MAGNEZINC 40 FILM TABLET

MAGNEZINC 40 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI 38,92 TL
KAMU ÖDENEN 37,74 TL
KAMU İSKONTOSU 29.00%
BARKOD 8699591010363
ETKİN MADDE CINKO SULFAT + MAGNEZYUM OKSIT
FİRMA ADI BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 40
ATC KODU A12CX
NFC KODU A13171
SGK EŞDEĞER KODU E811A
SGK ETKİN MADDE KODU SGKFXV

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A12 – MİNERAL DESTEKLERİ
A12C – DİĞER MİNERAL DESTEKLERİ
A12CX – DİĞER MİNERAL ÜRÜNLERİ

İlacın kısa özeti

Magnezinc 30 Mg/300 Mg Film Kaplı Tablet

Magnezinc; çinko sülfat monohidrat ve magnezyum oksit içeren ve ağızdan kullanılan bir tablettir.
Her kutuda toplam 40 tablet içeren 4 adet blister bulunur.
Ağız yolu ile kullanılır.

Etkin madde: Her bir film tablet 30 mg çinkoya eşdeğer 82,6 mg çinko sülfat monohidrat ve 300 mg magnezyuma eşdeğer 520,4 mg magnezyum oksit içerir.
Yardımcı maddeler:
Tablet: Laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilir), mısır nişastası, kroskarmeloz sodyum, polietilen glikol, povidon K30.
Kaplama maddesi: Hipromelloz, titanyum dioksit (E171), polietilen glikol, lak karmoizin (E122).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında:

1. Magnezinc nedir ve ne için kullanılır?
2. Magnezinc’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Magnezinc nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Magnezinc’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Magnezinc nedir ve ne için kullanılır?

 • Magnezinc; çinko sülfat monohidrat ve magnezyum oksit içeren ve ağızdan kullanılan bir tablettir.
 • Her bir film tablet 30 mg çinkoya eşdeğer 82,6 mg çinko sülfat monohidrat ve 300 mg magnezyuma eşdeğer 520,4 mg magnezyum oksit içerir.
 • Her kutuda toplam 40 tablet içeren 4 adet blister bulunur. Çinko ve magnezyum eksikliğinin giderilmesinde veya eksikliğin önlenmesinde, vücutta aşırı derecede bakır birikmesi hastalığında (Wilson) ve/veya çinko emilim bozukluğunda (akrodermatitis enteropatika) tedavisinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Magnezinc’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Magnezinc’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Ciddi böbrek yetersizliğiniz varsa
 • Magnezinc’in bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise kullanmayınız. 

Magnezinc’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Daha önceden doktorunuz tarafından böbrek yetmezliğiniz olduğu söylenmişse
 • Hamile iseniz veya emzirme döneminde iseniz
 • Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız (intoleransınız) olduğu söylenmişse 

Nedeni belli olmayan erişkin diyaresinde (ishal) çinko kullanılması uygun değildir.

30 mg çinko içeren ürünlerde tek seferde verilen çinko miktarının yüksek olması nedeniyle çocuklarda ishal tedavisinde kullanımı uygun değildir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Magnezinc’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri Magnezinc’in emilimini azaltacağından besinlerle birlikte kullanmayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Magnezinc’i hamilelikte doktor tavsiyesiyle çinko ve magnezyum desteği olarak kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Magnezinc’i emzirme döneminde doktor kontrolünde kullanabilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Magnezinc’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse Magnezinc’i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

İçeriğinde bulunan lak karmoizin (E122) nedeniyle alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çinko ve magnezyum tuzları ile tetrasiklinler, kinolonlar ve penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeleri Magnezinc ile 2 saat arayla kullanınız.

Yüksek dozda demir preparatları Magnezinc’in emilimini önleyeceğinden birlikte kullanmayınız.

Doğum kontrol ilaçları kan çinko düzeylerini azaltabilir.

İçeriğindeki magnezyumdan dolayı aşağıdaki ilaçlarla aynı anda kullanmayınız:

Böbrekte magnezyum kaybının artmasına sebep olduklarından dolayı idrar söktürücüler (diüretikler), bir çeşit antibiyotik olan aminoglikozidler (gentamisin, tobramisin, amfoterisin B), bağışıklık sistemini baskılayan immunosüpresanlar (siklosporin A), kanser tedavisinde kullanılan sitostatikler (sisplatin) kullanılmamalıdır.

Magnezyum emilimini artırdığından romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan, steroid olmayan iltihap giderici ilaç (NSAİİ) indometazin alınmamalıdır.

Tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan levotiroksin içeren ilaçlar Magnezinc ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Magnezinc nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Magnezinc yetişkinlerde günde bir defa alınmalıdır.

