DIALIC 45 MG 90 EFERVESAN TABLET

DIALIC 45 MG 90 EFERVESAN TABLET
DIALIC 45 MG 90 EFERVESAN TABLET

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

I.BARKOD: 8697929020497
ETKIN_MADDE: PIOGLITAZON HCL
RECETE: NORMAL RECETE
ITHAL_IMAL: IMAL
ESDEGER_KODU:
SGK_ETKIN_MADDE_KODU:
SGK_KAMU_NO:
ATC_KODU: A10BG03
FIYAT_KARARNAMESI_GEREGI: 0-
FIRMA_ADI: VITALIS
BIRIM_CINSI: MG
AMBALAJ_MIKTARI: 90

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A10 – DİYABETTE KULLANILAN İLAÇLAR
A10B – ORAL KAN ŞEKERİ DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR
A10BG – TİAZOLİDİNDİONLAR
A10BG03 – PİOGLİTAZON HİDROKLORÜR,PİOGLİTAZON

İlacın Kısa Özeti

Dialic 45 mg efervesan tablet

Dialic 30, 60 ve 90 efervesan tablet strip ambalajda piyasaya sunulmaktadır.
Ağız yolu ile alınır.

Etkin madde: Her bir efervesan tablet 45 mg pioglitazona eş değer miktarda 49,60 mg pioglitazon HCl içermektedir.
Yardımcı madde (ler): Sitrik asit anhidr, potasyum hidrojen karbonat, polivinil pirolidon, sorbitol (E 420), aspartam (E 951), polietilen glikol, maltodekstrin, böğürtlen aroması, hidroklorik asit bulunmaktadır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Dialic nedir ve ne için kullanılır?
 2. Dialic’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Dialic nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Dialic’ in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Dialic nedir ve ne için kullanılır?
Dialic, yalnızca diğer kan şekerini düşüren ilaçlar ile kontrol altına alınamayan hastalarda tek başına veya diğer kan şekerini düşüren ilaçlar ile birlikte kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Dialic’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Tiazolidion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) Kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığa (konjestif kalp yetmezliği) neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlenebilir. Bu nedenle, bu grup ilaçlar, konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda (NYHA sınıfı1-4) kullanılmamalıdır.

Dialic’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Eğer Dialic‟in içeriğindeki etkin ve yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa
 • Kalp yetmezliği ya da kalp yetmezliği öykünüz (NYHA Sınıf I-IV) varsa
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa
 • Diyabetik ketoasidoz (şeker hastalarında açlık durumunda kanda aşırı miktarda asit birikimi) varsa kullanmayınız.

İnsülin ile birlikte sadece metforminin kullanılmaması gereken durumlarda sıkı kontrol altında kullanılabilir.

Dialic’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer:

 • Maküler ödem denilen (gözün arka kısmının şişmesi) özel bir tip diyabetik göz hastalığınız varsa,
 • Gebe kalmayı düşünüyorsanız,
 • Emziriyorsanız,
 • Yumurtalıkta oluşan kistleriniz varsa ilaç kullanımı ile birlikte hamile kalma olasılığınız artabilir
 • Kalp veya karaciğeriniz ile ilgili bir probleminiz varsa,
 • 18 yaş altında iseniz dikkatli kullanınız.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

Dialic’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Dialic yemekle birlikte, yemek sonrasında veya aç karnına alabilirsiniz.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Dialic‟in hamilelikte kullanımı tavsiye edilmemektedir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Dialic, anne sütüne geçebilir, bu sebeple emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı
Kanınızdaki şeker düzeyinin düşük (hipoglisemi) veya yüksek (hiperglisemi) olması, konsantrasyon ve reaksiyon verme yeteneğinizi bozabilir veya bunların bir sonucu olarak görme problemi gelişir. Bunun kendinizi veya başkalarını tehlikeye atabileceğini akılda tutunuz. (örn. Araç ve makine kullanırken)

Dialic’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Dialic içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Potasyum için uyarı
Dialic 45 mg Efervesan Tablet her dozunda 60,27 mg (1,54 mmol) potasyum ihtiva eder; Bu durum, böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Sorbitol için uyarı
Dialic 45 mg Efervesan Tablet her dozunda 50 mg sorbitol (E420) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Aspartam için uyarı
Dialic 45 mg Efervesan Tablet her dozunda 30 mg aspartam (E951) içermektedir. Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi (ender rastlanan kalıtsal bir hastalık) olan insanlar için zararlı olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Pioglitazonun,

 • Gemfibrozil
 • Rifampisin gibi ilaçlarla birlikte kullanımında glisemik kontrolün yakından izlenmesine dikkat edilmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

Nasıl Kullanılır?

