CIPRONATIN 250 MG 14 TABLET

CIPRONATIN 250 MG 14 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699717090033
ETKİN MADDE SIPROFLOKSASIN
FİRMA ADI ATABAY KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 14
ATC KODU J01MA02
NFC KODU SGKFP8

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01M – KİNOLONLAR
J01MA – FLOROKİNOLONLAR
J01MA02 – SİPROFLOKSASİN

Nedir ve ne için kullanılır?

• Cipronatin, beyaz renkli, bikonveks, yuvarlak film kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film tabletin içinde 250 mg etkin madde (siprofloksasin) bulunmaktadır. Cipronatin’in etkin maddesi olan siprofloksasin, florokinolonlar adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir.
• Cipronatin, 14 tablet içeren kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur.
• Cipronatin, yetişkinlerde solunum yolları enfeksiyonu tedavisinde, uzun süreli ve tekrarlayan kulak ya da sinüzit enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolları enfeksiyonlarında, adneksit (dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin akut ya da kronik iltihabı), bel soğukluğu (gonore), prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında, sindirim sistemi enfeksiyonlarında, karın zarı iltihabı (peritonit) gibi karın boşluğu enfeksiyonlarında, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, Neisseria meningitidis adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların 18 yaş üzeri önlenmesinde ve şarbon solunması yoluyla maruziyet durumunda ve kötü huylu dış kulak iltihabında kullanılır.
• Cipronatin akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısı düşük (nötropeni) olan ve bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen ateşin söz konusu olduğu hastaların tedavisinde diğer antibiyotiklerle birlikte (kombinasyon tedavisinde) kullanılabilir.
• Şiddetli bir enfeksiyon ya da birden fazla türde bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon olması halinde, Cipronatin ‘e ek olarak ilave antibiyotik tedavisi uygulanabilir.
• Cipronatin, kistik fibröz (Akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık) bulunan çocuk ve ergenlerde akciğer ve bronş enfeksiyonlarında, böbreklere ulaşanlar (piyelonefrit) dahil, komplike idrar yolu enfeksiyonlarında siprofloksasin etkin maddesine hassasiyet gösterilmesi durumunda diğer alternatif tedaviler uygun olmadığında, şarbon inhalasyonuna (soluma yoluyla) maruziyet durumunda kullanılır. Cipronatin, doktorun gerekli görmesi halinde çocuklarda ve ergenlerde
görülen diğer spesifik şiddetli enfeksiyonların tedavisi için diğer ajanların kullanılamadığı
durumlarda kullanılabilir.
Cipronatin dahil florokinolonlar, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi ve komplike olmayan üriner enfeksiyonlarda (idrar yolu enfeksiyonlarında) alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında, ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır. Buna ilave olarak üriner enfeksiyonlarda antibiyogramla duyarlık kanıtlanması gerekmektedir.
Bu endikasyonlarda diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu durumlarda kullanılabilir. Cipronatin, yalnızca duyarlı bakterilerin yol açtığı kanıtlanmış ya da bu konuda ciddi şüphe bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilir.

Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

UYARI: Tendinit ve Tendon Yırtılması (kasları kemiklere bağlayan dokularda iltihaplanma veya yırtılma), Periferal Nöropati (merkezden uzak sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar – duyu kaybı), Santral Sinir (merkezi sinir sistemi) Sistemi Etkileri ve Myastenia Gravis’in (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesini de içeren ciddi yan etkiler.
• Cipronatin’in etkin maddesi olan siprofloksasin ve siprofloksasinin dâhil olduğu florokinolonlar adı verilen antibiyotik grubu aşağıdaki gibi sakatlığa yol açan ve geri dönüşümsüz yan etkilere neden olabilir:
o Tendinit (tendon iltihabı) ve tendon (kasları kemiklere bağlayan bağlar) yırtılması
o Periferal nöropati (sinirlerin zarar görmesi)
o Merkezi sinir sistemi etkileri (halüsinasyon (olmayan şeyler görme, duyma veya hissetme), anksiyete (kaygı hali), depresyon, intihar eğilimi, insomnia (uyku bozuklukları), şiddetli baş ağrısı ve konfüzyon (ani zihin karışıklığı)
Bu reaksiyonlardan herhangi birinin gözlendiği hastalarda Cipronatin kullanımı derhal bırakılmalı ve florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır.
• Cipronatin de dâhil olmak üzere florokinolonlar, myastenia gravisli (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilir.
Bilinen myastenia gravis öyküsü olanlarda Cipronatin kullanımından kaçınılmalıdır.
• Cipronatin’in de dâhil olduğu florokinolon grubu ilaçların ciddi yan etkilerler ilişkili olduğu bilindiğinden aşağıdaki endikasyonlarda başka alternatif yoksa kullanılabilir.
o Komplike olmayan üriner enfeksiyon (erişkinlerde görülen üriner sistemin yapısal ve anatomik bozukluklarının eşlik etmediği, sağlıklı bireylerde görülen enfeksiyonlar )
o Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi (akciğerdeki bronş tüplerinin zarlarının kalıcı iltihaplanması durumunun yeniden şiddetlenmesi)
Cipronatin dâhil florokinolonlar, sakatlığa sebep olabilen ve potansiyel olarak geri dönüşümsüz ciddi yan etkilerle ilişkilendirilmiştir. Yaygın olarak görülen yan etkiler kasiskelet ve periferal sinir sistemi (tendinit (tendon iltihabı) ve tendon (kasları kemiklere bağlayan bağlar) yırtılması, tendonlarda şişme veya iltihaplanma, karıncalanma veya uyuşma, kol ve bacaklarda uyuşukluk, kas ağrısı, kas güçsüzlüğü, tendinit ve tendon rüptürü (kasları kemiklere bağlayan dokularda iltihaplanma ve yırtılma), periferal nöropati (merkezden uzak sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar-duyu kaybı), merkezi sinir sistemi etkiler dahil geri dönüşümsüz ciddi advers reaksiyonlar, eklem ağrısı, eklemlerde şişme gibi), artralji
(eklem ağrısı), myalji (kas ağrısı), periferal nöropati (sinirlerin zarar görmesi), merkezi sinir sistemi etkileridir (halüsinasyon (olmayan şeyler görme, duyma veya hissetme)), anksiyete (kaygı hali), depresyon, intihar eğilimi, insomnia (uyku bozuklukları), şiddetli baş ağrısı ve konfüzyon (ani zihin karışıklığı) (“4. Olası yan etkiler nelerdir?” bölümüne bakınız).

