LOXIBIN 100 MG 28 FILM TABLET

LOXIBIN 100 MG 28 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699578092443
ETKİN MADDE LOSARTAN POTASYUM
FİRMA ADI BİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 28
ATC KODU C09CA01

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C09 – RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİ EDEN AJANLAR
C09C – KOMBİNE OLMAYAN ANJİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ
C09CA – KOMBİNE OLMAYAN ANJİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ
C09CA01 – LOSARTAN

İlacın kısa özeti

Loxibin Plus 100 mg/25 mg mm tablet

Ağızdan alınır.
Etkin maddeler: 100 mg losartan potasyum ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.
Yardımcı maddeler: Aglomera alfa-Iaktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz (E460), prejelatinize nişasta, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat (E572), kinolin sansı alüminyum lak (E104), FD & C san #6 / gün batımı sansı FCF alüminyum lak (E110), sarı demir oksit (E172), titanyum dioksit (E171), talk [E553(b)], polietilen glikol, polivinil alkol.

Bu ilacı kulanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişiselolarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kulanma Talimatında:

 1. Loxibin Plus nedir ve ne için kullanılır?
 2. Loxibin Plus’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Loxibin Plus nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Loxibin Plus’ın saklanması
  Başlıklan yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Loxibin Plus nedir ve ne için kullanılır?

Loxibin Plus, Anjiyotensin II reseptör blokörü olan losartan ve bir idrar söktürücü (diüretik) olan hidroklorotiyazid kombinasyonudur. Her bir film tablet, 100 mg losartan potasyum ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.

Loxibin Plus 28 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir. Sarı renkli, oval film kaplı tabletlerdir .

Loxibin Plus, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:
• Loxibin Plus, tek başına losartan veya hidroklorotiyazid ile yeterince kan basıncı kontrol altına alınamayan hastalarda sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncının (esansiyel hipertansiyon) düşürülmesinde kullanılır.
• Loxibin Plus yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve kalbin sol odacığı kalınlaşmış (sol ventrikül hipertrofısi) olan hastalarda inme (felç) riskini azaltmak için kullanılır, ancak bu fayda siyah ırka mensup hastalar için geçerli değildir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Loxibin Plus’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Loxibin Plus’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;
• Losartan, hidroklorotiyazid veya ilacın bileşenindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşın duyarlılığınız varsa),
• Sülfonamid türevi ilaçlara (örn. diğer tiyazidler, ko-trimoksazol gibi bazı antibakteriyel ilaçlar) karşı alerjikseniz (sülfonamid türevi ilaçların neler olduğundan emin değilseniz doktorunuza danışın),
• Gebeliginizin 3. ayını doldurduysanız (Erken gebelik döneminde de Loxibin Plus kullanımından kaçınmak daha iyidir-bkz. Gebelik),
• Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğunuz var ise,
• Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise veya böbrekleriniz idrar üretemiyor ise,
• Kanınızdaki potasyum veya sodyum düzeyi çok düşükse ya da tedavi ile düzelmeyen yüksek kalsiyum düzeyi var ise,
• Gut hastalığınız var ise.

Loxibin Plus’ı aşağıdaki durumlarda dikkatle kullanınız:

Eğer;
• Daha önce yüzünüzde, dudaklarımzda, bogazınızda ve dilinizde şişme oldu ise,
• İdrar söktürücü (diüretik) kullanıyor iseniz,
• Tuz kısıtlayıcı bir diyet uyguluyor iseniz,
• Şu anda aşın derecede kusma veya ishaliniz varsa veya yakın zamanda olduysa,
• Kalp yetmezliginiz var ise,
• Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (bkz. bölüm 2 “Loxibin Plus’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız’ ‘)
• Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise veya yakın zamanda böbrek nakli olduysanız,
• Atardamarlarınızda daralma (ateroskleroz), kalbin fonksiyonlarının zayıflamasından ötürü göğüs ağrısı (anjina pektoris) var ise,
• Aort veya mitral kapak stenozu (kalbinizdeki kapakçıkların daralması) veya hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kasıarında kalınlaşmaya yol açan bir hastalık) var ise,
• Diyabet (şeker hastalığı) var ise,
• Gut hastalığınız var ise,
• Alerjik bir durumunuz veya astımınız varsa veya eklernlerinizde ağrı, derinizde döküntü ve ateş yapan sistemik lupus eritamatozus denilen bir hastalığınız var ise,

• Sizde yüksek kalsiyum veya düşük potasyum seviyesi mevcutsa veya düşük potasyum diyeti uyguluyor iseniz,

• Ameliyat öncesinde veya anestezi almanız gerektiğinde (diş doktorunda dahi) veya paratiroid fonksiyonlarınızı kontrol ettinnek için test yaptıracaksanız lütfen doktorunuza veya ilgili sağlık görevlisine losartan potasyum ve hidroklorotiyazid tabletleri aldığınızı bildiriniz.

