FLUOROURACIL-FARMAKO 500 MG/10 ML IV ENJ. COZ. ICIN FLAKON

FLUOROURACIL-FARMAKO 500 MG/10 ML IV ENJ. COZ. ICIN FLAKON Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması
FLUOROURACIL-FARMAKO 500 MG/10 ML IV ENJ. COZ. ICIN FLAKON

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8697943690119
ETKİN MADDE 5-FLUOROURACIL
FİRMA ADI FARMAKO ECZACILIK A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 1
ATC KODU L01BC02
NFC KODU SGKEP1
SAKLAMA KOŞULLARI Işıktan Korunması Gereken İlaç
ÖZEL BİLGİLER Günübirlik Tedavi Kapsamında İlaç Yüksek Riskli İlaç TİTCK Endikasyon Dışı Ek Onay Alınmadan Kullanılabilecek İlaç

ATC Sınıflandırması

L – ANTİNEOPLASTİK VE BAĞIŞIKLIK DÜZENLEYİCİ AJANLAR
L01 – ANTİNEOPLASTİK AJANLAR
L01B – ANTİMETABOLİTLER
L01BC – PİRİMİDİN ANALOGLARI
L01BC02 – FLOROURASİL

İlacın kısa özeti

Fluorouracil-Farmako 500 mg/ 10 mL I.V. Enjeksiyon için Çözelti İçeren Flakon

1 adet 10 ml’lik amber renkli cam flakonda bulunmaktadır.
Damar yoluyla uygulanır.
Steril – Apirojen

 • Etkin madde: Her flakon (10 ml içinde) 500 mg 5-fluorourasil içerir.
 • Yardımcı maddeler: Trometamin, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında:

1. Fluorouracil-Farmako nedir ve ne için kullanılır?
2. Fluorouracil-Farmako’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Fluorouracil-Farmako nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Fluorouracil-Farmako’nun saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Fluorouracil-Farmako nedir ve ne için kullanılır?

Fluorouracil-Farmako, berrak, çok açık sarı renkli bir çözeltidir. 

Fluorouracil-Farmako, antimetabolit olarak adlandırılan, tümör hücrelerinin bölünmesini önleyen bir ilaçtır.

Fluorouracil-Farmako, meme ve barsak kanseri tedavisinde tek başına veya diğer kanser ilaçları ile birlikte kullanılabilir. Ayrıca mide kanseri, baş ve boyun kanserleri ve pankreas kanseri olan hastalarda etkili olduğu bildirilmiştir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Fluorouracil-Farmako’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Fluorouracil-Farmako’yu aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer,

 • Fluorourasile veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa
 • Uzun bir hastalık nedeniyle çok zayıf düştüyseniz veya ağır bir enfeksiyon geçiriyorsanız
 • Diğer tedavilerden dolayı kemik iliğiniz hasar gördüyse (radyoterapi-ışın tedavisi- dahil)
 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız
 • Bebeğinizi emziriyorsanız
 • Kötü huylu olmayan kanser hastalığınız varsa
 • Brivudin, sorivudin ve analogları olarak adlandırılan ilaçları kullanıyorsanız 

Fluorouracil-Farmako’yu aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Fluorouracil-Farmako, yalnızca kanser ilaçları kullanımında tecrübeli uzman bir doktor tarafından veya onun sıkı gözetimi altında uygulanmalıdır.

Eğer;

 • Kanınızda çok sayıda hücre miktarında yüksek oranda azalma olduysa (bunu kontrol etmek için kan testi yapılacaktır). Bu durumda hekiminiz tedaviyi durdurabilir veya sizi hastaneye yatırabilir.
 • Ağzınızda ve/veya midenizde yara, şiddetli ishal, mide veya herhangi bir yerde kanama gelişirse. Bu durumda doktorunuz tedavinizi sonlandırabilir.
 • Tedaviden önceki 30 gün içerisinde önemli bir ameliyat geçirmişseniz
 • Böbrek hastalı ğınız varsa
 • Sarılık dahil karaciğer hastalığınız varsa
 • Angina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan gö ğüs ağrısı) veya kalp hastalığı hikayeniz varsa. Tedavi sırasında herhangi bir göğüs ağrısı oluşursa doktorunuza söyleyiniz.
 • Dihidropirimidin dehidrogenaz (DPD) enzim aktivitesi yetersizliği veya azalması varsa
 • Antikanser ilaçlarla tedaviden önce yüksek doz radyasyon (ışın) tedavisi aldıysanız 

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Fluorouracil-Farmako’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi bakımından besinlerle etkileşimi beklenmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fluorouracil-Farmako’nun hamilelik ve/veya yeni doğan üzerinde zararlı etkileri bulunmaktadır.

Fluorouracil-Farmako hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Fluorouracil-Farmako ile tedavi edilen erkek ve kadınlar tedavi sırasında ve tedavi durdurulduktan sonraki 3. aya kadar uygun doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fluorouracil-Farmako emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Fluorouracil-Farmako bulantı ve kusmaya neden olarak dolaylı yoldan araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

Fluorouracil-Farmako’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her unda 1,3 mmol (ya da 29,9 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kullandığınız bütün ilaçlar hakkında doktorunuza bilgi veriniz. Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte Fluorouracil-Farmako kullanımı, Fluorouracil-Farmako’nun veya birlikte kullanılan ilacın etkisini değiştirebilir;

 • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Metronidazol (antibiyotik)
 • Kalsiyum lökovorin (kalsiyum folinat olarak da bilinir ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçların zararlı etkilerini azaltmada kullanılır)
 • Allopurinol (gut tedavisinde kullanılır)
 • Simetidin (mide ülserlerinde kullanılır)
 • Varfarin (kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılır)
 • Sorivudin, brivudin (virüslere karş ı etkilidir)
 • Fenitoin (epilepsi tedavisinde kullanılır)
 • Klozapin (ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılır).
 • Siklofosfamid, vinkristin, sisplatin, doksorubisin (sitotoksik-hücre fonksiyonunu durduran- ilaçlar). Bu ilaçlar ilacınızın yan etkilerini artırabilir
 • Antrasiklinler (kanser tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar). Kalbinizin etkilenme riskini artırabilir
 • Aminofenazon, fenilbutazon (ağrı kesiciler) ve sülfonamid (antibiyotik). Tedavi öncesinde ve tedavi süresince bu ilaçları kullanmamalısınız.
 • Klordiazepoksit (sakinle ş tirici), disülfram (alkol bağ ımlılı ğı tedavisinde kullanılır), griseofulvin (mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılır) ve izoniazid (tüberküloz tedavisinde kullanılır). Bu ilaçlar ilacınızın etkinliğini artırabilir.
 • Aşılar
 • Mitomisin (kanser tedavisinde kullanılır). İlacınız mitomisin ile uzun süre kombine halde kullanıldığında hemolitik-üremik sendrom (akyuvarlar, kan pıhtılaştıran hücrelerde azalma ve böbrek yetmezliği) diye adlandırılan özel bir yan etki gelişebilir.
 • Kemik iliğini etkileyen diğer ilaçlarla veya radyasyon (ışın tedavisi) ile aynı zamanda alındığında doktorunuz doz ayarlaması yapacaktır. 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Fluorouracil-Farmako nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Size uygulanacak ilacın dozu genel durumunuza, kilonuza, yakın zamanda ameliyat geçirmiş olup olmadığınıza, böbrek ve karaciğerinizin çalışma durumuna ve kan testi sonuçlarınıza bağlıdır. İlacınızın dozu günde 1 gramı aşmamalıdır. Tedavinizin ilk kürü günlük veya haftalık aralıklarla uygulanabilir. İlerleyen kürler tedaviye vereceğiniz cevaba bağlıdır. Tedaviniz aynı zamanda radyoterapi (ışın tedavisi) ile birlikte olabilir.

Tedaviniz esnasında ve sonrasında kanınızdaki hücrelerin miktarını kontrol etmek için bazı kan testleri yapılacaktır. Eğer akyuvar (beyaz kan hücreleri) miktarı çok düşük çıkarsa tedavi sonlandırılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Fluorouracil-Farmako damar içine uygulanır.

Fluorouracil-Farmako size uygulanmadan önce glukoz çözeltisi veya sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilebilir. Atar ya da toplardamar içine uygulanabilir. Eğer toplar damar içine uygulanacaksa, normal enjeksiyon veya serum yoluyla yavaş uygulama (infüzyon) şeklinde verilebilir. Eğer atar damar içine uygulanacaksa infüzyon şeklinde verilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklarda Fluorouracil-Farmako kullanımı için herhangi bir dozaj önerisi yoktur.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda Fluorouracil-Farmako dozajı erişkinlerde kullanılana benzerdir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz sizin için ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

Eğer Fluorouracil-Farmako’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Fluorouracil-Farmako kullandıysanız:

Fluorouracil-Farmako uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, size gerekenden fazla veya az ilaç uygulaması muhtemel değildir. Ancak size fazla doz uygulandığını düşünüyorsanız mümkün olan en kısa sürede doktorunuza haber veriniz.

Doz aşımı durumunda, daha fazla yan etkiyle karşılaşabilirsiniz. Doktorunuz size bu yan etkilere yönelik uygun tedaviyi verecektir.

