PADEN 75 MG 14 SERT KAPSUL

PADEN 75 MG 14 SERT KAPSUL Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699569150299
ETKİN MADDE PREGABALIN
FİRMA ADI BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETE YESIL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 14
ATC KODU N03AX16

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N03 – ANTİEPİLEPTİKLER
N03A – ANTİEPİLEPTİKLER
N03AX – DİĞER ANTİEPİLEPTİKLER
N03AX16 – PREGABALİN

İlacın kısa özeti

Paden 75 mg sert kapsül

Paden, beyaz renkli kristalize toz dolu karamel-beyaz renkli bir kapsüldür.
Her kapsül 75 mg pregabalin içerir, 14 ve 56 kapsül içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır.
Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir kapsül 75 mg pregabalin içerir.
Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, talk, jelatin, sodyum lauril sülfat, titanyum dioksit, karmoizin (E122), siyah demir oksit, kırmızı demir oksit, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatın ı saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Paden nedir ve ne için kullanılır?
 2. Paden’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Paden nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Paden’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Paden nedir ve ne için kullanılır?

Paden, ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik ağrı) tedavisinde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde ve fibromiyalji (esas olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir çeşit yumuşak doku romatizması) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Paden, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakilerde yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.

Nöropatik Ağrı

Paden yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi birçok hastalık sinirlerinize zarar vererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağrı hissi, sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şeklinde ya da elektrik çarpması, iğne batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir.

Nöropatik ağrı, duygu durumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.

Epilepsi

Paden yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman, PADEN’i tedavinize ekleyebilir. PADEN sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Paden yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşırı kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve şiddetli heyecan, köşeye sıkıştırılmışlık hissi, kolaylıkla bitkin düşme, konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.

Fibromiyalji

Paden yetişkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullanılır. Fibromiyalji esas olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir çeşit yumuşak doku romatizması olup, daha çok erişkinlerin hastalığıdır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Paden’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Paden’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer Paden’in etkin maddesi olan pregabaline veya ilacın içeriğinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) varsa Paden kullanmayınız.

Paden’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • Sara tedavisinde etkili (antiepileptik) ilaçlarla tedavi edilen bazı hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı görülmüştür. Aklınızdan bu tip düşünceler geçiyor veya bu tür davranışlar sergiliyorsanız doktorunuzdan yardım almalısınız.
 • Paden ile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Dolayısıyla, 65 yaşın üzerindeyseniz, ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar dikkatli olmalısınız.
 • Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa ve pregabalin kullanımı sırasında kilo aldıysanız, diyabet ilaçlarınızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabilirsiniz.
 • Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin sınırlı bilgi olması nedeniyle bu durum ile ilgili bir geçmişiniz varsa pregabalin tedavisine başlamadan önce doktorunuza söyleyiniz.
 • Paden kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Eğer idrara çıkmanızda azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu düzeltmek için ilaç kullanımını kesebilir.
 • Pazarlama sonrasında alerji sonucu yüz ve boğazda şişmeyi de içeren aşırı duyarlılık durumu bildirilmiştir. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi belirtiler ortaya çıkarsa Paden derhal kesilmelidir.
 • Pazarlama sonrası deneyimde geçici olarak görme kaybı, görmede bulanıklık ve görme netliğinde değişiklik bildirilmiştir. Bu belirtiler Paden’in kesilmesi ile iyileşebilir veya sona erebilir.
 • Omurilik hasarı sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisi görüyorsanız, bu tedavi için kullandığınız aynı etkiyi gösteren diğer ilaçların da (ağrı ve spastisite ilaçları gibi) etkisi nedeni ile uyku hali gibi bazı yan etkilerin şiddeti artabilir.
 • Pazarlama sonrası deneyimlerde, Paden’in morfin ve benzeri ağrı kesiciler (opioid analjezikler) gibi kabızlığa sebep olabilecek ilaçlarla birlikte alınması sonucu bağırsak fonksiyonlarında azalma (örn. bağırsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.
 • Alkol veya ilaç bağımlılığı öykünüz var ise doktorunuza söyleyiniz. Eğer daha çok ilaç kullanmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bu durumu doktorunuz ile paylaşınız.
 • Paden ile tedavi sırasında veya tedavi sonlandırıldıktan kısa bir süre sonra, status epileptikus (30 dakikadan uzun süren nöbet) ve grand mal nöbetleri (büyük nöbet) dahil olmak üzere konvülsiyon (nöbet) bildirilmiştir. Eğer nöbet geçirirseniz derhal doktorunuz ile iletişime geçiniz.
 • Paden kullanan bazı hastalarda, diğer koşulların da etkisi ile beyin fonksiyonlarında azalma (ensefalopati) bildirilmiştir. Ciddi bir karaciğer veya böbrek hastalığı öykünüz var ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Paden’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Paden aç ya da tok olarak kullanılabilir.

