I.E. POTASYUM KLORUR %7,5 100 AMPUL

I.E. POTASYUM KLORUR %7,5 100 AMPUL Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD: 8699508750832
ETKİN MADDE: POTASYUM KLORUR
REÇETE: NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL: IMAL
EŞDEĞER KODU: H006A
SGK ETKİN MADDE KODU: SGKFL3
SGK KAMU NO: A11829
ATC KODU: B05XA01
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 0-
FİRMA ADI: I.E ULAGAY
BİRİM/CİNSİ: MG
AMBALAJ MİKTARI: 100

ATC Sınıflandırması

B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B05 – KAN REPLASMAN VE PERFÜZYON SOLÜSYONLARI
B05X – IV SOLÜSYON EKLENTİLERİ
B05XA – ELEKTROLİT SOLÜSYONLARI
B05XA01 – POTASYUM KLORÜR

İlacın Kısa Özeti

İE Potasyum Klorür ampul %7,5

İE Potasyum Klorür, 1 ampul’de 0.75g potasyum içermektedir.
Damar içine uygulanır.

Etken madde: 10ml’lik ampul’de 0,75g Potasyum Klorür içerir.
Yardımcı madde: Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

 1. İE Potasyum Klorür nedir ve ne için kullanılır?
 2. İE Potasyum Klorür’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. İE Potasyum Klorür nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. İE Potasyum Klorür’ün saklanması
  Başlıkları yer almaktadır

Nedir ve ne için kullanılır?

1. İE Potasyum Klorür nedir ve ne için kullanılır?
İE Potasyum Klorür’ün etkin maddesi olan potasyum klorür, belirli nedenler sonucu meydana gelen vücuttaki potasyum kayıplarını yerine koymak amacıyla kullanılmaktadır.

Potasyum kaybına neden olan durumlar ise;

 • İshal, kusma ve mide-bağırsak sistemindeki fistüllerde,
 • Birincil ve ikincil hiperaldosteronizmde (aşırı aldosteron salgılanması),
 • Mineralokortikoid (Aldosteron) ve glukokortikoid (ACTH, Kortizon v.b.) tedavilerinde,
 • Parenteral sıvı tedavisinde (Potasyum ihtiva etmeyen),
 • Diyabetik ketoasidoziste (Belirtileri; bulantı, kusma, aşırı miktarda idrar yapma, uyuklama,
  bilinç kaybı),
 • Metabolik valkaloziste (vücut sıvılarında baz fazlası olması)
 • Digitalis zehirlenmelerinde
 • Tuz kaybına neden olan böbrek iltihabı,
 • Tiyazid sınıfından diüretiklerin (idrar söktürücüler) uzun süreli kullanımında,
 • Kronik protein yıkımında

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. İE Potasyum Klorür’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İE Potasyum Klorür’ü aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
• Eğer İE Potasyum Klorür’ün bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.
• İE Potasyum Klorür’ü, hiperkalemi (kanda potasyum seviyelerinin yüksek olması) ile oligüri (idrarın normalden az çıkması), anüri (idrarın çıkarılamaması) ya da azotemi (kanda aşırı miktarda azot bulunması) ile şiddetli böbrek yetmezliği söz konusu ise veya tedavi edilemeyen kronik adrenokortikal yetmezlik (Addison Hastalığı) durumlarında,
• Akut dehidratasyon (kısa sürede gelişen su kaybı, hiperkloremi (kandaki klorür seviyesinin yüksek olması) ve kramp durumlarında kullanmayınız.

İE Potasyum Klorür ’ü aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
• Eğer magnezyum eksikliğiniz (hipomagnezemi) varsa,
• Kardiyak rahatsızlığınız varsa, potasyum destekleyiciler ya da plazma potasyum seviyesini arttıran ilaçlarla birlikte kullanacaksanız,
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İE Potasyum Klorür ’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması
Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik
• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç doktor tarafından gerekli görülmedikçe hamilelik döneminde
kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
İE Potasyum Klorür’ün anne sütüne geçip geçmediği belli değildir. Bu nedenle emzirme döneminde doktor kontrolünde kullanınız.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanma üzerine normal değerlerde kalındığı sürece bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
İE Potasyum Klorür ’ü aşağıdaki ilaçlarla birlikte alıyorsanız doktorunuza danışınız.

 • ACE inhibitörleri (Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılmaktadır.)
 • Amfoterisin, amikasin sülfat, dobutamin hidroklorür ve sabit yağ emülsiyonları
 • Amilorid, spironolakton ve triamteren gibi potasyum tutucu diüretikler
 • İnsülin, insülin+glukoz, sodyum bikarbonat infüzyonları
 • Siklosporin (organ nakli sonrasında kullanılır.)
  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

[/responsivevoice]

Nasıl kullanılır?

3. İE Potasyum Klorür nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Genel olarak saatte 20mEq/L’yi geçmemek kaydıyla günde 20-150 mEq verilebilir. Maksimum doz 3,7 mEq/kg/24 saattir.

