OPIREL 75 MG 90 FILM TABLET

OPIREL 75 MG 90 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699543091228
ETKİN MADDE KLOPIDOGREL HIDROJEN SULFAT
FİRMA ADI ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 90
ATC KODU B01AC04
NFC KODU A12506
SGK EŞDEĞER KODU E274A
SGK ETKİN MADDE KODU SGKF98

ATC Sınıflandırması

B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B01 – ANTİTROMBOTİK AJANLAR
B01A – ANTİTROMBOTİK AJANLAR
B01AC – HEPARİN HARİÇ TROMBOSİT AGREGASYON İNHİBİTÖRLERİ
B01AC04 – KLOPİDOGREL

İlacın kısa özeti

Opirel 75 mg film tablet

Ağızdan alınır.
Etkin madde: Her bir film tablet 75 mg klopidogrele eşdeğer 97,875 mg klopidogrel hidrojen sülfat içerir.
Yardımcı maddeler: Laktoz anhidröz (inek sütü kaynaklı), avicel pH 102, Aerosil 200, kroskarmelloz sodyum, talk, magnezyum stearat, laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), hipromelloz (E464), titanyum dioksit (E171), triasetin ve kırmızı demir oksit (E172) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 • Opirel nedir ve ne için kullanılır?
 • Opirel kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 • Opirel nasıl kullanılır?
 • Olası yan etkiler
 • Opirel’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Opirel nedir ve ne için kullanılır?

• Opirel 75 mg. 28 film tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Film tabletler, yuvarlak, bir yüzü “75” baskılı, film kaplı pembe tabletlerdir.
• Opirel tabletin etkin maddesi olan klopidogrel, antitrombositer ilaçlar adı verilen bir ilaç sınıfında yer alır. Trombositler, kırmızı ve beyaz kan hücrelerinden daha küçüktürler ve kan pıhtılaşması sırasında kümeler oluştururlar. Antitrombositer ilaçlar, bu kümelenmeyi engelleyerek, kan pıhtısı oluşumu riskini azaltır (kan pıhtısının oluşum sürecine tromboz adı verilir).
• Opirel, sertleşmiş kan damarları (atardamarlar) içinde kan pıhtısı (trombüs) oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır. Bu süreç, aterotromboz olarak adlandırılmakta ve inme, kalp krizi veya ölüm gibi aterotrombotik olaylara yol açabilmektedir.
• Doktorunuz size Opirel‘i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

 • Sizde damar sertliği (aterotromboz) varsa ve
 • Daha önce kalp krizi, inme veya periferik arter hastalığı olarak bilinen bir hastalık geçirdiyseniz,
 • “Kararsız angina” adı verilen şiddetli göğüs ağrısı veya “miyokard infarktüsü” (kalp krizi) geçirdiyseniz. Bu durumun tedavisi için, doktorunuz kan akışını düzeltmek amacıyla daralmış veya tıkanmış atardamarınıza stent takmış olabilir. Bu durumda doktorunuzun size asetilsalisilik asit de (birçok ilaçta bulunan, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisi yanında kan pıhtılaşmasını önleyen bir madde) reçetelemiş olması gerekir.
 • Kalp atışlarınızın düzensiz olmasına neden olan ‘atriyal fıbrilasyon’ adı verilen bir durumunuz varsa ve yeni pıhtıların oluşmasını ve mevcut pıhtıların büyümesini engelleyen ‘oral antikoagülanlar’ adı verilen ilaçları (K vitamini antagonistlerini) kullanamıyorsanız. Sizin durumunuzda, oral antikoagülanların asetilsalisilik asitten veya Opirel + asetilsalisilik asit tedavisinden daha etkili olduğu size söylenmiş olmalıdır. Doktorunuz Opirel+asetilsalisilik asit tedavisini, ‘oral antikoagülanları’ kullanamamanız ve önemli kanama riskinizin olmaması halinde reçete edecektir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Opirel’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Opirel’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;
• Klopidogrele veya Opirel’in içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,
• Mide ülseri veya beyin kanaması gibi, kanamaya neden olabilen bir tıbbi durumunuz varsa,
• Ciddi karaciğer hastalığınız varsa.

