KORDEXA 8 MG 20 TABLET

KORDEXA 8 MG 20 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699828011019
ETKİN MADDEDEKSAMETAZON
FİRMA ADIKOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI20
ATC KODUH02AB02
NFC KODUA12033
SGK EŞDEĞER KODUE116G
SGK ETKİN MADDE KODUSGKEVW

ATC Sınıflandırması

H – İNSÜLİN VE CİNSİYET HORMONLARI HARİÇ SİSTEMİK HORMON PREPARATLARI
H02 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN KORTİKOSTEROİDLER
H02A – KOMBİNE OLMAYAN SİSTEMİK KULLANIM İÇİN KORTİKOSTEROİDLER
H02AB – GLUKOKORTİKOİDLER
H02AB02 – DEKSAMETAZON

İlacın kısa özeti

KORDEXA 8 mg Tablet

Kordexa; 20 tabletlik ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.
Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablette 8 mg deksametazon.
Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, povidon K-30, kroskarmelloz sodyum, sarı demir oksit, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. KORDEXA nedir ve ne için kullanılır?
  2. KORDEXA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. KORDEXA nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. KORDEXA’nın saklanması
    Başlıkları yer almaktadır

Nedir ve ne için kullanılır?

1. KORDEXA nedir ve ne için kullanılır?

KORDEXA, kortikosteroid grubuna dahil bir ilaç olan deksametazon içeren tablettir. Her bir tableti 8 mg deksametazon içerir.

KORDEXA, aşağıdaki hastalıklarda kullanılır:
• Bağırsak hastalıkları (bölgesel mide ve bağırsak hastalığı ve bağırsak ülseri hastalığının kritik periyodunda)
• Alerjik durumlar (aşırı duyarlılık reaksiyonları, daimi ya da geçici alerjik nezle vb.)
• Cilt hastalıkları (yaygın cilt hastalıklarının erken tedavisinde)
• Hormonal hastalıklar (primer ve sekonder adrenokortikal yetmezlikler vb.)
• Kan hastalıkları (otoimmmün hemolitik anemi vb.)
• Kanser (lösemi ve lenfomanın geçici tedavisinde)
• Sinir sistemi hastalıkları (beyin tümörü, beyin ödemi vb.)
• Göz hastalıkları (topikal kortikosteroidlere yanıt vermeyen göz iltihaplarında)
• Böbrek hastalıkları (idiopatik nefrotik sendrom ya da lupus eritematosus’un neden olduğu proteinüriyi hafifletmek veya diürezi uyarmak için.)
• Solunum yolu hastalıkları (akciğer tüberkülozu, astım krizi)
• Romatizmal hastalıklar (akut gut artriti, akut romatizmal kardit, romatoid artrit vb.)
• Kemoterapiye bağlı bulantı-kusmaların tedavi ve korumasında tek başına ya da kombine olarak
• Sinir sistemi ya da kalp kası ile ilişkili trişinöz
• Tüberküloz menenjiti

2. Kordexa’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Kordexa’yı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer,
• Deksametazon’a veya Kordexa’nın bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız var ise
• Tüm vücudunuzu etkileyen bir mantar hastalığınız var ise

Kordexa’yı aşağıdaki durumlarda uzun süre kullanmayınız (acil durum tedavisi ve ilave tedavi haricinde):
• Mide ülseriniz var ise
• İleri derecede kemik erimesi (osteoporoz) hastalığınız var ise
• Ciddi kas hastalığınız var ise (Miyastenia Gravis hariç)
• Viral hastalığınız (herpes simpleks ve herpes zoster gibi), suçiçeği ve çocuk felci (bulber ensefalitik şekil hariç) hastalığınız var ise
• Karaciğer hastalığınız var ise (HBsAG pozitif kronik aktif hepatit)
• Gül hastalığınız var ise
• Koruyucu aşıdan yaklaşık 8 hafta önce ve 2 hafta sonrasına kadar
• Tüberküloz aşısı (BCG) sonrasında lenfoma oluşumu
• Dar ve geniş açılı glokom (göz içi basıncının artması) hastalığınız var ise

Kordexa’yı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Eğer,
• Şeker hastalığınız var ise
• Psikiyatrik sorunlarınız var ise
• Sindirim sistemi ya da mide probleminiz var ise
• Bağışıklık sisteminiz zayıf ise (çevrenizde suçiçeği veya kızamık geçirmiş insanlar var ise, uzak durunuz)
• Gelişim dönemindeki çocuklarda
• Kemik erimesi (osteoporoz) hastalığınız var ise
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Kordexa’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Kordexa tercihen kahvaltıdan sonra tok karnına, bir miktar suyla birlikte çiğnemeden yutunuz.
Beslenme rejiminde besinlerin potasyum, albümin ve vitamin açısından zengin olmasına, bununla birlikte yağ, karbonhidrat ve tuz bakımından düşük düzeyde olmalarına dikkat ediniz.