3. Dialic nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler:
Dialic günde bir kez oral yolla alınır. Gerektiğinde doktorunuz farklı bir dozda kullanmanızı söyleyebilir.
Pioglitazon tedavisine günde bir kez 15 veya 30 mg olarak başlanabilir. Doz kademeli olarak günde bir kez 45 mg’a kadar artırılabilir.

Dialic diyabet tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla (insülin, klorpropamid, glibenklamid, glikazid, tolbutamid) birlikte kullanıldığında doktorunuz kullandığınız ilaçların dozunun azaltılmasının gerekli olup olmadığını söyleyecektir.

Dialic kullandığınız sırada doktorunuz sizden periyodik olarak kan testi yaptırmanızı isteyecektir. Bu karaciğerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek içindir.

Eğer diyabetik bir diyet uyguluyorsanız Dialickullandığınız sürede de diyeti uygulamaya devam etmelisiniz.
Belirli aralıklarla kilonuz ölçülmesi gerekmektedir. Kilonuzda bir atış olduğu takdirde doktorunuzu bilgilendiriniz.

Uzun süredir devam eden tip 2 diyabeti, kalp hastalığı olan veya önceden inme geçirmiş olan ve pioglitazon ve insülin tedavi edilen bazı hastalarda kalp yetmezliği gelişmiştir. Olağan dışı nefes darlığı veya hızlı kilo alımı ya da bölgesel şişlik (ödem) gibi kalp yetmezliği belirtileri görürseniz hemen doktorunuza bildiriniz.

Dialic’i her zaman doktorunuz söylediği gibi kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Bu ilacı ağızdan alınız
 • Bu ilacı tek başına ya da yiyeceklerle birlikte bir bardak suda çözdürdükten sonra bekletmeden alınız.
 • Tek başına ya da yiyeceklerle birlikte günde bir kez alınır.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
On sekiz yaş altındaki hastalarda pioglitazon kullanımına ilişkin hiçbir veri olmadığından, bu
yaş grubunda Dialic kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:
Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi >4 mL/dk) doz ayarlaması gerekli değildir. Diyaliz hastalarına ilişkin yeterli bilgi bulunmadığından pioglitazon bu hastalarda kullanılmamalıdır.
Karaciğer yetmezliği:
Dialic karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Eğer Dialic’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla Dialic kullandıysanız:
Dialic’ ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.

Dialic’i kullanmayı unutursanız:
İlacı almayı unuttuysanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Dialic ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Eğer Dialic’i almayı bırakırsanız kan şekeriniz kontrol edilemez ve kendinizi rahatsız hissedersiniz.
Eğer Dialic kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuza danışarak Dialic kullanımını sonlandırabilirsiniz.

Yan etkileri nelerdir?

4. Dialic’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Dialic’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Dialic kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeler

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise Dialic’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Diyabetli hastalarda gözün arka tarafındaki retinanın kalınlaşması bulanık görmeye neden olur (maküler ödem). Bu durum Dialic ve benzer ilaçlar alan hastalarda nadir de olsa görülür.
 • Bronş ilthabı
 • Solunum yetmezliği
 • Kalp yetmezliği
 • Bozulmuş karaciğer fonksiyonları

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza bildiriniz:

 • Şişkinlik
 • Kilo artışı
 • Eklem ağrısı
 • Sırt ağrısı
 • Baş ağrısı
 • İdrarda kan, şeker ve protein tespit edilmesi
 • Cinsel güçsüzlük
 • Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihab
 • Kansızlık
 • Ödem
 • Uykusuzluk
 • Baş dönmesi
 • Uyuşukluk

Bunlar Dialic’in hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Nasıl Saklanmalı?

5. Dialic’in saklanması

Dialic’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 ºC‟nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Dialic’ i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Dialic’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi : Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.
General Ali Rıza Gürcan Caddesi
Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm 2/2 Güngören/İSTANBUL
Telefon: 0 212 481 20 95
Faks: 0 212 481 20 95

Üretim Yeri : Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA
Bu kullanma talimatı 09.12.2010 tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

DIALIC 45 MG 90 EFERVESAN TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

SGK İlaç Ödeme Durumu:  EK-4A Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer almadığı için SGK tarafından bedeli ödenmez.

Fiyatı nedir?

DIALIC 45 MG 90 EFERVESAN TABLET fiyatı: 618,57 TL’dir.

