JETMONAL % 2 ENJEKSIYONLUK COZELTI (10 AMPUL)

JETMONAL % 2 ENJEKSIYONLUK COZELTI (10 AMPUL)
JETMONAL % 2 ENJEKSIYONLUK COZELTI (10 AMPUL)

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699587751508
ETKİN MADDE LIDOKAIN HCL
FİRMA ADI ADEKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 10
ATC KODU C01BB01
NFC KODU A04145
SGK ETKİN MADDE KODU SGKFBB

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C01 – KARDİYAK TEDAVİ
C01B – SINIF I VE III ANTİARİTMİKLER
C01BB – SINIF IB ANTİARİTMİKLER
C01BB01 – LİDOKAİN

İlacın kısa özeti

Jetmonal %2 Enjeksiyonluk Çözelti

Doktorunuz tarafından size injeksiyon yoluyla uygulanacaktır.
Steril
Etkin madde: Her 1 ml’de 20 mg lidokain hidroklorür içerir.
Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, injeksiyonluk su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kisisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:

 1. Jetmonal nedir ve ne için kullanılır?
 2. Jetmonal’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Jetmonal nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Jetmonal’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Jetmonal nedir ve ne için kullanılır?

 • Jetmonal etken madde olarak lidokain hidroklorür içerir.
 • Jetmonal toplardamar (ven) içine (i.v), kas içine (i.m) veya cilt altına (s.c) uygulanır.
 • Kalp ritim bozukluklarının (hızlı ya da anormal kalp atımı) tedavisinde kullanılır.
 • Belirli bölgelerin sinirlerinin tamamının uyuşturulması gibi bölgesel anestezi (ör, infiltrasyon anestezisi, epidural anestezi, sinir blokları) uygulamalarında da kullanılır.
 • Jetmonal, renksiz çözelti içeren 10 ml’lik 10 adet renksiz cam ampul bulunan karton kutu ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Jetmonal’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Jetmonal’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Lidokaine ve benzeri amid türevi diğer anesteziklere karşı aşırı hassasiyetiniz var ise (daha önce size uygulanan herhangi bir lokal anestezik ilaca karşı kaşıntı, nefes alamama gibi alerjik reaksiyonlar geliştirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz),
 • Anormal ölçüde yavaş nabız atımının neden olduğu ani bilinç kaybı ve bayılma durumları (Stokes – Adams sendromu) söz konusuysa,
 • Kalbin pompa yeteneğinin bozulması sonucu, dokulara yeterli kan akımının sağlanmaması şeklinde görülen rahatsızlığınız (kardiyojenik şok), kalpte ciddi ritim bozuklukları veya kalp atışlarınızda yavaşlama gibi ciddi kalp hastalıklarınız var ise,
 • Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal kan hastalığı mevcut ise (porfiri),
  Kontrol altına alınamayan sara nöbetleri geçiriyorsanız,
 • Vücut sıvılarınızda aşırı derecede azalma şeklinde görülen ve hipovolemi olarak
  isimlendirilen bir durum sizde mevcut ise,
 • Psikiyatrik rahatsızlıkların (ör. Şizofren) tedavisinde kullanılan Sulpirid olarak adlandırılan bir ilaç kullanıyorsanız.

Jetmonal’i kullanmayınız.

Jetmonal’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Eğer,

 • Dolaşım bozukluğu sonucu kan göllenmesine bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği veya ciddi kalp problemleriniz varsa,
 • Karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa,
 • Ciddi solunum sorunları yaşıyorsanız,
 • Düşük tansiyon probleminiz varsa,
 • Herhangi bir sebeple kendinizi rahatsız ya da bitkin hissediyorsanız,
 • Sara (epilepsi) hastası iseniz veya nöbet geçirdiyseniz,
 • Myastenia gravis adı verilen bir çesit kas hastalığınız (kas güçsüzlüğü) varsa,
 • Şok geçiriyorsanız
 • Önceden geçirilmiş kalbe bağlı şok veya vücut ısısının aşırı artması öykünüz varsa,
 • Kan hastalığınız ya da kan bileşenlerinizde dengesizlik var ise,
 • İlacın enjekte edileceği bölgede iltihap veya enfeksiyon durumu söz konusuysa (anestezik etki azalabilir),
 • Çocuk veya yaşlı bir hasta iseniz ilaç dikkatle kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Jetmonal’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Jetmonal uygulamasının sizin için uygun olup olmadığına doktorunuz karar verecektir.
Çok gerekli olmadıkça gebelik sırasında kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Jetmonal az miktarda da olsa anne sütüne geçmektedir. Dikkatle kullanılmalıdır.
Jetmonal uygulamasının sizin için uygun olup olmadığına doktorunuz karar verecektir.
Araç ve makine kullanımı