Uygulama yolu ve metodu:
İE Potasyum Klorür, 1000mL’lik dekstroz solüsyonuna katılır. İntravenöz infüzyon şeklinde verilir. Dozlar vakanın durumuna göre doktor tarafından ayarlanır.
Ağız yoluyla potasyum tedavisi yapmak için ampuller kırılıp, sıvı yiyecekler içine karıştırılarak verilebilir.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Maksimum doz 2-3mEq/kg/24 saattir.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarla yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer yetmezliği
Karaciğer yetmezliği olan hastalarla yapılmış çalışma bulunmamaktadır.
Eğer İE Potasyum Klorür ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla İE Potasyum Klorür kullandıysanız:
İE Potasyum Klorür’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

İE Potasyum Klorür ’ü kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
İE Potasyum Klorürile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bulunmamaktadır.

Yan etkileri nelerdir?

4. İE Potasyum Klorür’ün olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, İE Potasyum Klorür’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, İE Potasyum Klorür’ü kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Hiperkalemi
• Felç
• Kol ve bacaklarda uyuşma
• Zihin karışıklığı
• Gri deri
• Ciltte soğukluk
• Kan basıncında düşme
• Kardiyak aritmi (ritim bozukluğu)
• Kalp bloğu (kalp içi iletiminin zayıflaması)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
•Nefes darlığı
•Kusma
•İshal
•Kan ve lenf sıvısının içinde bulunduğu damardan dışarı sızması ve lokal doku hasarı
•Karın ağrısı
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.
Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
•Güçsüzlük
•Enjeksiyon yerinde ağrı
•Mide gazı
Bunlar İE Potasyum Klorür’ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Nasıl saklanmalı?

5. İE Potasyum Klorür’ün saklanması

İE Potasyum Klorür ’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve
ambalajında saklayınız.
30°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız
Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra İE Potasyum Klorür’ü kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: İ.E. Ulagay İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa cad. No.12 (34010)
Topkapı-İSTANBUL Tel.: (212) 467 11 11 Fax: (212) 467 12 12

Üretim Yeri: Mefar İlaç Sanayi A.Ş Kurtköy-İSTANBUL
Bu kullanma talimatı 26.06.2013 tarihinde onaylanmıştır

Kullanma Talimatı

I.E. Potasyum Klorür %7,5 100 AMPUL Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

SGK İlaç Ödeme Durumu:  İlaç SGK tarafından ödenmektedir.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenmez
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenir
 • Yatan                           : Raporla Ödenir

Fiyatı nedir?

Bu ilaç mevcut değildir.

Muadil İlaçlar

I.E. POTASYUM KLORUR %7,5 100 AMPUL

LAURUS %7,5 POTASYUM KLORUR ENJEKSIYONLUK COZELTI 10 AMPUL

POTAS.KL %22.5 10 ML 10 AMPUL

POTAS.KL %7.5 10 ML 10 AMPUL

POTASYUM CHL % 22,5 10 ML 100 AMPUL

POTASYUM CHL %7.5 10 ML 100 AMPUL

POTASYUM KLORUR %22.5 10 ML 10 AMPUL

POTASYUM KLORÜR %22.5 10 ML 10 AMPUL

POTASYUM KLORUR %7,5 10 ML 10 AMPUL

POTASYUM KLORUR %7,5 IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN 10 AMPUL

POTASYUM KLORUR %7.5 10 ML 10 AMPUL

POTASYUM KLORUR %7.5 10 ML 10 AMPUL

POTASYUM KLORUR 75 MG/1 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI, 100 AMPUL

POTASYUM KLORUR BIOFARMA % 22,5 100 AMPUL

POTASYUM KLORUR BIOFARMA % 7,5 100 AMPUL

POTASYUM KLORUR BIOFARMA %22.5 10 ML 10 AMPUL

POTASYUM KLORUR BIOFARMA %7.5 10 ML 10 AMPUL

POTASYUM KLORUR ONFARMA %7,5 10 ML 10 AMPUL

TURKTIPSAN POTASYUM KLORUR 750 MG / 10 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL (10 AMPUL)

TURKTIPSAN POTASYUM KLORUR 750 MG / 10 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL (100 AMPUL)

Etkin Maddeler

Potasyum Klorür

Potasyum Klorür potasyum eksikliğinin tedavisinde kullanılır.
Potasyum Klorür, kanınızdaki potasyum seviyelerini yükselterek çalışır.
Potasyum Klorürün yaygın yan etkileri: Kas zayıflığı, Parestezi (karıncalanma veya iğne batma hissi), Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (ağrı, şişme, kızarıklık)

Uzman Tavsiyesi

Potasyum Klorür için uzman tavsiyesi

 • İntravenöz infüzyon çözeltisinin konsantrasyonu 3,2 g (43 mmol)/l’yi geçmemelidir.
 • Böbrek, kalp problemleriniz, yüksek tansiyonunuz veya yüksek kan potasyum seviyeniz varsa potasyum klorür almayın.
 • Addison hastalığınız (adrenal bez bozukluğu) varsa potasyum klorür kullanmaktan kaçının; yanık gibi ciddi doku yaralanması; şiddetli dehidrasyon, mide veya bağırsak tıkanıklığı veya uzun süre ishal.

Soru ve Cevaplar

S. Potasyum klorür güçlü bir elektrolit midir?

Potasyum klorür güçlü bir elektrolittir.

S. Potasyum klorür güvenli midir?

Potasyum klorür, önerildiği şekilde kullanılırsa güvenlidir

S. Potasyum klorür baz mıdır?

Potasyum klorür bir baz veya asit değildir, PH değeri 7 olan nötrdür.

Yorum yapın