• Primer hiperaldosteronizm denilen bir hastalığınız (adrenal bezde bir anonnallik sonucunda, bu bezde aldosteron honnonu salgısının artması ile ilişkili bir sendromdur) var ise.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Loxibin Plus’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Loxibin Plus aç kamına veya besinlerle birlikte alınabilir.
Bu tabletleri alırken alkol kullanmamanız tavsiye edilmektedir. Alkol ve Loxibin Plus tabletleri birlikte birbirlerinin etkisini artırabilirler.
Diyetle alınan aşırı miktarda tuz Loxibin Plus tabletlerin etkisi ile karşıt etki gösterebilirler.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamile iseniz (veya hamile kalmış olma olasılığınız varsa) doktorunuza söylemelisiniz.
Loxibin Plus erken hamilelik döneminde tavsiye edilmez. Hamileliğinizin ilk 3 ayını doldurduysanız bu ilacı almamanız gerekir, çünkü bu evrede kullanıldığında bebeğinize ciddi zararlar verebilir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza söyleyiniz. Loxibin Plus emziren kadınlara tavsiye edilmez ve mutlaka emzirmek istiyorsanız doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir (özellikle de bebeğiniz yeni doğmuş veya prematüre doğmuş ise).

Araç ve makine kullanımı
Bu ilaç ile tedaviye yeni başladığınızda, ilacın sizde nasıl bir etki gösterdiğini anlayana kadar, özel dikkat gerektiren işler yapmamalısınız (örn. otomobil kullanmak veya tehlikeli makinelerle çalışmak).

Loxibin Plus’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Loxibin Plus laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlük olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her film tablette i mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Loxibin Plus; FD&C sarı #6 / gün batımı sarısı FCF alüminyum lak (E110) içermektedir. Bu nedenle aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Loxibin Plus içeriğinde bulunan hidroklorotiyazid gibi idrar söktürücü maddeler diğer ilaçlarla etkileşebilir.

Doktorun yakın gözetimi olmadan lityum içeren preparatlar Loxibin Plus ile birlikte verilmemelidir.

Potasyum ilaveleri, potasyum içeren tuz preparatları veya potasyum tutucu ilaçlar, diğer diüretikler, bazı laksatifler, gut ilaçları, kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar veya kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabetik ilaçlar ve insillin) kullanıyorsanız özel tedbirlerin (kan testleri gibi) alınması uygun olabilir.

Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza bildirmeniz önemlidir:
• Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar,
• Steroidler (alerji, iltihap ve organ naklinde kullanılan ilaçlar),
• Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,
• Ağrı kesiciler,
• Fungal (mantar) enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar,
• Artrit ilaçları (eklem iltihabı),
• Yüksek kolesterol için kullanılan reçineler (kolestiramin),
• Kas gevşeticiler,
• Uyku ilaçları,
• Morfin gibi opioid ilaçlar (ağn kesiciler),
• Adrenalin gibi ilaçlar,
• Oral diyabet ilaçları (şeker hastalığının tedavisinde ağızdan kullanılan ilaçlar) veya insülin,
• Glisirizin (meyan kökü içerisinde bulunan).

Loxibin Plus kullanırken size iyotlu kontrast maddesinin uygulanacağı radyografik bir işlem yapılacaksa lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Loxibin Plus nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

• Loxibin Plus’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Durumunuza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre Loxibin Plus’ın uygun dozuna doktorunuz karar verecektir.
• Kan basıncı kontrolünüzün düzgün şekilde devam etmesi için Loxibin Plus’ı, doktorunuzun reçetede yazdığı süre boyunca almaya devam etmeniz önemlidir.
• Loxibin Plus 100 mg/25 mg film tablet için normal günlük doz bir tablettir. Maksimum günlük doz günde bir tablet Loxibin Plus 100 mg/25 mg film tablet ‘tir.

Uygulama yolu ve metodu:
• Loxibin Plus yalnızca ağız yoluyla kullanılır.
• Aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.
• Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örn., bir bardak su ile).
• Kolaylık açısından ve rahatça hatırlamanız için, Loxibin Plus’ı her gün aynı saatte alınız.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
Loxibin Plus’ın çocuklarda kullanımına dair deneyim bulunmamaktadır. Bu nedenle, Loxibin Plus çocuklara önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:
Loxibin Plus genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastaların çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve tolere edilir. Yaşlı hastalann çoğu genç hastalarla aynı dozu kullanmaktadır.

Özel kullanım durumları:
Eğer Loxibin Plus’ın etkisinin çok güçlü veya zayrj olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla Loxibin Plus kullandıysanız:
Loxibin Plus’dan kullanmanız gerekendenfazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Aşın doz, kan basıncında düşüşe, çarpıntıya, düşük nabza, kan bileşiminde değişikliğe ve dehidratasyona neden olabilir.

Loxibin Plus’ı kullanmayı unutursanız:
İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışımz.
İlacı bir doz almayı unuttoğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra nonnal kullanıma devam ediniz. Unutulan dozları dengelernek için çift doz almayınız.

Loxibin Plus ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Doktorunuza danışmadan, kendi kendinize tedavinizi sonlandırmayınız.

Yan etkileri nelerdir?

4. Loxibin Plus’ın olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Loxibin Plus’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
• Potasyum seviyesinin artması (anonnal kalp ritmine neden olabilir), hemoglobin değerinde düşme
• Uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi
• Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun tıkanıklığı, sinüzit, sinüs bozuklukları, öksürük
• İshal, karın ağnsı, bulantı, hazımsızlık
• Kasıarda ağrı veya kramp, bacaklarda ağn, sırt ağnsı
• Yorgunluk ve güçsüzlük, göğüs ağnsı

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
• Anemi, deride kırmızı, kahverengimsi benekler (bazen özellikle ayaklar, bacaklar, kollar ve kalçada, eklem ağnsı ile birlikte, ellerde ve ayaklarda şişme ve karın ağrısı), morluklar, akyuvarlarda azalma, pıhtılaşma problemi ile birlikte morluklar, kan damarlarında iltihaplanma ve eşlik eden deride kızarıklıkları ve morluklar
• Ürik asit seviyesinin artması veya belirgin gut hastalığı, kandaki şeker seviyesinde artma, kan elektrolit seviyelerinde anormallik
• Kaygılı olma, sinirlilik, panik bozukluğu (tekrarlı olarak meydana gelen panik atakları), bilinç karışıklığı (konfüzyon), depresyon, anormal rüyalar, uyku bozuklukları, uykulu olma hali, hafızada zayıflama
• İğne ya da diken batıyormuş hissi, kol ve bacaklarda ağrı, titreme, migren, bayılma
• Bulanık görme, gözlerde yanma ve batma hissi, konjunktivit, görme fonksiyonunda kötüleşme, etraftaki şeyleri sarı görme
• Kulaklarda çınlama, vızıltı, homurdama ve klik sesleri
• Tansiyon düşmesi ve eşlik eden şekilde duruş değişiklikleri (ayağa kalktığında sallanıyor gibi ve güçsüz hissetme), anjina (göğüs ağrısı), anormal kalp atımı, serebrovasküler travma (geçici iskemik atak veya “mini-inme”), kalp krizi, çarpıntı
• Boğaz ağrısı, nefessiz kalma, bronşit, pnömoni (akciğer iltihabı), akciğerlerde su (nefes almayı zorlaştıran), burun kanaması, burun akıntısı, kanlanma
• Kabızlık, gaz, mide rahatsızlığı, mide spazmı, kusma, ağız kuruluğu, tükürük bezlerinde iltihaplanma, diş ağrısı, iştah kaybı
• Sarılık (göz ve deride sararma), pankreas iltihabı
• Ürtiker, kaşıntı, deri iltihabı, döküntü, deride kızarıkhk, ışığa duyarlı olma hali, ciltte kuruluk, sıcak basması, terleme, saç dökülmesi
• Kol, omuz, kalça, diz ve diğer eklemlerde ağrı, eklemlerde şişkinlik, katılık, kas güçsüzlüğü, geceleri dahil sık sık idrara çıkma, böbrek iltihabı dahil böbrek fonksiyonlarında bozukluk, idrar yolu enfeksiyonu, idrarda şeker, seksüel istekte azalma, iktidarsızlık
• Yüzde şişkinlik, ateş

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
• Yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda nefes almayı veya yutkunmayı zorlaştırabilecek şişme, kızarıkhk ve kaşıntı ile görülen alerjik reaksiyon
• Hepatit, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacıngüvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacmızı bilgilendiriniz .

Nasıl saklanmalı?

5. Loxibin Plus’ın saklanması

Loxibin Plus’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajmda saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Loxibin Plus’ı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Loxibin Plus’ı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:
Biofarma İlaç San. ve Tic A.Ş.
Akpınar Malı. Osmangazi Cad. No: 156
Sancaktepe/İSTANBUL

Üretim Yeri:
Biofarma İlaç San. ve Tic A.Ş.
Akpınar Malı. Osmangazi Cad. No: 156
Sancaktepe/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı ………………………….. tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

LOXIBIN 100 MG 28 FILM TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmemektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenmez
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenmez

Fiyatı nedir?

LOXIBIN 100 MG 28 FILM TABLET fiyatı: 25,81 TL’dir.

Muadil İlaçlar

COZAAR 100 mg 28 tablet

COZAAR 50 mg 28 tablet

EKLIPS 100 mg 28 film tablet

EKLIPS 100 mg 56 film tablet

EKLIPS 100 mg 90 film tablet

EKLIPS 50 mg 28 film tablet

HILOS 50 mg 28 film tablet

HILOS FORT 100 mg 28 film tablet

LOSANEW 100 mg 28 film tablet

LOSANEW 50 mg 28 film tablet

LOSARTIL 100 mg 28 film tablet

LOSARTIL 50 mg 28 film tablet

LOXIBIN 100 mg 28 film tablet

LOXIBIN 50 mg 28 film tablet

SARILEN 100 mg 28 film tablet

SARILEN 50 mg 28 film tablet

SARVAS 100 mg 28 film tablet

SARVAS 50 mg 28 film tablet

Etkin Maddeler

Losartan Potasyum

Losartan Potasyum, Hipertansiyon (yüksek tansiyon), Kalp yetmezliği tedavisinde ve kalp krizi ve felçten korunmada kullanılır.
Losartan Potasyum bir anjiyotensin reseptör blokeridir (ARB). Genellikle kan damarlarını sıkılaştıran bir kimyasalın etkisini bloke ederek kan damarını rahatlatır. Bu, kan basıncını düşürür, kanın farklı organlara daha düzgün akmasını ve kalbin daha verimli bir şekilde pompalamasını sağlar.
Losartan Potasyum’un sık görülen yan etkileri: Baş dönmesi, Sırt ağrısı, Üst solunum yolu enfeksiyonu, Burun tıkanıklığı (burun tıkanıklığı), Öksürük

Losartan Potasyum için uzman tavsiyesi

 • Almayı hatırlamanıza yardımcı olması için her gün aynı saatte alın.
 • İlk birkaç gün başınızı döndürebilir. Uzun süredir oturuyorsanız veya yatıyorsanız yavaşça kalkın.
 • Doktorunuz kanınızdaki üre, kreatinin ve potasyum düzeyini izlemek için düzenli testler yaptırabilir.
 • Doktorunuza danışmadan bu ilaçla birlikte ibuprofen gibi iltihap önleyici ilaçlar almaktan kaçının.
 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız Losartan almayınız.
 • Doktorunuzla konuşmadan aniden almayı bırakmayınız.

Soru ve Cevaplar

S. Losartan Potasyum’u aldıktan sonra başım dönebilir mi?

Evet, Losartan Potasyum kullanımı baş dönmesine neden olabilir. Bu, aniden yatar veya oturur pozisyondan kalktığınızda ortaya çıkabilir. Baş dönmesi veya bayılma olasılığını azaltmak için, oturuyorsanız veya uzanıyorsanız, yavaşça kalkın.

S. Losartan Potasyum iyi bir tansiyon ilacı mıdır?

Losartan Potasyum birçok kişi tarafından kan basıncı seviyelerini düşürmek için kullanılır. Bu ilacın genellikle çok az yan etkisi vardır. Tansiyonu düşürmenin yanı sıra şeker hastalığı ve böbrek fonksiyonu bozuk (diyabetik nefropati) olan yüksek tansiyon hastalarında böbrek fonksiyonlarını da korur. Ayrıca, diğer ilaçlarla tedavi etkili olmadığında kronik kalp yetmezliğini tedavi etmek için kullanılır. Hipertansif ve sol ventrikülü (kalp odası) daha kalın olan hastalarda inme riskinin azalmasına da yardımcı olur.

