MOPEM 1 GR IV ENJEKTABL TOZ ICEREN 1 FLAKON

MOPEM 1 GR IV ENJEKTABL TOZ ICEREN 1 FLAKON Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699814270536
ETKİN MADDE MEROPENEM
FİRMA ADI TÜM – EKİP İLAÇ A.Ş
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 1
ATC KODU J01DH02
NFC KODU A12237
SGK EŞDEĞER KODU E487A
SGK ETKİN MADDE KODU SGKFD7

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01D – DİĞER BETA LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
J01DH – KARBAPENEMLER
J01DH02 – MEROPENEM

İlacın kısa özeti

Mopem 1 g IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz

Steril

Damar içine uygulanır.

 • Etkin madde:
  Her bir flakon 1.000 mg anhidr meropeneme eşdeğer 1.140 mg meropenem trihidrat içerir.

 • Yardımcı maddeler:
  Anhidr sodyum karbonat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. Mopem nedir ve ne için kullanılır?
2. Mopem’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Mopem nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Mopem’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Mopem nedir ve ne için kullanılır?

Mopem’in ambalajı, 1 kutuda 1 adet flakon şeklindedir. Hastane ambalajı: 1 kutuda 25 adet flakon şeklindedir.

Mopem karbapenem antibiyotikleri isimli ilaç sınıfından meropenem maddesini içeren bir ilaçtır. Bu ilaç vücudunuzda ciddi enfeksiyonlara sebep olabilecek birçok bakteriyi öldürebilir.

Mopem, akciğerlerde, idrar yolları ve böbreklerde, karında, deride, beyinde (menenjit), kadın üreme organlarında (doğumdan sonra oluşabilecek enfeksiyonlar da dahil) ve bütün vücudu kapsayabilecek kan enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Mopem ayrıca enfeksiyonlara karşı bağışıklıkları düşük olan ve enfeksiyonun sebebi bilinmeyen bazı hastalarda da kullanılır.

 

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Mopem’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Mopem’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Eğer Mopem’e veya Mopem’in yardımcı maddesine karşı alerjiniz varsa
 • Mopem 3 aylıktan küçük bebeklere verilmemelidir.

Mopem’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Enjeksiyon öncesi aşağıdaki konularda doktorunuza bilgi veriniz.

 • Eğer penisilinler, beta-laktamlar, diğer karbapenemler veya sefalosporinler gibi diğer antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa
 • Eğer başka sağlık problemleriniz varsa, özellikle karaciğer veya böbreklerinizle ilgili problemleriniz varsa
 • Eğer başka antibiyotikleri kullandıktan sonra şiddetli ishal olduysanız

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Mopem’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulanabilir değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Mopem gebelik sırasında sadece mutlak gerekli olduğu durumlarda, yararı bebeğe yönelik potansiyel riskinden fazlaysa kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Potansiyel faydaları, bebek için potansiyel risklerinden fazla değil ise Mopem süt veren annelerde kullanılmamalı ya da emzirmeye son verilmelidir.

Araç ve makine kullanımı

Mopem’in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez.

Mopem’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her “doz”unda 90 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle gut hastalığında kullanılan probenesid veya sara (epilepsi) hastalığında kullanılan sodyum valproat kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz çünkü Mopem bu ilaçların etkisini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

Nasıl kullanılır?

3. Mopem nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Sizin için gerekli doz, enfeksiyonunuzun tipine ve şiddetine ve vücudunuzda bulunduğu yere göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Yetişkinler için önerilen doz her 8 saatte bir 500 mg ile 1.000 mg arasındadır.

Menenjitte ve akciğer enfeksiyonları ile ilişkili kistik fibroziste normal doz her 8 saatte bir 2.000 mg’dır.

3 aylıktan büyük bebekler ve çocuklar için doz yaşa ve ağırlığa göre belirlenir. Normal doz her 8 saatte bir vücut ağırlığının her bir kilogramı için 10 – 20 mg Mopem olarak hesaplanır. Menenjit ve akciğer enfeksiyonları ile ilişkili kistik fibroziste ise normal doz her 8 saatte bir vücut ağırlığının her bir kilogramı için 40 mg Mopem olarak hesaplanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Mopem enjeksiyonu size doktor veya hemşire tarafından yapılacaktır.