Muadil İlaçlar

ACTOS 15 mg 28 tablet

ACTOS 15 mg 28 tablet {Takeda} 

ACTOS 15 mg 28 tablet {Takeda} 

ACTOS 30 mg 28 tablet {Takeda} 

ACTOS 30 mg 28 tablet {Takeda}

ACTOS 30 mg tablet (28 tablet)

DIALIC 15 mg 30 efervesan tablet

DIALIC 15 mg 60 efervesan tablet

DIALIC 15 mg 90 efervesan tablet

DIALIC 30 mg 30 efervesan tablet

DIALIC 30 mg 60 efervesan tablet

DIALIC 30 mg 90 efervesan tablet

DIALIC 45 mg 30 efervesan tablet

DIALIC 45 mg 60 efervesan tablet

DIALIC 45 mg 90 efervesan tablet

DROPIA 15 mg 30 tablet

DROPIA 15 mg 30 tablet { Arven }

DROPIA 15 mg 60 tablet

DROPIA 15 mg 90 tablet

DROPIA 15 mg 90 tablet { Arven }

DROPIA 30 mg 30 tablet

DROPIA 30 mg 30 tablet { Arven }

DROPIA 30 mg 60 tablet

DROPIA 30 mg 90 tablet

DROPIA 30 mg 90 tablet { Arven }

DROPIA 45 mg 30 tablet

DROPIA 45 mg 30 tablet { Arven }

DROPIA 45 mg 60 tablet

DROPIA 45 mg 90 tablet

DROPIA 45 mg 90 tablet { Arven }

DYNDION 15 mg 30 tablet

DYNDION 15 mg 90 tablet

DYNDION 30 mg 90 tablet

DYNDION 45 mg 30 tablet

DYNDION 45 mg 90 tablet

GLIFIX 15 mg 28 tablet

GLIFIX 15 mg 30 tablet

GLIFIX 15 mg 60 tablet

GLIFIX 15 mg 90 tablet

GLIFIX 30 mg 28 tablet

GLIFIX 30 mg 30 tablet

GLIFIX 30 mg 60 tablet

GLIFIX 30 mg 90 tablet

GLIFIX 45 mg 30 tablet

GLIFIX 45 mg 60 tablet

GLIFIX 45 mg 90 tablet

PIOFORCE 15 mg 30 tablet

PIOFORCE 15 mg 90 tablet

PIOFORCE 30 mg 30 tablet

PIOFORCE 30 mg 90 tablet

PIOFORCE 45 mg 30 tablet

PIOFORCE 45 mg 90 tablet

PIOFOX 15 mg 30 tablet

PIOFOX 15 mg 30 tablet { Inventim }

PIOFOX 15 mg 30 tablet { Neutec Inhaler }

PIOFOX 30 mg 30 tablet

PIOFOX 30 mg 30 tablet { Inventim }

PIOFOX 30 mg 30 tablet { Neutec Inhaler }

PIOFOX 45 mg 30 tablet

PIOFOX 45 mg 30 tablet { Inventim }

PIOFOX 45 mg 30 tablet { Neutec Inhaler }

PIOGTAN 15 mg 30 tablet

PIOGTAN 15 mg 90 tablet

PIOGTAN 30 mg 30 tablet

PIOGTAN 30 mg 90 film tablet

PIOGTAN 45 mg 30 tablet

PIOGTAN 45 mg 90 tablet

PIONDIA 15 mg 30 film tablet

PIONDIA 15 mg 90 film tablet

PIONDIA 30 mg 30 film tablet

PIONDIA 30 mg 90 film tablet

PIONDIA 45 mg 30 film tablet

PIONDIA 45 mg 90 film tablet

PIXART 15 mg 30 tablet

PIXART 15 mg 60 tablet

PIXART 15 mg 90 tablet

PIXART 30 mg 30 tablet

PIXART 30 mg 60 tablet

PIXART 30 mg 90 tablet

PIXART 45 mg 30 tablet

PIXART 45 mg 60 tablet

PIXART 45 mg 90 tablet

Etkin Maddeler

Pioglitazon Hcl

Tip 2 diyabetli erişkinlerde kan şekerini düşürmek için diyet ve egzersizle birlikte kullanılır.
Tip 2 diyabetli erişkinlerde kan şekeri kontrolünü iyileştirmek için diyet ve egzersizle birlikte kullanılır.
Pioglitazon bir anti-diyabetik ilaçtır. Vücudun kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olan doğal bir madde olan insüline duyarlılığını artırarak çalışır.
Pioglitazon’un yaygın yan etkileri: Üst solunum yolu enfeksiyonu, Bronşit (hava yollarının iltihabı), Anemi (düşük sayıda kırmızı kan hücresi), Hipoglisemi (düşük kan şekeri seviyesi), Ödem (şişme)

