KARBEROL 200 MG 160 TABLET

KARBEROL 200 MG 160 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699578012250
ETKİN MADDE KARBAMAZEPIN
FİRMA ADI BİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 160
ATC KODU N03AF01

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N03 – ANTİEPİLEPTİKLER
N03A – ANTİEPİLEPTİKLER
N03AF – KARBOKSAMİD TÜREVLERİ
N03AF01 – KARBAMAZEPİN

İlacın Kısa Özeti

KARBEROL 200 mg tablet

Ağızdan çiğnemeden yutmak suretiyle alınır.
Etkin madde: 200 mg Karbamazepin
Yardımcı maddeler: Laktoz, mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, povidon, sodyum nişasta glikolat, talk, magnezyum stearat
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. KARBEROL nedir ve ne için kullanılır?
 2. KARBEROL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. KARBEROL nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. KARBEROL’ün saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

İlacınızın adı KARBEROL Tablet’tir.
KARBEROL, 24 ve 160 tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.
KARBEROL Tablet, beyaz renkli, yuvarlak tabletlerdir.
Her bir tablet 200 mg etkin madde, karbamazepin içerir.
KARBEROL antiepileptikler (sara hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Etki mekanizması nedeniyle, diğer hastalıklar için de kullanılabilir.
KARBEROL belirli nöbet tiplerini (epilepsi, sara hastalığı) tedavi etmek için kullanılır.
Ruh Sağlığı hastalıklarından olan, belli bir ruhsal çöküntü (depresyon) tipinde, çökkünlük ve taşkınlık dönemleri ile seyreden “İki uçlu duygu durum bozuklukları” adı verilen ruhsal hastalığın taşkınlık dönemlerinde (manik epizod) ve beyinden çıkan sinirlerden birinin etkilenmesi sonucunda genellikle bir yüz yarısında şiddetli ağrılarla seyreden bir hastalık olan “Trigeminal Nevralji” adı verilen hastalığın tedavisinde kullanılır. Vücuttaki diğer ağrılar ya da sancılar için kullanılmamalıdır.
Epilepsi iki ya da daha fazla nöbetle (kriz) karakterize olan bir hastalıktır. Nöbetler, beyinden kaslara giden mesajlar vücuttaki sinir yolları tarafından düzgün bir şekilde iletilmediğinde meydana gelmektedir. KARBEROL bu mesajların iletiminin kontrol edilmesine yardımcı olur.
KARBEROL ayrıca yukarıda bahsedilen diğer hastalıklarda da sinir işlevlerini düzenlemektedir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KARBEROL’ü ancak tam bir fiziksel muayeneden sonra alabilirsiniz.
Han Çinlisi veya Tayland kökenli hastalarda karbamazepin veya kimyasal olarak benzer yapıdaki bileşiklerle ilişkili ciddi deri reaksiyonları riski, bu hastaların kan örnekleri alınıp, test edilerek öngörülebilir. KARBEROL’ü kullanmadan önce bir kan testi gerekli olup olmadığı konusunda doktorunuz tavsiyede bulunacaktır.
KARBEROL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:
Eğer:

 • Karbamazepine ya da KARBEROL’ün bu kullanma talimatının başında listelenmiş olan yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.
 • Şiddetli kalp hastalığınız varsa.
 • Önceden ciddi bir kan hastalığınız vardı ise.
 • Karaciğer işlevini ve kan yapımı açısından önemli bir pigment (renk verici) olan porfirinin üretiminde bir bozukluğunuz varsa (“karaciğer porfirisi” adı verilen bu hastalık, porfirin ya da porfirin sentezlerindeki öncül maddelerin salgılanmalarının artması sonucunda oluşan karmaşık yapılı bir hastalık grubudur.).
 • Monoamin-oksidaz inhibitörleri (MAOI’lar) olarak adlandırılan özel bir antidepresan (depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaç) grubuna ait ilaçlar kullanıyorsanız.

