KLACID MR 500 DEGISTIRILMIS SALIM TABLET (20 TABLET)

KLACID MR 500 DEGISTIRILMIS SALIM TABLET (20 TABLET) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699548031601
ETKİN MADDE KLARITROMISIN
FİRMA ADI ABBOTT LABORATUARLARI İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 20
ATC KODU J01FA09
NFC KODU A04311
SGK EŞDEĞER KODU E032B
SGK ETKİN MADDE KODU SGKF8S

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01F – MAKROLİDLER LİNKOZAMİDLER VE STREPTOGRAMİNLER
J01FA – MAKROLİDLER
J01FA09 – KLARİTROMİSİN

İlacın kısa özeti

KLACİD MR 500 mg Değiştirilmiş Salım Tablet

Ağız yoluyla alınır.
Etkin madde: Her değiştirilmiş salım tablette 500 mg klaritromisin.
Yardımcı maddeler: Anhidr sitrik asit, sodyum aljinat, sodyum kalsiyum aljinat, sığır kaynaklı laktoz, Povidon K30, talk, stearik asit, magnezyum stearat, metilhidroksi propil selüloz 6cps, polietilen glikol 400, polietilen glikol 8000, titanyum dioksid (E171), Dye Yellow (Kinolon sarısı) E104, aluminyum lak, sorbik asit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Klacid MR Tablet nedir ve ne için kullanılır?
 2. Klacid MR Tablet’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Klacid MR Tablet nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Klacid MR Tablet’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Klacid MR Tablet nedir ve ne için kullanılır?

Klacid MR Değiştirilmiş Salım Tabletler, oval şeklinde, sarı renkli tabletlerdir. Bir kutuda 7 tablet, 14 tablet ve 20 tablet olmak üzere üç ayrı ambalaj şeklinde satışa sunulmuştur.

Her bir Klacid MR Değiştirilmiş Salım Tablet, 500 mg klaritromisin içerir. Klacid MR tabletten etkin madde yavaş salınır, bu nedenle ilacı günde bir kez alabilirsiniz. Klacid MR Tablet (klaritromisin) makrolid adı verilen bir gruba ait yarı-sentetik bir antibiyotiktir. Klaritromisin, bakterilere karşı etkisini, duyarlı bakterilerde protein sentezine engel olarak gösterir.

Klacid MR Tablet yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak içindir:

 • Sinüzit (sinüs iltihabı), farenjit (yutak iltihabı) gibi üst solunum yolu enfeksiyonları,
 • Pnömoni (zatürre), kronik bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları
 • Folikülit (kıl kökü iltihabı), selülit (deri altı dokusu iltihabı), erizipel (yılancık) gibi
  deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.

Kullanmada önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Klacid MR Tablet’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekeler

Klacid MR Tablet’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer;
• Eritromisin ya da azitromisin gibi makrolid antibiyotiklere karşı veya Klacid MR Tablet içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.
• Migren için ergotamin ya da dihidroergotamin tablet ya da ergotamin inhalasyon ürünü kullanıyorsanız,
• Terfenadin ya da astemizol (saman nezlesi ya da alerji için kullanılır) ya da sisaprid (mide hastalığı için kullanılır) ya da pimozid (bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız,
• Midazolam (sakinleştirici) içeren ve ağız yoluyla kullanılan bir ilaç kullanıyorsanız,
• Kolesterol yüksekliği için statin adı verilen ilaçlardan (örn. lovastatin ya da simvastatin) kullanıyorsanız,
• Böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varken kolşisin (gut (damla) hastalığı, ailevi akdeniz humması ve Behçet hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız,
• Hipokalemi (kanda potasyum düzeyinin düşük olması) ya da kalp aritminiz (çarpıntı) varsa doktorunuza danışınız
• Böbreklerinizde ileri derecede bir yetmezlik varsa (kreatinin klerensi 30 ml/dak’dan az olan hastalar) bu ilacı kullanmayınız. Çünkü günde bir defa uygulanan Klacid MR 500 mg tablet ile doz azaltılması mümkün değildir. Bu gibi hastalarda klaritromisin hemen salınan formülleri kullanılabilir.
• Böbrek bozukluğu ile birlikte şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda klaritromisin kullanılmamalıdır.
• Sizde ya da ailenizde şiddetli anormal kalp atımına yol açabilecek (uzun QT sendromu) belli kalp sorunları varsa.
• QT uzaması (kalp elektrosunda değişim) ya da kalp ritmi bozukluğu öykünüz varsa.

Klacid MR Tablet’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Eğer;
• Hamile iseniz ya da emziriyorsanız,
• İshal olursanız veya önceden bir antibiyotik kullanırken ishal olduysanız. Hemen hemen bütün antibakteriyel ilaçların kullanımında kendisini özellikle hafif ile şiddetli ishal ile belli eden bir bağırsak iltihabı (antibiyotiğe bağlı kolit “psödomembranöz kolit”) ortaya çıkabilir.
• Orta dereceden şiddetli dereceye kadar olan böbrek bozukluğunuz var ise. Bu durumda doktorunuz dozun azaltılmasına veya doz aralarının açılmasına karar verebilir. Ancak böbrekleriniz normal çalışıyor fakat karaciğerinizde bozukluk var ise, Klacid MR Tablet doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.
• Kolşisin içeren bir ilaç kullanıyorsanız. Özellikle yaşlılarda olmak üzere ve bazıları böbrek yetmezliği olan hastalarda ortaya çıkan kolşisin zehirlenmesi bildirimleri bulunmaktadır.
• Kas zafiyeti belirtileri şiddetlendiyse,
• Uzun süreli klaritromisin kullandıysanız, duyarlı olmayan bakteri ve mantar sayısında artışa sebep olabileceğinden süperinfeksiyon meydana geldiği takdirde uygun tedaviye başlanmalıdır.
• Klaritromisinin ve oral hipoglisemik ajanların (kan şekerini düzenleyen ilaçlar) ve/veya insülinin eşzamanlı kullanımı, kan şekeri düzeyinde önemli ölçüde azalmaya neden olabilir. Bu gibi durumlarda glikoz seviyesinin dikkatle izlenmesi tavsiye edilir.
• Klaritromisin varfarin (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç) ile birlikte uygulandığında, ciddi bir kanama riski ve pıhtılaşma zamanında önemli artış riski vardır. Eşzamanlı olarak klaritromisin ve antikoagülan (kan sulandırıcı ilaçlar) alındığında, pıhtılaşma zamanları sık sık kontrol edilmelidir.
• Statinler (kolesterol düşürmek için kullanılan ilaçlar grubu), klaritromisinle birlikte kullanıldığında mümkün olan en düşük dozlarda uygulanmalıdır.
• Klaritromisinle eşzamanlı olarak triazolam ya da midazolam (sakinleştirici ilaçlar) kullanıldığı durumlarda dikkatli olunmalıdır.
• Klaritromisinin QT uzaması (Kalp elektrosunda değişim) riski nedeniyle QT uzaması ve torsades de pointes gibi kalp bozukluklarına eğilimi artışı ile ilişkili tıbbi durumu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
• Toplumda kazanılmış zatürre tedavisinde klaritromisin verilmeden önce duyarlılık testi yapılması önemlidir.
• Hafif ve orta şiddette deri ve yumuşak doku enfeksiyonları tedavisinde klaritromisin verilmeden önce duyarlılık testi yapılması önemlidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Uyarılar ve önlemler
Kalp hastalığınız varsa, özellikle bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.

Önemli uyarı!
Klacid MR dahil olmak üzere antibakteriyel ilaçlar, ya da diğer adıyla antibiyotikler, sadece bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılmalıdır. Bu ilaçlar, örneğin soğuk algınlığı gibi, virüslerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmezler. Klacid MR bir bakteriyelenfeksiyonun tedavisi için reçete edildiğinde, hastaların tedavi başlangıcında kendilerini iyi hissetmeleri çok normaldir, ancak buna aldanarak ilaç erken dönemde kesilmemeli, mutlaka doktor tarafından belirtilen süre tamamlanmalıdır. Dozların atlanması ve tedavi süresinin tamamlanmaması, mevcut tedavinin etkinliğini azaltır ve bakterinin direnç kazanma olasılığını artırarak, gelecekte Klacid MR veya başka antibakteriyel ilaçlarla tedavi edilebilirliğini ortadan kaldırır.

Klacid MR Tablet’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:
Klacid MR Tablet yiyeceklerle birlikte bir bardak su ile alınmalıdır.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Klaritromisinin gebelik sırasında kullanımının güvenilirliği saptanmamıştır. Bu nedenle, Klacid MR Tabletin dikkatli biçimde yarar risk değerlendirmesi yapılmadan kullanılması önerilmez. Klacid MR Tablet diğer alternatif tedavilerden hiçbirinin uygun olmadığı klinik durumlar hariç, hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz dikkatli bir risk/yarar değerlendirmesi yapacaktır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Klaritromisinin emzirilen bebeklerdeki güvenilirliği saptanmamıştır.
Klacid MR Tablet’i kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı
KLACID MR Tablet’in araç ve makina kullanımı üzerine etkisi hakkında veri bulunmamaktadır. İlaç ile vertigo (baş dönmesi), konfüzyon (sersemlik) ve dezoryantasyon (çevreye uyum zorluğu) ortaya çıkma potansiyeli hastaların araç ya da makine kullanması öncesinde dikkate alınmalıdır.

Klacid MR Tablet’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse Klacid MR Tablet’i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her “doz”unda 1.11 mmol (ya da 25.54 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:
Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir, doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz.
• Eğer şu ilaçları kullanıyorsanız kan düzeylerinde artış görülebilir; Alfentanil (sakinleştirici grubu ilaç), alprazolam (sakinleştirici grubu ilaç), astemizol (alerjik solunum sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç), bromokriptin (bazı beyin hastalıkları ve diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç), digoksin (kalp hastalıklarında kullanılan bir ilaç), disopiramid (kalp ritm bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), ergot alkaloidleri
• Rifabutin (mikobakteri adı verilen mikropların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve klaritromisinin eşzamanlı kullanımında, rifabutin serum düzeyi artarken klaritromisin serum düzeyi azalarak üveit riski artışına yol açar.
• Klaritromisinin zidovudin (AIDS (HIV enfeksiyonu) tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanımında ise, zidovudinin kan düzeyleri azalabilir.
• Ritonavir (AIDS (HIV enfeksiyonu) tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanılmasında da dikkatli olunmalıdır; 1 g/gün’den daha yüksek klaritromisin dozları ritonavir ile birlikte uygulanmamalıdır. Böbrek işlevleri azalmış hastalarda ilaç tedavisi yönünden bir artırıcı olarak ritonavir, atazanavir ve sakinavir gibi diğer HIV (AIDS) ilaçları ile birlikte kullanıldığında benzer doz ayarlamaları düşünülmelidir.
• Klaritromisin şu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında, özellikle kalp hastalarında bazıları hayatı tehdit edici olabilen kalp ritmi bozuklukları görülmüştür: Sisaprid (sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), pimozid (sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), terfenadin (alerjik solunum sistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç), kinidin (bazı kalp rahatsızlıklarında kullanılan bir ilaç) veya disopiramid (kalp ritm bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) (bkz. Bölüm 2, Klacid MR Tablet’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler)
• Makrolid grubu antibiyotiklerin kalp hastalarında terfenadin ile kullanılmasında da benzer etkiler görülmüştür. Aynı etkiler astemizol ve diğer makrolidlerin birlikte uygulanmasıyla da görülmüştür.
• Klaritromisin, ergotamin ya da dihidroergotamin (migren tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında, bazı vakalarda akut ergo toksisitesi denilen bir zehirlenme tablosu ortaya çıkmıştır, bu nedenle birlikte kullanılmamalıdır.
• Metabolizma sisteminin kuvvetli uyaranları, örneğin efavirenz, nevirapin, rifampisin, rifabutin ve rifapentin klaritromisinin metabolizmasını hızlandırabilir.
• Klaritromisinin sildenafil, tadalafil veya vardenafil gibi fosfodiesteraz inhibitorleri (cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte verilmesi artmış maruziyetlerine yol açabilir. Sildenafil, tadalafil ve vardenafil ile birlikte klaritromisin verildiği zaman bu ilaçların dozlarının azaltılması düşünülmelidir.
• Klaritromisinin ve atazanavir, itrakonazol, sakuinavir substrat ve inhibitörleri (mantar enfeksiyonu tedavisi ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar) çift yönlü ilaç etkileşimine yol açabilirler. Eş zamanlı olarak alan hastalar artmış veya uzamış farmakolojik etki belirtileri açısından yakından izlenmelidir.
• Klaritromisin kolşisin (gut (damla) hastalığı, ailevi Akdeniz humması ve Behçet hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında da, bazı durumlarda kolşisin zehirlenmesi oluşmuştur. Klaritromisinin kolşisin ile birlikte kullanılması durumunda, bu zehirlenme tablosunun belirtileri yönüyle dikkatli olunmalıdır.
• Böbrekleri ileri derecede bozuk (kreatinin klerensi 30 ml/dak’dan az) olan ya da akut porfiri adlı bir kan hastalığına sahip olan hastalarda, klaritromisinin ranitidin bizmut sitrat (ülser tedavisinde kullanılan bir ilaç) tedavisiyle birlikte alınması önerilmez.
• Klaritromisin ile eşzamanlı olarak verapamil, amlodipin veya diltiazem (kalp rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) kullanıldığı durumlarda kan basıncı düşüklüğü, kalp atımının yavaşlaması ve laktik asidoz gözlemlenmiştir.
• HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan etravirin klaritromisin düzeyini azaltmıştır.
• Şu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza danışınız: metilprednizolon (alerji ve romatizma tedavisinde kullanılan bir ilaç), vinblastin (bazı kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), aprepitant (kanserde görülen bulantı tedavisinde kullanılan bir ilaç), silostazol (damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), beta-laktam antibiyotikleri, takrolimus (organ nakli reddinin önlenmesinde kullanılan bir ilaç) ya da
siklosporin (organ nakli reddinin önlenmesinde ve bazı romatizmal veya göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Klacid MR Tablet nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
• Doktorunuz Klacid MR ile tedavinizin ne kadar süreceği ve hangi dozda, kaç tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz.
• Eğer Klacid MR’ı nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza danışınız.
• Klacid MR Tablet’in yetişkinler için önerilen genel dozu yiyecekler ile birlikte, günde bir defa 500 mg’dır. Daha şiddetli hastalıklarda, doz günde bir defada 2 tablete (1000 mg) çıkartılabilir. Toplumdan kazanılmış pnömoni ve sinüzit için gereken 6 – 14 günlük tedavinin dışında, normal tedavi süresi 5 – 14 gündür.

Uygulama yolu ve metodu:
• Klacid MR Tabletler bütün olarak kırılmadan ve çiğnenmeden her gün aynı saatte yutulmalıdır. Böylelikle kanınızdaki ilaç miktarı her zaman için sabit ve düzenli olacaktır.
• Klacid MR’ı ağız yoluyla alınız, bütün olarak yeterli miktarda sıvı ile yutunuz (örneğin bir bardak su ile). Tabletleri çiğnemeyiniz, kırmayınız veya ezmeyiniz.
• Doktorunuz Klacid MR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. İyileştiğinizi hissetseniz bile tedavinizi yarıda kesmeyiniz.
• İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Değişik yaş grupları
Çocuklarda kullanım:
Klacid MR Tablet 12 yaşından küçük çocuklarda çalışılmadığından çocuklara verilmemelidir.
Bu yaş altındaki çocuklarda kullanılmak üzere süspansiyon formları bulunmaktadır.
Yaşlılarda Kullanım:
Şiddetli böbrek bozukluğu olan yaşlı hastalarda, doz ayarlaması düşünülmelidir.

Özel kullanım durumları
Böbrek yetmezliği: Uygulama sırasında doz azaltılması mümkün olmadığından, Klacid MR
Tablet önemli böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi 30 ml/dak’dan az olan) kullanılmamalıdır. Bu hasta grubunda hemen salınan klaritromisin tabletlerinden yararlanılabilir (bkz. Bölüm 2, Klacid MR Tablet’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler) Orta derecede böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi 30 – 60 ml/dak), günde en çok bir klaritromisin değiştirilmiş salım tablet olacak şekilde doz %50 azaltılmalıdır.
Karaciğer yetmezliği: Karaciğer fonksiyonu bozuk hastalara Klacid MR uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Klacid MR böbrek fonsiyonları normal ama karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir.

Eğer Klacid MR Tablet’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla Klacid MR Tablet kullandıysanız:
Klacid MR Tablet’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Aşırı miktarlarda Klacid MR Tablet alımının, mide-bağırsak sistemine ilişkin belirtiler vermesi beklenir.

Klacid MR Tablet’i kullanmayı unutursanız:
Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve her zaman olduğu gibi, günde tek doz kullanmaya devam ediniz.
Unuttuğunuz tek dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

Klacid MR Tablet ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, tedaviyi bırakmayınız.
Tedaviyi bırakırsanız ilacın etkisini kaybedersiniz.

Yan etkileri nelerdir?

4. Klacid MR Tablet’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Klacid MR Tablet’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.
Seyrek: 1000 hastanın 1’inden az görülebilir.
Çok seyrek: 10000 hastanın 1’inden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen
KLACID MR Tablet’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, KLACID MR Tablet’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kurdeşen ve orta derecede deri döküntülerinden, anaflaksi ve ciddi deri reaksiyonlarına (toksik epidermal nekroliz/Stevens – Johnson Sendromu, DRESS ve Henoch-Schonlein purpurası) kadar uzanan alerjik reaksiyonlar (deride küçük morarma ve kanamalar)

Yaygın Olmayan;

 • Çarpıntı
 • Alanin aminotransferaz artışı (ALT) (karaciğer enzimleri)
 • Aspartat aminotransferaz artışı (AST) (karaciğer enzimleri)
 • Şiddetli kaşınma (pruritus)
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Burun kanaması (epistaksis)

Sıklığı bilinmeyen;

 • Karaciğer enzimlerinde artış ve sarılıkla birlikte veya sarılıksız seyreden karaciğer fonksiyon bozukluğu; anoreksi (şiddetli iştahsızlık), sarılık, koyu renkli idrar, kaşıntı ya da karında hassasiyet gibi karaciğer iltihabı belirti ve semptomları
 • Eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış ve genel belirtilerin eşlik ettiği ilaç reaksiyonları,
 • Bazıları ağız yoluyla alınan kan şekerini düşürücü ilaçlar veya insülin tedavisi gören hastalarda görülen hipoglisemi (kan şekerinde düşme)
 • Kalpte şiddetli ritm bozuklukları
  Pankreas iltihabı (enfeksiyonu)
  İnterstisyel nefrit (bir çeşit böbrek iltihabı)
  Klaritromisin ve kolşisinin birlikte kullanımına bağlı olarak, özellikle yaşlılarda ve böbrek yetmezliği olan bazı hastalarda kolşisin zehirlenmesi
  İskelet kası yıkımı (rabdomiyaliz)
  Pseudomembranöz kolit (şiddetli ishal)
  Erizipel (deri üzerinde iltihaplı kızartı ile belirgin akut ateşli hastalık)
  Eritrazma (kırmızımsı veya kahverengimsi lekeler oluşmasıyla belirgin deri hastalığı)
  Agranülositoz (Titreme nöbetleri, ateş yükselmesi ve mukozalarda ülserlerin oluşması)
  Miyopati (kas ağrıları, güçsüzlük)
  Böbrek yetmezliği

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın Olmayan;

 • Vertigo (baş dönmesi)
 • Dil iltihabı, ağız iltihabı, ağızda pamukçuk ve dil renginde değişim
 • Akyuvarlar ve kan pulcuklarında azalma
 • Kan üresi ve kreatininde artış, karaciğer enzimlerinde yükselme
 • Kandidiaziz (Candida cinsi mantar enfeksiyonu)
 • Gastroenterit (karın ağrısı, kusma ve ishal ile seyreder)
 • Vajinal enfeksiyon
 • Tremor (titreme)
 • Duyma bozukluğu
 • Mide ve yemek borusunda ters yönde akış (Gece yatarken ve eğilince gögüs ortasında yanma hissi)
 • Gastrit (yemek sonrası midede yanma)
 • Rektum veya anüs ağrısı (proktalji)
 • Ağız kuruluğu
 • Geğirme
 • Karın şişliği
 • Miyalji (kas ağrısı)
 • Karaciğer enzimlerindeki geçici artışlar

Sıklığı bilinmeyen;

 • Çevreye uyumsuzluk, sanrılar, depresyon, çıldırı ve kendinden farklılaşma, mani (aşırı mutlu ve özgüvenli davranış ile belirgin ruhsal bozukluk)
 • İşitme kaybı
 • Konvülsiyonlar (nöbet)
 • Kas ağrısı
 • Vücudun herhangi bir bölgesinde uyuşma veya karıncalanma hali (parestezi)
 • Kanama (hemoraji)
 • Akne
 • Uluslararası normalleştirilmiş oran (INR – pıhtılaşma zamanını ölçmede kullanılan bir ölçek) artışı
 • Protrombin (pıhtılaşma) zamanında uzama (PTZ)
 • Anormal renkte idrar

