ONDAREN 8 MG/4ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL

ONDAREN 8 MG/4ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICERENAMPUL Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI 42,30 TL
KAMU ÖDENEN 28,06 TL
KAMU İSKONTOSU 18.50%
BARKOD 8699844750398
ETKİN MADDE ONDANSETRON HCL
FİRMA ADI VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 1
ATC KODU A04AA01
NFC KODU A12427
SGK EŞDEĞER KODU E179A
SGK ETKİN MADDE KODU SGKFHL
SAKLAMA KOŞULLARI Işıktan Korunması Gereken İlaç

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A04 – BULANTI VE KUSMA ÖNLEYİCİLER
A04A – BULANTI VE KUSMA ÖNLEYİCİLER
A04AA – SEROTONİN (5HT3) ANTAGONİSTLERİ
A04AA01 – ONDANSETRON,ONDANSETRON HİDROKLORÜR DİHİDRAT

İlacın kısa özeti

Ondaren 8 mg/4 ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampül

Ondaren ondansetron etkin maddesini içerir.
Enjeksiyon veya infüzyon için renksiz ve berrak çözelti içeren bir ampullük ambalajlar halindedir.
Kas içine veya damar içine uygulanır.
Steril

Etkin madde: Her bir ampul etkin madde olarak 8 mg ondansetrona eşdeğer 9,978 mg ondansetron hidroklorür dihidrat içerir.
Yardımcı madde(ler): Sitrik asit monohidrat, trisodyum sitrat dihidrat, sodyum klorür, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında

1. Ondaren nedir ve ne için kullanılır?
2. Ondaren’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Ondaren nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Ondaren’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Ondaren nedir ve ne için kullanılır?

Ondaren ondansetron etkin maddesini içerir.

Ondaren anti-emetik olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bazı ilaç tedavileri (ör. kanser ilaçları) kendinizi hasta hissetmenize ve kusmanıza neden olabilir. Ondaren kendinizi hasta hissetmenizi veya kusmanızı önler.Ondaren, ilaç ve ışınla yapılan kanser tedavilerine bağlı bulantı ve kusmayı önlemek için kullanılır. Ayrıca, ameliyatlardan sonra ortaya çıkan bulantı ve kusmaları önlemek için de kullanılır.

Doktorunuz size ve sizin koşullarınıza uygun olarak bu ilacı seçmiştir.

Ondaren, tedavi sonrası kendinizi hasta hissetmemeniz ve kusmanızı önlemek için verilmiştir.

 

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Ondaren’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Ondaren’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Ondansetron veya Ondaren’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Apomorfin hidroklorür (parkinson tedavisinde kullanılır) içeren ilaç kullanıyorsanız. 

Ondaren’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Granisetron gibi diğer selektif 5-HT3 reseptör antagonistlerine (bulantı ve kusmayı önleyen bir ilaç grubu) karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
 • Bağırsaklarınızda tıkanma ya da ciddi kabızlık şikayetleriniz varsa
 • Karaciğer rahatsızlığınız varsa
 • Kalp atımında düzensizlik (aritmi) ya da kalp yetmezliği (nefes almada zorluk ve ayaklarda şişme) içeren kalp problemleriniz varsa
 • Konjestif kalp yetmezliğiniz (sağ ve sol kalp yetersizliğinin bir arada olma durumu) varsa
 • Kalp atışında yavaşlama (bradiaritmi) hastalığınız varsa
 • Ani ölüme sebep olabilen ve genetik bir hastalık olan konjenital uzun QT sendromunuz varsa
 • Serotonin hormonunun seviyesini yükselten diğer ilaçları kullanıyorsanız
 • Kanınızdaki sodyum, potasyum, magnezyum gibi elektrolit deneylerinde anormallik varsa
 • Yakın zamanda bademcik ve/ya geniz eti ameliyatı olduysanız. Bademcik ve geniz eti ameliyatı sonrasında Ondaren kullanımı gizli kanamaları maskeleyebilir. Böyle bir durumda doktorunuz sizi dikkatle takip edecektir.
 • Vücuttaki serotonin ismi verilen maddeyi artıran serotonerjik ilaçlar ile birlikte kullanımı sonrasında huzursuzluk, kafa karışıklığı, terleme, reflekslerde artış, kas spazmı, titreme, kalp atımında artış gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ondaren’in bu ilaçlarla kullanılması durumunda doktorunuz sizi yakından takip edecektir.
 • Ondaren’i karaciğere zarar veren kemoterapi ilaçları ile birlikte kullanan 18 yaşın altındaki çocuklar, karaciğer fonksiyonundaki bozulma açısından yakından izlenecektir. 