 • Uyuşukluk, baş dönmesi, zihin bulanıklığı (konfüzyon), huzursuzluk (ajitasyon), neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması (öfori) gibi merkezi sinir sistemi etkileri,
 • Kulak çınlaması (tinnitus) gibi kulak üzerinde etkileri,
 • Bulanık ve çift görme gibi göz üzerinde etkileriolduğundan araç ya da makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Eğer anestezi işlemi, araç ve makine kullanımını etkileyecek bölgelerinize uygulandıysa, bu bölgelerdeki normal işlevler tamamen düzelene kadar, bu aktivitelerden kaçınmanız gerekmektedir.
Jetmonal’in nereye ve nasıl uygulandığına bağlı olarak, araç ve makine kullanımınız etkilenebilir. Araç ya da makine kullanımınızın güvenli olup olmadığı konusunda doktorunuza danışınız.
Jetmonal’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum (her ml’de 4.6 mg sodyum klorür) ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez olarak kabul edilebilir.
Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
Jetmonal’in kanınızdaki seviyeleri ve dolayısıyla etkisi, karaciğer enzimleri üzerine etki eden diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında değişebilir.

Lidokainin aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanımı ciddi istenmeyen etkilere yol açabilir:

 • Asetazolamid (göz içi basıncını azaltmak için kullanılır)
 • Simetidin (mide ülseri veya mide yanmasında kullanılır)
 • Dolasetron (bulantı ve kusmanını önlenmesinde veya tedavisinde kullanılır)
 • Kinipiristin ve dalfopristinin (antibiyotik)
 • Beta blokörler (ör. Propranolol – anjina, yüksek kan basıncı ya da diğer kalp problemlerinin tedavisinde kullanılır)
 • Diüretikler (idrar sökürücü olarak kullanılan ilaçlar)
 • Virüslerin neden olduğu hastalıkların (ör. AIDS) tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlar
 • Kalp ritmini düzenlemek için kullanılan antiaritmik ilaçlar
 • Ciddi psikiyatrik durumların (ör. Şizofreni) tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaçlar
 • Kas gevşeticiler (ör. süksametonyum)
 • Depresyon tedavisinde kullanılan Sarı Kantaron adı verilen bitki

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Jetmonal nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
Sizin için gerekli olan doza (vücut ağırlığına göre belirlenir), ne zaman ve nasıl uygulanacağına, doktorunuz karar verecek ve size uygulayacaktır.
Uygulama yolu ve metodu:
Kas içine (i.m), damar içine (i.v) veya cilt altına (s.c) uygulanabilir.
Anestezi amaçlı kullanımda uygulama şekli anestezinin yerine ve cinsine göre değişmektedir.
Jetmonal, kalp ritim bozukluklarının tedavisinde genellikle damar içine yükleme dozu şeklinde kullanılır. Ağızdan alınan kalp ritim bozukluğu ilaçları ile tedavinin mümkün olmadığı durumlarda ise normal kalp ritmini sağlamak içinJetmonal’in idame infüzyonu (damar içine devamlı ve yavaş olarak uygulanması) uygulanabilir.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Kalp ritim bozukluğu tedavisinde çocuklar için gerekli olan doz miktarına (vücut ağırlığına göre belirlenir), ne zaman ve nasıl uygulanacağına, doktorunuz karar verecek ve uygulayacaktır.
Bölgesel infiltrasyon anestezisi amaçlı kullanımda, 12 yaşın altındaki çocuklara uygulanacak doz, kilogram başına 3 miligram’ı geçmemelidir. Tekrar dozu uygulaması için en az 4 saat geçmesi beklenmelidir.
Yaşlılarda kullanımı:
Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde, yaşlı hastalarda daha düşük dozların uygulanması gerekebilir.
Lokal anestezik ihtiyacı yaşlı hastalarda azalmıştır. Bu sebepten dolayı uygulanacak doza dikkat edilmelidir. Gerekirse doz azaltılabilir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek / Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer hastalığı olanlarda damar içi uygulama (infüzyon) hızı düşürülmelidir. Doz azaltılmalıdır. Böyle hastalarda dozajın düşürülmesinde kandaki Jetmonal yoğunluğu dikkate alınmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda dozaj ayarlaması gerekli değildir, ancak dikkatli olunmalıdır.
İnfüzyon tedavisi hastanın kalp ritmi düzenli hale gelince veya zararlı olabilecek etkilerin ilk belirtileri görülünce bitirilmelidir.
Eğer Jetmonal’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla Jetmonal kullandıysanız:
Jetmonal’den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
İhtiyacınız olandan daha fazla Jetmonal uygulanırsa özel tedavi gerektiren ciddi yan etkiler meydana gelebilir. Doktorunuz, bu durumlar hakkında sizi bilgilendirecektir.