Fluorouracil-Farmako’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Fluorouracil-Farmako’yu kullanmayı unutursanız:

Fluorouracil-Farmako uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Fluorouracil-Farmako ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Fluorouracil-Farmako bir uzman doktor denetiminde kullanılacağı için, tedavinizin ne zaman sonlandırılacağına doktorunuz karar verecektir. Doktorunuzun onayı olmadan FLUOROURACIL-FARMAKO tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuzun onayı olmadan tedaviyi sonlandırmayınız.

Yan etkileri nelerdir?

4. Fluorouracil-Farmako olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Fluorouracil-Farmako’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Fluorouracil-Farmako’yu kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Göğüs ağrısı
 • Kanlı veya siyah dışkı
 • Ağızda yara veya ülser gelişmesi
 • Şiddetli alerjik reaksiyonlar – ani kaşıntılı kızarıklıklar, el, ayak, bilek, yüz, dudaklar, ağız veya boğazda şişme (bu durum yutma ve nefes alma güçlüğüne yol açabilir) ve bilinç kaybı
 • Lökoensefalopati belirtileri (beyin hastalığı) – bitkinlik, kol ve ayaklarda uyum problemleri, düşünme/konuşma güçlüğü, görme/hafıza problemleri, nöbetler, baş ağrısı 

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • İshal
 • Kendini hasta hissetmek
 • Saç dökülmesi (özellikle kadınlarda)
 • Cilt problemleri
 • Tırnaklarda değişiklikler
 • Ayaklarda dengesizlik hali
 • Ateş
 • Kalp atımında hızlanma ve nefes darlığı
 • Gözlerde acı ve/veya sulanma, görme değişiklikleri veya ışığa hassasiyet
 • Zihin karışıklığı
 • Avuç içleri ve ayak tabanlarında kızarıklık
 • İlacın uygulandığı damarda acı veya renk değişikliği
 • Burun kanaması
 • Enfeksiyon, kansızlık 

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Fluorouracil-Farmako’nun saklanması

Fluorouracil-Farmako’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25° C altındaki oda sıcaklığında, ışıktan korunarak ve ambalajında saklanmalıdır.

Kullanımdan hemen önce çözelti şişeden çekilmelidir.

Fluorouracil-Farmako’yu dondurmayınız ya da soğutmayınız.

Eğer ürün düşük ısıya maruz kalırsa çökeltiler görülebilir. Bu çökeltiler 60o C’de hafif ısıtma ve çalkalamayla çözülebilir. Bu durumda kullanmadan önce vücut sıcaklığına gelecek şekilde soğutulmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Fluorouracil-Farmako’yu kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Fluorouracil-Farmako’yu kullanmayınız.

Artık ilaçları musluğa ve diğer bir yere dökmeyiniz. Eczacınıza danışınız.

RUHSAT SAHİBİ:
FARMAKO ECZACILIK A.Ş.
Mahmutbey Mah. Ku ğu Sk. No:18
Bağcılar / İSTANBUL
Tel. :  0 212 410 39 50
Faks: 0 212 447 61 65

ÜRETİM YERİ:
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. 11. Sok. No: 5
Kapaklı / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı 22/02/2016 tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

FLUOROURACIL-FARMAKO 500 MG/10 ML IV ENJ. COZ. ICIN FLAKON Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmemektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenmez
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenmez

Fiyatı nedir?

FLUOROURACIL-FARMAKO 500 MG/10 ML IV ENJ. COZ. ICIN FLAKON fiyatı: 37,59 TL’dir.

Muadil İlaçlar

5-FLUOROURACIL 1000 MG/20 ML ENJ. COZ. ICIN FLAKON

5-FLUOROURACIL BIOSYN 10 ML 500 MG 1 AMPUL

5-FLUOROURACIL BIOSYN 20 ML 1000 MG 1 AMPUL

5-FLUOROURACIL BIOSYN 5 ML 250 MG 10 AMPUL

5-FLUOROURACIL EBEWE 500 MG/10 ML ENJ. ICIN COZ. ICEREN 1 FLAKON

5-FLUOROURACIL EBEWE 5000 MG/100 ML ENJ. ICIN COZ. ICEREN 1 FLAKON

5-FROTU 1000 MG/20 ML ENJ. ICIN COZ. ICEREN 1 FLAKON

5-FROTU 5000 MG/100 ML ENJ. ICIN COZ. ICEREN 1 FLAKON

EFUDIX %5 KREM 20 G

FIVOFLU 250 MG/5 ML IV ENJEKTABL SOL. İÇEREN 10 AMPÜL

FIVOFLU 500 MG/10 ML IV ENJEKTABL SOLUSYON

FLUOROURACIL KOCAK 1000 MG/20 ML IV ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON

FLUOROURACIL-FARMAKO 1000 MG/20 ML IV ENJ. COZ. ICIN FLAKON

FLUOROURACIL-FARMAKO 250 MG/5 ML IV ENJ. COZ. ICIN 10 FLAKON

FLUOROURACIL-FARMAKO 500 MG/10 ML IV ENJ. COZ. ICIN FLAKON

FLUOROURACIL-KOÇAK 250 MG/5 ML IV ENJEKSİYON İÇİN SOLÜSYON İÇEREN FLAKON

FLUOROURACIL-KOCAK 2500 MG/50 ML IV/IA ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI

FLUOROURACIL-KOÇAK 500 MG/10 ML IV ENJEKSİYON İÇİN SOLÜSYON İÇEREN FLAKON

FLUOROURACIL-KOCAK 5000 MG / 100 ML IV / IA ENJEKSIYONLUK / INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON)

FLURO-5 DEVA 1000 MG/20 ML IV/IA ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON

Etkin Maddeler

Fluorouracil

Florourasil kanser tedavisinde kullanılır.
Fluorourasil bir antikanser ilacıdır. Kanser hücrelerinin genetik materyalinin (DNA ve RNA) büyümesine müdahale ederek çalışır. Bu, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatır ve sonunda onları öldürür.
Fluorouracil’in yaygın yan etkileri: Mide bulantısı, Kusma, Saç dökülmesi, İshal, Bronkospazm, Enfeksiyon, Miyelosüpresyon, Agranülositoz (kandaki granülosit eksikliği), Genel rahatsızlık, Kaşıntı, Deri pul pul dökülmesi, Anemi (düşük sayıda kırmızı kan hücresi), Ateş nötropeni, Angina (kalbe bağlı göğüs ağrısı), EKG değişiklikleri, Azalan bağışıklık

Uzman Tavsiyesi

Fluorouracil için uzman tavsiyesi

 • Florourasil mide, kolon, rektum, meme ve akciğer kanserlerinin tedavisine yardımcı olur.
 • Damar içine enjeksiyon veya damar veya atardamar içine damlama (infüzyon) olarak verilir.
 • Gereken doz ve tedavi siklusu sayısı, tedavi edilmekte olan kanserin tipine ve evresine bağlı olacaktır.
 • Baş dönmesine ve görsel değişikliklere neden olabilir. Sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araç sürmeyin veya konsantrasyon gerektiren herhangi bir şey yapmayın.
 • Bu ilacı alırken hamileliği önlemek için güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanın.
 • Bu ilaçla tedavi sırasında doktorunuz kan hücrelerinizi ve karaciğer fonksiyonunuzu düzenli olarak izleyebilir.
 • Ateş, boğaz ağrısı, döküntü veya şiddetli ishal gibi herhangi bir enfeksiyon belirtisi fark ederseniz derhal doktorunuza bildirin.

Soru ve Cevaplar

S. Florourasil bir vezikant mıdır?

Hayır, fluorourasil bir vesikan (tahriş edici) değildir.

S. Florourasil güvenli midir?

Florourasil, doktorunuzun önerdiği şekilde, belirtilen süre boyunca reçete edilen dozlarda kullanıldığında güvenlidir.

S. Florourasil bir steroid midir?

Hayır, fluuroasil bir steroid değildir.

S. Florourasil krem ​​kemoterapisi midir?

Florourasil, kanser tedavisi için kemoterapi olarak kullanılır.

S. Florourasil krem ​​siğiller için midir?

Evet, siğil tedavisinde fluorourasil kullanılır.

S. Florourasil, efudex ile aynı mıdır?

Efudex, fluorouracil için bir marka adıdır (ticari isim).

S. Florourasil normal cildi etkiler mi?

Florourasil, çevreleyen sağlıklı cilt üzerinde minimum etkiye sahiptir.

S. Florourasil saç dökülmesine neden olur mu?

Evet, fluorourasil geçici saç dökülmesine neden olabilir.

S. Florourasil skarlaşmaya neden olur mu?

Hayır, fluorourasil’in yara izine neden olduğu bilinmemektedir.

S. Florourasil baş ağrısına neden olur mu?

Baş ağrısı, fluorourasil’in yaygın bir yan etkisi olmasa da, bazı insanlarda nadiren ortaya çıkabilir.

S. Florourasil neden yorgunluğa neden olur?

Herhangi bir kanser kemoterapisinde olduğu gibi, fluorourasil de yorgunluğa neden olur ve bunun çok faktörlü kaynaklı olduğu düşünülür, ancak inflamasyon ve aneminin en önemli faktörler olduğu düşünülür.

Yorum yapın