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Ondaren’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeliğinizin ilk üç ayında Ondaren kullanmayınız. Ondansetron bebeğiniz yarık dudak ve/veya yarık damak (üst dudakta ve/veya ağzın çatısında açıklıklar veya yarıklar) ile doğma riskini artırabilir. Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız Ondaren kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Çocuk doğurma potansiyeline sahip bir kadınsanız etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmanız önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer Ondaren kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz. Ondaren’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

Herhangi bir etki göstermesi olası değildir.

Ondaren’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda (4 ml), 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza, hemşirenize veya eczanıza söyleyiniz. Bunun sebebi, Ondaren’in bazı ilaçların etki gösterme şeklini etkileyebilmesidir. Ayrıca bazı başka ilaçlar da Ondaren’in etki gösterme şeklini etkileyebilir.

Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza söyleyiniz:

 • Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan apomorfin kullanıyorsanız Ondaren’i kullanmamalısınız. Bu durum bilinç kaybına ve tansiyon düşmesine neden olabilir.
 • Sara tedavisinde kullanılan karbamazepin veya fenitoin
 • Tüberküloz gibi enfeksiyonların tedavisinde kullanılan rifampisin
 • Eritromisin veya ketokonazol gibi mantar ilaçları
 • Düzensiz kalp atışını tedavi eden anti-aritmik ilaçlar
 • Belirli kalp ve göz sorunlarının, anksiyetenin tedavisinde ve migrenin önlenmesinde kullanılan bisoprolol, karvedilol, metoprolol, nebivolol, pindolol ve timolol gibi beta- bloker ilaçlar
 • Bir ağrı kesici olan tramadol
 • Kalbi etkileyen ilaçlar (haloperidol veya metadon gibi)
 • Kanser ilaçları (özellikle antrasiklinler ve trastuzumab)
 • Depresyon ve/veya anksiyete tedavisinde kullanılan, fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, sitalopram, essitalopram dahil SSRI’lar (selektif serotonin geri alım inhibitörleri)
 • Depresyon ve/veya anksiyete tedavisinde kullanılan, venlafaksin, duloksetin gibi SNRI’lar (serotonin noradrenalin geri alım inhibitörleri) 

Yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, Ondaren kullanmaya başlamadan önce doktorunuz, hemşireniz veya eczacınız ile görüşünüz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

Nasıl kullanılır?

3. Ondaren nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Yetişkinlerde kullanımı:

Tüm yetişkin hastalarda (yaşlılar dahil) tekrarlayan dozlarda:

Tekrarlayan intravenöz ondansetron dozları en az 4 saat arayla uygulanmalıdır.

75 yaşından küçük hastalar:

Yetişkinlerde (75 yaşından küçük) kemoterapi ile indüklenen mide bulantısı ve kusmanın engellenmesi için verilen tek bir intravenöz ondansetron dozu 16 mg’ı geçmemelidir (en az 15 dakika boyunca infüzyonla).

Uygulama yolu ve metodu:

Kas içine veya damar içine uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Kemoterapi ve radyoterapi sonrası kusma (6 aydan 17 yaşa kadar):

Doktor hastalığa bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır. Postoperatif bulantı ve kusma (1 aydan 17 yaşa kadar):

Doktor hastalığa bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaş ve üzerindeki yaşlı hastalarda dilüsyon hazırlanması ve uygulanması:

Tüm intravenöz dozlar 50-100 mL serum fizyolojik veya başka bir geçimli sıvı içinde seyreltilmeli ve en az 15 dakika boyunca infüzyonla uygulanmalıdır.

75 yaş ve üzerindeki yaşlı hastalar:

Kemoterapi ile indüklenen mide bulantısı ve kusmanın engellenmesi için verilen tek bir intravenöz ondansetron dozu 8 mg’ı geçmemelidir (en az 15 dakika boyunca infüzyonla).

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde Ondaren’in dozunda, sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Orta derecede şiddetli veya şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ONDAREN’in günlük toplam dozu 8 mg’ı aşmamalıdır.

Eğer Ondaren’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Ondaren kullandıysanız:

Ondaren’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Ondaren’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Ondaren ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz Ondaren’i size almanız gereken süre zarfınca verecektir.