Hamilelik
• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Hamilelik süresinde kullanılmamalıdır.
• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuz fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Deksametazon anne sütüne geçer, bu nedenle emzirme süresince kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri konusunda araştırma mevcut değildir.

Kordexa’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse Kordexa’yı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Kordexa, her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu miktar, düşük sodyum veya kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için bir risk oluşturmaz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız Kordexa kullanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz:
• Dijital glikozitler
• Salüretikler
• Diyabetik ilaçlar
• Kumarin türevleri
• Efedrin
• Rifampisin, fenitoin, karbamazepin, barbitürat ve CYP3A4‘ü tetikleyen diğer ilaçlar
• Ketokonazol, makrolid antibiyotikleri ve CYP3A4‘yi inhibe eden diğer ilaçlar
• Non-steroid antiflojistikler / Antiromatizmal ilaçlar / Salisilatlar
• Doğum kontrol ilaçları (östrojenler)
• Prazikuantel
• ACE inhibitörleri
• Klorokin, hidroksiklorokin, meflokin
• Somatropin
• Protirelin
• Laksatifler
• Atropin, diğer antikolinerjikler

Nasıl kullanılır?

3. Kordexa nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.
Kordexa’yı kırmayız veya çiğnemeyiniz. Bir miktar su ile yutunuz. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Kordexa dozu hastalığın şiddetine ve hastanın tedaviye verdiği yanıta göre ayarlanır.
İstenmeyen etkilerin azaltılması amacıyla aşağıdaki tedavi kurallarına dikkat edilmeli ve tedavi için yeterli ölçüdeki en düşük doz uygulanmalıdır.

Bazı acil durumlarda (örneğin akut beyin ödemi, anafilaktik şok, status astmatikus, akut transplant red reaksiyonu, dozun 1.0 g prednisolon’a kadar çıkartılması) kısa süreli (10 güne kadar) yüksek doz glukokortikoit kullanılmasında sakıncalı bir durum olmamasına rağmen, tedavinin başlangıcında verilecek yüksek dozun (çoğunlukla 40–80 mg) kısa sürede idame doza (Cushing eşik dozunun 2 katından daha az olmak üzere) düşürülmesi gerekir.

İdame tedavi, gün aşırı (yirmi dört saate yayılmış biçimde) uygulanmalıdır. Toplam dozun tümünün sabah saat 8’den önce hastaya verilmesi uygundur, böylece böbrek üstü bezlerinin salgı ritmi etkilenmemiş olur.
Bundan daha da iyisi dozun 2 günde bir dönüşümlü olarak verilmesidir.

Beyin ödemi tedavisinde, ayrıca geçici ve antiemetik terapide, günlük dozu 2 – 4 defada vermek gerekebilir. Uzun süreli tedaviden sonra tedavinin aniden kesilmemesi gerekir. Bunun yerine ilacın yavaş yavaş kesilmesi önerilir.

Böbrek üstü bezi bozukluğu nedeniyle eforda böbrek üstü bezi yetersizliği görülebilmesi nedeniyle bu durumlarda (örneğin travma, ameliyat) yeni bir ilave doz verilmesi gerekir (5 mg Prednisolon‘a eşdeğer doz/gün).

Beyin ödeminde (ağır vakalarda) genelde intravenöz Deksametazon ampul uygulanır ve iyileşme durumunda oral tedaviye, Kordexa 4-16 mg/gün olarak devam edilir.

Hafif vakalarda duruma göre sadece oral olarak, Kordexa 2-8 mg/gün olarak kullanılması yeterlidir.
İlerleyen kronik Romatoid artrit’in akut alevlenmelerinde, bronşiyal astımda, akut deri
hastalıklarında, sarkoidoz ve ülseratif kolit’de başlangıç dozu Kordexa 4-16 mg /gün olarak uygulanır.

Malign, kötü huylu tümörlerin geçici terapisinde başlangıçta Kordexa 8-16 mg/gün olarak başlanır. İdame dozu olarak Kordexa 4-12 mg/gün ile devam edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir