GLYPRESSIN 1 MG/8,5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL

GLYPRESSIN 1 MG/8,5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

GLYPRESSIN 1 MG/8,5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8697621750364
ETKİN MADDETERLIPRESSIN ASETAT
FİRMA ADIFERRİNG İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUH01BA04

GLYPRESSIN 1 MG/8,5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL ATC Sınıflandırması

H – İNSÜLİN VE CİNSİYET HORMONLARI HARİÇ SİSTEMİK HORMON PREPARATLARI
H01 – HİPOFİZ VE HİPOTALAMUS HORMONLARI VE ANALOGLARI
H01B – ARKA HİPOFİZ HORMONLARI
H01BA – VAZOPRESSİN VE ANALOGLARI
H01BA04 – TERLİPRESSİN

GLYPRESSIN 1 MG/8,5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL isimli ilacın kısa özeti

GLYPRESSIN  1 mg / 8.5 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

Enjeksiyonluk çözelti

Toplardamar içine uygulanır.

 • Etkin madde: Terlipressin. Her bir 8.5 ml çözelti içeren ampul, 0.85 mg terlipressin serbest baza eşdeğer, 1 mg terlipressin (asetat olarak) içerir. Bir ampulde 1 mg terlipressin (asetat olarak) bulunur.
 • Yardı mcı maddeler: Sodyum klorür, asetik asit, sodyum asetat trihidrat, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. GLYPRESSIN nedir ve ne için kullanılır?
2. GLYPRESSIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. GLYPRESSIN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. GLYPRESSIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

GLYPRESSIN 1 MG/8,5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL nedir ve ne için kullanılır?

1. GLYPRESSIN nedir ve ne için kullanılır?

GLYPRESSIN, 8.5 ml’lik 5 ampulden oluşmaktadır. Her bir ampul etkin madde olarak terlipressin asetat içerir.

Terlipressin, karın içerisinde belirli bir bölgedeki kan basıncı yüksek (portal hipertansiyon) olan hastalarda bu basıncı azaltan sentetik bir hormondur.

 • Karaciğer hastalığının bir etkisi olarak yemek borusunda (özofagus) oluş an genişlemiş kan damarlarına özofagus varisleri adı verilir. Bu damarlar yırtılarak kanamalara neden olabilir ve yaşamı tehdit edebilir.
 • GLYPRESSIN kanayan özofagus varislerinin tedavisi için kullanılır.
 • GLYPRESSIN ayrıca, ağır sirozu ve karnında sıvı birikmesi (asit) olan hastalarda, kendiliğinden gelişen ani böbrek yetmezliğiyle karakterize, tip 1 hepatorenal sendromun tedavisi için de kullanılmaktadır.

GLYPRESSIN 1 MG/8,5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. GLYPRESSIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

GLYPRESSIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;                                                                         

 • Terlipressine veya GLYPRESSIN içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz
 • Hamile iseniz
 • Kanda mikrop bulunmasına bağlı şok geçiriyorsanız ve aynı zamanda kalp çıktı değeriniz düşükse (düşük kardiyak çıkış)
 • Kalp damarlarında yetmezlik ya da kalp krizi hikayeniz varsa
 • Düzensiz kalp atışınız varsa
 • Kontrol edilemeyen yüksek tansiyonunuz varsa
 • Beyin damarları veya vücut damar sisteminde yetmezliğiniz varsa
 • Astım, solunum yetmezliğiniz varsa
 • Kronik böbrek yetmezliğiniz varsa
 • 70 yaşından büyükseniz
   

GLYPRESSIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

 • GLYPRESSIN kesinlikle toplardamar içine uygulanmalıdır. İlacın damar dışına kaçması, çevredeki dokuda harabiyete neden olabilir.
 • Tedavi sırasında kalp hızı, kan basıncı ve sıvı dengesi izlenmelidir.
 • Kan basıncı yüksek olan veya bilinen kalp hastalığı olan hastalar tedavi edilirken önlem alınmalıdır.
 • Tedavinin birkaç günden uzun sürdüğü durumlarda, çıkarılan idrar miktarı izlenmeli ve kanın elektrolit bileşimi analiz edilmelidir.
   

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

GLYPRESSIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

GLYPRESSIN hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Size GLYPRESSIN uygulanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. Ancak eğer GLYPRESSIN kullanımı azaltılıyorsa, bebeğinizi emzirebilirsiniz.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma becerileri üzerindeki etkileri konusunda herhangi bir çalışma yürütülmemiştir.

GLYPRESSIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

GLYPRESSIN sodyum içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

GLYPRESSIN seçici olmayan beta bloker türü ilaçların portal toplardamar üzerindeki basınç düşürücü etkisini artırır. Kalp hızını azalttığı bilinen tıbbi ürünler (örn. propofol, sufentanil) ile eşzamanlı tedavi, kalp hızını ve kalpten çıkan kan miktarını azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

GLYPRESSIN 1 MG/8,5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL nasıl kullanılır?

3. GLYPRESSIN nasıl kullanılır?

Erişkinler:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Sağlık personeline yönelik bilgiler bu belgenin sonunda yer almaktadır.

Uygulama yolu ve metodu:

GLYPRESSIN toplardamar içine enjeksiyon yoluyla uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda ve yaşlılarda kullanımı:

Bu gruplardaki deneyim kısıtlı olduğu için, çocuk ve yaşlı hastaların tedavisinde özellikle dikkatli olunmalıdır.

Bu özel hasta grupları için doz tavsiyesine yönelik veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekliliğine ilişkin veri bulunmamaktadır.

Eğer GLYPRESSIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GLYPRESSIN kullandıysanız:

Geçerli değildir. Glypressin hastane ortamında doktorunuz tarafından uygulanacaktır.

GLYPRESSIN’den uygulanması gerekenden fazlasının kullanıldığını düşünüyorsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

GLYPRESSIN kullanmayı unutursanız:

Geçerli değildir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

GLYPRESSIN 1 MG/8,5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL’in yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, GLYPRESSIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın
Yaygın
Yaygın olmayan
Seyrek
Çok seyrek
Bilinmiyor

: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

 

Yaygın:

 • Baş ağrısı,
 • Kalp hızında azalma,
 • Çevrel damarlarda daralma,
 • Çevrel dokuların kansız kalması,
 • Yüzde solgunluk,
 • Kan basıncında yükselme,
 • Karında geçici kramplar,
 • Geçici ishal.
   

Yaygın olmayan:

 • Kanda sodyum miktarının azalması,
 • Kalp hızında artış, kalpte ritm bozuklukları,
 • Göğüs ağrısı,
 • Kalp krizi,
 • Akciğerlerde sıvı toplanmasıyla birlikte vücutta aşırı sıvı birikimi,
 • Bağırsakların kansız kalması,
 • Çevrel dokularda morarma,
 • Sıcak basmaları,
 • Ağır solunum güçlüğü,
 • Solunum yetmezliği,
 • Geçici bulantı,
 • Geçici kusma,
 • Enjeksiyon bölgesinde doku ölümüne bağlı harabiyet.
   

Seyrek:

 • Nefes darlığı.
   

Bilinmiyor:

 • Torsade de pointes (yaşam tehlikesi oluşturan, ağır bir kalp ritmi bozukluğu),
 • Kalp yetmezliği,
 • Deride doku ölümüne bağlı harabiyet,
 • Rahimde kas kasılması, rahimde azalan kan akışı.
   

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

GLYPRESSIN 1 MG/8,5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL nasıl saklanmalı?

5. GLYPRESSIN’in saklanması

GLYPRESSIN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

2°C – 8°C sıcaklıkta (buzdolabında) ve ambalajında ışıktan koruyarak saklayınız. Dondurmaynız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GLYPRESSIN’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GLYPRESSIN’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:
Ferring İlaç San.ve Tic. Ltd. Şti.
Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 255 A Blok Kat 13
Maslak 34398 İstanbul
Tel:    0212 335 62 00
Faks: 0212 285 42 74
e-posta: [email protected]

Üretici:
Ferring Leciva, a.s.
Çek Cumhuriyeti
 

Bu kullanma talimatı .. /…/…. tarihinde onaylanmıştır.

GLYPRESSIN 1 MG/8,5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL Kullanma Talimatı

GLYPRESSIN 1 MG/8,5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

GLYPRESSIN 1 MG/8,5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL’yi SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmemektedir.
Ayakta Ödenme Durumu
Ödenmez

Yatan Hasta Ödenme Durumu
Ödenmez

GLYPRESSIN 1 MG/8,5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL’nin Fiyatı nedir?

GLYPRESSIN 1 MG/8,5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL fiyatı: 609.29 TL’dir.

Yorum yapın