 

Yan etkileri nelerdir?

4. Ondaren’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Ondaren’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bu ilaç, kullanan hastaların büyük bir çoğunluğunda herhangi bir probleme neden olmamıştır.

Aşağıdakilerden biri olursa, Ondaren’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları. Belirtileri;

 • Ani hırıltılar ve çene ağrısı ya da çene gerginliği
 • Göz kapakları, yüz, dudaklar, ağız ya da dilde şişme
 • Yumrulu deri döküntüsü ya da vücudun herhangi bir yerinde ürtiker
 • Ani dolaşım yetmezliği (kollaps) Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. 

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Ondaren’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın
Yaygın
Yaygın olmayan      
Seyrek
Çok seyrek
Bilinmiyor

: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın en az birinde görülebilir.
: 100 hastanın birinden az, 1.000 hastanın en az birinde görülebilir.
: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın en az birinde görülebilir.
: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

 • Baş ağrısı 

Yaygın:

 • Hararet veya sıcak basması hissi
 • Kabızlık
 • Sisplatin isimli bir ilaçla birlikte alıyorsanız karaciğer fonksiyonunu gösteren testlerinizde değişiklik olabilir, aksi takdirde yaygın olmayan bir yan etkidir.
 • Uygulama bölgesinde reaksiyon 

Yaygın olmayan:

 • Hıçkırık
 • Kan basıncı düşüklüğü, sizi halsiz bırakabilir
 • Yavaş ya da düzensiz kalp atımları
 • Göğüs ağrısı
 • Nöbetler
 • Vücutta normalde olmayan hareketler veya sallanma
 • Karaciğer fonksiyonunu gösteren testlerde değişiklik 

Seyrek:

 • Baş dönmesi ya da sersemlik
 • Bulanık görme
 • Kalp ritminde bozulma (Bazen ani bilinç kaybına neden olabilir.) 

Çok seyrek:

 • Görmede azalma veya genellikle 20 dakika içinde ortadan kalkan geçici görme kaybı
 • Toksik (zehirli) deri döküntüsü, toksik (zehirli) epidermal nekroliz (derinin üst katmanında yaralı döküntü) 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

 

Nasıl saklanmalı?

5. Ondaren’in saklanması

Ondaren’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Ondaren, oda ışığında ya da gün ışığında 24 saat süreyle stabildir. Bu nedenle infüzyon esnasında ışıktan korumaya gerek duyulmamaktadır.

Dilüe edilen çözelti 2-8°C’de 24 saatten fazla saklanmamalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Ondaren’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Ondaren’i kullanmayınız. Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ:
VEM İLAÇ San. ve Tic. A.Ş
Maslak Mahallesi AOS 55. Sokak 42 Maslak A Blok Sit. No: 2/134
Sarıyer/İSTANBUL

ÜRETİM YERİ:
VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
Karaağaç Mah. Fatih Bulv. No: 38
Kapaklı/TEKİRDAĞ 

Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

 

Kullanma Talimatı

ONDAREN 8 MG/4ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICERENAMPUL Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Raporla Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

ONDAREN 8 MG/4ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL fiyatı: 51,90 TL’dir.

Muadil İlaçlar

EMESET 4 MG/2ML IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 AMPUL

EMESET 8 MG/4ML IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 AMPUL

KEMOSET 4 MG 6 FILM TABLET

KEMOSET 4 MG/2 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 AMPUL

KEMOSET 8 MG 6 FILM TABLET 

KEMOSET 8 MG/4 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 AMPUL

KEMOTRON 4 MG/2 ML I.M./I.V. ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI

LAUFRAN 4 MG/2 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI 5 ADET

LAUFRAN 4 MG/2 ML IV/IM ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 AMPUL)

LAUFRAN 8 MG/4 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI 1 AMPUL

LAUFRAN 8 MG/4 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI 5 ADET

NAUZEX 8 MG/4 ML IV/IM ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI

ONDAREN 8 MG/4ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL

ONZYD 4 MG AĞIZDA DAĞILAN 10 TABLET

ONZYD 4 MG/2ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 AMPUL

ONZYD 8 MG AĞIZDA DAĞILAN 10 TABLET

ONZYD 8 MG/4ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 AMPUL

OSETRON 4 MG/2 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 AMPUL

OSETRON 8 MG/4 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 1 AMPUL

SANTIS 4 MG AGIZDA DAGILAN 10 TABLET

SANTIS 8 MG AGIZDA DAGILAN 10 TABLET

VOCHERON 4 MG/2 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI

VOCHERON 4 MG/2 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI (5 AMPUL)