Paden kullanırken alkol almayınız. Paden ile birlikte alkol alınması uyku hali ve baş dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığını artıracaktır. Bu tehlikeli olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Paden doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi ile korunmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anne sütüne geçtiği için Paden kullanırken bebeğinizi emzirmemeniz önerilir.

Araç ve makine kullanımı

Paden baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. Paden’in sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araba veya makine kullanmayınız ve tehlikeli olabilecek aktivitelerde bulunmayınız.

Paden’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Paden’in her dozu 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Paden, içeriğindeki karmoizinden dolayı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Paden ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir.

 • Paden’in merkezi sinir sistemini etkileyen belli başlı bazı ilaçlarla birlikte kullanımı sonucunda bu ilaçlar ile ortaya çıkabilen solunum yetmezliği ve koma gibi yan etkilerde artış görülebilir.
 • Paden’in oksikodon gibi narkotik ağrı kesicilerle, lorazepam gibi kaygı (anksiyete) tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya sakinleştiricilerle ve alkol içeren ürünlerle birlikte kullanılması görülebilecek baş dönmesinin, uykusuzluğun ve dikkat azalmasının şiddetini artırabilir.
 • Paden ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılabilir.
 • Pazarlama sonrası deneyimlerde Paden’ in morfin ve benzeri ağrı kesiciler (opioid analjezikler) gibi kabızlığa neden olabilecek ilaçlarla birlikte alınması sonucu barsak fonksiyonlarında azalma (örnek barsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Paden nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Paden’i her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Paden’i ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz söyleyecektir.
 • Doz genellikle günde 2 ayrı dozda alınmak üzere toplam 150 mg ile 600 mg arasında değişmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.
 • Paden’i her gün aynı saatte alınız.
 • Paden’in etkisinin sizin için çok kuvvetli veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.
 • Doktorunuz ile görüşmeden Paden’i aniden bırakmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Paden ağız yoluyla alınır.
 • Paden’i bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Paden’in çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımına ilişkin yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için bu yaş grubundaki hastalarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda Paden normal dozlarında kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişik bir doz planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer Paden’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Paden kullandıysanız

Paden’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer almanız gerekenden fazla Paden kullandıysanız, doktorunuzu arayınız ya da kullanmakta olduğunuz Paden kutusunu da yanınıza alarak, derhal en yakın sağlık merkezine başvurunuz. Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlık veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

Paden’i kullanmayı unutursanız

Paden’i her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.

Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz taktirde:

 • Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz alınız.
 • Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında alarak normal doz takviminize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Paden ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 • Doktorunuzla görüşmeden Paden’i aniden bırakmayınız. Tedaviniz en az 1 hafta süre ile kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır. Uzun ya da kısa süreli tedavi sonrasında, tedaviniz sonlandırıldığında bazı yan etkiler (çekilme belirtileri) görülebilir. Bu yan etkiler, uyuma zorluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik, depresyon, ağrı, terleme ve sersemlik ve anlamlı fiziksel bağımlılıktır. Daha uzun süre PADEN kullanmanız halinde, bu yan etkilerin sıklığının ve şiddetinin artıp artmayacağı konusunda yeterli bilgi yoktur.

Yan etkileri nelerdir?

4. Paden’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Paden’in içeriğinde bulunan maddelere aşırı duyarlılığı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüzde şişme
 • Dilde şişme

Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın          : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın                 : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan  : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek                 : 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek          : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor           : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

 • Baş dönmesi, uyku hali, baş ağrısı

Yaygın:

 • İştah artışı
 • Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme, bilinç bulanıklığı, cinsel istekte azalma, çevresel uyarılara karşı aşırı hassasiyet (irritabilite), kişinin yer ve zaman kavramını yitirmesi (dezoryantasyon)
 • Dikkat bozukluğu, sakarlık, hafıza bozukluğu, hafıza kaybı, titreme (tremor), konuşma bozukluğu (dizartri), yanma, batma, karıncalanma hissi, uyuşma, sakinlik, uyuşukluk, uykusuzluk (insomni), aşırı halsizlik, anormallik hissi
 • Bulanık görme, çift görme
 • Baş dönmesi (vertigo), denge bozukluğu, düşme
 • Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, ishal, bulantı, karın boşluğunda şişkinlik
 • Peniste sertleşme bozukluğu
 • Sarhoşluk hissi, yürüyüşte anormallik
 • Vücutta kol ve bacaklar dahil şişlik (periferik ödem), ödem
 • Kilo artışı
 • Kas krampları, eklem ağrısı, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, boyun bölgesinde kramp (servikal spazm)
 • Boğaz kuruluğu
 • İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi)
 • Göğüste ağrı
 • Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit)
 • Sıvı tutulumu
 • Kaslarda kasılma (spazm)
 • Kaygı hali (anksiyete)
 • Yutak ve gırtlakta ağrı

Yaygın olmayan:

 • İştah kaybı, kilo kaybı, kan şekerinin düşmesi, kan şekerinin yükselmesi
 • Kendine yabancılaşma, kişisel kimlik duygusu kaybı (depersonalizasyon), huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) dalgalanması, kelime bulmada zorluk, sanrı (halüsinasyon), anormal rüyalar, sinirlilik, aşırı mutluluk hali, bilme ve kavramaya ilişkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, düşünmede zorluk, cinsel istekte artış, orgazm olamamayı da kapsayan cinsel işlev bozuklukları, geç boşalma, kısa süreli aşırı huzursuzluk durumu (panik atak), çevresel uyarılara ilgisiz kalma (apati)
 • Görme alanında bozukluklar, anormal göz hareketleri, tünel görüşü şeklinde görme değişiklikleri, ışık parlaması gibi görme değişiklikleri, düzensiz hareketler, reflekslerde zayıflama, artmış aktivite, ayağa kalkarken görülen baş dönmesi, hassas deri, tat alamama, yanma duygusu, amaçlı hareketlerde titreme (tremor), bilicin azalması, bilinç kaybı, bayılma hali, sese/gürültüye hassasiyet, iyi hissetmeme, istemli hareketlerin bozulması (diskinezi)
 • Göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, gözyaşında artma, gözlerde iritasyon, göz yorgunluğu (astenopi)
 • Ritim bozuklukları, kalp atım hızında artma, düşük kan basıncı, yüksek kan basıncı, kalp yetmezliği, kalbin normalden yavaş atması
 • Yüz kızarması, sıcak basması, el ve ayaklarda soğukluk
 • Nefes darlığı, burunda kuruluk, burunda tıkanma
 • Tükürük salgısında artma, mide ekşimesi, ağızda çevresinde hissizleşme
 • Terleme, kırmızı renkli kabartılı (papüler) döküntüler, ateş, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı
 • Kaş seğirmesi, eklemlerde şişme, kas ağrısını da içeren ağrı, kas sertliği, boyun ağrısı
 • Meme ağrısı
 • Ağrılı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma
 • Halsizlik, susuzluk, göğüste sıkışma, yaygın ödem, ağrı, üşüme, ateş, vücut ısısının normalden yüksek olması
 • Bazı kan ve karaciğer test sonuçlarında değişiklikler (alanin aminotransferaz, kreatinin fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda yükselme), trombosit sayısında azalma, kandaki alyuvar sayısının azalması, nötropeni, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düşme
 • Aşırı duyarlılık, yüzde şişme, kaşınma, kurdeşen, burun akıntısı, burun kanaması, öksürük, horlama, burun boşluğu iltihabı (rinit)
 • Ağrılı menstürasyon (adet) dönemi (dismenore)
 • Ağızdaki duyularda uyaranlara karşı hassasiyet kaybı (oral hipoestezi), konuşma bozukluğu, düşünce uçuşması (psikomotor hiperaktivite), sersemlik/uyuşukluk, unutkanlık, saldırganlık (agresyon),

Seyrek:

 • Var olmayan bir kokuyu algılama (parosmi), gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi vermesi (osilopsi), görsel derinlik algısında değişme, görsel parlaklık, görme kaybı
 • Göz bebeklerinde büyüme, şaşılık, görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk algısı (fotopsi)
 • Soğuk terleme, boğazda gerginlik dilde şişme, boğaz kuruluğu
 • Pankreas iltihabı
 • Yutmada zorluk
 • Hareketlerde yavaşlama veya azalma
 • Yazı yazma yeteneğinde bozulma (disgrafi)
 • Karın boşluğunda sıvı toplanması
 • Akciğerlerde sıvı toplanması
 • Nöbet
 • Kalp ritim düzensizliği anlamına gelen kalpteki elektriksel aktivite kayıtlarında (EKG) değişiklik
 • Kalp ritminin hızlanması (sinüs taşikardisi), kalp ritminin düzensizleşmesi (sinüs aritmisi)
 • Kas hasarı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağrı (rabdomiyoliz)
 • Memede akıntı, anormal meme büyümesi, erkeklerde meme büyümesi
 • Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore)
 • Böbrek yetmezliği, idrar hacminde azalma, normalden az idrar yapma, mesanede idrar birikmesi (idrar retansiyonu)
 • Beyaz kan hücre sayısında azalma (kandaki alyuvar sayısının azalması)
 • Uygunsuz davranışlar, artmış ruh hali (duygudurum)
 • Alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, gözlerde iltihaplanma (keratit) ve döküntü, kabartı, cildin soyulması ve ciltte ağrı ile karakterize ciddi bir deri enfeksiyonunu (Stevens- Johnson sendromu) da içerebilir)

Eğer bu kullanma talımatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Paden’in saklanması

Paden’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Paden’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Paden’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Paden’i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız Paden’i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Kaptanpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Cad. No:184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 (212) 365 15 00 Fax: +90 (212) 276 29 19

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB 1900 Sokak No: 1904 41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı ../../….tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

PADEN 75 MG 14 SERT KAPSUL Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmemektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenmez
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenmez

Fiyatı nedir?

PADEN 75 MG 14 SERT KAPSUL fiyatı: 52,58 TL’dir.

Muadil İlaçlar

ALOND 150 mg 56 kapsül

ALOND 25 mg 56 kapsül

ALOND 300 mg 56 kapsül

ALOND 75 mg 14 kapsül

ALYSE 150 mg 56 kapsül

ALYSE 25 mg 56 kapsül

ALYSE 300 mg 56 kapsül

ALYSE 75 mg 14 kapsül

ALYSE 75 mg 56 kapsül

GABADAY SR 150 mg 56 tablet

GABADAY SR 150 mg 56 tablet { Celtis }

GABADAY SR 50 mg 56 tablet

GABADAY SR 50 mg 56 tablet { Celtis }

GABADAY SR 75 mg 14 tablet

GABADAY SR 75 mg 14 tablet { Celtis }

GABADAY SR 75 mg 56 tablet

GABADAY SR 75 mg 56 tablet { Celtis }

GALARA 150 mg 56 kapsül

GALARA 150 mg 28 kapsül

GALARA 150 mg 14 kapsül

GALARA 25 mg 56 kapsül

GALARA 250 mg 14 kapsül

GALARA 300 mg 14 kapsül

GALARA 300 mg 28 kapsül

GALARA 300 mg 56 kapsül

GALARA 75 mg 14 kapsül

GALARA 75 mg 28 kapsül

GALARA 75 mg 56 kapsül

GEBBRA 150 mg 56 film kaplı tablet

GEBBRA 150 mg 56 film kaplı tablet { Neutec Inhaler }

GEBBRA 25 mg 56 film kaplı tablet

GEBBRA 25 mg 56 film kaplı tablet { Neutec Inhaler }

GEBBRA 300 mg 56 film kaplı tablet

GEBBRA 300 mg 56 film kaplı tablet { Neutec Inhaler }

GEBBRA 75 mg 56 film kaplı tablet

GEBBRA 75 mg 56 film kaplı tablet { Neutec Inhaler }

GERICA 150 mg 56 sert kapsül

GERICA 300 mg 56 sert kapsül

GERICA 75 mg 14 sert kapsül

GERICA 75 mg 56 kapsül LIR 150 mg 56 kapsül

LIR 25 mg 56 kapsül

LIR 300 mg 56 kapsül

LIR 75 mg 14 kapsül

LYPRE 100 mg 56 kapsül

LYPRE 150 mg 56 kapsül

LYPRE 225 mg 56 kapsül

LYPRE 25 mg 56 kapsül

LYPRE 300 mg 56 kapsül

LYPRE 50 mg 56 kapsül

LYPRE 75 mg 14 kapsül

LYPRE 75 mg 56 kapsül

LYRICA 150 mg 168 kapsül

LYRICA 150 mg 56 kapsül

LYRICA 20 mg/ml 500 ml oral çözelti

LYRICA 225 mg 56 kapsül 

LYRICA 25 mg 56 kapsül

LYRICA 300 mg 168 kapsül

LYRICA 300 mg 56 kapsül

LYRICA 75 mg 14 kapsül

NEOGABA 150 mg 56 kapsül

NEOGABA 25 mg 56 kapsül

NEOGABA 300 mg 56 kapsül

NEOGABA 75 mg 14 kapsül

NEOGABA 75 mg 56 kapsül

NEURICA 150 mg 56 kapsül

NEURICA 25 mg 56 kapsül

NEURICA 300 mg 56 kapsül

NEURICA 75 mg 14 kapsül

NEUROBER 150 mg 56 sert kapsül

NEUROBER 25 mg 56 sert kapsül

NEUROBER 300 mg 56 sert kapsül

NEUROBER 75 mg 14 sert kapsül

NORAFIT 100 mg 56 efervesan tablet

NORAFIT 100 mg 56 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

NORAFIT 150 mg 56 efervesan tablet

NORAFIT 150 mg 56 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

NORAFIT 200 mg 56 efervesan tablet

NORAFIT 200 mg 56 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

NORAFIT 225 mg 56 efervesan tablet

NORAFIT 225 mg 56 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

NORAFIT 25 mg 56 efervesan tablet

NORAFIT 25 mg 56 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

NORAFIT 300 mg 56 efervesan tablet

NORAFIT 300 mg 56 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

NORAFIT 75 mg 56 efervesan tablet

NORAFIT 75 mg 56 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

PADEN 150 mg 56 sert kapsül

PADEN 300 mg 56 sert kapsül

PADEN 75 mg 14 sert kapsül

PADEN 75 mg 56 sert kapsül

PAGADIN 150 mg 28 kapsül

PAGADIN 150 mg 28 kapsül { Dinçsa }

PAGADIN 150 mg 56 kapsül

PAGADIN 150 mg 56 kapsül { Dinçsa }

PAGADIN 25 mg 56 kapsül

PAGADIN 25 mg 56 kapsül

PAGADIN 300 mg 28 kapsül

PAGADIN 300 mg 28 kapsül { Dinçsa }

PAGADIN 300 mg 56 kapsül

PAGADIN 300 mg 56 kapsül { Dinçsa }

PAGADIN 75 mg 14 kapsül

PAGAMAX 150 mg 56 sert jelatin kapsül

PAGAMAX 25 mg 56 sert jelatin kapsül

PAGAMAX 300 mg 56 sert jelatin kapsül

PAGAMAX 75 mg 14 sert jelatin kapsül

PERGE 150 mg 56 kapsül

PERGE 225 mg (56 kapsül)