Toz halinde olan ilacınız doktorunuz tarafından belirlenen uygun seyreltici kullanılarak çözülür. Hazırlanan ilacınızın hemen kullanılması gerekir.

Ancak eğer gerekli ise doktor veya eczacınız tarafından tarif edilen şekilde ve sürede buzdolabında saklanabilir. Hazırlanmış ilaç dondurulmamalıdır.

Mopem diğer ilaçlarla karıştırılmamalı veya diğer ilaçlara ilave edilmemelidir.

Mopem damar içine (intravenöz olarak) ya 5 dakikada veya 15 – 30 dakika arasında uygulanabilir. Uygulama süresine doktorunuz karar verecektir.

Enjeksiyonunuzun normal olarak her gün aynı saatlerde yapılması gerekir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Mopem’in, 3 aylıktan küçük bebeklerde kullanımı önerilmez.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Eğer böbrekleriniz iyi çalışmıyorsa Mopem dozunun azaltılması gerekebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği durumunda doz ayarlaması gerekmez.

Eğer Mopem’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Mopem kullandıysanız:

Eğer Mopem’i almanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Mopem’i kullanmayı unutursanız

Eğer enjeksiyon yapılması unutulmuşsa, mümkün olan en kısa sürede unutulan doz yapılmalıdır. Eğer bir sonraki dozun zamanı gelmişse, doz atlanmalıdır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Mopem ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Mopem kullanımını sadece doktorunuz size söylediği zaman bırakınız.

 

Yan etkileri nelerdir?

4. Mopem’in olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Mopem’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

:10 hastanın en az birinde görülebilir.

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

:1.000 hastanın birinden az fakat, 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Mopem kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Şiddetli döküntü, kaşıntı veya deride kurdeşen
 • Yüzde, dudaklarda, dilde veya vücudun diğer kısımlarında şişme
 • Nefes darlığı, hırıltı veya nefes almada güçlük
 • Eritema multiform (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)
 • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

Çok seyrek olarak Mopem kullanımı kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile ilişkili olabilir.

Bu durumun belirtileri

 • Beklenmedik zamanda nefessiz kalmak
 • Kırmızı veya kahverengi idrar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Mopem’e ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın

 • Kanda trombosit (kan pulcuğu) sayısının artması
 • Baş ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Transaminaz, alkalen fosfataz, laktik dehidrogenaz gibi karaciğer enzimlerinde artış
 • Deri döküntüsü, kızarıklık
 • Enjeksiyon bölgesinde iltihap, ağrı, tromboflebit olarak adlandırılan toplar damarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu

Yaygın olmayan

 • Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış (eozinofili)
 • Kanda trombosit (kan pulcuğu) sayısında azalma (trombositopeni)
 • Bilirubin seviyesinde artış

Seyrek

 • Nöbetler (havale)

Diğer olası yan etkiler (bunların hangi sıklıkta olduğu bilinmemektedir)

 • Akyuvar sayısında azalma (lökopeni)
 • Kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni)
 • Beyaz kan hücreleri sayısında azalma (agranülositoz)
 • Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
 • Uyuşukluk
 • Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden bağırsak iltihabı
 • Kurdeşen
 • Ağızda veya vajinada mantar enfeksiyonu

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğumuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

 

Nasıl saklanmalı?

5. Mopem’in Saklanması

Mopem’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Ürün sulandırıldıktan sonra oda sıcaklığında (25°C) veya buzdolabında (5°C) saklayınız. Ürünü dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Mopem’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Mopem’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:
TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.
İstanbul Tuzla Kimya Organize Sanayi Bölgesi Aromatik Cadde No:55
34956 Tuzla/ İSTANBUL
Tel. no : 0216 593 24 25
Faks no: 0216 593 31 41

Üretim Yeri:
TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.
İstanbul Tuzla Kimya Organize Sanayi Bölgesi Aromatik Cadde No:55
34956 Tuzla/ İSTANBUL
Tel. no : 0216 593 24 25
Faks no: 0216 593 31 41

Bu kullanma talimatı               tarihinde onaylanmıştır.