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın;

 • İshal
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Bulantı
 • Uykusuzluk

Yaygın Olmayan;

 • İştahsızlık
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Karında gerginlik
 • Mide ağrısı
 • Baş dönmesi,
 • Endişe ve kuruntu hali,
 • Kulak çınlaması
 • Titremeler
 • Halsizlik

Sıklığı bilinmeyen;

 • Davranış değişikliği,
 • Kötü rüyalar
 • Zihin karmaşası
 • Tad alma bozukluğu ile birlikte seyreden koku alma duyusunda değişiklik;
 • Diş renginde bozulma

Bu yan etkiler, KLACID MR Tablet’in hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan Etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak yada 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Kullanma Talimatı

KLACID MR 500 DEGISTIRILMIS SALIM TABLET (20 TABLET) Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

KLACID MR 500 DEGISTIRILMIS SALIM TABLET (20 TABLET) fiyatı: 190,68 TL’dir.

Muadil İlaçlar

CLABEL 500 mg 14 film tablet

CLARICIDE 250 mg 14 tablet

CLARICIDE 500 mg 14 tablet

CLAROL 500 mg IV infüzyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz ve çözücü

CLEANOMISIN 500 mg 14 film tablet 

CLEANOMISIN 500 mg 14 film tablet 

DEKLARIT 125mg/5ml 70 ml süspansiyon

DEKLARIT 250 mg 100 ml süspansiyon

DEKLARIT 250 mg 50 ml süspansiyon

DEKLARIT 500 mg 14 film tablet

DENTA-CLAR 125 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 70 ml

DENTA-CLAR 250 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 50 ml

DENTA-CLAR 500 mg 14 film tablet

INCLAR 500 mg IV infüzyon için liyofilize toz ve çözücü (1 flakon)

KLACID 250 mg/5 ml oral süspansiyon için granül 100 ml

KLACID 250mg/5 ml oral süspansiyon için granül 50 ml

KLACID 500 mg 14 film tablet

KLACID IV 500 mg 1 enjektabl flakon

KLACID MR 500 mg 14 kont. sal. tablet

KLACID MR 500 mg 20 kont. sal. tablet

KLACID MR 7 kont. sal. tablet

KLAMAXIN 125 mg/5 ml oral süspansiyon için granül 70 ml

KLAMAXIN 250 mg/5 ml oral süspansiyon için granül 100 ml

KLAMAXIN 250 mg/5 ml oral süspansiyon için granül 50 ml

KLAMAXIN 500 mg 14 film tablet

KLAMER 125 mg 70 ml süspansiyon

KLAMER 250 mg 100 ml süspansiyon

KLAMER 250 mg 50 ml süspansiyon

KLAMER 500 mg 14 film tablet

KLAROLID 125 mg/5 ml süspansiyon hazırlamak için kuru toz 70 ml

KLAROLID 250 mg/5 ml süspansiyon hazırlamak için kuru toz 50 ml

KLAROLID 500 mg 14 tablet

KLAROMIN 125 mg 70 ml süspansiyon

KLAROMIN 125 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül

KLAROMIN 250 mg 100 ml süspansiyon

KLAROMIN 250 mg 100 ml süspansiyon

KLAROMIN 250 mg 14 tablet

KLAROMIN 250 mg 14 tablet { Avixa İlaç }

KLAROMIN 250 mg 50 ml süspansiyon

KLAROMIN 250 mg 50 ml süspansiyon

KLAROMIN 500 mg 14 tablet

KLAROMIN 500 mg 14 tablet { Avixa İlaç }

Klax 125 mg 70 ml süspansiyon

LARICID 250 mg/5ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 50 ml

LARICID 500 mg 14 tablet

MACROL 125 mg/5 ml 70 ml süspansiyon

MACROL 125 mg/5 ml oral süspansiyon için granül 100 ml

MACROL 250 mg 14 film tablet

MACROL 250 mg/5 ml 100 ml SUSP

MACROL 250 mg/5 ml 50 ml SUSP

MACROL 500 mg 14 film tablet

MACROL 500 mg MR 14 kontrollü salım tablet

MACROL 500 mg MR 20 kontrollü salım tablet

MACROL 500 mg MR 7 kontrollü salım tablet

MAXICLAR 250mg/5 ml süspansiyon hazırlamak için toz(100ML)