PERGE 25 mg 56 kapsül

PERGE 300 mg 56 kapsül

PERGE 75 mg 14 kapsül

PERGE 75 mg 56 kapsül

PIGUS 150 mg 56 sert jelatin kapsül

PIGUS 25 mg 56 sert jelatin kapsül

PIGUS 300 mg 56 sert jelatin kapsül

PIGUS 75 mg 14 sert jelatin kapsül

PIREPSIL 150 mg 56 kapsül

PIREPSIL 25 mg 56 kapsül

PIREPSIL 300 mg 56 kapsül

PIREPSIL 50 mg 56 kapsül

PIREPSIL 75 mg 14 kapsül

PRELICA 150 mg 56 kapsül

PRELICA 25 mg 56 kapsül

PRELICA 300 mg 56 kapsül

PRELICA 75 mg 14 kapsül

PRELICA 75 mg 56 kapsül

REGAPEN 150 mg 56 kapsül

REGAPEN 225 mg 56 kapsül

REGAPEN 25 mg 56 kapsül

REGAPEN 300 mg 56 kapsül

REGAPEN 75 mg 14 kapsül

REGAPEN 75 mg 56 kapsül

REGOBOL 300 mg sert kapsül (56 kapsül)

SNAPLINE 150 mg 56 sert kapsül

SNAPLINE 25 mg 56 sert kapsül

SNAPLINE 300 mg 56 sert kapsül

SNAPLINE 75 mg 14 sert kapsül

SPESICOR 150 mg 56 kapsül

SPESICOR 25 mg 56 kapsül

SPESICOR 300 mg 56 kapsül

SPESICOR 75 mg 14 kapsül

SYMRA 150 mg 168 kapsül

SYMRA 75 mg 56 kapsül

SYMRA 150 mg 56 kapsül

SYMRA 225 mg sert kapsül (56 kapsül)

SYMRA 25 mg 56 kapsül

SYMRA 25 mg sert kapsül (56 kapsül)

SYMRA 300 mg 168 kapsül

SYMRA 300 mg 56 kapsül

SYMRA 300 mg sert kapsül (56 KAPSUL)

SYMRA 75 mg 14 kapsül

SYMRA 75 mg 56 kapsül

SYMRA 75 mg sert kapsül (14 KAPSUL)

SYMRA 75 mg sert kapsül (56 kapsül)

ZENIXA 150 mg 56 kapsül

ZENIXA 300 mg 56 kapsül

ZENIXA 75 mg 14 kapsül

Etkin Maddeler

Pregabalin

Pregabalin, nöropatik ağrı, Epilepsi/Nöbetler ve Fibromiyalji tedavisinde kullanılır.
Pregabalin bir antiepileptik ilaçtır. Epilepsi için verildiğinde beyindeki anormal elektriksel aktiviteyi azaltarak ve böylece nöbetleri önleyerek çalıştığına inanılır. Ayrıca, hasarlı sinirler ve beyinden geçen ağrı sinyallerine müdahale ederek ağrıyı bloke ettiği sinir ağrısını tedavi etmek için kullanılır. Anksiyete tedavisi için, sizi endişeli hissettiren belirli kimyasal habercilerin (nörotransmitterlerin) salınımını durdurarak çalıştığına inanılmaktadır.
Pregabalinin yaygın yan etkileri: Bulanık görme, Dikkatini toplamada güçlük, Baş dönmesi, Ağızda kuruluk, Ödem (şişme), Uyku hali, Kilo alma

Uzman Tavsiyesi

Pregabalin için uzman tavsiyesi

 • Pregabalin doktorunuzun önerdiği doz ve süreye göre alınmalıdır.
 • Uykusuzluğa neden olabilir. Sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araç sürmeyin veya konsantrasyon gerektiren herhangi bir şey yapmayın.
 • Bulanıklığa veya görme kaybına neden olabilir. Herhangi bir görme değişikliği fark ederseniz derhal doktorunuzu bilgilendirin.
 • Ruh hali veya davranışta olağandışı değişiklikler, yeni veya kötüleşen depresyon veya intihar düşünceleri veya davranışları geliştirirseniz doktorunuzu bilgilendirin.
 • Altta yatan durumunuzu kötüleştirebileceğinden, doktorunuzla konuşmadan ilacı aniden kesmeyin.

Soru ve Cevaplar

S. Pregabalin nedir ve ne için kullanılır?

Pregabalin, antikonvülzan ilaç sınıfına aittir. Nöbetleri tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca diyabet, zona veya yaralanmaya bağlı olabilecek sinir ağrısının (nöropatik ağrı) tedavisinde de yararlıdır. Ayrıca fibromiyaljide (ağrı, yorgunluk, kas sertliği ve hassasiyetinin yanı sıra uykuya dalmakta veya uykuyu sürdürmekte zorlanmaya neden olabilen uzun süreli bir durum) da kullanılır. Bazı durumlarda doktorunuz anksiyete tedavisi için bu ilacı reçete edebilir.

S. Pregabalin’in çeşitli rolleri vardır. Her hastalık için aynı şekilde mi çalışır?

Hayır, Pregabalin farklı hastalıklar için farklı şekillerde çalışır. Epilepside beyindeki anormal elektriksel aktiviteyi azaltarak nöbetleri durdurur. Kronik ağrıda, beyinden omurgaya giden ağrı mesajlarını engeller.

S. Zona kaynaklı ağrı için bana Pregabalin reçetesi verildi. Ağrıdan ne zaman kurtulmayı bekleyebilirim?

Pregabalin alırken tam faydaları görmek birkaç hafta sürebilir. Bununla birlikte, insanlar Pregabalin’e başladıktan bir hafta sonra ağrıdan kurtuldular.

S. Pregabalin’i ne kadar süre almam gerekiyor?

Pregabalin’in kullanım süresi, bu ilacı aldığınız duruma bağlıdır. Epilepsi için alıyorsanız ve o zaman size etkili bir şekilde yardımcı oluyorsa, yıllarca devam etmeniz gerekebilir. Nöropatik veya fibromiyalji ağrısı için alıyorsanız, semptomlarınız düzeldiğinde muhtemelen birkaç ay daha almaya devam etmeniz gerekecektir. Bu, sorunun geri gelmemesini sağlayacaktır. Doktorunuza danışmadan bu ilacı almayı bırakmamanız tavsiye edilir.

S. Kendimi iyi hissetsem bile Pregabalin almaya devam etmem gerekli mi?

Evet, kendinizi iyi hissetseniz bile Pregabalin almayı bırakmamalısınız. Epilepsi için alıyorsanız ve tüketimini aniden durdurursanız, durmayacak nöbetleriniz olabilir. Aniden durdurmak, yoksunluk belirtilerine neden olabilir ve anksiyete, uyku güçlüğü, mide bulantısı, ağrı ve terleme yaşayabilirsiniz. Pregabalin dozu kademeli olarak azaltılırsa bunlar önlenebilir.

S. Pregabalin bağımlılık yapar mı?

Pregabalin bağımlılığı, yetkisiz nedenlerle alan kişilerde daha yaygındır. Pregabalin’i önerilen dozlardan fazla veya uzun süre almak da bağımlılığa neden olabilir. Buna ek olarak, uyuşturucu kullanımı öyküsü olan herhangi bir kişi asla Pregabalin kullanmamalıdır. Pregabalin’e fiziksel olarak bağımlı hale geldiğinizi düşünüyorsanız, derhal doktorunuzu bilgilendirin.

S. Diazepam ve Pregabalin’i birlikte alabilir miyim?

Evet, Pregabalin ve Diazepam birlikte kullanılabilir. Ancak, bu ilaçların her ikisi de aşırı aktiviteyi bastırmak için beyin üzerinde hareket ettiğinden, yan etkilerin artması ihtimali olabilir.

S. Pregabalin kullanımı kilo alımına neden olabilir mi?

Evet, Pregabalin açlığınızı arttırdığı için kilo almanıza neden olabilir. Düzenli fiziksel egzersiz ve düşük kalorili yiyeceklerle dengeli bir diyet, kilonuzu sabit tutmanıza yardımcı olabilir. Kilonuzu sabit tutmak için başka endişeleriniz varsa bir diyetisyene danışın.

Yorum yapın