 

Kullanma Talimatı

MOPEM 1 GR IV ENJEKTABL TOZ ICEREN 1 FLAKON Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenmez
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

MOPEM 1 GR IV ENJEKTABL TOZ ICEREN 1 FLAKON fiyatı: 66,28 TL’dir.

Muadil İlaçlar

MAXIPEN 1 gr IV enjeksiyon ve infüzyon için toz içeren 1 flakon

MAXIPEN 500 mg IV enjeksiyon ve infüzyon için toz içeren 1 flakon

MERONEM 1 gr IV enj. için toz içeren 1 flakon

MERONEM 500 mg IV enj. için toz içeren 1 flakon

MEROSID 1 gr IV enjektabl toz içeren 1 flakon

MEROSID 500 mg IV enjektabl toz içeren 1 flakon

MEROZAN 1 gr enjektabl toz içeren 1 flakon

MEROZAN 1 gr enjektabl toz içeren flakon (10 flakon)

MEROZAN 500 mg enjektabl toz içeren 1 flakon

MOPEM 1 G IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz (25 flakon)

MOPEM 500 mg IV enjektabl toz içeren 1 flakon

MOPEM 500 mg IV enjektabl toz içeren 25 flakon

PENEREM 1000 mg I.V. enjeksiyonluk / infüzyonluk çözelti hazırlamak için toz

PENEREM 500 mg I.V. enjeksiyonluk/ infuzyonluk çozelti hazırlamak için toz

Etken Maddeler

Meropenem

Meropenem şiddetli bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılır. Deri ve yumuşak dokular, idrar yolları, kan, beyin ve akciğer gibi çeşitli vücut bölgelerinin enfeksiyonlarında (zatürre) kullanılır.
Meropenem bir antibiyotiktir. Bakterilerin yaşamaları için gerekli olan bakteri koruyucu örtüyü (hücre duvarı) oluşturmalarını engelleyerek bakterileri öldürür.
Meropenem’in yaygın yan etkileri: Döküntü, Baş ağrısı, Kusma, Mide bulantısı, Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (ağrı, şişme, kızarıklık)

Meropenem için uzman tavsiyesi

 • Meropenem, genellikle sadece ciddi enfeksiyonlar için hastanede verilen bir antibiyotiktir.
 • 20 ila 60 dakika boyunca bir damara (intravenöz infüzyon) damlatılarak verilir.
 • Penisiline alerjiniz varsa veya herhangi bir nöbet ilacı kullanıyorsanız, bu ilaçla tedaviye başlamadan önce doktorunuzu bilgilendirin.
 • Yan etki olarak ishal olabilir. Şiddetli mide ağrısı geliştirirseniz veya dışkınızda kan bulursanız doktorunuzu bilgilendirin.
 • Bu ilaçla tedaviniz sırasında doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu ve kan sayınızı izleyebilir.

Soru ve Cevaplar

Arkadaşımın epilepsi öyküsü var ve Meropenem tedavisi görürken valproik asit kullanıyordu, yine de bir nöbet nöbeti geçirdi. Neden?

Meropenem ile tedavinize başlamadan önce, başka herhangi bir ilaçla geçmiş herhangi bir öykü doktora bildirilmelidir. Meropenem gibi ilaçlar, epilepsi tedavisinde kullanılan valproik asidi etkileyerek daha az etkili hale getirebilir. Dolayısıyla, son nöbet olayının nedeni, bu tür ilaç etkileşiminin sonucu olabilir. Genellikle bu gibi durumlarda doktor farklı bir ilaç reçete eder.

Meropenem cilt enfeksiyonları için kullanılsa da ciltle ilgili herhangi bir soruna neden olabilir mi?