KARBEROL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:
Eğer:

 • Kan hastalığınız varsa (diğer ilaçların neden olduğu durumlar da dahil).
 • Daha önce okskarbazepin ya da diğer herhangi bir ilaca karşı anormal bir hassasiyet (döküntü ya da diğer alerji belirtileri) gösterdiyseniz. Karbamazepine karşı alerjiniz olup olmadığına dikkat etmeniz önemlidir, okskarbazepine (Trileptal) karşı da alerjik bir reaksiyon geliştirme olasılığınız yaklaşık 4’de 1’dir (%25).
 • Kalp, karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa ya da önceden vardı ise.
 • Göz basıncınızda artış (glokom) varsa veya idrarınızı tutamıyorsanız.
 • Doktorunuz size zihin karışıklığının ve huzursuzluğun eşlik edebileceği, psikoz (bir tür ruhsal bozukluk) olarak adlandırılan zihinsel bir hastalığınız olduğunu söylediyse.
 • Hormon içeren doğum kontrol hapları kullanıyorsanız. KARBEROL bu doğum kontrol ilacını etkisiz hale getirebilir. Bu nedenle, KARBEROL kullanırken farklı ya da ilave hormon dışı bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Bu istenmeyen gebeliklerin önlenmesine yardımcı olacaktır
 • Düzensiz adet kanamanız olduğunda ya da hazneden(vajina) gelen lekelenme şeklinde kanamanız olduğunda, bunu hemen doktorunuza bildiriniz. Bu konuya ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza ya da sağlık uzmanınıza danışınız.
 • Lenf düğümlerinde şişme ile birlikte ateş, döküntü ya da deride kabarcık gibi bir alerjik reaksiyon gelişirse, bu durumu hemen doktorunuza bildiriniz ya da size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz (bkz. Olası yan etkiler).
 • Ateşin eşlik ettiği, döküntü, deride kızarıklık, dudaklarda, gözlerde ya da ağızda kabarcık oluşumu, deride soyulma gibi ciddi deri reaksiyonları yaşadığınız takdirde, hemen doktorunuza danışınız ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Bu reaksiyonlar bazı Asya kökenli hastalarda (örneğin; Tayvan, Malezya ve Filipinler) ve soyları Çin’e dayanan hastalarda daha sık gözlenebilir (bkz. Olası yan etkiler).
 • Nöbetlerinizin sayısında bir artış yaşarsanız, bu durumu hemen doktorunuza bildiriniz (bkz. Olası yan etkiler).
 • Sarılık (deride ve gözlerde sarılaşma) gibi hepatiti akla getiren semptomlar fark ederseniz, bu durumu hemen doktorunuza bildiriniz. (bkz. Olası yan etkiler).
 • Herhangi bir zaman, kendinize zarar verme ya da kendinizi öldürme gibi düşüncelere sahip olursanız. Antiepileptikler (sara ilacı) ile tedavi edilen hastaların küçük bir kısmında böyle düşünce veya davranışlar gözlenmiştir. Böyle bir durumda derhal doktorunuza danışınız ya da size en yakın hastanedeki acil servise gidiniz.
 • Düşük sodyum kan düzeyi ile ilişkili böbrek problemleriniz varsa veya böbrek problemleriniz varsa ve aynı zamanda sodyum kan düzeyini düşüren belli ilaçları kullanıyorsanız (hidroklorotiyazid, furosemid gibi idrar söktürücüler).

Doktorunuza danışmadan KARBEROL kullanmayı bırakmayınız. Nöbetlerinizin aniden kötüleşmesini önlemek için ilacınızı birdenbire kesmeyiniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
KARBEROL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması:
KARBEROL tedavisi sırasında alkol kullanmamalısınız.
Greyfurt suyu içmeyin ya da greyfurt yemeyiniz, çünkü bunlar KARBEROL’ün etkisini artırabilir.
Portakal ya da elma suyu gibi diğer meyve sularının ise böyle bir etkisi yoktur.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.
Hamilelik sırasında epilepsi nöbetlerinin kontrol edilmesi önemlidir. Fakat eğer hamileliksırasında epilepsi ilaçları (antiepileptik ilaç, sara ilacı ) kullanıyorsanız, bebeğiniz için olası bir risk söz konusu olacaktır. Doktorunuz hamilelik döneminde KARBEROL kullanmanın olası risklerini sizinle paylaşacaktır.
Doktorunuza danışmadan KARBEROL kullanmayı bırakmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emziriyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. KARBEROL’deki etkin madde anne sütüne geçer.
Doktorunuz sizin için uygun görürse ve bebeğiniz yan etkiler açısından yakından takip edilirse ilacı kullanırken emzirmeye devam edebilirsiniz. Fakat yan etkiler gelişirse, örneğin bebeğiniz daha uykulu bir hale gelirse, emzirmeyi bırakınız ve durumu doktorunuza bildiriniz.
Araç ve makine kullanımı

KARBEROL, özellikle tedaviye başlarken ya da doz artırıldığında, kendinizi uykuluhissetmenize, baş dönmesine, bulanık görmenize, çift görme veya kas koordinasyon sorunu yaşamanıza neden olabilir. Bu nedenle, araç ya da makine kullanırken ya da dikkat gerektiren diğer aktiviteleri gerçekleştirirken dikkatli olunuz.
KARBEROL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
KARBEROL bir şeker tipi olan laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla
temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
KARBEROL diğer birçok ilaç ile etkileşebilir bu yüzden şu anda ya da yakın zamanda aldığınız ilaçları doktorunuza söylemeyi unutmayınız.
İlaç dozunda değişiklik yapılması ya da bazen ilaçlardan birinin kesilmesi gerekebilir.
Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • Hormonal kontraseptif (doğum kontrol yöntemleri), örn.haplar, flasterler, enjeksiyonlar veya implantlar. Karberol, kontraseptiflerin vücudunuzda etki gösterme şeklini etkiler ve ani
  kanama ve lekelenme yaşayabilirsiniz. Ayrıca kontraseptifin daha az etkili olmasına neden
  olabilir ve gebelik riski olabilir. Doktorunuz size bu konu hakkında tavsiyede bulunabilir ve
  başka kontraseptifler kullanmayı düşünmelisiniz.
 • Hormon Replesman Tedavisi (HRT). KARBEROL, HRT’nin daha az etkili olmasına neden
  olabilir.
 • Depresyon ve anksiyete için kullanılan herhangi bir ilaç.
 • Kortikosteroidler (‘steroidler’). Bu ilaçları astım, enflamatuvar bağırsak hastalığı, kas ve
  eklem ağrıları gibi iltihaplı hastalıklar için alıyor olabilirsiniz.
 • Kanınızın pıhtılaşmasını önleyen antikoagülanlar.
 • Deri enfeksiyonları ve tüberküloz dahil enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotikler
 • (örn., siprofloksasillin).
 • Mantar enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antifungal ilaçlar.
 • Parasetamol, dekstropropoksifen, tramadol, metadon ya da buprenorfin içeren ağrı kesiciler.
 • Epilepsi tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar.
 • Yüksek tansiyon ve kalp sorunları için kullanılan ilaçlar.
 • Antihistaminler (saman nezlesi, kaşıntı vb. gibi alerjiler için kullanılan ilaçlar).
 • Diüretikler (idrar söktürücüler).
 • Simetidin veya omeprazol (gastrik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar).
 • İsotretinoin (akne tedavisinde kullanılan bir ilaç).
 • Metoklopramid veya aprepitant (bulantı giderici ilaçlar).
 • Asetazolamid (artmış göz basıncının [glokom] tedavisinde kullanılan bir ilaç).
 • Danazol veya gestrinon (endometriozis tedavileri).
 • Teofillin veya aminofillin (astım tedavisinde kullanılırlar).
 • Siklosporin, takrolimus veya sirolimus (organ nakil ameliyatlarından sonra kullanılan
  bağışıklık sistemi baskılayıcılar; fakat bazen artrit veya sedef tedavisinde de kullanılırlar).
 • Şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., paliperidon, aripiprazol).
 • Kanser ilaçları (örn., temsirolimus, siklofasfamid, lapatinib).
 • Sıtma ilacı meflokuin.
 • HIV tedavisinde kullanılan ilaçlar.
 • Levotiroksin (hipotiroidizm tedavisinde kullanılır).
 • Kas gevşetici ilaçlar.
 • Tadalafil (iktidarsızlık tedavisinde kullanılır).
 • Albendazol (bağırsak parazitlerinin tedavisinde kullanılır).
 • Bupropion (sigarayı bırakmada kullanılır).
 • Sarı kantaron [Hypericum] adlı bitkisel bir ilaç.
 • Vitamin B içeren ilaçlar veya takviyeler (nikotinamid).
  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız. Bu ilacı düzenli olarak ve kesinlikle doktorunuzun söylediği şekilde almaya dikkat ediniz.
Bunu yapmanız, en iyi sonuçları almanıza ve yan etki riskini azaltmanıza yardımcı olacaktır.
Reçete edilmemiş fazladan KARBEROL dozları almayınız, ilacı daha sık ya da doktorunuzun söylediğinden daha uzun bir süre kullanmayınız.
KARBEROL’ü doktorunuza danışmadan aniden bırakmayınız. Doktorunuz bu ilacı almayı ne zaman ve nasıl bırakabileceğinizi size söyleyecektir.
Yetişkinlerde epilepsi tedavisine, tüm tablet şekilleri ve oral süspansiyonlar (şurup) ile genellikle günde bir ya da iki kere 100 mg’dan 200 mg’a kadar dozlarda başlanmaktadır. Dozaj daha sonra, 2 ya da 3 doza bölünerek kademeli olarak günde 800 ila 1200 mg’a çıkarılır (bazı hastalarda günde 1600 mg ya da 2000 mg bile gerekli olabilir).
Beyinden çıkan sinirlerden birinin etkilenmesi sonucunda, genellikle bir yüz yarısında şiddetli ağrılarla seyreden bir hastalık olan “Trigeminal Nevralji”nin tedavisinde için günde 200 ila 400 mg’lık başlangıç dozu hiç ağrı kalmayana kadar yavaşça yükseltilir (genellikle günde 3-4 kere 200 mg). Maksimum dozu günlük 1200 mg’dır. Yaşlı hastalar için, daha düşük bir başlangıç dozu, yani günde iki kere 100 mg önerilmektedir.
Çökkünlük ve taşkınlık dönemleri ile seyreden “İki uçlu duygu durum bozuklukları” adı verilen ruhsal hastalığın, taşkınlık dönemlerinde (manik epizod) ve idame tedavisinde, olağan doz günde 400 ila 600 mg’dır (dozaj aralığı: günde yaklaşık 400 ila 1600 mg arası).
Doktorunuz size tam olarak kaç doz KARBEROL almanız gerektiğini söyleyecektir.
Uygulama yolu ve metodu:
KARBEROL her zaman (belki ilk gün haricinde) günlük doz bölünerek, yani tıbbi durumunuza bağlı olarak günde 2 ila 4 kerede alınır.
Doktorunuzun reçete ettiği doz yukarıda listelenen dozdan farklı olabilir. Bu durumda doktorunuzun talimatlarını takip ediniz.
KARBEROL’ü yemek ile birlikte ya da yemekten sonra alabilirsiniz. Tabletleri bir bardak su ile yutunuz. Gerekirse tabletler, çizgisinden kırılarak yarıya bölünebilir.
Değişik yaş grupları
Çocuklarda kullanım:
KARBEROL doktorun talimatlarına uymak suretiyle çocuklarda güvenle kullanılabilir.
Çocuklarda tedaviye genellikle günde 100 ila 200 mg’lık dozlarla başlanır (günlük 10-20 mg/kg vücut ağırlığına dayalı olarak) ve günlük doz 400 ila 600 mg arasında tutulur. Ergenlik çağındakiler günde 600 ila 1000 mg arasında bir doz kullanabilir.
Yaşlılarda kullanım (65 yaş ve üzeri):
KARBEROL doktorun talimatlarına uymak suretiyle yaşlılarda güvenle kullanılabilir.
Özel kullanım durumları
Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması ile ilgili bilgi yoktur.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.
Doktorunuz KARBEROL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü KARBEROL tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.
Eğer KARBEROL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla KARBEROL kullandıysanız
KARBEROL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Solunumda güçlük, hızlı ve düzensiz bir kalp atışı, bilinç kaybı, bayılma, baş dönmesi, mide bulantısı ve/veya kusma şikayetleri gelişirse, bu dozun çok yüksek olduğunu gösterebilir. İlacı almayı kesiniz ve hemen doktorunuza danışınız.
KARBEROL’ü almayı unutursanız
Bir dozu almayı unutursanız en kısa zamanda bu atladığınız dozu alınız. Fakat neredeyse bir sonraki dozun zamanı gelmişse, atladığınız dozu almayınız; normal doz çizelgenize geri dönmeniz yeterli olacaktır.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
KARBEROL tedavisi görürken bilinmesi gereken diğer şeyler:
Doktorunuzun düzenli muayenelerle durumunuzun gidişatını kontrol etmesi çok önemlidir.
Doktorunuz, özellikle de KARBEROL almaya başladığınızda periyodik olarak kan testi isteyebilir. Bu tamamen normal bir durum olup, endişelenmenizi gerektirmez.
Diş ya da acil durum tedavisi de dahil olmak üzere, herhangi bir tür cerrahi müdahaleden önce yetkili doktora KARBEROL kullandığınızı söyleyiniz.
KARBEROL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
KARBEROL tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.
Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

Yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KARBEROL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Olası yan etkilerin büyük çoğunluğu hafif ve orta şiddette ve genellikle birkaç günlük tedavi sonrası yok olur.
KARBEROL’ün kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen : Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, KARBEROL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Deri doküntüsü, deride kızarıklık, dudaklarda, gözlerde veya ağızda kabarma ve ateşin eşlik ettiği deri soyulması gibi ciddi deri reaksiyonları. Bu reaksiyonlar Çin veya Tayland kökenli hastalarda daha sık olabilir.
 • Ağız ülserleri veya açıklanamayan morarma veya kanama
 • Boğaz ağrısı veya yüksek ateş, ya da her ikisi birden
 • Derinizde veya gözakınızda sararma
 • Ayak bileklerinde, ayaklarda veya alt bacaklarda şişlik
 • Herhangi bir sinir hastalığı veya zihin karışıklığı belirtisi
 • Eklemlerde ve kaslarda ağrı, burun kemiği ve yanaklar üzerinde uzanan deri döküntüsü veya solunum ile ilgili sorunlar (bunlar, lupus eritematozus olarak bilinen nadir bir reaksiyonun işaretleri olabilir)
 • Ateş, deri döküntüsü, eklem ağrısı ve kan ve karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler (bunlar, çoklu organ duyarlılık bozukluğunun işaretleri olabilir)
 • Bronkospazm ile birlikte hırıltılı solunum ve öksürük, solunum güçlüğü, baygınlık hissi, doküntü, kaşıntı veya yüzde şişlik (bunlar, şiddetli bir alerjik reaksiyonun belirtileri olabilir)
 • Mide yakınındaki bölgede ağrı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın:

