FERTAMIR 100 MG EFERVESAN GRANUL ICEREN SASE

FERTAMIR 100 MG EFERVESAN GRANUL ICEREN SASE Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI 57,82 TL
KAMU ÖDENEN 54,03 TL
KAMU İSKONTOSU 28.00%
BARKOD 8699580210132
ETKİN MADDE DEMIR III HIDROKSIT POLIMALTOZ
FİRMA ADI DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 30
ATC KODU B03AB05
NFC KODU A17445
SGK EŞDEĞER KODU E301E
SGK ETKİN MADDE KODU SGKEWW

ATC Sınıflandırması

B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B03 – ANTİANEMİK PREPARATLAR
B03A – DEMİR PREPARATLARI
B03AB – ORAL TRİVALAN (ÜÇ DEĞERLİKLİ) DEMİR PREPARATLARI
B03AB05 – DEKSTRİFERON

İlacın kısa özeti

Fertamir 100 MG Efervesan Granül İçeren Saşe

Ağız yoluyla alınır.

 • Etkin madde: Her saşe 307.69 mg demir III polimaltoz kompleksi (100 mg Fe+3e eşdeğer) içerir.
 • Yardımcı maddeler: Sodyum bikarbonat, sodyum karbonat susuz, mannitol E421, pudra şekeri (sukroz), sitrik asit susuz F3500, tartarik asit, povidon K-30 (PVP-30), vişne aroması, sükraloz. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında:

1. Fertamir nedir ve ne için kullanılır?
2. Fertamir’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Fertamir nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Fertamir’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Fertamir nedir ve ne için kullanılır?

 • Fertamir etkin madde olarak 307.69 mg demir III polimaltoz kompleksi (100 mg Fe+3‘e eşdeğer) içerir.
 • Oral çözelti hazırlamak için granül içeren 20 ve 30 adet saşedir. Granüller kahverengi renktedir.
 • Demir III hidroksit polimaltoz uygulaması, demir eksikliğinin neden olduğu anemilerde kan yapımındaki azalmayı ve bunun sonucunda oluşan etkileri ortadan kaldırır.
 • Değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demir eksikliği anemisinin (kansızlık) tedavi ve profilaksisinde (korunmada); hamilelik, laktasyon (emzirme) ve çocukluk döneminde demir desteği tedavisinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Fertamir’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Fertamir’ i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer:

 • Demir ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Demir yüklenmesi durumu (hemokromatozis, kronik hemolizis) varsa
 • Demire karşı aşırı duyarlılığınız varsa
 • Demir eksikliği görülmeyen diğer anemilerde (hemolitik anemi gibi)
 • Demir kullanım bozukluğunuz (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) varsa
 • Talasemi (Akdeniz anemisi) hastalığınız varsa
 • Düzenli olarak devamlı kan transfüzyonu gerektiren durumlarınız varsa
 • HIV infeksiyonunuz var ve demir eksikliğine bağlı aneminiz klinik olarak kesinleştirilmemiş ise
 • Ciddi karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa kullanmayınız. 

Fertamir’ i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Mide ülseriniz varsa doktor kontrolünde kullanınız.
 • Ağızdan demir ilaçlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normal olup herhangi bir önlem gerektirmez.
 • Dışkıda gizli kan aranması sırasında yanılgıya neden olmaz. Bu nedenle bu inceleme sırasında tedavinin kesilmesine gerek yoktur.
 • Alkolizm ve bağırsaklardan demirin emilimini bozan hastalıklarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Çeşitli hastalıklara veya kansere bağlı gelişen kansızlıkta, alınan demir karaciğerde depolanır ve ancak hastalıkların ve kanserin tedavisini takiben karaciğerden ayrılarak kullanılır hale gelir.
 • Çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması ölümcül zehirlenmeye yol açabilir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. 

Demir eksikliği veya demir eksikliği anemisinin temelinde yer alabilecek hastalıklar doktorunuz tarafından tespit edilmeli ve bu hastalıklar uygun şekilde tedavi edilmelidir.

Anemi, her zaman bir doktor gözetiminde tedavi edilmelidir. Tedavi başarılı olmazsa (3 hafta sonra, hemoglobin düzeyinde artış olmazsa), tedavi doktorunuz tarafından tekrar gözden geçirilmelidir.

Tekrarlayan kan nakli yapılıyorsa aşırı demir yüklenmesi meydana gelebilir.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

Fertamir’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Fertamir, yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınmalıdır.

Süt ve yumurta demir emilimini azaltır.

Çay, kahve ve süt ile beraber alınmamalıdır. Kalsiyum içeren ürün ve ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Arada en az 2 saat süre bırakılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fertamir’i doktorunuzun önerisi halinde hamilelikte demir takviyesi olarak kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Fertamir’i doktorunuzun önerisiyle emzirme döneminde demir takviyesi olarak kullanabilirsiniz.

Demir, anne sütüne geçmektedir. Bu geçiş, annenin mevcut demir seviyesine ve gıda ile alınan demir miktarına göre değişmez. Bu sebeple, emziren anneye demir ilacı verilmesi, bebekte bir demir zehirlenmesine veya bebekte var olan demir eksikliğinin ortadan kaldırılmasına sebep olmaz.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Fertamir’ in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 2,37 mmol (54,55 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Fertamir her dozunda 1290.00 mg pudra şekeri olarak sukroz içerir. İçeriğinde bulunan sukroz nedeniyle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Fertamir’in aşağıda belirtilen ilaçlar dışında diğer ilaçlar ile etkileşimi söz konusu değildir.
 • Fertamir ve demirin damar yolu ile birlikte uygulanması, Fertamir’in emilimini azaltabileceği gerekçesiyle önerilmemektedir.
 • Tetrasiklin (bakterilere karşı kullanılan bir ilaç çeşidi, antibiyotik), kolestramin (kanda kolesterol seviyesi yükseldiğinde, kolesterol düzeyini düşürmek için kullanılan bir ilaç), antiasitler (mide asidine bağlı şikayetlerin giderilmesi için kullanılan ilaç grubu), penisilamin (Wilson’s adı verilen bir hastalıkta ve ağır metal zehirlenmelerinde kullanılan bir ilaç) ve oral altın bileşikleri ile alınması gerekiyorsa, birkaç saat ara ile kullanılmalıdır.
 • Salisilatlar (aspirin gibi ilaçlar), fenilbutazon ve oksifenbutazonla (romatizmal hastalıklarda kullanılan iltihap giderici ilaçlar) birlikte kullanılması, bağırsağın iç yüzeyinde tahrişe neden olabilir.
 • İdrar ve dışkıda kan aramak için kullanılan Benzidin testi, demir tedavisi sırasında pozitif çıkabilir.
 • Bağırsak tümörü olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
 • C vitamininin demir emilimini arttırdığı bilinmektedir.
 • Kalsiyum içeren ilaçlarla etkileşme olabileceğinden ikisi arasında en az 2 saat zaman geçmelidir.
 • Levotiroksin içeren ilaçlar (tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan) Fertamir ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir. 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Fertamir nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Fertamir’i daima tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Bu ilaç size reçete edilmiştir. Başkalarına vermeyiniz. Semptomları sizinkilerle aynı bile olsa onlara zarar verebilir.

Çocuklar (> 12 yaş) ve yetişkinlerde 100-200 mg elementer demire eşdeğer dozlarda kullanılmaktadır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1-2 defa 1 saşe kullanılmalıdır.

Tedavi süresi, kansızlığın derecesine ve kırmızı kan hücresi sayısının normalleşmesine bağlıdır. Belirgin demir eksikliğinde normal kan değerine ulaşmak ortalama 3-5 aylık tedavi ile olur. Gizli demir eksikliğinde tedavi süresi 1-2 aydır.

Hemoglobin değeri normal sınırlara gelinceye kadar (genellikle 8-12 hafta), daha sonra en az

4 hafta daha vücut demir depolarının dolması için tedaviye devam edilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Fertamir sadece ağızdan kullanım içindir.

Saşenin içeriğini bir bardak (200 ml) suda eritiniz. Homojen bir karışım olana kadar karıştırınız. Hazırladıktan sonra çözeltiyi derhal içiniz.

Meyve ve sebze suları ile karıştırılarak alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Fertamir 100 mg efervesan granül içeren saşe’nin 12 yaş altındaki çocuklarda, şu anda rutin kullanım için bir dozaj rejimi tavsiye edilebilecek yeterli veri mevcut değildir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkinler için belirlenmiş olan doz uygulanır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Fertamir’i ciddi karaciğer ve böbrek hastalıklarında kullanmayınız.

Eğer Fertamir’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Fertamir kullandıysanız:

Fazla alınması ile ishal, mide ağrısı ve kusma oluşabilir ve daha ileri durumlarda metabolik asidoz, şiddetli kas spazmları ve koma görülebilir.

6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması/yutulması ölümcül zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Aşırı dozda alındığında derhal doktorunuzu ya da Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’ni arayınız.

Fertamir’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Fertamir’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Unutulan dozu atlayınız ve bir sonraki dozu almanız gereken saatte alınız.

Fertamir ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

Yan etkileri nelerdir?

4. Fertamir’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Fertamir’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Fertamir’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın
Yaygın
Yaygın olmayan              
Seyrek
Çok seyrek
Bilinmiyor

:10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
:1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
:Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Fertamir’ i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker) 

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Fertamir’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Astım (Soluk alıp vermede güçlük) 

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Çok yaygın:

 • Dışkı renginde değişiklik 

Yaygın:

 • İshal
 • Bulantı
 • Tokluk hissi
 • Karında rahatsızlık hissi 

Yaygın olmayan:

 • Baş ağrısı
 • Karın ağrısı
 • Kusma
 • Kabızlık
 • Dişlerde renk değişikliği
 • Kurdeşen (Ürtiker), deri döküntüsü
 • Kaşıntı 

Seyrek:

 • İdrar renginde değişiklik 

Çok seyrek:

 • Alerjik reaksiyonlar
 • Astım (Soluk alıp vermede güçlük)
 • Bölgesel cilt reaksiyonları 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, lütfen doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Fertamir’in Saklanması

Fertamir’ i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Hazırlanan çözeltiyi derhal içiniz, saklamayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Karton ve saşe ambalajı üzerinde yazan son kullanma tarihinden sonra Fertamir’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu önlemler çevreyi korumanıza yardımcı olacaktır.

RUHSAT SAHİBİ:
Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Oğuzlar Mah. 1370 sok. 7/3
06520 Balgat-ANKARA

ÜRETİM YERİ:
Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Esenboğa Merkez Mah. Çubuk Cad. No:31
06760 Çubuk-ANKARA

Bu kullanma talimatı…/…/… tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

FERTAMIR 100 MG EFERVESAN GRANUL ICEREN SASE Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

FERTAMIR 100 MG EFERVESAN GRANUL ICEREN SASE fiyatı: 80,31 TL’dir.

Muadil İlaçlar

EISEFERON 100 mg/5ml oral çözelti (100 ml)

EISEFERON 40 mg/5 ml oral çözelti 10 kaşık

FERIFER 100 mg/5 ml oral çözelti içeren 10 kaşık

FERIFER 100 mg/5 ml oral çözelti içeren 20 kaşık

FERIFER 100 mg/5 ml oral çözelti içeren 28 kaşık

FERIFER 100 mg/5 ml oral çözelti içeren 30 kaşık

FERIFER 50 mg/ml oral damla

FERIFER-40 oral çözelti 40 mg/5 ml 10 kaşık

FERIFER-40 oral çözelti 40 mg/5 ml 28 kaşık

FERIMAX 100 mg/2 ml 5 ampül

FERIMAX 100 mg/5 ml oral solüsyon 10 flakon

FERIMAX 100 mg/5 ml oral solüsyon 20 flakon

FERIMAX 150 ml şurup

FERIMAX 30 ml oral damla

FERLIL 100 mg/5 ml oral çözelti. 100 ml (1 şişe)

FERLOS 100 mg/5 ml 20 flakon oral solüsyon

FERRUM HAUSMAN 150 ml şurup

FERRUM HAUSMANN 100 mg 5 ampül

FERRUM HAUSMANN 30 ml damla

FERSINOL 100 mg/2 ml IM enjeksiyonluk çöz. içeren 5 ampül

FERTAMIR 40 mg efervesan granül içeren saşe

FERTAMIR 100 mg efervesan granül içeren saşe

FERVION 100mg/2ml IM enjeksiyonluk çözelti (2 ml)

HIDROFER 100 mg/2 ml I.M. enjeksiyonluk çözelti (5 ampül)

HIDROFER 100 mg/5 ml oral çözelti (10 flakon) manual

HIDROFER 100 mg/5 ml oral çözelti (20 flakon)

HIDROFER 50 mg film kaplı tablet (30 tablet)

HIDROFER 50 mg/ ml oral damla. çözelti (30 ml)

HIDROFER 50 mg/5 ml şurup (150 ml)

MALTOFER 20X5ml oral solüsyon

SANTAFER 100mg/2ml ampül { Berksam }

SANTAFER 50mg/5ml şurup

SANTAFER oral damla 50mg/ML

SOLUFER şurup 150 ml

VEGAFERON 100 mg 5 ml oral solüsyon 10 flakon

VEGAFERON 100 mg/2 ml IM 5 ampül

VEGAFERON 150 ml şurup

VEGAFERON 20X5 ml oral solüsyon

VEGAFERON 50 mg 30 film tablet

VEGAFERON 50 mg/ml oral damla 30 ml

VELTIFER 100 mg/5 ml oral solüsyon 20 flakon

Etkin Maddeler

Demir Hidroksit Polimaltoz

Demir Hidroksit Polimaltoz, demir eksikliği anemisi ve kronik böbrek hastalığına bağlı anemi tedavisinde kullanılır.
Demir Hidroksit Polimaltoz antianemik bir ilaçtır. Vücudunuzdaki demir depolarını yeniler. Demir, yeni kırmızı kan hücrelerinin ve bu hücrelere oksijen taşıma yeteneği veren bir madde olan hemoglobinin oluşumu için hayati öneme sahiptir.
Demir Hidroksit Polimaltozun yaygın yan etkileri: Kusma, Bulantı, Koyu renkli dışkı, İshal, Kabızlık

