LEVMONT 5/10 MG 30 FILM KAPLI TABLET

LEVMONT 5/10 MG 30 FILM KAPLI TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699976090140
ETKİN MADDE LEVOSETIRIZIN DIHIDROKLORUR + MONTELUKAST SODYUM
FİRMA ADI NUVOMED İLAÇ SANAYİ TİCARET A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 30
ATC KODU R03DC53
NFC KODU A12036
SGK EŞDEĞER KODU E559A
SGK ETKİN MADDE KODU SGKFFA

ATC Sınıflandırması

R – SOLUNUM SİSTEMİ
R03 – TIKAYICI (OBSTRÜKTİF) SOLUNUMYOLU HASTALIKLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR
R03D – TIKAYICI HAVAYOLU HASTALIKLARINDA KULLANILAN DİĞER SİSTEMİK İLAÇLAR
R03DC – LÖKOTRİEN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ
R03DC53 – MONTELUKAST KOMBİNASYONLARI

İlaç Hakkında Kısa Özet

Levmont 5/10 mg film kaplı tablet

Ağız yolu ile alınır.

 • Etkin maddeler: Her bir film tablet 5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukasta eşdeğer 10,40 mg montelukast sodyum içerir.
 • Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, laktoz anhidrus DC (inek sütü kaynaklı), kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, mannitol SD (E 421), kırmızı demir oksit (E 172), kroskarmelloz sodyum, hidroksi propil selüloz, L-Lösin, opadry II 85G34784 pink içeriği içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. Levmont nedir ve ne için kullanılır?
2. Levmont’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Levmont nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Levmont’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Levmont nedir ve ne için kullanılır?

Levmont 5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukast içeren pembe, oblong, bikonveks, film kaplı iki katmanlı tabletlerdir. Levmont 30 ve 90 tablet içeren PA/Al/PVC-Alüminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Levosetirizin alerji tedavisinde kullanılan bir antihistaminiktir. Antihistaminik ilaçlar histaminin etkisini yok eder, alerji belirtilerini ortadan kaldırır. Montelukast lökotrienler adı verilen maddeleri engelleyen bir lökotrien alıcısı (reseptör) antagonistidir (karşıt etki gösteren). Lökotrienleri engelleyerek astım belirtilerini iyileştirir ve alerjik nezleyi iyileştirir. Montelukast steroid (kolesterolle ilişkili, yağ yapıda bir organik bileşik) değildir.

Levmont alerjik rinit (burun iltihabı) ve alerjik rinitle birlikte olan astım tedavisinde ve semptomlarının giderilmesinde kullanılır.

Levmont, ayrıca, 15 yaş ve üzeri hastalarda antihistaminiklere dirençli, alerjinin yol açtığı bir deri hastalığının (kronik idiyopatik ürtiker) tedavisinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Levmont’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Levmont’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Levmont’un herhangi bir bileşenine ya da piperazin türevleri olarak adlandırılan kimyasal maddelerden herhangi birisine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa. (Böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin kandan temizlenme hızı 10 ml/dak’nın altında ise)
 • Fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa.

Levmont’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Mevcut film kaplı tabletlerin farmasötik şekli doz ayarlamasına imkan tanımadığından, Levmont’un 15 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez.

 • Levmont alkol ile birlikte alındığında dikkatli olunuz. Rasemik setirizinin alkolün etkilerini artırmadığı gösterildiği halde hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizinin alkol ve beyne etkisi olan diğer ilaçlarla birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.
 • İdrar torbanızı boşaltamama olasılığınız varsa (omurilik yaralanması veya prostat büyümesi gibi durumlarda), doktorunuza danışınız.
 • Astımınız veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • Levmont’un akut astım ataklarının tedavisinde etkinliği kanıtlanmamıştır. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım atakları için aldığınız kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Tüm astım ilaçlarınızı doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir. Levmont doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlarının yerine kullanılmamalıdır.
 • Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü olaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır.
 • Astımınız varsa ve astımınız asetilsalisilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa, Levmont alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın.
 • Levmont alırken duygu durum değişiklikleri (aşırı davranış, saldırgan davranış veya düşmanlık hissetme, endişe, depresyon, iletişimden kopuk olma hali, rüya anormallikleri, varsanı, uykusuzluk, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı ve titreme) yaşarsanız en kısa sürede doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Levmont’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Levmont’u yemeklerle birlikte veya yemek aralarında alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız Levmont almadan önce doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz bu dönemde Levmont kullanıp kullanmayacağınızı değerlendirecektir.