Opirel’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer:
• Kanama riskine yol açabilecek aşağıdaki durumlardan biri sizde varsa:

 • İç kanamaya yol açma riski bulunan tıbbi durumlar (örneğin, mide ülseri),
 • İç kanama eğilimini artıran bir kan hastalığı (vücudunuzun herhangi bir yerinde doku, organ veya eklem içi kanama),
 • Kısa süre önce geçirilmiş yaralanma,
 • Kısa süre önce geçirilmiş cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere),
 • 7 gün içinde yapılması planlanan cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere),

• Mide hastalıkları tedavisi için proton pompa inhibitörü ilaç grubuna ait herhangi bir ilaç kullanıyorsanız (“Opirel ile birlikte diğer ilaçların kullanımı” bölümüne bakınız),
• Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,
• Kan pıhtılaşma sürenizde uzama varsa, sizde pıhtılaşma yeteneğinde bozuklukla belirgin hemofili hastalığı gelişebilir. Bu hastalığın teşhis ve tedavisi uzman doktor denetiminde yapılmalıdır. Bu durumda, Opirel ile tedaviniz durdurulmalıdır.
• Pıhtı oluşumu sonucu gelişen dolaşım bozukluğuna bağlı felç geçirme riski yüksek, yakın zamanda böyle bir bozukluk ya da felç geçirmiş hastalarda, asetilsalisilik asit (ASA) ve klopidogrelin birlikte kullanılmasının büyük kanamaları artırdığı gösterilmiştir. Bu yüzden, yararının kanıtlandığı durumlar dışında, bu iki ilacın birlikte kullanılmasında tedbirli olunmalıdır.
• Son 7 gün içinde beyninizdeki bir damarda pıhtı oluşmuş ise (iskemik inme)
• Daha önce aynı gruptan bir başka ilaca (örneğin klopidogrel veya prasugrel) karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz, Opirel’e karşı da alerjik reaksiyon gösterebilirsiniz (döküntü, dudaklarda boğazda şişme, kan pulcuklarının veya beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma).

Opirel kullanırken aşağıdaki durumlardan herhangi birinde doktorunuzu bilgilendiriniz:

• Diş işlemleri dahil olmak üzere herhangi bir ameliyat planlanıyorsa
• Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) adı verilen ve ateş, deri altında kanamaya bağlı deride küçük kırmızı noktalar ve/veya aşırı yorgunluk, zihin karışıklığı, deri ve göz akında sararma ile seyreden tıbbi durum gelişirse
• Bir yerinizi kestiğinizde normalden daha uzun sürede kanama duruyorsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Opirel, çocuklarda ve ergenlerde kullanımı uygun değildir.

Opirel’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Besinler Opirel’in emilmesini etkilemez. Opirel yemekle beraber veya yemek aralarında alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Opirel’in hamilelik döneminde kullanılması önerilmemektedir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Opirel’i kullanırken bebeğinizi emzirmeniz tavsiye edilmez. Bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, Opirel’i almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Araç ve makine kullanımı

Opirel‘in taşıt ve makine kullanma yeteneğinizde herhangi bir değişikliğe yol açması beklenmez.

Opirel’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Opirel film kaplı tabletler laktoz içerir. Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar Opirel‘in kullanımını etkileyebilir veya Opirel bazı ilaçların kullanımını etkileyebilir. Eğer şu anda herhangi bir ilaç, özellikle de aşağıda sayılan ilaçlardan birini alıyorsanız veya son zamanlarda aldınızsa -reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere-, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

Kanama riskini artırabilecek;

o Varfarin gibi oral antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan ilaçlar),

o Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (genellikle kas veya eklemlerin ağrılı ve/veya iltihabi durumlarında kullanılan tıbbi ürünler),

o Heparin veya kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan diğer bazı ilaçlar,

o Tiklopidin (diğer antitrombosit ilaçlar),

o Fluvoksamin veya fluoksetin gibi selektif serotonin reuptake inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar).

Omeprazol, esomeprazol gibi proton pompa inhibitörleri ilaç sınıfına dahil olan ilaçlar (mide bozuklukları için kullanılan ilaçlar), Vorikonazol, flukonazol (bakteri ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar), Efavirenz (AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç), Karbamazepin (sara hastalığının bazı tiplerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar), Moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç), Repaglinid (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç), Paklitaksel (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç). Bu tip ilaçların Opirel ile birlikte kullanımı önerilmez.

Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız, mutlaka doktorunuza bildirmeniz gerekir. Şiddetli göğüs ağrısı geçirdiyseniz (kararsız angina veya kalp krizi), doktorunuz size Opirel’i asetilsalisilik asit ile birlikte reçetelemiş olabilir (asetilsalisilik asit, ağrı kesici ve ateş düşürücü birçok ilacın içinde bulunan bir maddedir).

Asetilsalisilik asidin kısa süreli kullanımı (24 saatlik sürede 1000 mg’dan yüksek olmayan dozlar) genellikle bir soruna yol açmaz, ancak diğer durumlarda uzun süreli kullanım söz konusu olduğunda, doktorunuza danışmanız gerekir.

Gelecekte Opirel tedavisi devam ederken başka bir ilaç almanız gerekirse de, bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Opirel nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. Opirel’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. İlacı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Atriyal fibrilasyon (düzensiz kalp atımı) adı verilen durum dahil olmak üzere önerilen doz günde 75 mg Opirel tablet olup ağızdan, aç ya da tok karnına ve her gün aynı saatte alınır. Şiddetli göğüs ağrınız olduysa (kararsız anjina ya da kalp krizi), doktorunuz tedavinin başlangıcında size 300 mg Opirel (300 mg’lık bir tablet ya da 75 mg’lık 4 tablet) reçete edebilir. Daha sonra önerilen doz yukarıda belirtildiği gibi günde 75 mg Opirel tablettir.

Eğer size, deri altından bir damar yoluyla girilerek koroner damarların açılması amacıyla bir girişim (anjiyo) yapılması planlanıyorsa doktorunuz girişimden önce veya girişim sırasında 300 mg veya 600 mg olarak Opirel (75 mg’lık 4 veya 8 tablet) verilebilir.

Tabletleri her gün aynı saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız, hastalığınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

Size cerrahi bir girişim yapılması planlanıyorsa (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere), doktorunuza Opirel kullandığınızı mutlaka söyleyiniz.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
Opirel’i doktorunuz reçetelediği sürece almaya devam etmelisiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Film tabletleri, yemekler sırasında veya yemek aralarında herhangi bir zamanda, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) çiğnemeden yutunuz.

Değişik yaş grupları
Çocuklarda kullanımı
Opirel, 18 yaşın altındaki çocuk ve genç erişkinlerin kullanımına uygun değildir.
Yaşlılarda kullanımı
Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Belli tipte kalp krizi (ST elevasyonlu akut miyokard infarktüsü) geçiren 75 yaşın üzerindeki hastalarda klopidogrel tedavisine yükleme dozu verilmeden başlanmalıdır.

Özel kullanım durumları
Alerjik çapraz reaktivite: Antitrombosit ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır. Hafif ve orta derecedeki karaciğer yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer Opirel’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Opirel kullandıysanız:
Opirel‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Aşırı doz sonucunda, kanama riski artabilir.
Yanlışlıkla bir tablet fazla almışsanız, bir şey olması beklenmez. Yanlışlıkla birden fazla tablet almışsanız, doktorunuzla konuşunuz veya tıbbi yardım için en yakın hastanenin acil merkezine başvurunuz. Mümkünse, doktora göstermek için tabletleri veya ilaç kutusunu da yanınıza alınız.