Demir Hidroksit Polimaltoz uzman tavsiyesi

 • Enfeksiyon veya maligniteye bağlı kansızlığınız veya gastrointestinal ülserasyon, alerji, karaciğer veya karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuza söyleyiniz.
 • Demir hidroksit polimaltoz alırken gastrointestinal (GI) rahatsızlık, mide bulantısı yaşarsanız doktorunuza bildirin.
 • Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
 • Demir hidroksit polimaltoza veya bileşenlerinden herhangi birine alerjiniz varsa almayın.
 • Aşırı demir yükü varsa (örn. hemokromatoz, hemosideroz) kullanmayınız.
 • Demir kullanımında bozukluk varsa (örn. kurşun anemisi, sideroakretik anemi ve talasemi) almayın.
 • Demir eksikliğinden kaynaklanmayan anemiden şikayetçiyseniz (örn. hemolitik anemi) kullanmayınız.
 • Vitamin B 12 eksikliği nedeniyle megaloblastik aneminiz varsa tüketmeyin.
 • Tekrarlanan kan transfüzyonu alıyorsanız tüketmeyin.

Soru ve Cevaplar

S. Demir Hidroksit Polimaltoz’u ne kadar süre kullanabilirim?

Demir Hidroksit Polimaltoz, insan vücudundaki hemoglobin seviyelerini düzenlemek için kullanılır. Genellikle demir eksikliği anemisi veya demir eksikliği olan hastalara verilir. Doktor, hemoglobin düzeyi normale dönene kadar bu ilacı kullanmayı önerebilir. Bu ilacın doğru kullanımını anlamak için doktorunuza danışın.

S. Demir Hidroksit Polimaltoz nasıl uygulanır?

Demir Hidroksit Polimaltoz, yalnızca eğitimli bir sağlık uzmanı veya doktor gözetiminde uygulanmalı ve kendi kendine uygulanmamalıdır. Doz, tedavi edilmekte olduğunuz duruma bağlı olacak ve doktorunuz tarafından karar verilecektir. Demir Hidroksit Polimaltozdan maksimum faydayı elde etmek için doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz.

S. Demir Hidroksit Polimaltoz dışında ne tür gıda maddeleri almalıyım?

Demir içeriği zengin gıdaları (kırmızı et, domuz, kümes hayvanları ve deniz ürünleri gibi) tüketebilirsiniz. Zengin demir içeriğine sahip diğer gıda maddeleri arasında fasulye, koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak gibi), bezelye, kuru meyve (kuru üzüm ve kayısı), demirle zenginleştirilmiş tahıllar, ekmekler ve makarnalar sayılabilir. Demir eksikliği anemisi için eczanelerde bulunan demir takviyelerini (tabletler veya kapsüller) de deneyebilirsiniz.

S. Demir Hidroksit Polimaltoz eksikliği anemisi için ne alabilirim?

Demir eksikliği anemisini tedavi etmek için demir takviyesi (demirli fumarat/demir sülfat/demirli glukonat) tabletleri alabilirsiniz. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza danışınız.

S. Demir Hidroksit Polimaltoz’u C vitamini/ Vitamin D/ multivitamin/ folik asit ile alabilir miyim?

Evet, demir ve C vitamini/ D vitamini/ multivitamin/ folik asit birlikte alınabilir. C vitamini ve demiri birlikte almak vücudun demiri emmesine yardımcı olur. Ancak Demir Hidroksit Polimaltoz’u diğer ilaçlarla birlikte kullanmadan önce doktorunuza danışmanız en doğrusu olacaktır.

S. Demir Hidroksit Polimaltoz’u çinko ile alabilir miyim?

Hayır, Demir Hidroksit Polimaltoz birlikte verildiğinde çinko emilimini değiştirebilir. Bu nedenle Demir Hidroksit Polimaltozun çinko ile birlikte alınmaması tavsiye edilir.

S. Demir Hidroksit Polimaltoz kilo aldırır mı?

Evet, Demir Hidroksit Polimaltoz kilonuzu artırabilir. Düzenli egzersiz yapın ve tam tahıllar, taze meyveler, sebzeler ve yağsız ürünler içeren dengeli bir diyet yapın. Kilonuzu yönetmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa doktorunuza danışmalısınız.

 

Yorum yapın