Uzman Tavsiyesi

Pioglitazon Hcl için uzman tavsiyesi

 • Pioglitazon, kan şekeri seviyesini kontrol etmeye ve uzun vadeli komplikasyonları önlemeye yardımcı olur.
 • Düzenli egzersiz yapmaya, sağlıklı beslenmeye ve Pioglitazon ile birlikte diğer diyabet ilaçlarınızı almaya devam etmelisiniz.
 • Sadece doktorunuzun önerdiği doz ve süreye göre alınız.
 • Pioglitazon başladıktan birkaç hafta sonra tam etkiler görülebilir. Doktorunuzun önerdiği şekilde almaya devam edin.
 • Bu ilacı alırken kan şekeri seviyenizi düzenli olarak izleyin.
 • Nefes darlığı, kalp sorunları veya herhangi bir anormal şişlik yaşarsanız doktorunuza bildirin.
 • Doktorunuz karaciğer fonksiyonunuzu izleyebilir. Karın ağrısı, gözlerde sararma ve iştahsızlık gibi belirtiler fark ederseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.

Soru ve Cevaplar

S. Pioglitazon kilo alımına neden olabilir mi?

Pioglitazon genellikle doza bağlı olabilen kilo alımına neden olur. Bu kilo alımının nedeni yağ birikimi olabilir. Ancak kalp yetmezliği hastalarında vücutta su tutulmasına bağlı olabilir. Bu nedenle kalp yetmezliği vakalarında kilo takibi önemlidir.

S. Pioglitazon kalp yetmezliğine neden olabilir mi?

Pioglitazon, kalp yetmezliğini şiddetlendirebilecek veya hızlandırabilecek sıvı tutulmasına neden olabilir. Doktor genellikle mevcut en düşük dozla başlar ve kalp yetmezliği için en az bir risk faktörü olan hastaları (geçmiş kalp krizi, koroner arter hastalığı, yaşlılar) tedavi ederken dozu kademeli olarak artırır. Pioglitazon insülin ile birlikte kullanıldığında kalp yetmezliği daha sık görülür.

S. Pioglitazon ve metformini birlikte alabilir misiniz?

Evet, tek başına metformin ile yeterli kan şekeri yönetiminin mümkün olmadığı durumlarda Pioglitazon metformin ile birlikte kullanılabilir. Bu ilaç kombinasyonu, tip 2 diyabetli erişkin hastalarda ve kan şekeri kontrolü zayıf olan aşırı kilolu hastalarda kullanılabilir.

S. Pioglitazon’u günün hangi saatinde almalısınız?

Genellikle günde bir kez reçete edilir ve günün herhangi bir saatinde, ancak tercihen her gün aynı saatte alınabilir. Yemekle birlikte veya yemeksiz alınabilir. Pioglitazon’u tam olarak doktorunuzun önerdiği şekilde almalısınız.

S. Pioglitazon’u ne kadar süre almam gerekiyor? İlacı bir süreliğine durdurabilir miyim?

Doktorunuz önerdiği sürece Pioglitazon almaya devam edin. Diabetes mellitus tedavisi uzun sürelidir, bu nedenle ömür boyu kullanmanız gerekebilir. Ancak, durdurmanız gerekiyorsa, bir alternatif önerecek olan doktorunuza danışın. Kan şekerinizin yükselmesine ve sizin için zararlı olabileceğinden doktorunuza danışmadan kullanmayı bırakmayınız.

S. Pioglitazon mesane kanserine neden olabilir mi?

Pioglitazon, çok nadir de olsa mesane kanseri riskini artırabilir. Bu ilaçla tedavi sırasında idrarınızda kan, idrar yaparken ağrı veya ani idrara çıkma ihtiyacı hissederseniz hemen doktorunuza danışın. Pioglitazon, önceden mesane kanseri öyküsü olan veya mesane kanseri olan hastalarda kullanılmamalıdır.

S. Pioglitazon karaciğeri etkiler mi?

Evet, Pioglitazon karaciğer enzimlerinde artışa neden olabilir ve karaciğer enzimleri yükselirse Pioglitazon tedavisi kesilmelidir. Bu nedenle, bu ilaçla tedavi sırasında karaciğer enzimlerinin seviyeleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Pioglitazon karaciğer hastalığı olan hastalara reçete edilmemelidir.

S. Pioglitazon ne tür bir ilaçtır? Metformin gibi mi?

Pioglitazon, anti-diyabetik ilaçların tiazolidindion sınıfına aittir. Vücudunuzun insülin adı verilen bir hormonu nasıl kullandığını iyileştirerek kan şekeri seviyelerinin kontrolüne yardımcı olur. Bu, hücrelerinizin vücudunuzun ürettiği insüline daha duyarlı hale gelmesine yardımcı olarak yapılır.

Yorum yapın