Gerekenden fazla Jetmonal kullanıldığında genellikle meydana gelen ilk belirtiler aşağıdaki gibidir;

 • Baş dönmesi, sersemlik
 • Dudaklar ve ağız çevresinde hissizleşme
 • Dilde uyuşukluk
 • Duyma problemleri
 • Görme problemleri
 • Nöbet geçirme
 • Kaslarda istem dışı kasılmalar
 • Solunum yavaşlaması veya durması
 • Parmak uçları ve dudaklarda morarma
 • Kalp atım hızında düzensizlikler
 • Kalp durması

Ciddi yan etki riskini azaltmak için, bu belirtiler görülür görülmez doktorunuz Jetmonal uygulamasını kesecektir. Bu nedenle, bu belirtiler sizde görülmeye başladığı an ya da size gerekenden fazla Jetmonal uygulandığını düşündüğünüzde, vakit kaybetmeden doktorunuza söyleyiniz.

Jetmonal’i kullanmayı unutursanız
Eğer bir dozunuzun uygulanmasının atlanmış olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
Jetmonal ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Lokal anestezinin neden olduğu hissizlik ve duyu kaybı geçmeden evlerine dönen hastalarda, Jetmonal’in uygulandığı uyuşmuş bölgede, siz farkında olmadan gerçekleşebilecek çarpma, kesme vb gibi nedenlerle yaralanmalar meydana gelebilir. Anestezinin etkisi kaybolup, bölgedeki duyu hissi yeniden oluşana dek, yaralanmalara karşı özel dikkat göstermeniz önerilir.

Yan etkileri nelerdir?

4. Jetmonal’ın olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Jetmonal’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, Jetmonal’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ani gelişen ve hızlı ilerleyen, şiddetli alerji belirtileri: kaşıntı, ciltte kabarma ve kızarıklık, şiddetli solunum güçlüğü, yüz, dil, dudaklar ve boğazda şişme

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Jetmonal’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Cilt döküntüsü, kurdeşen, ödem,
 • Baş dönmesi, uyuşma (parestezi)
 • Ortam ile zaman, yer ve kişisel ilişkileri ayarlayamama, bilinç bulanıklığı, gerçeklik kavramında bozulmalar,
 • Bulanık ve çift görme gibi görme bozuklukları,
 • Uyuşukluk, duyularda bozulma,
 • Yutma güçlüğü, nefes darlığı, solunum yavaşlaması, solunum durması, nöbetler, koma,
 • Düşük tansiyon (hipotansiyon) veya yüksek tansiyon (hipertansiyon),
 • Kalp atımında düzensizlikler, kalp durması, kalp ritminin yavaşlaması,
 • El ve ayakların soğuması, şiddetli terleme,
 • Sinirlilik, aşırı huzursuzluk ve gerilim içinde bulunma (ajitasyon), kuruntu,
 • Yoğun mutluluk ve neşe hali (öfori),
 • Titreme ve seğirmeler,
 • Bulantı, kusma,

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kulak çınlaması, işitme yeteneğinin normalin üstünde artması durumu (hiperakuzi)
 • Sıcak ve soğuk hissi,
 • Hızlı konuşma,
 • Uzun süreli damar içi uygulamalarda bölgesel olarak toplardamarlarda iltihaplanma,
 • Kas içi enjeksiyon bölgesinde ağrı

Bunlar Jetmonal’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etkileri Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Jetmonal’ın saklanması

Jetmonal’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Jetmonal’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Jetmonal’i kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi: ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
55020 – İlkadım/ SAMSUN

Üretim Yeri: ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
55020 – İlkadım/ SAMSUN
Bu kullanma talimatı …………….. tarihinde onaylanmıştır

Kullanma Talimatı

JETMONAL % 2 ENJEKSIYONLUK COZELTI (10 AMPUL) Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.

Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir

Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

JETMONAL % 2 ENJEKSIYONLUK COZELTI (10 AMPUL) fiyatı: 46,09 TL’dir.