 • Enfeksiyonla savaşan hücrelerin sayısında azalma; enfeksiyona yakalanma riskini artırır (Lökopeni)
 • Sersemlik hali ve yorgunluk
 • Dengesizlik hissi veya hareketleri kontrol etmede zorlanma
 • Bulantı veya kusma
 • Karaciğer enzimleri düzeylerinde değişiklikler (genellikle belirtisiz)
 • Şiddetli olabilecek deri reaksiyonları

Yaygın:

 • Daha kolay morarma ve kanama eğilimi dahil kan değişiklikleri
 • Sıvı tutulumu ve şişlik
 • Kilo artışı
 • Zihin karışıklığına neden olabilecek kanda düşük sodyum düzeyi
 • Baş ağrısı
 • Çift veya bulanık görme
 • Ağız kuruluğu

Yaygın olmayan:

 • Titreme veya tikler gibi anormal istemsiz hareketler
 • Anormal göz hareketleri
 • İshal
 • Kabızlık

Seyrek

 • Lenf bezleri hastalığı
 • Folik asit eksikliği
 • Döküntü, eklem ağrısı, ateş, böbreklerde ve diğer organlarda sorunlar dahil yaygın alerjik reaksiyon
 • Halüsinasyonlar
 • Depresyon
 • İştah kaybı
 • Huzursuzluk
 • Saldırganlık
 • Kolay sinirlenme
 • Zihin karışıklığı
 • Konuşma bozuklukları
 • Ellerde ve ayaklarda uyuşukluk ve karıncalanma
 • Kas güçsüzlüğü
 • Yüksek tansiyon (sersemlik hissine, yüz kızarıklığına, baş ağrsına, bitkinliğe ve sinirliliğeneden olabilir.)
 • Düşük tansiyon (belirtileri: baygınlık hissi, baş dönmesi, sersemlik hali, zihin karışıklığı, bulanık görme)
 • Nabızda değişiklikler
 • Mide ağrısı
 • Sarılık dahil karaciğer sorunları
 • Lupus semptomları

Çok seyrek

 • Anemi dahil kan bileşiminde değişiklikler
 • Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık (Porfiri)
 • Beyin zarı iltihabı (menenjit)
 • Gerek erkeklerde gerekse kadınlarda olabilen meme şişmesi ve süt akıntısı
 • Anormal tiroit fonksiyon testleri
 • Kemiklerde incelme ya da zayıflama (osteomalazi; bacakların uzun kemiklerinde yürürken ve eğilirken ağrı şeklinde fark edilebilir)
 • Kemiklerde artmış kırık riskine yol açan yumuşama (osteoporoz)
 • Kan yağ düzeylerinde artış
 • Tat alma bozuklukları
 • Gözde kızarıklık ve iltihaplanma (konjonktivit)
 • Gözlerde başınç/ağrı hissi (glokom)
 • Göze perde inmesi (katarakt)
 • Duyma bozuklukları
 • Derin ven trombozu dahil kalp ve dolaşım bozuklukları: (belirtileri hassasiyet, ağrı, şişlik, sıcaklık hissi, deride renk bozukluğu ve belirgin yüzeysel damarları içerebilir.)
 • Akciğer veya solunum sorunları
 • Steven-Johnson sendromu dahil şiddetli deri reaksiyonları (Bu reaksiyonlar Çin veya Tayland kökenli hastalarda daha sık olabilir.)
 • Ağızda veya dilde ağrı
 • Karaciğer yetmezliği
 • Derinin güneş ışığına hassasiyetinde artış
 • Deri renginde değişiklikler
 • Akne
 • Aşırı terleme
 • Saç dökülmesi
 • Vücutta ve yüzde tüylenme
 • Kas ağrısı veya spazmı
 • Erkek üreme yeteneğinde azalma, cinsel istek kaybı veya iktidarsızlığı içerebilecek cinsel güçlükler
 • Böbrek yetmezliği
 • İdrarda kan
 • İdrara çıkma isteğinde artış veya azalma ya da idrara çıkarken zorlanma

KARBEROL kullanan hastalarda, osteopeni ve osteoporoz (kemik incelmesi) ve kırıklar dahil kemik bozuklukları gözlenmiştir. Eğer uzun süreli epilepsi tedavisindeyseniz, osteoporoz geçmişiniz varsa veya steroid kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.
Bunlar KARBEROL’ün genellikle hafif ila orta dereceli yan etkileridir. Bu etkilerin çoğu geçici olup, genellikle zaman içerisinde azalmaktadır.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl Saklanmalı?

KARBEROL’ü çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız ve nemden koruyunuz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Blisterin ve ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra KARBEROL’ü kullanmayınız. Son kullanma tarihinin ilk iki rakamı ayı, son dört rakamı yılı gösterir.
Eğer ambalajın hasar gördüğünü fark ederseniz KARBEROL’ü kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:
Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156
34885 Sancaktepe/İstanbul
Telefon: (0216) 398 10 63 (Pbx)
Faks: (0216) 398 10 20
Üretim Yeri:
Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22
34873 Kartal/İstanbul
Telefon: (0216) 306 62 60 (Pbx)
Faks: (0216) 353 94 26
Bu kullanma talimatı ../ ../…. tarihinde onaylanmıştır

Kullanma Talimatı

KARBEROL 200 MG 160 TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmemektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenmez
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenmez

Fiyatı nedir?

Karberol 200 Mg 160 Tablet fiyatı: 31.78 TL’dir.

Muadil İlaçlar

KARAZEPIN 200 MG 160 TABLET

KARAZEPIN 200 MG 25 TABLET

KARAZEPIN 400 MG 30 TABLET

KARBALEX 300 MG UZATILMIS SALIMLI TABLET

KARBALEX 600 MG UZATILMIS SALIMLI TABLET

KARBASIF 200 MG 24 TABLET

KARBEROL 200 MG 160 TABLET

KARBEROL 200 MG 160 TABLET

KARBEROL 200 MG 24 TABLET

TEGRETOL %2 100 ML SURUP

TEGRETOL 200 MG 160 TABLET

TEGRETOL 200 MG 24 TABLET

TEGRETOL CR 200 MG 20 TABLET

TEGRETOL CR 400 MG 20 TABLET

TERIL CR 200 MG 20 TABLET

TERIL CR 400 MG 20 TABLET

Etkin Maddeler

Karbamazepin

Karbamazepin epilepsi/nöbetler ve trigeminal nevralji tedavisinde kullanılır.
Karbamazepin bir antiepileptik ilaçtır. Beyindeki sinir hücrelerinin anormal ve aşırı aktivitesini azaltarak nöbetleri veya nöbetleri kontrol eder.
Karbamazepinin yaygın yan etkileri: Denge bozukluğu (denge kaybı), Baş dönmesi, Uyuşukluk, Mide bulantısı, Kusma, Bulanık görme, Kabızlık, Ağızda kuruluk, Yorgunluk, Kaşıntı, Konuşma bozukluğu

Karbamazepin için uzman tavsiyesi

 • İlacınızı doktorunuzun önerdiği şekilde düzenli olarak alın çünkü eksik dozlar nöbetleri tetikleyebilir.
 • İlacınızın markasını değiştirmeyiniz ve yanınızda yeterli miktarda ilaç bulundurduğunuzdan emin olunuz.
 • Nöbetleri önlemek için bazı sağlıklı ipuçları:
  – Her gün yoga yapın.
  – Geceleri yeterince uyuyun.
  – Mobil/dizüstü bilgisayar gibi ekran kullanım süresini sınırlayın.
  – İlaçlarınızı zamanında alınız.
 • Baş dönmesi ve uyku hali yapabilir. Sizi nasıl etkilediğini bilene kadar zihinsel odaklanma gerektiren herhangi bir şey yapmayın veya sürmeyin.
 • Doktorunuz bu ilacı alırken kanınızdaki kan hücrelerinin seviyesini izlemek için düzenli testler yaptırabilir.
 • Ani ruh hali değişiklikleri fark ederseniz veya intihar düşünceleri geliştirirseniz doktorunuzla konuşun.
 • Bu ilacı kullanırken kızarıklık veya kırmızımsı nokta veya dairesel lekeler gibi başka cilt değişiklikleri fark ederseniz doktorunuzu bilgilendirin.
 • Nöbet sıklığını artırabileceğinden, doktorunuzla konuşmadan ilacı aniden kesmeyiniz.

Soru ve Cevaplar

Karbamazepin bir analjezik midir? Ne için kullanılır?

Hayır, Karbamazepin bir analjezik değildir ve düzenli ağrı veya sızılar için kullanılmamalıdır. Nöbetleri (nöbetleri) tedavi etmek için kullanılan bir anti-epileptik ilaçtır. Ayrıca trigeminal nevralji (yoğun fasiyal sinir ağrısı) tedavisinde de kullanılır. Buna ek olarak, Karbamazepin, diğer ilaçlar işe yaramadığında duygudurum bozukluklarını kontrol etmek için kullanılır.

Karbamazepinin uzun vadeli etkileri nelerdir?

Karbamazepinin uzun vadeli yan etkileri kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar Karbamazepin’i birkaç yıl güvenle alabilirken, bazılarında uzun süreli kullanımda yan etkiler gelişebilir. Bu yan etkiler, kemiklerin zayıfladığı ve kolayca kırılabildiği osteoporoz ve osteopeniyi içerir. Bu nedenle, size uzun süreli Karbamazepin reçetesi verildiyse, düzenli aralıklarla kemik yoğunluğunuzu kontrol ettirin, sağlıklı bir diyet uygulayın ve günlük egzersiz yapın.

Karbamazepin almayı nasıl bırakırım?

Karbamazepini ancak doktorunuza danıştıktan sonra kesmelisiniz. Karbamazepin dozunu kademeli olarak azaltmanız tavsiye edilir, böylece almakta olduğunuz durum tekrarlanmaz.