Opirel’i kullanmayı unutursanız
Opirel’in bir dozunu almayı unutur, ancak 12 saat içinde almadığınızı hatırlarsanız, hemen tabletinizi yutunuz ve bir sonraki dozu zamanında alınız.
Dozu atlamanızın üzerinden 12 saatten daha uzun bir süre geçtiyse, sadece bir sonraki dozu zamanında alınız. Hiçbir zaman unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu çift doz almayınız.

Opirel ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Opirel tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, kan damarları içinde kan pıhtısı oluşma riski artar. Buna bağlı olarak, inme, kalp krizi veya ölüm gibi aterotrombotik olaylar ortaya çıkabilir.
Bu nedenle tedaviyi kesmeyiniz. Tedaviyi kesmeden önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yan etkileri nelerdir?

4. Opirel’i olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Opirel’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Mevcut verilerden sıklık tahmin edilememektedir

Aşağıdakilerden biri olursa, Opirel’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Seyrek görülen bazı kan hücrelerinin sayısında azalmaya bağlı olarak ateş, enfeksiyon belirtileri veya aşırı yorgunluk ortaya çıkarsa,
 • Kanama ve/veya dalgınlığın eşlik ettiği veya etmediği, deri ve/veya gözlerde sarılık gibi karaciğer sorunları ortaya çıkarsa,
 • Ağızda şişme veya ciltte kaşıntı, döküntü, kabarcık oluşumu gibi bozukluklar. Bunlar alerjik reaksiyon belirtileridir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan herhangi biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahale ya da hastaneye yatırılmanız gerekebilir.

Yaygın

 • Dokuda kan toplanması nedeniyle oluşan şişlik,
 • Burun kanaması,
 • Mide veya bağırsaklarda kanama,
 • İshal,
 • Karın ağrısı,
 • Hazımsızlık veya mide ekşimesi,
 • Ciltte ezik,
 • Cerrahi girişimde organ içine girilen bölgede kanama.

Yaygın olmayan

 • Kan pulcuklarının sayısında azalma (trombositopeni),
 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni),
 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında artış (eozinofili),Kafa içi kanama (bazı vakalarda ölüm
 • bildirilmiştir),
 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • Karıncalanma/ürperme hissi (parestezi),
 • Gözde kanama,
 • Mide mukozasında yara (mide ülseri),
 • Onikiparmak bağırsağında yara (duodenal ülser),
 • Mide mukozası iltihabı,
 • Kusma,
 • Bulantı,
 • Kabızlık,
 • Şişkinlik,
 • Kızarıklık, kaşıntı, ciltte kanama (purpura),
 • İdrarın kanlı olması,
 • Kanama süresinde uzama, nötrofil denilen beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma, kan pulcuklarının sayısında azalma.

Seyrek

 • Beyaz kan hücrelerinin sayısının ileri derecede azalması (ciddi nötropeni dahil nötropeni),
 • Denge kaybı ve göz kararmasının eşlik ettiği geçici sersemleme hali (vertigo),
 • Karın zarının dış veya arka kısmında kanama (retroperitoneal kanama),
 • Jinekomasti (erkeklerde meme büyümesi).

