MAGOSIT 365 MG 30 TABLET

MAGOSIT 365 MG 30 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI 54,79 TL
KAMU ÖDENEN 54,79 TL
KAMU İSKONTOSU 32.00%
BARKOD 8699591010028
ETKİN MADDE MAGNEZYUM OKSIT
FİRMA ADI BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 30
ATC KODU A12CC10
NFC KODU A15194
SGK EŞDEĞER KODU E163B
SGK ETKİN MADDE KODU SGKFCC
SAKLAMA KOŞULLARI Nemden Korunması Gereken İlaç

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A12 – MİNERAL DESTEKLERİ
A12C – DİĞER MİNERAL DESTEKLERİ
A12CC – MAGNEZYUM
A12CC10 – MAGNEZYUM OKSİT

İlacın kısa özeti

Magosit 365 mg tablet

Magosit, şeffaf PVC/Aclar/Al folyo blisterlerde 30 tablet olarak pazarlanmaktadır.
Ağız yolu ile kullanılır.

Etkin madde: Her bir tablet 365 mg magnezyuma eşdeğer 605,33 mg magnezyum oksit içerir.
Yardımcı maddeler: Poloksamer P188, krospovidon, laktoz monohidrat (İnek sütünden elde edilmektedir.), polietilen glikol 8000 ve magnezyum stearat içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında:

1. Magosit nedir ve ne için kullanılır?
2. Magosit’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Magosit nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Magositin saklanması 

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Magosit nedir ve ne için kullanılır?

Magosit etkin madde olarak magnezyum oksit içerir.

Magnezyum, mineral destek ürünleri olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir.

Magosit,

 • Magnezyum eksikliğinde ortaya çıkan belirtilerin (semptomların) giderilmesi
 • Kalp ve damar sisteminde: Kalp atımının hızlanması, kalp atım düzensizliği, kalp krizi, kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı (anjina pektoris), hafif şiddette yüksek tansiyon
 • Sinir ve kaslar: Kaslarda ani ve aşırı kasılmalar (tetani), kaslarda kramp oluşumu, mide- bağırsak krampları, kas ve sinirlerin artmış uyarılabilirliği, baldır krampları, yeni doğmuş ve küçük çocuklardaki kramplı durumlar ve stres
 • Kadın hastalıkları, doğum ve gebelik ile ilgili: Zamanından önce (pre-term) kasılmalar, rahim ağzı yetmezliği, erken zar yırtılması, gebelikte kasılmalar (eklampsi /pre-eklampsi ), döl yatağı kasını gevşeten betamimetik türü ilaç kullanımını gerektiren döl yatağı kasılmalarının durdurulması, ağrılı adet görme
 • Ortopedi: Kireçlenme ve kemikleşmeler
 • Böbrek taşı oluşumunun önlenmesi (kalsiyum oksalat ürolitiazis tekrarının önlenmesi)
 • Şeker hastalığı tedavisi ve bir çeşit baş ağrısı olan migren

durumlarının tedavisinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Magosit’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Magosit’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Magositin içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa
 • Eğer ciddi böbrek bozukluğunuz veya yetmezliğiniz varsa

Magosit’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan dijital grubu ilaçlardan kullanıyorsanız
 • Heyecan bozukluğuna bağlı olarak gelişen duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolü için Lityum tedavisi görüyorsanız
 • Magnezyum seviyeleriniz 1,5 mEq/L’nin altında ise
 • Orta yaşın üstündeki hastalarda, hastalık veya ilaç kullanımına bağlı olarak ishale sebep olabilir. İshal oluşumu halinde doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Magosit’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Magosit, yemeklerle birlikte alınmalıdır. Aç karnına kullanmak ishale neden olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Magosit’i hamilelik döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Magosit’i, emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Magosit’in araç ve makine kullanmaya karşı olumsuz bir etkisi yoktur.

Magosit’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Magosit’in içeriğinde bulunan laktoz monohidrat (İnek sütünden elde edilmektedir.) nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlar Magosit ile tedaviyi etkileyebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

 • Kas gevşetici ilaçlar (non-depolarize edici nöromusküler blokerler)
 • Bazı antibiyotikler (aminokinol onlar, nitrofurantoin, penisilamin, tetrasiklinler, florokinolonlar)
 • Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan digoksin
 • Duygu değişikliği ve depresyon hallerinin kontrolünde kullanılan lityum
 • Potasyumun vücuttan atılmasını sağlayan sodyum polistiren sülfonat
 • Böbrek taşlarını önlemek için kullanılan selüloz sodyum fosfat
 • Magnezyum içeren diğer ilaçlar (magnezyum enemaları dahil)
 • Uykusuzluk tedavisi için kullanılan ilaçlar (barbitüratlar), vücutta morfin gibi etki gösteren maddeler (opioidler), uyku vericiler (hipnotikler)
 • Yüksek tansiyon veya kalp problemlerinde kullanılan ilaçlar (nifedipin)
 • Tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan levotiroksin içeren ilaçlar Magosit ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Magosit nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Yetişkinler ve ergenler (12-17 yaş) için önerilen günlük doz 1-2 tablettir.

Hamilelikte ve laktasyon döneminde önerilen günlük doz 1-2 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu:

Magosit’i ağız yolu ile kullanınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

12 yaşından büyük çocuklarda önerilen günlük doz 1-2 tablettir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı popülasyonlarda kullanımı üzerine veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa Magosit’i kullanmamalısınız.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Eğer Magosit’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Magosit kullandıysanız:

Magosit’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Magosit’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Magosit ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Magosit’i doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

Yan etkileri nelerdir?

4. Magosit’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Magosit’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.

: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.

: 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.

: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, Magosit’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciddi alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü, kızarıklık)
 • Yavaş ve yüzeysel nefes alıp verme (solunum depresyonu)
 • Bilinç kaybı (koma)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Magosit’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Düşük tansiyon
 • Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt (EKG) değişiklikleri
 • Depresyon

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın

 • Bulantı
 • Kusma
 • Zihin karışıklığı

Çok yaygın

 • İshal

Bilinmiyor

 • Kramp
 • Yorgunluk hissi
 • Zayıflık

Bunlar Magosit’in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Magosit’in saklanması

Magosit’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Blisterin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce Magosit’i kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Magosit’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:
Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16-18 Ataşehir/İstanbul
0 216 456 65 70 (Pbx)

Üretim yeri:
Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Adil Mah. Yörükler Sok. No: 2 Sultanbeyli/İstanbul
0 216 592 33 00 (Pbx)
0 216 592 00 62 (Faks)

Kullanma Talimatı

MAGOSIT 365 MG 30 TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

MAGOSIT 365 MG 30 TABLET fiyatı: 80,58 TL’dir.

Muadil İlaçlar

BIOLECTRA MAGNESİUM FORTE 20 EFERVESAN TABLET

DIMAG 365 MG TEK KULLANIMLIK TOZ ICEREN 30 SASE

EFERMAG 365 MG 30 EFERVESAN TABLET

ENORNO 365 MG EFERVESAN TABLET (30 ADET)

MAGGZIUM 400 MG ORAL COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ ( 20 SASE )

MAGNEFIT 300 MG 20 SASE

MAGNERAL 365 MG TABLET (30 TABLET)

MAGNERAL 365 MG TEK KULLANIMLIK TOZ ICEREN 30 SASE

MAGNESIUM DIASPORAL PASTIL

MAGNESIUM NUTRIMED 20 EFFERVESAN TABLET

MAGNEZYUM SULFAT % 15 100 AMPUL

MAGNEZYUM SULFAT %15 10 AMPUL

MAGNEZYUM SULFAT %15 10 ML

MAGNEZYUM SULFAT %15 10 ML 10 AMPUL

MAGNEZYUM SULFAT %15 10 ML 100 AMPUL

MAGNEZYUM SULFAT %15 BIOSEL 10MLX100 AMPUL

MAGNEZYUM SULFAT %15 ONFARMA 10 ML 10 AMPUL

MAGNORM 365 MG 30 EFERVESAN TABLET

MAGONAT 365 MG GRANUL ICEREN 30 SASE

MAGOSIT 365 MG 30 TABLET

MAGVITAL 365 MG GRANUL ICEREN SASE (30 SASE) MULTIFLEX

MAGNEZYUM SULFAT 40 G / 1000 ML I.V. INFUZYONLUK COZELTI (1000 ML SETSIZ) PRE-EKLAMOL

MAGNEZYUM SULFAT 40 G/1000 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI PRE-EKLAMOL

MAGNEZYUM SULFAT 4G/100 ML IV. INF. ICIN COZ. (100 ML SETSIZ) TURKTIPSAN

MAGNEZYUM SULFAT 1500 MG/10 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (10 AMPUL)

TURKTIPSAN MAGNEZYUM SULFAT 40 G/1000 ML IV. INF. COZ. (1000 SETSIZ)

TURKTIPSAN MAGNEZYUM SULFAT 40G/1000 ML IV. INF. COZ. (1000 SETLI)

TURKTIPSAN MAGNEZYUM SULFAT 4G/100 ML IV. INF. COZ. (SETLI)

TURKTIPSAN MAGNEZYUM SULFAT 4G/100 ML IV. INF. COZ. (SETSIZ)

Etkin Maddeler

Magnezyum Oksit

Magnezyum Oksit asitlik, bağırsak ülserleri ve mide ülserlerinin tedavisinde kullanılır.
Magnezyum Oksit bir antasit ve alkalileştiricidir.
Magnezyum Oksidin yaygın yan etkileri: Kabızlık, İshal, Kusma

Yorum yapın