Levmont gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Levmont, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Levmont’un içeriğindeki etkin maddelerden biri olan levosetirizin kullanan bazı hastalar uyuşukluk, yorgunluk ve bitkinlik hissetmiştir. Eğer tehlikeli olabilecek eylemleri yapmayı, araç ya da makine kullanmayı düşünüyorsanız, tedaviye vereceğiniz yanıtı görene kadar beklemeniz ve dikkatli olmanız önerilir. Bununla birlikte özel testler önerilen dozlarda levosetirizin alındıktan sonra zihinsel bulanıklık, tepki verebilme yeteneği ya da araç sürme yeteneğinde hiçbir bozulma bulunmadığını ortaya koymuştur.

Levmont’un içeriğindeki etkin maddelerden biri olan montelukast ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

Levmont’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Levmont laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Levmont lesitin ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Levosetirizin ile bağlantılı etkileşimler

Hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizinin merkezi sinir sistemi üzerindeki etkisi olan diğer ilaçlar ile birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.

Montelukast ile bağlantılı etkileşimler

Bazı ilaçlar Levmont’un etki mekanizmasını değiştirebilir veya Levmont diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir. Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız, Levmont’a başlamadan önce bunları doktorunuza söyleyiniz:

 • Fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • Fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • Rifampisin (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)
 • Gemfibrozil (kanın hücreler haricindeki sıvı kısmında yer alan yüksek yağ düzeyinin tedavisi için kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Levmont nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Önerilen doz 15 yaş ve üzeri erişkinler için günde bir tablettir (5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukast).

Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik rinitin tipini belirleyerek ne kadar süreyle Levmont almanız gerektiğine karar verecektir.

Alerjinin yol açtığı bir deri hastalığı olan kronik idiyopatik ürtikerdeki tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir; bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Levmont, ağız yoluyla, bir miktar su ile birlikte bütün olarak alınmalıdır.

Levmont’un aç veya tok karnına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur. Film kaplı tabletler çiğnenmemeli veya ezilmemelidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

15 yaşından küçük pediyatrik popülasyonlarda etkililik ve güvenliliği belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda dozun ayarlanması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalara, hastalığın şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

Ağır böbrek yetmezliği varsa kullanmayınız.

Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

Hem karaciğer hem de böbrek yetmezliği olan hastalara böbrek hastalığının şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

EğerLevmont’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Levmont kullandıysanız:

Yetişkinlerde uyuşukluk olabilir. Çocuklarda huzursuzluk ve huzursuzluğu takip eden uyuşukluk görülebilir.

Levmont içeriğindeki etkin maddelerden montelukast için aşırı doz durumunda yan etkiler rapor edilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda aşırı doz durumunda meydana gelen en sık yan etkiler karın ağrısı, uyku hali, susama, baş ağrısı, kusma ve aşırı hareketliliktir.

Levmont’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Levmont’u kullanmayı unutursanız

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Levmont ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Eğer Levmont kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Levmont belirlenen tedavi süresinden daha kısa kullanıldığında, zararlı etki görülmesi beklenmez. Ancak bu durumda hastalık belirtilerinin, Levmont tedavisine başlamadan önceki düzeyden daha az şiddette olsa da tekrar ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

Yan etkileri nelerdir?

4. Levmont’un olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Levmont’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Levmont içindeki etkin maddelerden levosetirizine dair veriler;

Aşağıdakilerden biri olursa, Levmont’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ağız, dil, yüz ve/veya boğazın şişmesi, nefes alma veya yutma güçlükleri (göğüs darlığı veya hırıltılı solunum), kurdeşen, ölümcül olabilen kan basıncında ani düşüşe neden olan bayılma veya şoku içeren alerjik reaksiyon (aşırı duyarlılık reaksiyonu)
 • İstem dışı şiddetli kasılmalarla belirgin nöbet durumu (konvülsiyon)
 • Grip benzeri hastalıklar, kol ve bacaklarda uyuşma, iğnelenme ve hissizlik, solunum bulgularının kötüleşmesi ve/veya döküntü
 • Anormal karaciğer fonksiyonu
 • Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Çarpıntı
 • Nefes darlığı
 • Görme bozukluğu
 • Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması (taşikardi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Levmont’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler:

Görülebilecek diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır: Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

 • Üst solunum yolu enfeksiyonu

Yaygın:

 • Baş ağrısı
 • Uykuya eğilim
 • Ağız kuruluğu
 • Yorgunluk
 • Halsizlik
 • İshal
 • Bulantı
 • Kusma
 • Döküntü
 • Ateş
 • Karın ağrısı
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme

Yaygın olmayan:

 • Takatsızlık
 • Kabızlık
 • Hazımsızlık
 • Uyku bozuklukları
 • Kabuslar dahil rüya anormallikleri
 • Uykusuzluk
 • Sinirlilik
 • Anksiyete
 • Huzursuzluk
 • Agresif davranışlar ya da düşmanlık hissetme
 • Uyurgezerlik
 • Depresyon
 • Baş dönmesi
 • Rehavet
 • Karıncalanma hissi
 • His kaybı
 • Nöbet geçirme
 • Burun kanaması
 • Morluk
 • Kaşıntı
 • Kurdeşen
 • Eklem ağrısı
 • Kas krampları dahil olmak üzere kas ağrısı
 • Bacaklarda su toplaması
 • Karın ağrısı
 • Genel halsizlik durumu (asteni)

Seyrek:

 • Kanama eğiliminde artış
 • Titreme
 • Çarpıntı
 • Dikkat eksikliği
 • Unutkanlık

Çok seyrek:

 • Halüsinasyon (gerçekte var olmayan şeyleri görmek)
 • İntihar düşüncesi ve davranışı
 • Davranış değişiklikleri

Bilinmiyor:

 • İştah artışı
 • Sinirlilik
 • Kasılmalar
 • Sersemlik
 • Bayılma
 • Tat alma duyusunda bozukluk
 • Görme bozukluğu
 • Bulanık görme
 • Nefes almada güçlük
 • İdrar yaparken yanma
 • İdrarı tam yapamama
 • Kilo artışı
 • Okülojirasyon (Göz küresinin istem dışı herhangi bir yönde hareketi)

Bunlar Levmont’un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Saklanması

5. Levmont’un saklanması

Levmont’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Levmont’u 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden ve ışıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Levmont’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Levmont’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:          
Nuvomed İlaç San. Tic. A.Ş.
Esenler/İSTANBUL
Telefon: 0 850 201 23 23
Faks: 0 212 481 61 11

Üretim Yeri:              
Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
Arifiye / SAKARYA

Bu kullanma talimatı () tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

LEVMONT 5/10 MG 30 FILM KAPLI TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

Levmont 5/10 Mg 30 Film Kaplı Tablet fiyatı: 89,28 TL’dir.

Muadil İlaçlar

AIRCOMB 2.5 mg / 4 mg granül içeren saşe (30 saşe)

AIRCOMB 5/10 mg 30 film kaplı tablet { Celtis }

AIRCOMB 5/10 mg 90 film kaplı tablet { Celtis }

AIRPASS 5/10 mg 30 film kaplı tablet

AIRPASS 5/10 mg 90 film kaplı tablet

BRONCHOREST 10/5 mg 30 kapsül

CETMONT 5/10 mg 30 film kaplı tablet

CETMONT 5/10 mg 90 film tablet

DEMONTY 5 mg/10 mg film kaplı tablet (30 tablet)

DESCASE 5/10 mg 30 film kaplı tablet

DESDUO 2.5/4 mg saşe (30 saşe)

DESMONT 5mg/10 mg 30 film kaplı tablet

DESMONT 5mg/10 mg 90 film kaplı tablet

DUAL-AIR 2.5/4 mg 30 saşe

DUAL-AIR 2.5/4 mg 30 saşe { Neutec Inhaler }

DUAL-AIR 2.5/4 mg 90 saşe

DUAL-AIR 2.5/4 mg 90 saşe { Nuvomed }

FIXDUAL 5 mg/10 mg 30 film tablet

FIXDUAL 5 mg/10 mg 90 film tablet

FIXDUO 2.5/4 mg 30 çiğneme tablet

FIXDUO 2.5/4 mg 30 çiğneme tablet { Nuvomed }

FIXDUO 2.5/4 mg 90 çiğneme tablet

LEVMONT 2.5/4 mg 90 çiğneme tablet

LEVMONT 2.5/4 mg 30 çiğneme tablet

LEVMONT 2.5/4 mg 90 saşe

LEVMONT 2.5/4 mg 30 saşe

LEVMONT 5/10 mg 30 film kaplı tablet

LEVMONT 5/10 mg 30 film kaplı tablet {Novitas}

LEVMONT 5/10 mg 90 film kaplı tablet

LEVMONT 5/10 mg 90 film kaplı tablet {Novitas}

LEVOKAST 5/10 mg 30 film kaplı tablet

LORCLAST 5/10 mg 30 film kaplı tablet

MONDES 5/10 mg 30 film kaplı tablet

NARISAT 5/10 mg film kaplı tablet (30tablet)