Ciddi cilt reaksiyonları nadirdir, ancak bazıları Meropenem kullanımıyla bildirilmiştir. Bu nedenle herhangi bir ilaca veya antibiyotiğe karşı alerjiniz varsa tedaviye başlamadan önce doktorunuzu bilgilendiriniz. Ciddi cilt reaksiyonları, bir tür alerjik reaksiyondur. Ancak uygun şekilde yönetilmezlerse hayatı tehlikeye atabilirler. Bu nedenle ateş veya deride soyulma ile birlikte herhangi bir kızarıklık fark ederseniz, ilacı bırakınız ve doktorunuzu bilgilendiriniz.

Meropenem güçlü bir antibiyotik midir? Hangi enfeksiyonları tedavi eder?

Meropenem geniş spektrumlu bir antibiyotiktir, yani çeşitli bakteriyel enfeksiyonları tedavi edebilir. Akciğerleri etkileyen enfeksiyonları (pnömoni) ve idrar yolu, karın ve deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının komplike enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. Bununla birlikte, beyni ve omuriliği çevreleyen zarların bakteriyel enfeksiyonunun (menenjit) ve doğum sırasında veya sonrasında meydana gelen enfeksiyonların tedavisinde de faydalıdır.

Meropenem sadece bakterilere karşı mı etkilidir? Her türlü bakteriyel enfeksiyon için kullanılabilir mi?

Evet, Meropenem sadece bakterilere karşı etkilidir. Virüs veya mantar enfeksiyonlarına karşı etkili değildir. Meropenem, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes, S. viridans grubu vb. gibi bazı bakterilere karşı etkilidir. Bu nedenle, diğer bakteri türlerine karşı kullanımından kaçınılmalıdır.

Kuzenim şiddetli cilt enfeksiyonu nedeniyle Meropenem alıyordu, ancak nöbet geçirdiğinde ilaç durduruldu. Meropenem nedeniyle miydi?

Meropenem kullanımı ile nöbetlerin meydana geldiğini veya uyuştuğunu gösteren raporlar vardır. Bununla birlikte, nöbet öyküsü veya beyin lezyonu (yara, ülser, apse veya tümör) olan hastalarda veya bakteriyel menenjit veya bozulmuş böbrek fonksiyonu olan hastalarda nöbetlerin ortaya çıkması daha olasıdır. Kesin nedeni anlamak için doktorunuza danışın.

Meropenem’i ne kadar süre kullanmam gerekecek?

Tedavinin uzunluğuna doktorunuz karar verecektir. Doktor, genel sağlığınıza, sahip olduğunuz enfeksiyonun türüne ve Meropenem’e ne kadar iyi yanıt verdiğinize bağlı olarak doza karar verecektir. Emin değilseniz doktorunuza danışınız.

Ya Meropenem bana iyi gelmezse?

Meropenem kullanımı ile bulantı, kusma, ishal ve baş ağrısı gibi küçük yan etkilerin görülmesi yaygındır. Bununla birlikte, vücut ilaca uyum sağladıkça, bu semptomlar genellikle ilaca devam edilmesiyle düzelir. Yan etkiler sizi rahatsız ediyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktor gerekirse alternatif bir ilaç önerecektir. Meropenem ile ciddi yan etkiler çok nadirdir. Ciddi yan etkiler geliştirmeniz durumunda derhal tıbbi yardım alın.

Meropenem almayı atlamam veya almayı kesmem önemli mi?

Doktorunuza danışmadan tedaviyi kesmemelisiniz. Tedaviyi durdurmak enfeksiyonu geri getirebilir veya Meropenem’e karşı direnç geliştirebilirsiniz. Herhangi bir dozu atlarsanız veya önerilen dozları almayı unutursanız benzer sonuçlar görülebilir. Bu nedenle dozları atlamamanız önerilir. Alırsanız, kaçırdığınız dozu mümkün olan en kısa sürede alın ve bir sonraki dozu planlandığı gibi alın, böylece aynı genel günlük doza bağlı kalabilirsiniz.

 

Yorum yapın