Karbamazepin ne kadar çabuk etki etmeye başlar?

Belirtilerinizin iyileşmesi 1-2 hafta sürebilir. Ancak bazı durumlarda daha da uzun sürebilir. Durumunuz düzelmezse veya durumunuzla ilgili herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuza danışın.

Karbamazepin almadan önce doktoruma ne söylemeliyim?

Epilepsi veya nöbet ilaçları, kanınızı sulandırmak için kullanılan ilaçlar (örn. varfarin), bakteriyel enfeksiyonu kontrol altına almak için kullanılan ilaçlar (örn. kloramfenikol, metronidazol ve doksisiklin) ve viral enfeksiyonu kontrol etmek için kullanılan ilaçlar dahil olmak üzere başka ilaçlar alıyorsanız doktorunuzu bilgilendirin. örneğin nelfinavir). Ayrıca astım ilaçları (örneğin teofilin ve montelukast), doğum kontrol hapları vb. alıyorsanız doktorunuza bildirin. Hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız bunu doktorunuza söylemeniz önemlidir. Ayrıca, daha önce karaciğer problemleriniz, böbrek problemleriniz, akciğer problemleriniz veya porfiri (nadir görülen bir kan pigment bozukluğu) yaşadıysanız bunu doktorunuza söylemelisiniz.

Karbamazepin alırken nelerden kaçınırım?

Karbamazepin uykunuzu getirebilir veya başınız dönebilir. Bu nedenle, ağır makine kullanmaktan veya çalıştırmaktan kaçının. Her ikisini birlikte almak aşırı uykululuğa neden olabileceğinden alkol tüketiminden kaçınılmalıdır.

İntihar düşünceleri ve eylemlerinin erken belirtilerini nasıl arayabilirim?

Herhangi bir değişikliğe, özellikle ruh hali, davranış, düşünce veya duygulardaki ani değişikliklere dikkat edin. Tüm takip ziyaretlerini planlandığı gibi doktorunuzla birlikte yapın. Özellikle herhangi bir semptomdan endişeleniyorsanız, gerektiğinde doktorunuzu arayın.

Karbamazepin kullanımı kilo alımına neden olabilir mi? Evet ise, nasıl yönetilebilir?

Evet, Karbamazepin yaygın bir yan etki olarak kilo alımına neden olur. Bunun nedeni iştah artışı olabilir. Sağlıklı beslenerek, düşük kalorili yiyecekler tüketerek ve diyetinize daha fazla sebze ve meyve ekleyerek kilonuzu yönetebilirsiniz. Ayrıca, düzenli fiziksel egzersiz çok yardımcı olacaktır.

Karbamazepin kullanımı cinsel hayatımı etkiler mi?

Nadir de olsa Karbamazepin cinsel istekte azalmaya neden olabilir. Sperm sayısını ve/veya hareketliliğini azaltabileceğinden erkek doğurganlığını da bozabilir. Bu semptomları geliştirirseniz doktorunuza danışın.

Trigeminal nevralji için Karbamazepin alıyorum. Ne kadar süre almam gerekiyor?

İlaç ağrınızı hafiflettiğinde, dozunuzu kademeli olarak azaltacak olan doktorunuzla konuşun. Birkaç hafta boyunca azaltılmış doz alındıktan sonra ağrının tekrarlaması yoksa karbamazepin muhtemelen durdurulabilir.

Karbamazepinin yan etkilerini nasıl azaltabilirim?

Karbamazepinin yan etkileri, düşük dozda başlanarak azaltılabilir. Doktor, etkili bir doza ulaşılana kadar dozu kademeli olarak artırabilir.

Bu ilacı alırken ne zaman laboratuvar testi yaptırmalıyım?

Karbamazepin ile tedaviye başlamadan önce doktorunuz sizden düzenli kan testleri, karaciğer fonksiyon testi ve hatta bazı durumlarda idrar testi yaptırmanızı isteyebilir. Tedaviniz sırasında zaman zaman bu testleri yaptırmanız gerekebilir. Bu oldukça olağan ve endişelenecek bir şey yok.

Yorum yapın