Bu yan etkiler, Cipronatin başladıktan sonra saatler ya da haftalar içinde görülebilir. Her yaş grubundan veya önceden mevcut risk faktörleri olmayan hastalar, bu yan etkileri yaşamıştır.
Herhangi bir ciddi yan etkinin ilk bulgularının veya belirtilerinin ortaya çıkması durumunda Cipronatin derhal kesilmelidir. Ayrıca, florokinolonlarla bağlantılı olarak bu ciddi advers reaksiyonlardan herhangi birini yaşayan hastalarda Cipronatin dȃhil florokinolonların kullanımından kaçınılmalıdır.
Cipronatin’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Siprofloksasine, diğer kinolon grubu antibiyotiklere veya Cipronatin içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız, (Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı bölümüne bakınız).
  Cipronatin’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
  Eğer;
 • 18 yaşından küçükseniz,
 • İshal görülürse,
 • Önceden karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa,
 • Eklem çevresinde ağrı, şişlik veya tendon iltihabı olursa veya antibiyotik tedavisi altında önceden bu şikayetleriniz olduysa,
 • İleri yaşta iseniz ve kortizon içeren ilaç kullanıyorsanız,
 • Sinir sistemi hastalığınız, sara hastalığınız varsa,
 • Cipronatin ile hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) riski olabileceğinden, diyabetli (şeker hastası) iseniz,
 • Depresyon veya psikoz durumu varsa, Cipronatin’i ilk alışınızda psikiyatrik reaksiyonlar gösterebilirsiniz. Depresyon ya da psikozdan (bir tür ruhsal bozukluk) muzdaripseniz, bulgularınız (semptomlarınız) Cipronatin tedavisiyle daha kötü hale gelebilir. Nadir durumlarda depresyon ya da psikoz, intihar düşünceleri, intihar teşebbüsleri veya intiharı gerçekleştirmeye kadar ilerleyebilir. Bu durum gerçekleşirse hemen Cipronatin almayı bırakın ve doktorunuzla iletişime geçin.
 • İlk uygulamadan sonra sinir sistemi reaksiyonları ortaya çıkarsa,
 • Teofilin (soluk alma problemleri için kullanılan bir ilaç), metilksantin, kafein, duloksetin (depresyon, diyabetik sinir ağrılarında zedelenmesi veya idrar tutamama durumlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), ropinirol (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç), klozapin (psikiyatri hastalarının tedavisinde kullanılan antipsikotik bir ilaç), olanzapin (psikiyatri hastalarının tedavisinde kullanılan antipsikotik bir ilaç), etkin maddelerini içeren ilaçlardan birini kullanıyorsanız,
 • Yaşlıysanız,
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa.
 • Geniş bir kan damarının genişlemesi veya “şişmesi” (aort anevrizması veya geniş damar periferik anevrizması) teşhisi konulduysa.
 • Daha önce aort diseksiyonu atağı geçirdiyseniz (aort duvarında yırtık).
 • Kalp kapakçığı sızıntısı teşhisi konduysa (kalp kapakçık yetersizliği).
 • Aile öykünüzde aort anevrizması ya da aort diseksiyonu veya doğuştan kalp kapak hastalığı varsa veya diğer risk faktörleri ile zemin hazırlayan durumlara sahipseniz (örn. Marfan sendromu veya Ehlers-Danlos sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları, Turner sendromu,
  Sjögren sendromu [inflamatuar bir otoimmün hastalık] veya Takayasu arteriti, dev hücreli arterit, Behçet hastalığı, yüksek tansiyon veya bilinen ateroskleroz, romatoid artrit [bir eklem
  hastalığı] veya endokardit [bir kalp enfeksiyonu]).
  Karnınızında, göğsünüzünde veya sırtınızında aort anevrizması ve diseksiyon semptomları olabilecek ani ve şiddetli ağrı hissederseniz, derhal bir acil servise başvurunuz. Sistemik kortikosteroidlerle tedavi görüyorsanız riskiniz artabilir.
  Özellikle yatağınızda düz bir şekilde uzandığınızda hızlı bir nefes darlığı yaşamaya başlarsanız
  veya ayak bileklerinizde, ayaklarınızda veya karnınızda şişme veya yeni bir kalp çarpıntısı (hızlı
  veya düzensiz kalp atışı hissi) fark ederseniz derhal bir doktora haber vermelisiniz.
  Şiddetli, ani alerjik reaksiyon (anafilaktik reaksiyon/şok, anjiyoödem). İlk dozda dahi, şiddetli
  alerjik reaksiyon gelişmesine ilişkin küçük bir olasılık söz konusudur, bu durumu takip eden belirtiler şunlardır: göğüste sıkışma hissi, baş dönmesi, mide bulantısı veya bayılma ya da ayağa kalkınca baş dönmesi. Bunun olması halinde, Cipronatin kullanmayı bırakmalı ve derhal doktorunuzla görüşmelisiniz.
  Enflamasyon ve tendon yırtılması tedavinin ilk 48 saati ile tedavi bırakılmasından aylar sonrasına kadar sürede gerçekleşebilir. Bu tendinopati riski, yaşlı hastalarda veya eş zamanlı olarak kortikosteroidlerle tedavi edilen hastalarda artabilir. Ağrı veya enflamasyonun (iltihabın) ilk belirtisinde ilacı almayı bırakınız ve ağrılı bölgeyi dinlendiriniz. Herhangi gereksiz egzersiz tendon yırtılması riskini arttırabilir.
