PREDNOL-A 30 GR POMAD

PREDNOL-A 30 GR POMAD Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699541380102
ETKİN MADDE PREDNASINOLON + IYODOKLORHIDROKSIKIN
FİRMA ADI GENSENTA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİ %
AMBALAJ MİKTARI 30
ATC KODU D07BA01
NFC KODU A06310
SGK EŞDEĞER KODU E567F
SGK ETKİN MADDE KODU SGKFLH

ATC Sınıflandırması

D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
D07 – DERMATOLOJİK KORTİKOSTEROİD PREPARATLARI
D07B – ANTİSEPTİKLERLE KOMBİNE KORTİKOSTEROİDLER
D07BA – ANTİSEPTİKLERLE KOMBİNE ZAYIF KORTİKOSTEROİDLER
D07BA01 – PREDNİZOLON VE ANTİSEPTİKLER

İlacın kısa özeti

Prednol-A Pomad

Cilt üzerine uygulanır.

 • Etkin madde: Her bir tüp (30 g), 0.0375 g prednasinolon ve 0.900 g iyodoklorhidroksikin içerir.
 • Yardımcı maddeler: Polioksietilen sorbitan monooleat, sıvı vazelin, nipajin (metilparahidroksi benzoat), nipazol (propilparahidroksi benzoat), beyaz vazelin. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında:

1. Prednol-A nedir ve ne için kullanılır?
2. Prednol-A’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Prednol-A nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Prednol-A’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Prednol-A nedir ve ne için kullanılır?

 • Prednol-A pomad formundadır. Prednasinolon ve iyodoklorhidroksikin etkin maddelerini içerir. Kortikosteroidler adı verilen bir ilaç sınıfına dahildir. Tüm kortikosteroidlerde olduğu gibi belirli dokulardaki hücrelerin protein sentezini kontrol altında tutar. İltihap önleyici, damar daraltıcı ve alerji önleyici etki gösterir. Ayrıca iyodoklorhidroksikin etkin maddesi bakteri ve mantarlara karşı etkilidir.
 • Prednol-A, 30 g’lık alüminyum tüp içerisinde kullanıma sunulmaktadır.
 • Prednol-A kortikosteroidlere cevap veren gelişmiş deri rahatsızlıklarında, özellikle bakteri veya mantarların sebep olduğu enfeksiyonun eklendiği durumlarda, dışarıdan cilde sürülerek kullanılır. Bunlar; deride şiddetli ve uzun süreli kızarıklık, genital bölgede kaşıntı, döküntü ile seyreden bazı dermatit türleridir. Ayrıca, yanıklar ve güneş yanıklarında sadece doktor tavsiyesi ile kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Prednol-A’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Prednol-A’yı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Prednasinolona, diğer kortikosteroidlere, iyodoklorhidroksikine, iyota veya Prednol-A’nın içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Tüberküloz, çiçek, suçiçeği ve virüslerin neden olduğu diğer deri enfeksiyonları ile yüzünüzde kızarıklık ve şişlik veya ağız çevresinde kaşıntı, kızarıklık, döküntü var ise.
 • Yüzünüzde kırmızı sivilce ve kırmızı döküntü, kabarcık, sivilce benzeri iltihabi, bakteriyel, fungal veya viral bir enfeksiyon var ise,
 • Prednol-A kullanımı süresince uygulama bölgesi tahriş olursa. 

*Prednol-A, 2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Prednol-A’yı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Geniş deri yüzeylerinde veya uzun süreli kullanılıyorsa.
 • Çocuklardaki cilt rahatsızlıklarında kullanılıyorsa. Uzun süreli tedavilerde küçük çocukların büyüme ve gelişmeleri dikkatle izlenmelidir. Yenidoğanlarda uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır. Çünkü kortikosteroidler bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemlerinde büyüme geriliğine sebep olabilirler. Bu nedenle tedavi, doktor önerisi ve kontrolü altında, en kısa sürede en düşük dozlar ile yapılmalıdır.
 • Cildinizde eşzamanlı var olan veya gelişen bir enfeksiyon varsa. Prednol-AA tedavisi, bazı enfeksiyon belirtilerini saklayabilir ya da enfeksiyon direnci oluşturabilir. Bu durumda doktorunuz tedaviye uygun bir antibiyotik ekleyebilir. 

Kortikosteroidler bağışıklık sisteminizi baskılayabilir, bu sebeple saklı hastalıklarınızın ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir.

Kullanım süresince güneş ışığı ile doğrudan temastan kaçınınız.

Prednol-A’yı, göz ile temas ettirmeyiniz.

Prednol-A saç, cilt ve kumaşı boyayabileceğinden dikkatli olunuz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Prednol-A’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Prednol-A’nın yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Prednol-A gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Prednol-A’nın etkin maddesinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da Prednol-A tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin doktorunuz tarafından karar verilecektir. Karar verilirken emzirmenin çocuk açısından faydası ve Prednol-A tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınacaktır. Prednol-A’yı emzirmeden önce meme üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Prednol-A’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Prednol-A’nın içeriğinde metilparahidroksi benzoat ve propilparahidroksi benzoat bulunur. Bunlar, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Prednol-A’nın herhangi bir ilaçla etkileşimi bilinmemektedir.

 

Nasıl kullanılır?

3. Prednol-A nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Yeterli miktarda Prednol-A’yı günde 2-3 kez enfekte cilt bölgesine uygulayınız. 2 haftadan uzun süre kullanmayınız.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Prednol-A sadece haricen kullanım içindir. Etkilenen bölgeye ince bir tabaka halinde sürünüz.

Prednol-A’yı kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda yaralı deri yüzeyine uygulanacak olan Prednol-A, doktor önerisi ve kontrolü altında, etki gösterebilecek en küçük dozaj ayarlamaları ile ve kısa süreli olarak uygulanmalıdır. Çünkü çocuklarda büyüme geriliğine ve sinir sisteminde istenmeyen etkilere neden olabilir. 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda yaşa bağlı olarak karaciğer, böbrek ve/veya kalp fonksiyonlarının azalması, bulunan hastalıklar ve devam eden ilaç tedavisi sebebiyle doz dikkatle seçilmelidir, düşük dozlarda tedaviye başlanması gerekebilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer Prednol-A’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Prednol-A kullandıysanız:

Prednol-A’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Prednol-A’yı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Prednol-A ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Prednol-A tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez. Ancak Prednol-A tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

Yan etkileri nelerdir?

4. Prednol-A’nın olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Prednol-A’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Prednol-A’nın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir.

Yaygın görülen yan etkiler (Tedavi edilen 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir):

 • Batma
 • Yanma
 • Tahriş
 • Deride alerjiye bağlı kaşıntı, kızarıklık ve içi sıvı dolu kabarcıkların oluşumu
 • Soyulma
 • Kaşıntı
 • Kızarıklık
 • Cilt kuruluğu/pullanma 

Yaygın olmayan yan etkiler (Tedavi edilen 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir):

 • Çocuklarda büyümede yavaşlama, kilo kaybı, kan ve idrardaki kortizol konsantrasyonlarında azalma
 • Yüzde yuvarlaklaşma, bitkinlik, ödem gibi Cushing sendromu belirtileri
 • İdrar yapma sıklığında artış, aşırı susama, ağız kuruluğu ve deri kuruması gibi kan glukoz düzeyindeki artış belirtileri
 • İdrarda glukoz bulunması 

Seyrek görülen yan etkiler (Tedavi edilen 1.000 hastanın birinden az görülebilir):

 • Kıl dibi iltihapları
 • Akneye benzer döküntüler
 • Ciltte beyaz lekeler
 • Ağız çevresinde döküntü ve tahriş
 • Varolan cilt rahatsızlığına ek olarak gelişen ikinci bir enfeksiyon
 • Deride incelme, çatlaklar, isilik 

Sıklığı bilinmeyen yan etkiler (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):

 • Ciltte şiddetli kaşıntı (kabarmış şişkinlikler) veya yutma güçlüğüne neden olabilecek şekilde yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazın şişmesi gibi belirtilerle kendini gösteren aşırı duyarlılık durumu. 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

Nasıl saklanmalı?

5. Prednol-A’nın saklanması

Prednol-A’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Prednol-A’yı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Prednol-A’yı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:
Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.
Pak İş Merkezi Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. No: 5/1
34349 Gayrettepe – İstanbul

Üretim yeri:
Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Sancaklar – DÜZCE 

Bu kullanma talimatı ../../.. tarihinde onaylanmıştır

Kullanma Talimatı

PREDNOL-A 30 GR POMAD Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

PREDNOL-A 30 GR POMAD fiyatı: 20.23’dir.

Muadil İlaçlar

PREDNOL-A 30 GR KREM

PREDNOL-A 30 GR POMAD

Yorum yapın