KORDEXA 8 MG 20 TABLET

KORDEXA 8 MG 20 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699828011019
ETKİN MADDEDEKSAMETAZON
FİRMA ADIKOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI20
ATC KODUH02AB02
NFC KODUA12033
SGK EŞDEĞER KODUE116G
SGK ETKİN MADDE KODUSGKEVW

ATC Sınıflandırması

H – İNSÜLİN VE CİNSİYET HORMONLARI HARİÇ SİSTEMİK HORMON PREPARATLARI
H02 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN KORTİKOSTEROİDLER
H02A – KOMBİNE OLMAYAN SİSTEMİK KULLANIM İÇİN KORTİKOSTEROİDLER
H02AB – GLUKOKORTİKOİDLER
H02AB02 – DEKSAMETAZON

İlacın kısa özeti

KORDEXA 8 mg Tablet

Kordexa; 20 tabletlik ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.
Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablette 8 mg deksametazon.
Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, povidon K-30, kroskarmelloz sodyum, sarı demir oksit, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. KORDEXA nedir ve ne için kullanılır?
  2. KORDEXA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. KORDEXA nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. KORDEXA’nın saklanması
    Başlıkları yer almaktadır

Nedir ve ne için kullanılır?

1. KORDEXA nedir ve ne için kullanılır?

KORDEXA, kortikosteroid grubuna dahil bir ilaç olan deksametazon içeren tablettir. Her bir tableti 8 mg deksametazon içerir.

KORDEXA, aşağıdaki hastalıklarda kullanılır:
• Bağırsak hastalıkları (bölgesel mide ve bağırsak hastalığı ve bağırsak ülseri hastalığının kritik periyodunda)
• Alerjik durumlar (aşırı duyarlılık reaksiyonları, daimi ya da geçici alerjik nezle vb.)
• Cilt hastalıkları (yaygın cilt hastalıklarının erken tedavisinde)
• Hormonal hastalıklar (primer ve sekonder adrenokortikal yetmezlikler vb.)
• Kan hastalıkları (otoimmmün hemolitik anemi vb.)
• Kanser (lösemi ve lenfomanın geçici tedavisinde)
• Sinir sistemi hastalıkları (beyin tümörü, beyin ödemi vb.)
• Göz hastalıkları (topikal kortikosteroidlere yanıt vermeyen göz iltihaplarında)
• Böbrek hastalıkları (idiopatik nefrotik sendrom ya da lupus eritematosus’un neden olduğu proteinüriyi hafifletmek veya diürezi uyarmak için.)
• Solunum yolu hastalıkları (akciğer tüberkülozu, astım krizi)
• Romatizmal hastalıklar (akut gut artriti, akut romatizmal kardit, romatoid artrit vb.)
• Kemoterapiye bağlı bulantı-kusmaların tedavi ve korumasında tek başına ya da kombine olarak
• Sinir sistemi ya da kalp kası ile ilişkili trişinöz
• Tüberküloz menenjiti

2. Kordexa’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kordexa’yı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer,
• Deksametazon’a veya Kordexa’nın bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız var ise
• Tüm vücudunuzu etkileyen bir mantar hastalığınız var ise

Kordexa’yı aşağıdaki durumlarda uzun süre kullanmayınız (acil durum tedavisi ve ilave tedavi haricinde):
• Mide ülseriniz var ise
• İleri derecede kemik erimesi (osteoporoz) hastalığınız var ise
• Ciddi kas hastalığınız var ise (Miyastenia Gravis hariç)
• Viral hastalığınız (herpes simpleks ve herpes zoster gibi), suçiçeği ve çocuk felci (bulber ensefalitik şekil hariç) hastalığınız var ise
• Karaciğer hastalığınız var ise (HBsAG pozitif kronik aktif hepatit)
• Gül hastalığınız var ise
• Koruyucu aşıdan yaklaşık 8 hafta önce ve 2 hafta sonrasına kadar
• Tüberküloz aşısı (BCG) sonrasında lenfoma oluşumu
• Dar ve geniş açılı glokom (göz içi basıncının artması) hastalığınız var ise

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir