DESIFEROL 2000 IU 40 FILM KAPLI TABLET

DESIFEROL 2000 IU 40 FILM KAPLI TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699591090136
ETKİN MADDE VITAMIN D3
FİRMA ADI BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİ IU
AMBALAJ MİKTARI 40
ATC KODU A11CC05

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A11 – VİTAMİNLER
A11C – KOMBİNASYONLARI DAHİL A VE D VİTAMİNLERİ
A11CC – D VİTAMİNİ VE ANALOGLARI
A11CC05 – KOLEKALSİFEROL

İlaç Hakkında kısa özet

Desiferol 2000 I.U. film kaplı tablet

Ağız yolu ile kullanılır.

 • Etkin madde: Her bir film kaplı tablet, 2000 I.U. (50 mikrogram) vitamin D3 (koyun yününden elde edilir) içerir.
 • Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, kalsiyum fosfat dibazik susuz (E341), laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilir), povidon, krospovidon, kroskarmelloz sodyum, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, polivinil alkol (E1203), titanyum dioksit (E171), makrogol, polietilen glikol (E1521), talk (E553b), mika ve polisorbat 80 (E433) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bıı kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Tâlimâtında:

1. Desiferol nedir ve ne için kullanılır?
2. Desiferol’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Desiferol nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Desiferol’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Desiferol nedir ve ne için kullanılır?

 • Desiferol, vitamin D3 (koyun yününden elde edilir) içerir. Sedefli beyazımsı renkte, parlak, yuvarlak, bir yüzü ortadan çentikli 40 ve 60 adet film tabletten oluşan ambalajda kullanıma sunulmuştur.
 • Vitamin D eksikliğinin önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Desiferol’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Desiferol’ü aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise
 • Ağır yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastasıysanız
 • İleri seviyede damar sertleşmesi (arterioskleroz) hastasıysanız
 • Aktif akciğer tüberkülozunuz (verem hastalığı) varsa, bu ilacı uzun süre yüksek dozda kullanmamalısınız.
 • D hipervitaminozu (D vitamininin aşırı alınmasına ya da birikimine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık olup belirtileri; iştahsızlık, kabızlık, bulanık görme ve kas güçsüzlüğüdür.)
 • Hiperkalsemi (kanda kalsiyum konsantrasyonunun normalden yüksek bulunması) veya hiperkalsiüri (idrarla atılan kalsiyum miktarının artması) varsa
 • Böbrek taşınız varsa (kalsiyum içeren)
 • Kalsiyuma karşı hassasiyetiniz varsa
 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa

Desiferol’ü aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Fazla hareket etmiyorsanız
 • Benzotiadiazin türevi diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar kullanıyorsanız
 • Böbrek fonksiyonlarında bozukluk veya böbrek taşı geçmişiniz varsa
 • Sarkoidozunuz (kronik, tüm doku ve organları tutabilen granülomatöz bir hastalık) varsa
 • Pseudohipoparatiroidizm (bir çeşit paratiroid bezi yetmezliği) varsa
 • Karaciğer hastalığınız varsa
 • D vitamini ve türevlerini içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız
 • Mide-bağırsak sisteminde inflamasyonunuz (enterit, kolit, divertikülit ve ülseratif kolit) varsa
 • Pankreas iltihabı (pankreatit) ve mide ülseri (peptik ülser) durumlarında kullanımı dikkatle değerlendirilmelidir.
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanılmamalıdır.
 • D vitamininin tedavi edici indeksi bebek ve çocuklarda oldukça düşüktür. Hiperkalsemi uzun sürerse bebeklerde zihinsel ve fiziksel gelişmede gerileme yapar. Tedavi edici (farmakolojik) dozlarda D vitamini alan emziren annelerin bebeklerinde kanda kalsiyum seviyesinde artış (hiperkalsemi) riski vardır.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Desiferol’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • Yiyecek ve içeceklerle bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Desiferol gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Desiferol emzirme döneminde doktor kontrolünde kullanılabilir. Süte geçtiğinden doktorunuzun önerdiği şekli ile kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

 • Araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir bilgi yoktur.

Desiferol’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız (intoleransınız) olduğu söylenmişse Desiferol almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Bu tıbbi ürün her bir tablette 4.23 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
 • İçerdiği boyar maddeler nedeniyle alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Antikonvülsanlar (nöbet tedavisinde kullanılan ilaçlar), fenitoin, fenobarbital, hidantoin, barbitüratlar veya pirimidon (sara hastalığında kullanılan ilaçlar), rifampisin (verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik) ve glukokortikoidler (hormona benzeyen ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında vitamin D’nin etkisi azalabilir.
 • Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat veya pliamisin içeren ilaçlar ile hiperkalsemi (kanda kalsiyum seviyesinin yüksek olması hastalığı) tedavisinde aynı anda birlikte kullanımı adı geçen bu ilaçların etkisini azaltabilir.
 • Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler (idrar söktürücüler) ile aynı anda birlikte kullanıldığında kanda kalsiyum konsantrasyonu normal düzeyin üzerine çıkabilir (hiperkalsemi riski).
 • Uzun süreli tedavilerde serum ve idrardaki kalsiyum konsantrasyonlarının dikkatlice gözlenmesi gereklidir.
 • D vitamini veya türevlerini içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılması zehirlilik (toksisite) olasılığının artması nedeni ile tavsiye edilmez.
 • İzoniazid (Tüberküloz tedavisi için kullanılır.), vitamin D3 etkililiğini azaltabilir.
 • Kardiyak glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi edilen hastalar, yüksek kalsiyum seviyelerine karşı duyarlı olabilir ve bu nedenle bu hastaların EKG (kalp grafisi) parametreleri ve kalsiyum seviyeleri mutlaka doktor tarafından gözlemlenmelidir.
 • Yağ emiliminin azalmasına neden olabilen ilaçlar, orlistat (Obezite tedavisinde kullanılır.), likit parafin (mineral yağ) ve kolestiramin (Kolesterol tedavisinde kullanılır.) vitamin D emilimini azaltabilir.
 • Aktinomisin (kanser ilacı) ve imidazol (mantar ilacı) vücuttaki D vitamini aktivitesini etkileyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Desiferol nasıl kullanılır?

 • Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Her bir tablet 2000 I.U. (50 mikrogram) vitamin D3 içerir.

Erişkinlerde kullanımı:

 • Vitamin D eksikliğinin tedavisinde; hastalığın şiddeti ve hastanın tedaviye yanıtına bağlı olarak 10 hafta boyunca günde yarım – 2 tablet (1000-4000 I.U.), sonrasında idame tedavi olarak günde yarım – 1 tablet (1000-2000 I.U.) doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılır.
 • Hedef seviyelerin takibi için, idame tedavisinin başlangıcından yaklaşık 3 ila 4 ay sonra serum Vitamin D ölçümleri yapılmalıdır.
 • Vitamin D eksikliğinin önlenmesinde; günde yarım – 1 tablet (1000-2000 I.U.).

Aşağıda yer alan bazı kişiler Vitamin D eksikliği açısından yüksek riske sahiptir. Daha yüksek dozlar ve serum Vitamin D seviyelerinin takibini gerektirebilir;

 • Bakım gerektiren ya da yatan hastalar
 • Koyu ten rengine sahip olanlar
 • Güneşe yeterince maruz kalmayan ya da devamlı güneş koruyucu kullanan kişiler
 • Osteoporoz (kemik erimesi) açısından değerlendirilen hastalar
 • Obez (kilolu) bireyler
 • Bazı ilaçların eş zamanlı kullanımı, örn. antikonvülsan ilaçlar (sara hastalığında kullanılan ilaçlar), glukokortikoidler (hormona benzeyen ilaçlar), anti-retroviraller (virüs tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • D vitamini eksikliği için yakın zamanda tedavi görenler ve idame tedavisi gerekenler
 • Karaciğer ya da böbrek hastalığı olanlar
 • Malabsorbsiyon (bağırsakta emilim bozukluğu), inflamatuvar (iltihabi) bağırsak hastalığı ve çölyak hastalığı (buğday ürünlerine karşı duyarlılıkla oluşan iltihabi bir bağırsak hastalığı) olanlar
 • Osteoporozun (kemik erimesi) spesifik tedavisine destek olarak: günde yarım tablet (1000 I.U.)

Endikasyon

Tablet sayısı/gün

Eşdeğer I.U.

Vitamin D3/gün

Eşdeğer mikrogram

Vitamin D3/gün

Vitamin D eksikliğinin tedavisi

Günde -2 tablet

1000-4000 I.U.

25-100 mikrogram

Vitamin           D           eksikliğinin

önlenmesinde

Günde – 1 tablet

1000-2000 I.U.

25-50 mikrogram

Malabsorbsiyona bağlı Vitamin D eksikliğinin önlenmesi

Günde – 1 tablet

1000-2000 I.U.