  Görüşünüzde bozulma meydana gelirse veya gözleriniz herhangi bir şekilde etkilenirse, derhal göz doktoruna başvurunuz.
  Cipronatin kullanırken cildiniz güneş ışığına veya ultraviyole (UV) ışınlara daha duyarlı hale gelir. Kuvvetli güneş ışığına veya solaryum gibi yapay UV ışığa maruz kalmaktan kaçınmalısınız.
  İshal Cipronatin kullanımını bıraktıktan haftalar sonra da gelişebilir. Ciddi veya ısrarcı olursa ya da kan veya mukus içerirse, hayatı tehdit edici olabileceğinden dolayı derhal
  Cipronatin tedavisini kesmelisiniz. Bağırsak hareketlerini durduran ya da azaltan ilaç kullanmamalı ve derhal doktorunuzla görüşmelisiniz.
  Kalp hastalığınız varsa, Cipronatin kullanırken dikkatli olunması gereken durumlar: QT intervalinde uzama ile doğmuş olma veya ilgili aile öyküsünün bulunması (kalbin elektriksel kaydı olan EKG’de saptanan bir durum), kanda tuz dengesizliği (özellikle kandaki potasyum
  veya magnezyum düzeyinin düşük olması), kalp ritminin çok yavaş olması (‘bradikardi’ olarak adlandırılır), zayıf kalp (kalp yetmezliği), kalp krizi öyküsü (miyokard enfarktüsü), kadın veya
  yaşlı olma ya da anormal EKG değişikliklerine yol açan diğer ilaçları kullanıyor iseniz.
  Cipronatin’in metotreksat (bazı kanser türleri, romatoid artirit denilen eklem iltihabı,
  sedef hastalığı denilen psöriyazis) tedavisinde kullanılan bir ilaç ile eş zamanlı kullanımı önerilmez.
  Bazı genital yol (üreme sistemi) enfeksiyonlarının tedavisi için doktorunuz siprofloksasine ek olarak ilave bir antibiyotik daha reçete edebilir. Tedavinin 3. gününde henüz bir iyileşme olmaması halinde, lütfen doktorunuza danışın.
  Kan ya da idrar analizi yaptırırken, Cipronatin kullandığınızı söyleyiniz.
  Cipronatin kullanırken, ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve / veya güçsüzlük gibi nöropati belirtileri ile karşılaşırsanız Cipronatin kullanmayı bırakınız ve doktorunuza başvurunuz.
  Cipronatin karaciğer hasarına neden olabilir. Eğer, iştah kaybı, sarılık (cildin sararması) koyu renkli idrar, kaşıntı ya da midede hassasiyet gibi herhangi bir belirti fark ederseniz, Cipronatin almayı durdurarak derhal doktorunuza başvurunuz.
  Eğer sizin ya da ailenizden birinin glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) denilen kalıtımsal bir durumu varsa Cipronatin kullanımı ile anemi riskiyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle glukoz-6- fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğiniz olup olmadığını doktorunuza bildiriniz.
  Cipronatin kullanılırken yapılan Mycobacterium tuberculosis kültür testinde yanlış negatif sonuçlar görülebilir.
  Cipronatin’e duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.
  Myasthenia gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi:
  Cipronatin gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri yaşarsanız acilen doktorunuza danışınız.
  Cipronatin beyaz kan hücreleri sayısında azalmaya neden olabilir ve enfeksiyonlara direnciniz azalabilir. Eğer ateş ve genel durumunuzda bozulma, ya da ateş ve lokal enfeksiyon belirtileri (boğaz, solunum borusu, ağız veya üriner problemler) gibi enfeksiyon belirtileriniz olursa derhal doktorunuza danışınız. Doktorunuz tarafından muhtemel beyaz küre sayısında azalma olup olmadığı test edilecektir. Doktorunuzu kullandığınız ilaç bakımından uyarmanız önemlidir.
  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
  Cipronatin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:
  Cipronatin ile süt ürünleri (süt, yoğurt veya peynir gibi.) veya mineral katkılı içeceklerin örn. kalsiyum takviyeli portakal suyu) beraber kullanılması, ilacın emilimini azaltabilir. Bu tür gıdalarla birlikte kullanılmamalıdır.
  Hamilelik
  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamilelikte Cipronatin kullanımından kaçınılmalıdır.
  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  Emzirme
  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  Emzirme sırasında Cipronatin kullanmayınız, çünkü siprofloksasin anne sütüne geçer ve bebeğinize zararlı olabilir.
  Araç ve makine kullanımı
  Cipronatin araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir. Bu durum, özellikle alkolle
  birlikte alındığında görülür.
  Cipronatin’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
  Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.
  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
  • Cipronatin’i, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:
 • Kalp ritmini düzenleyen ilaçlar ( (ör. Kinidin, hidrokinidin, disopramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar), bazı antimikrobiyaller (makrolid denilen bir sınıfa ait) ve bazı psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Metoklopramid (bulantı ilacı),
 • Omeprazol (mide ilacı),
 • Teofîlin (astım tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Tizanidin (merkezi sinir sistemini, özellikle beyin ve omurilik fonksiyonunu etkileyen
  bir hastalık olan multiple skleroz hastalarında şiddetli kas kasılmaları için bir ilaç),
 • Metotreksat (romatizma, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Siklosporin (deri hastalıkları, romatoid artrit ve organ naklinde bağışıklık sistemini düzenleyici bir ilaç),
 • Vitamin K antagonistleri (ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion) veya diğer ağızdan alınan kan sulandırıcılar,
 • Ropinirol (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç),
 • Klozapin (Psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Fenitoin (Sara (epilepsi) için kullanılan),
 • Olanzapin (psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç).
 • Zolpidem (uyku bozukluları için kullanılan bir ilaç).
  Cipronatin aşağıdaki ilaçların kanınızdaki seviyesini arttırabilir:
 • Pentoksifılin (dolaşım problemleri için),
 • Kafein,
 • Duloksetin (depresyon, diabetik sinir hasarı ve idrar tutamama için),
 • Lidokain (kalp rahatsızlıkları veya anestezi için),
 • Sildenafıl (erkeklerde sertleşme sorunu olarak adlandırılan erektil disfonksiyon için)
 • Agomelatin (depresyon tedavisi için kullanılan bir ilaç)
  Bazı ilaçlar Cipronatin’in etkisini azaltabilir:
 • Antasitler (sindirim güçlüğü tedavisi için kullanılır),
 • Mineral destek ilaçları,
 • Sükralfat (mide yanması, sindirim güçlüğü, mide veya bağırsaktaki ülser tedavisinde kullanılır),
 • Polimerik fosfat bağlayıcı (sevelamer, lanthanum karbonat) (böbrek rahatsızlığı
  bulunan hastalarda fosfat düzeyini azaltmak için kullanılır),
 • Magnezyum, kalsiyum, alüminyum veya demir içeren ilaçlar veya destek maddeleri.
  Bu preperatların kullanımı gerekli ise Cipronatin bu ilaçlardan 2 saat önce veya en erken 4 saat sonra alınmalıdır.
  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
  kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Cipronatin’i ne kadar süre ile ve ne sıklıkta kullanacağınızı doktorunuz söyleyecektir. Bu süre enfeksiyonunuzun tipine ve ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır.
Böbrek hastalığınız varsa doktorunuza belirtiniz çünkü ilaç dozunuzun ayarlanması gerekebilir.
Tedavi genellikle 5 ile 21 gün sürer, ama bazen şiddetli enfeksiyonlarda daha uzun sürebilir.
Bu ilacı her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz kaç tablet almanız gerektiğini, nasıl kullanmanız gerektiğini doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Uygulama yolu ve metodu:
Ağız yoluyla uygulanır.
• Tabletleri yeteri miktarda sıvı ile birlikte alınız. Tadı kötü olduğu için tabletleri çiğnemeyiniz.
• Tabletlerinizi her gün aynı saatlerde almaya çalışınız.
• Tabletleri aç karnına ya da tok karnına alabilirsiniz. Yemeklerle kalsiyum almanız ilacın emilimini önemli derecede etkilemeyecektir. Ancak, tabletler süt veya yoğurt gibi süt ürünleri ya da mineral takviyeli içeceklerle (ör. kalsiyum takviyeli portakal suyu) birlikte alınmamalıdır.
Bu ilacı kullanırken yeterli miktarda sıvı içmeyi aklınızda tutunuz.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı: Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.
Yaşlılarda kullanımı: Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği durumunuz varsa doktorunuza söyleyiniz, çünkü tedavi dozunuzun buna göre ayarlanması gerekecektir. Böbrek bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.
Karaciğer yetmezliği: Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır. Karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.
Eğer Cipronatin ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla Cipronatin kullandıysanız:
Cipronatin’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, acilen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Mümkünse, doktora göstermek için tabletleri veya ilacın kutusunu yanınıza alınız.
Cipronatin kullanmayı unutursanız:
Mümkün olan en kısa süre içinde normal dozu alın ve daha sonra reçete edildiği şekilde devam
edin. Ancak, neredeyse bir sonraki dozu alacağınız zaman geldiyse, atladığınız dozu almayın
ve normalde olduğu gibi devam edin. Tedavi kürünüzü mutlaka tamamlayın. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
Cipronatinile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Kendinizi birkaç gün içinde iyi hissetmeye başlasanız dahi, tedavi kürünü tamamlamanız
önemlidir. Bu ilacı olması gerekenden kısa sürede bırakırsanız, enfeksiyon tamamen tedavi
edilmeyebilir ve enfeksiyonla ilgili belirtiler tekrar ortaya çıkabilir ya da kötüleşebilir. Ayrıca
antibiyotiğe karşı direnç gelişebilir. Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