Çok seyrek

 • Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık (Trombotik trombositopenik purpura =TTP),
 • Kemik iliğinde bozukluk sonucu kan hücrelerinin oluşumunda azalma ile gelişen kansızlık türü (aplastik anemi),
 • Kanın tüm hücresel yapılarında yetersizlik (pansitopeni),
 • Granülosit adlı beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma ve bunun sonucunda, ağız, boğaz ve ciltte yaralar oluşması (agranülositoz),
 • Kan pulcuklarının sayısının ileri derecede azalması (ciddi trombositopeni),
 • Granüler lökosit adlı beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (granülositopeni),
 • Kansızlık (anemi),
 • Kan pıhtılaşmasında bozuklukla belirgin hemofili A hastalığının ortaya çıkması,
 • Ateş, ürtiker, ödem, eklem ağrısı, lenf düğümlerinde şişme belirtileri ile olan aşırı duyarlılık (serum hastalığı),
 • Alerjik (anaflaktik) reaksiyonlar,Mevcut olmayan bir şeyi görme, işitme, tat veya kokusunu alma (halüsinasyonlar),
 • Zihin karışıklığı,
 • Tat duyusunda bozulma veya tat alamama,
 • Ciddi kanama,
 • Ameliyat yarasında kanama,
 • Damar iltihabı,
 • Tansiyon düşüklüğü
 • Solunum yollarında kanama (hemoptizi),
 • Bronşlarda daralma,
 • Zatürre (bazen öksürüğün de eşlik ettiği nefes daralması),
 • Eozinofilik pnömoni (nadir görülen fakat ciddi bir akciğer hastalığı)
 • Mide veya bağırsaklarda, karın zarının dış veya arka kısmında ölümle sonuçlanan kanama,
 • Pankreas iltihabı,
 • Kalın bağırsak iltihabı,
 • Ağız iltihabı,
 • Akut karaciğer yetmezliği,
 • Sarılık,
 • Karaciğer fonksiyon testinde bozukluk,
 • Deride su toplamış kabarcıklar (eritema multiforme, Stevens-Johnson Sendromu, toksik epidermal nekroliz v.b.),
 • Kabartılı veya kabuklu kızarıklık, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem),
 • Kurdeşen,
 • İlaca bağlı aşırı duyarlılık sendromu, akyuvar sayısında artış ve sistemik belirtilerle birlikte görülen DRESS sendromu,
 • Çoğu kez akıntı ile belirgin kaşıntılı deri iltihabı (egzema),
 • Özellikle kol ve bacak derilerinde kırmızılıklar (liken planus),
 • Ateşle birlikte tüm vücutta yaygın içi iltihaplı döküntü (akut jeneralize ekzantematöz püstülozis),
 • Deride kızarıklık veya pullanmanın eşlik ettiği döküntü,
 • Kas-iskelet sisteminde kanama (hemartrozis),
 • Eklem iltihabı,
 • Eklem ağrısı,
 • Kas ağrısı,
 • Böbrek kılcal damarlarında iltihap ve harabiyet ile belirgin böbrek hastalığı (glomerülonefrit), kan kreatinin düzeyinde artış,
 • Ateş.

Bilinmiyor

Opirel ile kan pulcukları üzerine etkili diğer ilaçların aynı anda kullanılması ile alerjik olayların görülmesi,
Göğüs veya karın ağrısı ile görülen alerjik reaksiyonlar (Kounis sendromu)
İnatçı kan şekeri düşüklüğü belirtileri.

Opirel tedavisi sırasında uzun süren kanama olması halinde

Bir yerinizi kestiğiniz veya yaraladığınızda, kanın durması normalden daha uzun bir süre
alabilir. Bu durum ilacınızın etki mekanizmasıyla ilişkilidir. Hafif kesik ve yaralanmalarda (örneğin tıraş sırasında oluşan kesikler), bu durum bir önem taşımaz.
Bununla beraber, herhangi bir şüphe duyarsanız, hemen doktorunuza başvurunuz.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Opirel’in saklanması

Opirel’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Opirell’i kullanmayınız.
Orijinal ambalajında saklayınız.
Eğer göze çarpan herhangi bir bozulma fark ederseniz, Opirel’i kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:
Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
Yeşilce Mahallesi
Doğa Sokak No:4
34418 Kağıthane/İstanbul

Üretim yeri:
Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
İkitelli OSB Mahallesi 10. Cadde No: 3/1A
Başakşehir/İstanbul
Bu kullanma talimatı…………… tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

OPIREL 75 MG 90 FILM TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmemektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenmez
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenmez

Fiyatı nedir?

Opirel 75 Mg 90 Film Tablet fiyatı: 371,17 TL’dir.