25-50 mikrogram

Malabsorbsiyonda Vitamin D eksikliğinin tedavisinde

Günde – 5 tablet

1000-10000 I.U.

25-250 mikrogram

Vitamin D eksikliğine bağlı osteomalazi (kemiklerde mineral azalmasına bağlı bir hastalık) tedavisi

Günde – 1 tablet

1000-2000 I.U.

25-50 mikrogram

Sekonder

Hiperparatiroidizm                (kanda

paratiroid hormon seviyesinin yüksek olması)

Günde – 1 tablet

1000-2000 I.U.

25-50 mikrogram

Osteoporozun spesifik tedavisine destek olarak

Günde tablet

1000 I.U.

25 mikrogram

Adölesanlarda kullanımı (12-18 yaş)
12-18 yaş arasında Vitamin D eksikliğinin tedavisinde ve önlenmesinde; hastalığın şiddeti ve hastanın tedaviye yanıtına bağlı olarak günde yarım tablet (1000 I.U.) önerilir. Yalnızca tıbbi denetim altında verilmelidir.

Bebek ve küçük çocuklarda (0-12 yaş)
0-12 yaş arasında önerilmemektedir.

Hamilelik ve emzirme

 • Doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelerde kullanımı tavsiye edilmez.
 • Kolekalsiferol ve metabolitleri anne sütüne geçer. Emziren annelerin bebeklerinde doz aşımına rastlanmamıştır fakat anne sütüyle beslenen çocuklara Vitamin D içeren ürünler reçete edilirken anne tarafından alınan dozlar doktorunuz tarafından göz önünde bulundurulacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Desiferol ağız yolu ile kullanılır.
 • Doktorunuz günde yarım) tablet kullanacağınızı belirttiyse

Desiferol tabletleri nasıl kıracağınız konusunda aşağıdaki talimatlara uyunuz.

 • Tabletleri çentik üst yüze gelecek şekilde düz, sert bir zemine (örneğin masa veya tezgah) yerleştiriniz.
 • İki elin de işaret parmaklarını çentik uçlarına koyduktan sonra tableti iterek kırınız (Şekil 1 ve 2).

Değişik yaş grupları:
Şekil 1 ve 2: Desiferol çentikli tabletin kolaylıkla kırılarak yarıya bölünmesi.

Çocuklarda kullanımı:
0-12 yaş arasında önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:
Doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

 • Doz ayarlaması gerekmemektedir. D3 vitamininin sürekli kullanılmasını gerektiren durumlarda böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Ağır böbrek yetmezliği durumunda kalsiyum ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • Eğer Desiferol’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Desiferol kullandıysanız:

 • Desiferol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 • D vitamini uzun süre yüksek dozda kullanı l ırsa vitamin fazlalı ğ ı na (hipervitaminoza) neden olur.
 • Eğer aşırı miktarda Desiferol kullandıysanız, sizde hiperkalsemi (kandaki kalsiyum seviyesinin normalin üstünde olması) gelişebilir. Hiperkalseminin belirtileri; yorgunluk, psikiyatrik belirtiler (öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması), sersemlik, bilinç bulanıklığı gibi), bulantı, kusma, iştah kaybı, kilo kaybı, susama, poliüri (aşırı miktarda idrar yapma), böbrek taşı oluşumu, nefrokalsinoz (böbrekte tuz birikmesi), kemiklerde aşırı kireçlenme ve böbrek yetmezliği, EKG (kalbin elektriksel aktivitesinin) değişimleri, kalp ritim bozukluğu ve pankreatitdir (pankreas iltihabı).
 • Tedavisi: D vitamini uygulamasına son verilir, düşük kalsiyumlu diyet uygulanır. Güneşe maruziyetten kaçınınız.
 • İlaç yeni alınmışsa mide yıkaması veya kusturma yapılabilir.

Desiferol’ü kullanmayı unutursanız:

 • Unutulan Desiferol dozlarını dengelemek için çift doz almayınız.
 • Unutulan dozu atlayınız ve bir sonraki dozu almanız gereken saatte alınız.

Desiferol ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

 • Tedavi sonlandığında herhangi bir etki oluşması beklenmez. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, Desiferol tedavisini durdurmayınız.

Yan etkileri nelerdir?

4. Desiferol’ün olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Desiferol’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Geniş kapsamlı klinik çalışmalar yapılmamış olması nedeniyle istenmeyen etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir.

Desiferol’ün normal dozlar ve sürelerde yan etki olasılığı azdır. D3 vitamininin yüksek dozlarda verilmesi ve tedavi süresinin kontrolsüz bir şekilde uzatılması sonucu aşağıdaki yan etkiler gelişebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Desiferol’ü kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kaşıntı, döküntü, ciltte beyaz veya kırmızımsı kabartılar (ürtiker) gibi aşırı duyarlılık belirtileri

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Desiferol’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.

: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.

: 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.

: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın olmayan

 • İdrarla atılan kalsiyum miktarında artış
 • Kanda kalsiyum miktarının normalden yüksek bulunması (hiperkalsemi)

Bilinmiyor

 • Kanda arta kalan (rezidüel) azot miktarının yükselmesi (Kan ve idrar testleri ile tespit edilir.)
 • Kabızlık
 • Mide gazı
 • Bulantı
 • Karın bölgesinde ağrı
 • İshal
 • Aşırı miktarda idrar yapma (poliüri)
 • Aşırı susama (polidipsi)
 • İdrar yapamamak (anüri)
 • Ateş

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Desiferol’ün saklanması

Desiferol’ü çocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C altındaki oda sıcaklığında, ışıktan uzakta saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Desiferol’ü kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Desiferol’ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-18
Ataşehir/İstanbul
0 216 456 65 70 (Pbx)
0 216 456 65 79 (Faks)

Üretim Yeri:

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Adil Mah. Yörükler Sok. No:2
Sultanbeyli/İstanbul
0 216 592 33 00 (Pbx)
0 216 592 00 62 (Faks)

Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

DESIFEROL 2000 IU 40 FILM KAPLI TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmemektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenmez
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenmez

Fiyatı nedir?

Desiferol 2000 Iu 40 Film Kaplı Tablet fiyatı: 40.64 TL’dir.

Muadil İlaçlar

CHOLEVIT 50.000 I.U./15 ml oral damla. çözelti

COLEDAN 15000 IU/ml oral damla 10 ml

COLEDAN- D3 15000 IU/ 10 ml oral damla

COLEDAN- D3 15000 IU/ 10 ml oral damla

D-COLEFOR FORT 15.000 IU/ml oral damla çözelti (1 adet)

D-3 FEROL IM/ORAL ampül

D-3 FEROL oral damla (15 ml)

D3 TOTAL 150.000 IU / 10 ml oral damla . çözelti (10 ml)

D3 TOTAL 150.000 IU / 30 ml oral damla çözelti (30 ml)

D-COLEFOR 20.000 IU 12 yumuşak kapsül

D-COLEFOR 20.000 IU 14 yumuşak kapsül

D-COLEFOR oral damla (15 ml)

DESIFEROL 2000 IU 60 film kaplı tablet

DESIFEROL 2000 IU 40 film kaplı tablet

DESIFEROL 50000 IU/ 15 ml oral damla

DEVIT-3 1 ml 1 ampül

DEVIT-3 10.000 I.U. yumuşak kapsül (30 kapsül)

DEVIT-3 15 ml damla

DEVIT-3 200.000 IU/ 10 ml oral damla. çözelti

DEVIT-3 5.000 I.U. yumusak (50 kapsül)

DOREVIT-D3 300.000 IU/ml IM/ORAL çözelti içeren ampül

FORTE-D 150.000 IU/10 ml oral damla çözelti (1 adet)

FORTE-D 150.000 IU/10 ml oral damla. çözelti (1 adet)

MONOVIT D3 300.000 I.U/ml I.M. oral ampül

MONOVIT D3 50.000 IU/15 ml oral damla

ONZELA 50.000 I.U. / 15 ml oral damla. çözelti (15 ml)

PEDIA-D 50000 IU/15 ml oral damla

POVEN 50.000 IU/15 ml oral damla çözelti (15 ml)

SELOVITA-D3 300000 IU/ml IM/ORAL 1 ampül

SELOVITA-D3 50000 IU/15 ml oral damla 1 ŞIŞE

SOLIDAY D3 300.000 I.U./ml IM enjeksiyonluk çözelti (1 ampül)

SOLIDAY D3 50.000 I.U./15 ml oral damla

SUNDROP-D3 150.000 IU/10 ml oral damla, çözelti

TERA-D3 300000 IU/ml IM/ORAL ampül (1 adet)

TERA-D3 300000 IU/ml IM/ORAL ampül (50 adet)

TERA-D3 oral damla

VITADE-3 300000 IU/ml IM/ORAL ampül (1 adet)

VITADE-3 oral damla

VITEROL-D3 2000 IU film kaplı tablet (40 tablet)

VITEROL-D3 2000 IU film kaplı tablet (60 tablet)

VITOEL-D3 150.000 I.U/10 ml oral damla. çözelti

Etkin Maddeler

Vitamin D3

D3 vitamini, D vitamini eksikliği ve Osteoporoz tedavisinde kullanılır.
D3 vitamini, D vitamininin bir şeklidir. Kanınızdaki D vitamini seviyesini yükseltir. Bu da, yiyeceklerden daha fazla kalsiyum emmenize yardımcı olarak kanınızdaki kalsiyum seviyelerini yükseltir.
Vitamin D3’ün yaygın yan etkileri: Yaygın bir yan etki görülmedi

Uzman Tavsiyesi

Vitamin D3 için uzman tavsiyesi

 • Doktorunuz D3 vitamini eksikliğinin tedavisi için Vitamin D3 reçete etmiştir.
 • Doktorunuzun önerdiği doz ve süreye göre alınız.
 • İlacın daha hızlı emilmesi için yiyeceklerle birlikte alınmalıdır.
 • D vitamini eksikliği için bazı sağlıklı ipuçları:
 • Haftada üç kez 10-30 dakika güneşe yeterince maruz kalın.
 • Açık tenli: 20-30 dakika güneşe maruz kalma.
 • Koyu tenli: 30-40 dakika güneşe maruz kalma.
 • Yumurta sarısı, mantar, peynir, süt, tereyağı, zenginleştirilmiş yiyecekler ve yağlı balıklar gibi D vitamini yönünden zengin besinler tüketin.
 • Gece alındığında uyku düzeninizi etkileyebilir. Bunu önlemek için gündüz almak daha iyidir.
 • D3 Vitamini almadan 2 saat önce veya sonra antasitler veya başka ilaçlar almayın.
 • Bu ilacı kullanırken mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, kabızlık, halsizlik ve kilo kaybı fark ederseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.

Soru ve Cevaplar

Vitamin D3’ü gece mi yoksa sabah mı almak daha iyidir?

D3 Vitamini günün herhangi bir saatinde, sabah veya gece alabilirsiniz. Bununla birlikte, Vitamin D3’ü almak için en iyi zaman hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. Tam olarak doktorunuzun önerdiği şekilde alınız.

Vitamin D3 almanın faydaları nelerdir?

D3 vitamini kemik sağlığını korumak, bağışıklık sistemi, beyin ve sinir sisteminin sağlığını desteklemek için önemlidir. Ayrıca insülin seviyelerini düzenler ve sağlıklı bir kalp ve kan damarları için de önemlidir.

Vitamin D3 nasıl alınmalıdır?

D3 vitamini su ile bütün olarak yutulmalı, ezilmemeli veya çiğnenmemelidir. Emilimini artırmak için günün ana öğünüyle birlikte alınması tavsiye edilir.

Kimler D3 Vitamini almamalıdır?

Kolekalsiferole alerjisi olan, kanında kalsiyum düzeyi yüksek olan veya idrarda kalsiyum bulunan hastalarda D3 vitamini alınmamalıdır. Böbrek taşı veya ciddi böbrek problemleri olan hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır.

Çok fazla D3 Vitamini alırsam ne olur?

Uzun süre çok fazla D3 Vitamini almak kandaki kalsiyum düzeylerini artırabilir (hiperkalsemi). Bu durum çocuklarda halsizlik, yorgunluk, kusma, ishal, uyuşukluk, böbrek taşı, tansiyon artışı ve büyüme geriliğine neden olabilir.

Günlük ne kadar D vitamini almalıyım?

Günlük D vitamini ihtiyacı 4000 IU/gün’dür. Diyetiniz günlük D vitamini ihtiyacını karşılamayabileceğinden 1000 – 3000 IU/gün D vitamini takviyesine ihtiyacınız olabilir. D3 vitamini, D vitamini eksikliği olan hastalarda takviye olarak kullanılan bir D vitamini formudur. .

D vitamini düşükse ne olur?

Düşük D vitamini seviyeleri çocuklarda raşitizme ve yetişkinlerde osteomalaziye neden olabilir. D vitamini eksikliği ayrıca diabetes mellitus 1, yüksek tansiyon, depresyon, bazı kanserler ve osteoporoz riskini de artırabilir.

Yorum yapın