Wilson hastasıysanız günde 5 tablete kadar (150 mg/gün, 3 bölünmüş dozda), Akrodermatitis Enteropatika hastasıysanız günde 2-5 tablet (50-150 mg/gün) kullanılmaktadır.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Magnezinc ağızdan kullanım içindir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Magnezinc’in çocuk hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

Magnezinc’in yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Çinkonun böbrek yetersizliği olan hastalardaki etkililiği ve güvenliliği araştırılmamıştır.

Magnezinc; orta derecede böbrek yetmezliği durumunda kullanılmamalı veya doz azaltılmalıdır; toksik etki riski artar.

Karaciğer yetmezliği:

Çinkonun karaciğer yetersizliği olan hastalardaki etkililiği ve güvenliliği araştırılmamıştır. Magnezinc böbrek yetmezliği riski varsa karaciğerde koma durumunda kullanılmamalıdır.

Eğer Magnezinc’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Magnezinc kullandıysanız:

Magnezinc’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Magnezinc kullandıysanız; bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal görülebilir. Sersemlik, renk solukluğu veya derinin gri-mavi renk alması (siyanoz), hatta şok gelişebilir.

Magnezinc’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Magnezinc ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Magnezinc tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

Yan etkileri nelerdir?

4. Magnezinc’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Magnezinc’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın
Yaygın
Yaygın olmayan            
Seyrek
Çok seyrek
Bilinmiyor

: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.
: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.
: 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.
: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.
: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, Magnezinc’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde 

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Magnezinc’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon)
 • Kalp atım ritminde bozukluk (aritmi)
 • Potasyum eksikliğinde elektrokardiyografik (kalbin elektriksel aktivitesinde) değişiklikler 

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın

 • Kusma
 • Dışkı renginde koyulaşma 

Seyrek

 • Mide-bağırsakta tahriş (gastrointestinal irritasyon)
 • Bulantı
 • İshal
 • Kabızlık
 • Midede şişkinlik (epigastrik dolgunluk) 

Çok seyrek

 • Hazımsızlık
 • Midede yanma 

Bunlar Magnezinc’in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Nasıl saklanmalı?

5. Magnezinc’in saklanması

Magnezinc’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Magnezinc’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Magnezinc’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ:
Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16-18 Ataşehir/İstanbul
0 216 456 65 70 (Pbx)
0 216 456 65 79 (Faks)

ÜRETİM YERİ:
Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Adil Mah. Yörükler Sok. No: 2 Sultanbeyli/İstanbul
0 216 592 33 00 (Pbx)
0 216 592 00 62 (Faks)

Bu kullanma talimatı…/…/… tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

MAGNEZINC 40 FILM TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

MAGNEZINC 40 FILM TABLET fiyatı: 54,81 TL’dir.

Muadil İlaçlar

BERAZINC 15 MG/5 ML SURUP, 100 ML (1 SISE)

BERAZINC 30 MG/5 ML FORT SURUP

CHINKO 15 MG/5 ML SURUP 100 ML

CHINKO FORT 30 MG/5 ML SURUP

CINKOVIT 15 MG/5 ML 100 ML SURUP

CINKOVIT FORT 30 MG/ 5 ML SURUP

FERROZINC 20 KAPSUL

GRIZINC 15MG/5ML 100ML SURUP

GRIZINC 40 KAPSUL

MAGNEZINC 40 FILM TABLET

MEDIZINC ŞURUP 100 ML

ORIZINC 15 MG/5 ML 100 ML SURUP

SULFAZINK FORT 30 MG/5 ML SURUP

ZETION % 2 SUSPANSIYON (100 G)

ZINC NUTRIMED 20 EFERVESAN TABLET

ZINCDAY 25 MG 20 EFERVESAN TABLET

ZINCDAY 50 MG 20 EFERVESAN TABLET

ZINCDAY 50 MG 40 EFERVESAN TABLET

ZINCFORT 25 MG /5 ML SURUP 100 ML

ZINCLOMIN 15 MG/5 ML 100 ML SURUP

ZINCO 15 MG 100 ML SURUP

ZINCO 30 MG 20 TABLET

ZINCO 30 MG FORT SURUP

ZINCO-220 50 MG 40 KAPSÜL

ZINCO-K 15MG/5 ML 20 KASIK SURUP

ZINCO-K 15MG/5 ML 28 KASIK SURUP

ZINCOPLEX 15 MG/5 ML SURUP 100 ML

ZINCOPLEX FORT 30 MG/5 ML

ZINCOTIME 50 MG SERT KAPSUL (40 KAPSUL)

ZINOBEST 15 MG/5 ML SURUP 100 ML

ZINOBEST FORT 30 MG/5 ML SURUP 100 ML

ZINVITAL 15 MG/5 ML SURUP, 100 ML

ZINXX 15 MG/5 ML SURUP

ZINXX 50 MG 40 KAPSUL

ZINXX FORT 30 MG/5 ML SURUP

ZYNALL 30 MG/ 5 ML SURUP (100 ML)

Yorum yapın