VOCHERON 8 MG/4 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI

VOCHERON 8 MG/4 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI (5 AMPUL)

ZOFER 4 MG 10 TABLET 

ZOFER 4 MG/ 2 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 AMPUL)

ZOFER 8 MG 10 TABLET

ZOFER 8 MG 6 TABLET

ZOFER 8 MG/ 4 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 AMPUL)

ZOFRAN 4 MG/2 ML 1 AMPUL

ZOFRAN 8 MG/4 ML 1 AMPUL

ZOFRAN ZYDIS 8 MG HIZLI COZUNEN DIL USTU TABLET (10 TABLET)

ZOLTEM 2ML 4 MG 1 AMPUL

ZOLTEM 4 MG 6 FİLM TABLET

ZOLTEM 4ML 8 MG 1 AMPUL

ZOLTEM 8 MG 6 FİLM TABLET

ZONTRON 4 MG/2 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI

ZONTRON 8 MG/4 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI

ZOPHRALEN 4 MG/2 ML IV 5 AMPUL

ZOPHRALEN 8 MG/4 ML IV 5 AMPUL

ZOPHRALEN 8 MG/4ML IV AMPUL

ZOPHRALEN IV 4 MG/2ML AMPUL

Etkin Maddeler

Ondansetron HCL

Ondansetron bulantı ve kusmayı önlemek için kullanılır.
Ondansetron antiemetik bir ilaçtır. Anti-kanser tedavisi (kemoterapi) sırasında veya ameliyattan sonra beyinde bulantı ve kusmaya neden olabilecek kimyasal bir habercinin (serotonin) etkisini bloke ederek çalışır.
Ondansetron’un sık görülen yan etkileri: Kabızlık, Baş ağrısı, Kızarma (yüz, kulak, boyun ve gövdede sıcaklık hissi), Enjeksiyon yeri reaksiyonları (ağrı, şişme, kızarıklık)

Uzman Tavsiyesi

Ondansetron için uzman tavsiyesi

 • Ondansetron, ameliyattan sonra veya kemoterapi ve radyoterapiye bağlı bulantı ve kusmayı önlemek için reçete edilmiştir.
 • Hızlı etki eder ve 30 dakika içinde çalışmaya başlar.
 • Bir doz aldıktan sonra bir saat içinde kusarsanız, başka bir doz alın.
 • Ağır yemeklerden kaçının ve gün boyunca küçük besleyici atıştırmalıklar yemeyi deneyin. Ayrıca, dehidrasyonu önlemek için suyu düzenli olarak yudumlayın.

Soru ve Cevaplar

S. Ondansetron etksini ne kadar sürede gösterir?

Ondansetron yarım saat ile 2 saat arasında çalışmaya başlar. Hızla kana karışır ve etkisini göstermeye başlar.

S. Ondansetron’un yan etkileri nelerdir?

Ondansetron’un en sık görülen yan etkileri kabızlık, ishal, yorgunluk ve baş ağrısıdır. Ancak bunlar genellikle can sıkıcı değildir ve bir süre sonra kendiliğinden düzelir. Bunlar devam ederse veya sizi endişelendiriyorsa doktorunuza danışın.

S. Ondansetron’u ne zaman almalısınız?

Ondansetron, aç veya tok karnına bir bardak su ile alınmalıdır. Tam olarak doktorun önerdiği doz ve süreye göre kullanılmalıdır. Genellikle Ondansetron’un ilk dozu ameliyat, kemoterapi veya radyasyon tedavisine başlamadan önce alınır.

S. Ondansetron bir steroid midir?

Hayır, Ondansetron bir antiemetiktir ve bir steroid değildir. Ondansetron, seçici bir 5-HT3 reseptör antagonistidir. Genellikle ameliyattan sonra veya kanser kemoterapisine bağlı olarak görülen bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisi için reçete edilir.

S. Ondansetron deniz tutmasında işe yarar mı?

Hayır, Ondansetron deniz tutması için çalışmaz. Bunun nedeni, Ondansetron’un hareket hastalığına bağlı mide bulantısı üzerinde çok az etkisi olmasıdır.

Yorum yapın