bilinmiyor

Göz iltihabı benzeri belirtiler, kan dolaşım bozukluğu olan hastalarda kan akımının kesilmesine bağlı olarak dokuların çürümesi veya ölmesi (gangren), nezle, ağız kuruluğu, karaciğerin iltihaplanması (hepatit), eklem ağrısı, kas krampları

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Nasıl saklanmalı?

5. Saneloc’un Saklanması

Saneloc’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Saneloc’u 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Saneloc ‘u kullanmayınız.

Son kullanma tarihindeki ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

RUHSAT SAHİBİ
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş
Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 15A
34750 Ataşehir/İstanbul

ÜRETİCİ
Hexal AG Holzkirchen Almanya adına Salutas Pharma GmbH
Otto-von Guericke-Allee 1 39179 Barleben/Almanya

Bu kullanma talimatı 26.11.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

SANELOC 50 MG 20 DEGISTIRILMIS SALINIMLI TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

SANELOC 50 MG 20 DEGISTIRILMIS SALINIMLI TABLET fiyatı: 11,97 TL’dir.

Yorum yapın