Muadil İlaçlar

ARITMAL %10 500 MG 5 ML 3 AMPUL

ARITMAL %2 100 MG 5 ML 5 AMPUL

ARITMAL %2 2ML*10 AMPUL

JETMONAL % 10 ENJEKSIYONLUK COZELTI (3 AMPUL)

JETMONAL % 2 ENJEKSIYONLUK COZELTI (10 AMPUL)

JETMONAL % 2 ENJEKSIYONLUK COZELTI (5 AMPUL)

JETOKAIN SIMPLEX 20 MG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI

LACONEST AD 20 AMPUL

LIDOFAST 41,598 MG/ 1,8 ML+0,0225 MG/1,8 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KARPUL (50 ADET)

LIDON 100 MG / 5 ML IM/IV/SC ENJEKSIYONLUK COZELTI ( 5 AMPUL )

LIDON 40 MG / 2 ML IM/IV/SC ENJEKSIYONLUK COZELTI ( 10 AMPUL )

LIDON 500 MG / 5 ML IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI (3 AMPUL)

MONOCAIN %2 IM/IV/SC ENJEKSIYONLUK COZELTI (10 AMPUL)

Etkin Maddeler

Lidokain Hcl

Lidokain lokal anestezi ve Aritmi için kullanılır.
Lidokain lokal anesteziktir. Ağrı sinyallerinin sinirlerden beyne iletilmesini engelleyerek çalışır. Bu, ağrı hissini azaltmaya yardımcı olur.
Lidokainin yaygın yan etkileri: Alerjik reaksiyon, Uygulama yeri reaksiyonları (yanma, tahriş, kaşıntı ve kızarıklık)

Lidokain için uzman tavsiyesi

 • Lidokain, sıyrıklar, yanıklar, kızarıklıklar, ısırıklar ve egzamadan kaynaklanan kaşıntı ve ağrıyı gidermek için reçete edilir.
 • Etkilenen bölgeye temiz bir parmak ucuyla günde üç ila dört kez veya doktorunuzun önerdiği şekilde uygulayın.
 • Doktorunuz tarafından talimat verilmedikçe, cildin, yüzün, gözlerin veya göz kapaklarının kırık veya enfekte bölgelerine uygulamayın.
 • Yan etki riskini artırabileceğinden, doktor tarafından yönlendirilmedikçe, bandaj gibi hava geçirmez pansumanlarla tedavi edilen alanı kapatmayın.
 • Göz, ağız ve burun ile temasından kaçının. Yanlışlıkla temas halinde, suyla iyice durulayın.
 • 2-4 haftalık tedaviden sonra cilt durumunuz düzelmediyse doktorunuza danışın.
 • Hamileyseniz, hamilelik planlıyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuzu bilgilendirin.

Soru ve Cevaplar

S. Lidokain ne için kullanılır?

Bu ilaç genellikle bir sağlık uzmanı tarafından tedavi edilen bölgeye veya tıbbi bir prosedürün parçası olarak tıbbi ekipmana uygulanır. Bölgeyi uyuşturmaya yardımcı olur ve iğne veya kateter gibi tıbbi aletlerin yerleştirilmesinden kaynaklanan rahatsızlığı azaltır. Ayrıca hemoroid (basur) ve anal fissür gibi durumlarda ağrı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

S. Lidokain toksik midir?

Lidokain bir doktor gözetiminde veya doktorunuzun önerdiği şekilde kullanılıyorsa, kullanımı genellikle güvenlidir. Ancak önerilenden fazlasını kullanmak yutulduğunda ağızda ve boğazda uyuşma gibi bir takım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu, yutma güçlüğüne ve hatta boğulmaya neden olabilir.

Lidokainin etkisini göstermesi ne kadar sürer?

Lidokain tıbbi bir işlemin başlangıcında uygulanır ve uyuşturma etkisinin oluşması 3-5 dakika sürer.

S. Lidokain kimlere verilmemelidir?

Lidokain, alerjisi olan, kan hacminde azalma (hipovolemi) veya tam kalp bloğu olan hastalara verilmemelidir. Çözelti ayrıca adrenalin içeriyorsa, damar içine enjekte edilmemeli veya parmak, ayak parmakları, kulaklar, burun veya penis gibi alanlarda kullanılmamalıdır, çünkü bu bölgelere kan temini yeterli olmayabilir.

Lidokain güvenli midir?

Lidokain, bir doktor tarafından talimat verildiği şekilde topikal olarak uygulandığında kullanım için güvenlidir. Enjekte edilebilir formülasyondaki lidokain kendi kendine ilaçlanmamalıdır. Her zaman kullanımı ile ilgili doktor tavsiyesine uyun.

S. Bu ilacı yemek yemeden önce alabilir miyim?

Evet, ancak uyuşturucu kullanımı ile sonraki gıda alımı arasında en az 60 dakikalık bir boşluk bırakmalısınız.

S. Bu ilaç çocuklarda kullanılabilir mi?

Hayır, bu ilaç 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanım için onaylanmamıştır. Bu ilacı çocuklara vermeden önce doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

Yorum yapın