ZESPIRA PLUS 5/10 mg 30 film kaplı tablet

Etkin Maddeler

Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum

Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum, Alerjiye bağlı hapşırma ve burun akıntısı, Saman nezlesi ve Alerjik cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.
Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum iki ilacın kombinasyonudur: Alerjiye bağlı hapşırık ve burun akıntısını gideren Levosetirizin Dihidroklorür ve Montelukast Sodyum. Levosetirizin, burun akıntısı, sulu gözler ve hapşırmadan sorumlu kimyasal bir haberciyi (histamin) bloke eden bir antialerjiktir. Montelukast bir lökotrien antagonistidir. Başka bir kimyasal haberciyi (lökotrien) bloke ederek çalışır. Bu, solunum yollarındaki ve burundaki iltihabı (şişmeyi) azaltır ve semptomları iyileştirir.
Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum’ın yaygın yan etkileri: İshal, Ağız kuruluğu, Yorgunluk, Baş ağrısı, Uyku hali, Kusma, Kabızlık, Karın ağrısı, Otitis media (kulak enfeksiyonu), Grip

Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum için uzman tavsiyesi

 • Size burun akıntısı, hapşırma, gözlerde sulanma ve öksürük gibi alerji semptomlarını hafifletmeye yardımcı olması için Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum reçetesi verildi.
 • Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum baş dönmesine ve uyku haline neden olabileceğinden, araç kullanırken veya konsantrasyon gerektiren herhangi bir şey yaparken dikkatli olun.
 • Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum alırken uyku halinin artmasına neden olabileceğinden alkol almayınız.
 • Yan etki olarak ağız kuruluğu oluşabilir. Sık ağız durulamaları, iyi ağız hijyeni, artan su alımı ve şekersiz şekerleme yardımcı olabilir.
 • Test sonuçlarını etkileyebileceğinden, alerji testi yapmadan en az üç gün önce Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum almayı bırakın.

Soru ve Cevaplar

S. Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum nedir?

Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum, iki ilacın kombinasyonudur: Montelukast Sodyum ve Levosetirizin Dihidroklorür. Levosetirizin Dihidroklorür, burun akıntısı, hapşırma, gözlerde sulanma ve öksürük gibi alerji semptomlarını gidermeye yardımcı olan bir antialerjiktir. Vücutta alerji semptomlarına neden olan kimyasalları azaltarak çalışır. Montelukast Sodyum, başka bir kimyasal haberciyi (lökotrien) bloke ederek çalışır ve solunum yollarındaki ve burundaki iltihabı (şişmeyi) azaltır. Bu ayrıca semptomların hafifletilmesine yardımcı olur.

S. Levosetirizin+Montelukast kullanımı uyuşukluğa veya uyuşukluğa neden olabilir mi?

Evet, Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum’ın en sık görülen yan etkisi uyku halidir. Doktorunuz aksini söylemediği sürece, araba sürmeyin, ağır makineler kullanmayın veya tüm dikkatinizi gerektiren başka faaliyetlerde bulunmayın. Alkol almayın veya öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları gibi diğer merkezi sinir sistemi depresanlarını almayın. Ayrıca, şiddetli uyuşukluğa yol açabilecekleri veya daha da kötüleştirebilecekleri, düşmelere veya kazalara neden olabilecekleri için, uyumanıza yardımcı olan belirli ağrı kesici ilaçları ve ilaçları almaktan kaçının.

S. Alerji semptomları hafiflediğinde Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum durdurulabilir mi?

Hayır, Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum’a doktorun önerdiği şekilde devam edilmelidir. Bu ilacın herhangi bir yan etkisi yaşarsanız veya alerji semptomları kötüleşirse, yeniden değerlendirme için doktora danışın.

S. Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum kullanımı ağız kuruluğuna neden olabilir mi?

Evet, Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum kullanımı ağız kuruluğuna neden olabilir. Ağız kuruluğu yaşıyorsanız bol su için. Gündüz düzenli yudumlar alın ve geceleri yatağınızın yanında biraz su bulundurun. Dudaklarınız da kuruysa dudak balsamı kullanabilirsiniz.

S. Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum alırken alkol alabilir miyim?

Hayır, Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum alırken alkol almayınız. Alkol içmek Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum’ın neden olduğu uyuşukluk/uyku halinin şiddetini artıracaktır.

S. Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum daha yüksek dozlarda alındığında daha etkili olur mu?

Hayır, bu ilacın önerilenden daha yüksek dozda alınması onu daha etkili kılmaz. Önerilen Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum dozundan daha fazla tüketilmesi yan etkilerin artmasına neden olabilir. Semptomlar şiddetleniyorsa, yeniden değerlendirme için lütfen doktora danışın.

S. Levosetirizin Dihidroklorür + Montelukast Sodyum’ın saklanması ve atılmasıyla ilgili talimatlar nelerdir?

Bu ilacı geldiği kapta veya ambalajında, ağzı sıkıca kapalı olarak saklayınız. Paket veya etiket üzerinde belirtilen talimatlara göre saklayın. Kullanılmayan ilacı atın. Evcil hayvanlar, çocuklar ve diğer insanlar tarafından tüketilmediğinden emin olun.

Yorum yapın