S. Losartan Potasyum’u kullanırken yapmam gereken bazı yaşam tarzı değişiklikleri nelerdir?

Losartan Potasyum alıyorsanız, yaşam tarzı değişiklikleri sizi sağlıklı tutmada önemli bir rol oynar. Diyetinizde fazla tuz kullanmaktan kaçının ve hayatınızdaki stresi azaltmanın veya yönetmenin yollarını bulun. Yoga veya meditasyon yapın veya bir hobi edinin. Her gece sağlam bir uyku uyuduğunuzdan emin olun, çünkü bu aynı zamanda stres düzeylerini düşürmeye ve kan basıncınızı normal tutmaya yardımcı olur. Kan basıncınızı düşürmeye ve kalp problemlerini önlemeye yardımcı olduğu için sigara ve alkol tüketimini bırakın. Düzenli egzersiz yapın ve tam tahıllar, taze meyveler, sebzeler ve yağsız ürünler içeren dengeli bir diyet yapın. Losartan Potasyum’dan maksimum faydayı elde etmek ve kendinizi sağlıklı tutmak için daha fazla rehberliğe ihtiyacınız olursa doktorunuza danışın.

S. Losartan Potasyum’u ne kadar süreyle almam gerekiyor?

Losartan Potasyum’u uzun süre, hatta ömür boyu kullanmanız gerekebilir. Losartan Potasyum sadece kan basıncını kontrol eder, ancak tedavi etmez. Losartan ile ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuzla konuşunuz, ancak doktorunuza danışmadan ilacı kesmeyiniz.

S. Losartan Potasyum kilo alımına neden olur mu?

Hayır, Losartan Potasyum kilo aldırmaz. Bununla birlikte, ilaç böbrek fonksiyonunuzu etkilemeye başlarsa, vücudunuz su birikmesi nedeniyle şişebilir ve bu da kilo almanıza neden olabilir. Ayaklarınızda, ayak bileklerinizde veya ellerinizde açıklanamayan kilo alımı veya şişme yaşarsanız doktorunuzu arayın.

S. Losartan Potasyum’un etkisini göstermesi ne kadar sürer?

Losartan Potasyum’un kan basıncını düşürücü etkisi, alındıktan yaklaşık 6 saat sonra görülebilir. İlacın etkisi yaklaşık 24 saat sürer. Bununla birlikte, tam faydaları görmek için ilacı yaklaşık 3-6 hafta kullanmanız gerekebilir.

S. Losartan Potasyum ne zaman ve nasıl alınmalıdır?

Losartan Potasyum’u tam olarak doktorunuzun tavsiyesine göre alınız. Losartan tabletleri oral alım içindir. Tableti su ile yutunuz. Yemekle birlikte veya yemeksiz alabilirsiniz. Doz, tedavi edilmekte olduğunuz duruma bağlı olacaktır. Baş dönmesine neden olabileceğinden, ilk dozunuzu yatmadan önce almanız önerilir. İlk dozu aldıktan sonra günün herhangi bir saatinde alabilir, ancak her gün aynı saatte almaya çalışabilirsiniz.

S. Losartan Potasyum böbrekler için kötü mü?

Evet, Losartan Potasyum, özellikle ciddi kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalığı veya böbreğe giden dar veya tıkalı kan damarları (renal arter stenozu) olan hastaların böbrek fonksiyonlarını bozabilir. Kusma, ishal veya aşırı diüretik kullanımı nedeniyle ciddi sıvı kaybı veya dehidrasyon yaşayan hastalarda böbrek fonksiyonlarını da etkileyebilir. Bu nedenle bu hastalarda Losartan dikkatli kullanılmalı ve böbrek fonksiyonları düzenli olarak izlenmelidir.

S. Losartan Potasyum hakkında bilmem gereken en önemli bilgi nedir?

Losartan Potasyum hamileliğin son 6 ayında almak ciddi zarara neden olabilir ve hatta doğmamış bebeğin hayatını tehlikeye atabilir. Bu nedenle, hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktora bilgi vermeniz önemlidir. Losartan Potasyum alırken hamile kalırsanız, Losartan almayı bırakın ve hemen doktorunuzu arayın.

S. Losartan Potasyum’un uzun vadeli yan etkileri nelerdir?

Losartan Potasyum’un uzun süreli kullanımının genellikle güvenli olduğu kabul edilir. Ancak bazı durumlarda uzun süreli Losartan Potasyum kullanımı böbreklerin işleyişini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, doktor böbreklerin ne kadar iyi çalıştığını takip etmek için düzenli kan testleri önerebilir.

Yorum yapın