Kullanma Talimatı

CIPRONATIN 250 MG 14 TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmemektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenmez
Yatan Hasta Ödenme Durumu:> Ödenmez

Fiyatı nedir?

CIPRONATIN 250 MG 14 TABLET fiyatı: 11,41 TL’dir.

Muadil İlaçlar

BAYSIP 500 mg film kaplı tablet (14 tablet)

CIFLOSIN 200 mg/100 ml IV inf.solüsyonu

CIFLOSIN 400 mg 200 ml IV inf. solüsyonu

CIFLOSIN 500 mg 10 film tablet

CIFLOSIN 750 mg 14 film tablet

CILOXAN %0.3 5 ml göz damlası

CILOXAN %0.3 steril göz damlası (5 ml) { Novartis }

CILOXAN 3.5 gr oftalmik pomad

CILOXAN 3.5 gr oftalmik pomad { Novartis }

CIPRASID 500 mg 14 film tablet

CIPRASID 500 mg 14 film tablet 

CIPRASID 750 mg 14 film tablet 

CIPRASID 750 mg 14 film tablet

CIPRO %0.3 GOZ 5 ml damla

CIPRO 250 mg 14 tablet

CIPRO 400 mg/200 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon

CIPRO 500 mg 14 tablet

CIPRO 750 mg 14 tablet

CIPRO IV 200 mg 1 flakon

CIPROCAM 200 mg/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon

CIPROCAM 400 mg/200 ml IV inf.çöz.içeren flakon

CIPROKABI 200 mg/100 ml IV çözelti 1 torba

CIPROKABI 400 mg/200 ml IV çözelti 1 torba

CIPROKTAN 400 mg/200 ml IV inf.çöz.içeren flakon

CIPROKTAN 500 mg 10 film tablet

CIPROKTAN 500 mg 14 film tablet

CIPROKTAN IV 200 mg/100 ml infüzyon çözeltisi içeren flakon

CIPROLAKS 200 mg/100 ml IV inf.çöz.içeren flakon

CIPROLAKS 400 mg/200 ml IV inf.çöz.içeren flakon

CIPROLON 250 mg 10 tablet

CIPRONATIN 200 mg/100 ml IV infizyon çözeltisi içeren 1 flakon

CIPRONATIN 250 mg 14 tablet

CIPRONATIN 400 mg/200 ml IV infizyon çözeltisi içeren 1 flakon

CIPRONATIN 500 mg 14 tablet

CIPROPOL %0.9 Sodyum Klorür IV infüzyon için çözelti 100 ml setsiz

CIPROPOL %0.9 Sodyum Klorür IV infüzyon için çözelti 200 ml setsiz

CIPROXIN 0.2 gr 1 flakon

CIPROXIN 400 mg 1 flakon

CIPROXIN 500 mg 10 tablet

CIPROXIN 750 mg 10 tablet

FLOTIC 200 mg/100 ml IV inf.çöz.içeren flakon

FLOTIC 400 mg/200 ml IV inf.çöz.içeren flakon

FLOXIMED %0.3 5 ml göz damlası

LOXASID 500 mg 14 film tablet

NOVAREX 200 mg/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon { Hta İlaç }