MAXICLAR 250mg/5 ml süspansiyon hazırlamak için toz(50ML)

MAXICLAR 500 mg 14 film tablet MEGASID 250 mg 100 ml granül

MEGASID 500 mg 14 film tablet

ORADRO 500 mg IV liyofilize enj. toz içeren (1 flakon+1 ampül)

ORADRO 500 mg IV liyofilize enj. toz içeren 1 flakon )

KLAX 250 mg 100 ml oral süspansiyon

KLAX 250 mg 14 tablet

KLAX 250 mg 50 ml süspansiyon

KLAX 500 mg 14 tablet

LARICID 125 mg/5ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 70 ml

LARICID 250 mg/5ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 100 ml

UNIKLAR 250 mg 14 tablet

UNIKLAR 5 ml 125 mg 70 ml süspansiyon

UNIKLAR 5 ml 250 mg 50 ml süspansiyon U

NIKLAR 500 mg 14 tablet

UNIKLAR IV 500 mg 1 flakon

Etkin Maddeler

Klaritromisin

Klaritromisin, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Bademcik, sinüs, kulak, burun, boğaz, deri ve yumuşak dokular ile akciğer enfeksiyonlarında (zatürre) kullanılır.
Klaritromisin bir antibiyotiktir. Bakterilerin hayati fonksiyonları yerine getirmesi için gerekli olan temel proteinlerin sentezini önleyerek çalışır. Böylece bakterilerin büyümesini durdurur ve enfeksiyonun yayılmasını önler.
Klaritromisinin sık görülen yan etkileri: Karın ağrısı, İshal, Mide bulantısı, Kusma, Baş ağrısı, Tat değişikliği, Hazımsızlık, Döküntü

Uzman Tavsiyesi

Klaritromisin için uzman tavsiyesi

 • Doktorunuz, enfeksiyonunuzu iyileştirmek ve semptomlarınızı iyileştirmek için Klaritromisin reçete etmiştir.
 • Kendinizi daha iyi hissetseniz bile herhangi bir dozu atlamayın ve tüm tedavi sürecini sonlandırmayın. Erken durdurmak, enfeksiyonun geri gelmesini ve tedavi edilmesini zorlaştırabilir.
 • Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınız.
 • Klaritromisin almadan 2 saat önce veya sonra antasitler almayın.
 • İshal bir yan etki olarak ortaya çıkabilir, ancak kursunuz tamamlandığında durmalıdır. Durmazsa veya dışkınızda kan bulursanız doktorunuzu bilgilendirin.
 • Klaritromisin almayı bırakın ve kullanırken kaşıntılı bir döküntü, yüzde, boğazda veya dilde şişme veya nefes almada zorluk yaşarsanız derhal doktorunuzu bilgilendirin.

Soru ve Cevaplar

Klaritromisin kullanımı ishale neden olabilir mi?

Evet, Klaritromisin kullanımı ishale neden olabilir. Zararlı bakterileri öldüren bir antibiyotiktir. Bununla birlikte, midenizdeki veya bağırsağınızdaki yararlı bakterileri de etkiler ve ishale neden olur. Şiddetli ishal yaşıyorsanız, doktorunuzla bunun hakkında konuşun.

Klaritromisin ne kadar sürede etki eder?

Genellikle, Klaritromisin, aldıktan hemen sonra çalışmaya başlar. Ancak, tüm zararlı bakterileri öldürmek ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamak birkaç gün sürebilir.

Klaritromisin kullandıktan sonra iyileşmezsem ne olur?

Tedavinin tamamını bitirdikten sonra kendinizi daha iyi hissetmiyorsanız doktorunuzu bilgilendirin. Ayrıca, bu ilacı kullanırken semptomlarınız kötüleşirse onu bilgilendirin.

Klaritromisin kullanımı kısırlığa neden olabilir mi?

Klaritromisin kullanımının erkeklerde veya kadınlarda kısırlığa neden olacağına dair kesin bir kanıt yoktur.

Yorum yapın