Muadil İlaçlar

AS-CLODIP 75 mg 28 film tablet

ATERVIX 75 mg 28 film tablet

ATERVIX 75 mg 90 film tablet

BACLAN 75 mg 28 film tablet

CORRENTE 75 mg 28 film tablet

CLOGAN 75 mg 28 film tablet

CLOGAN 75 mg 90 film tablet

CLOPEROL 75 mg 28 film tablet

CLOPITRO 75 mg 28 film tablet

CLOPRA 75 mg 28 tablet

DILOXOL 75 mg 28 film tablet

DILOXOL 75 mg 90 film tablet

DIPOREL 75 mg 28 film tablet

DIPOREL 75 mg 28 film tablet { Umut İlaç }

KARUM 75 mg 28 film tablet

KARUM 75 mg 28 film tablet { Arven }

KARUM 75 mg 90 film tablet

KARUM 75 mg 90 film tablet { Arven }

KARUM 75 mg film kaplı tablet (28 tablet) { Sanovel }

KARUM 75 mg film kaplı tablet (90 tablet) { Sanovel }

KLOPIS 75 mg 28 tablet

KLOPIS 75 mg 90 film tablet

OPIREL 75 mg 28 film tablet

OPIREL 75 mg 90 film tablet

PINGEL 75 mg 28 film tablet

PINGEL 75 mg 90 film tablet

PLANOR 75 mg 28 film tablet

PLANOR 75 mg 90 film tablet

PLAVEGA 75 mg 28 film kaplı tablet

PLAVEGA 75 mg 28 film kaplı tablet { Neutec Inhaler }

PLAVIDOL 75 mg 28 film kaplı tablet

PLAVIX 75 mg 28 film tablet

PLAVIX 75 mg 90 film tablet

PLOVEKS 75 mg 28 film tablet

Etkin Maddeler

Klopidogrel Hidrojen Sülfat

Klopidogrel Hidrojen Sülfatl, kalp krizi ve felç, kalp krizi ve Periferik damar hastalıklarının önlenmesinde kullanılır. Kalp hastalığı riski yüksek olan kişilerde başka bir kalp krizi veya felç geçirme şansını azaltır.
Klopidogrel Hidrojen Sülfat bir antiplatelet ilaçtır. Trombositlerin birbirine yapışmasını önleyerek çalışır, böylece zararlı kan pıhtılarının oluşumunu azaltır. Bu, kalp krizi veya felç olasılığını azaltır.
Klopidogrel Hidrojen Sülfatl’ın sık görülen yan etkileri: Karın ağrısı, Morarma, İshal, Hematom, Burun kanaması, Gastrointestinal kanama, Dispepsi

Uzman Tavsiyesi

Klopidogrel Hidrojen Sülfat için uzman tavsiyesi

 • En iyi sonuçlar için, her gün aynı saatte alın.
 • Klopidogrel kanama riskinizi artırır. Tıraş olurken, keskin nesneler kullanırken veya tırnak veya ayak tırnaklarını keserken dikkatli olun.
 • Başka bir kalp krizi veya felç geçirme şansınızı artırabileceğinden, doktorunuza danışmadan ilacı kullanmayı bırakmayın.
 • Ameliyat veya diş tedavisi görmeniz planlanıyorsa, Klopidogrel almayı geçici olarak bırakmanız istenebilir.

Soru ve Cevaplar

S. Klopidogrel ne için kullanılır?

Klopidogrel, kan pıhtılarının oluşumunu önlemek için kullanılır, böylece kalp krizi veya felç riskini azaltır. Sertleşmiş kan damarlarında zararlı pıhtıların oluşumuna yol açabilecek olan trombositlerin birbirine yapışma yeteneğini azaltarak vücutta kanın düzgün dolaşımını kolaylaştırır.

S. Klopidogrel kan inceltici midir?

Evet, Klopidogrel kan sulandırıcı olarak da bilinen bir antiplatelet ilaçtır. Kan damarlarınızdan kanınızın daha kolay geçmesini sağlar ve zararlı kan pıhtılarının oluşmasını engeller. Bu, kalp krizi veya felç geçirme şansınızı azaltır.

S. Klopidogrel’i ne zaman almalısınız?

Klopidogrel’i tam olarak doktorun önerdiği şekilde almalısınız. Günün herhangi bir saatinde yemekle veya yemeksiz alabilirsiniz. Bununla birlikte, en iyi sonuç için her gün aynı saatte düzenli olarak almak önemlidir. Bu aynı zamanda günlük olarak almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

S. Klopidogrel kan basıncını etkiler mi?

Evet, Klopidogrel nadiren yan etki olarak kan basıncının düşmesine neden olabilir. Ancak, bu çok nadirdir ve herkesi etkilemez. Baş dönmesi, sersemlik, halsizlik veya bulanık bir görüşünüz varsa doktorunuza danışın. Bunlar düşük tansiyonun belirti ve semptomlarıdır ve bu nedenle derhal doktorunuza başvurmalısınız.

S. Klopidogrel’i kimler almamalıdır?

Klopidogrel, alerjisi olan, ciddi karaciğer hastalığı olan, mide ülseri olan, beyin kanaması olan veya hemofili (kanın normal olarak pıhtılaşmadığı hastalık) olarak bilinen bir kanama bozukluğu olan kişiler için önerilmez. Ek olarak, hamile kalmaya çalışıyorsanız, zaten hamileyseniz veya emziriyorsanız Klopidogrel almaktan kaçının.

S. Omeprazol, Klopidogrel ile birlikte alınabilir mi?

Omeprazol (hazımsızlığı tedavi etmek ve önlemek için kullanılan bir proton pompası inhibitörü veya ÜFE) Klopidogrel’in çalışmasına müdahale edebilir ve Klopidogrel’in etkisini azaltabilir. Hazımsızlık çekiyorsanız veya sizin için yararlı olacağına karar verirse, doktorunuz lansoprazol gibi alternatif bir ÜFE reçete edebilir. Klopidogrel’e başlamadan önce size reçete edilen tüm ilaçlar hakkında doktorunuza bilgi vermelisiniz. Herhangi bir ilaç almadan önce daima doktorunuza danışın.

S. Klopidogrel almayı bırakırsam ne olur?

Klopidogrel almayı aniden bırakırsanız, kalp krizi veya felç geçirme olasılığınız artabilir. Bu koşullar ölümcül olabilir. Doktorunuzla konuşmadan kullanmayı bırakmayınız, aksi takdirde durumunuz kötüleşebilir. Maksimum faydayı elde etmek için doktorunuzun önerdiği süre boyunca Klopidogrel almaya devam edin.

S. Klopidogrel’in çalışmaya başlaması ne kadar sürer? Ne kadar süre almam gerekiyor?

Klopidogrel, aldıktan sonra 2 saat içinde çalışmaya başlar. Doktorunuz size tavsiye ettiği sürece almaya devam edin. Birkaç hafta veya ay boyunca almanız gerekebilir veya hayatınızın geri kalanında almanız gerekebilir.

S. Klopidogrel almanın yan etkileri nelerdir?

Klopidogrel’in en sık görülen yan etkisi kanamadır. Bu, ciltte morarma, burun kanaması, idrar veya dışkıda kan (siyah katranlı dışkı) veya kadınlarda normalden daha ağır dönemlere neden olabilir. Nadiren kafada, gözlerde, akciğerlerde veya eklemlerde kanama olabilir ve hatta şiddetli olabilir. Tıraş sırasında küçük bir kesik gibi küçük bir yaralanmanız varsa, kanamanın durması normalden daha uzun sürebilir. Kanama çok fazlaysa, kendi kendine durmuyorsa veya sizi rahatsız ediyorsa acil tıbbi yardım alın. Klopidogrel’in bazı kişilerde ara sıra görülebilen diğer yan etkileri arasında ishal, karın ağrısı, hazımsızlık veya mide ekşimesi sayılabilir. Bu yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya sizi endişelendiriyorsa lütfen doktorunuza danışın.

S. Klopidogrel ile alkol alabilir miyim?

Evet, Klopidogrel ile alkol alabilirsiniz. Bununla birlikte, midenin iç astarını tahriş edebileceğinden ve daha sonra mide ülseri geliştirme riskini artırabileceğinden aşırı alkol alımından kaçınılmalıdır.

Yorum yapın