NOVAREX 400 mg/200 ml IV inf.çöz.içeren flakon

NOVAREX 400 mg/200 ml IV inf.çöz.içeren flakon

PROXACIN 500 mg 14 film tablet proxacin 750 mg 14 film tablet özellikleri

QUINOX 500 mg 14 film kaplı tablet

QUINOX 750 mg 14 film kaplı tablet

ROFACID 200 mg/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon

ROFACID 200 mg/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon { Avicenna }

ROFACID 200 mg/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon { Menta-Pharma }

ROFLAZIN 500 mg 14 film tablet ROFLAZIN 500 mg 14 film tablet { Umut İlaç }

ROFLAZIN 750 mg 14 film tablet ROFLAZIN 750 mg 14 film tablet { Umut İlaç }

ROXIN 200 mg/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon

ROXIN 400 mg/200 ml IV inf.CZ. içeren flakon

ROXIN 500 mg 14 tablet

ROXIN 750 mg 14 tablet

SANFLOKS 750 mg 14 film tablet

SANSET 250 mg 14 film tablet

SANSET 500 mg 14 film tablet

SANSET 750 mg 14 film tablet

SELFLEKS CIPRASEL 200 mg/100 ml IV infüzyon çözeltisi (1 pvc torba. 100 ml)

SELFLEKS CIPRASEL 400 mg/200 ml IV infüzyon çözeltisi (1 pvc torba. 200 ml)

SIFLOKS 500 mg 10 film kaplı tablet { Avixa İlaç }

SIFLOKS 500 mg 10 tablet

SIFLOKS 500 mg film kaplı tablet (14 tablet)

SIFLOKS 750 mg 10 tablet

SIFLOKS 750 mg 14 tablet

SIFLOKS 750 mg 14 tablet

SIPLONE 500 mg 10 film tablet

SIPLONE 500 mg 14 film tablet

SIPROBEL 750 mg 14 film tablet

SIPROGUT %0.3 5 ml göz damlası

SIPROGUT %0.3 5 ml kulak damlası

SIPROGUT PLUS kulak damlası 5 ml

SIPROJECT 200 mg / 100 ml IV infüzyonluk çözelti

SIPROJECT 400 mg / 200 ml IV infüzyonluk çözelti (1 adet)

SIPROMIX kulak damlası 5 ml

SIPROSAN 500 mg 14 film tablet

SIPROSAN 750 mg 14 film tablet

SLOXACIN 200 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti (1 flakon)

SLOXACIN 400 mg/200 ml IV infüzyonluk çözelti (1 flakon)

UFEXIL 200 mg/ 100 ml IV infüzyon için çözelti

UFEXIL 400 mg/ 200 ml IV infüzyon için çözelti

VONECIP 200 mg/100 ml IV infüzyonluk çözelti

VONECIP 400 mg/200 ml IV infüzyonluk çözelti

ETKEN MADDELER

SIPROFLOKSASIN

Siprofloksasin bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Ayrıca idrar yolları, bademcikler, sinüs, burun, boğaz, kadın genital organı, deri ve yumuşak dokular ile akciğer enfeksiyonlarında (zatürre) kullanılır.
Siprofloksasin bir antibiyotiktir. DNA giraz adı verilen bakteriyel bir enzimin etkisini durdurarak çalışır. Bu, bakteri hücrelerinin bölünmesini ve onarılmasını engeller, böylece onları öldürür.

SIPROFLOKSASIN İÇİN UZMAN TAVSİYESİ

 • Doktorunuz enfeksiyonunuzu iyileştirmek ve semptomları iyileştirmek için Siprofloksasin reçete etmiştir.
 • Kendinizi daha iyi hissetseniz bile herhangi bir dozu atlamayın ve tüm tedavi sürecini tamamlayın.
 • Ciltte kızarıklık, kaşıntı, yüzde ve ağızda şişme veya nefes almada zorluk yaşarsanız, Sİprofloksasin’i kullanmayı bırakın ve derhal doktorunuzu bilgilendirin.
 • İshal bir yan etki olarak ortaya çıkabilir, ancak kursunuz tamamlandığında durmalıdır. Durmazsa veya dışkınızda kan bulursanız doktorunuzu bilgilendirin.
 • Tendonlarınızda ağrı, uyuşma veya karıncalanma hissederseniz doktorunuza bildirin.
 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuzu bilgilendirin.

SORU VE CEVAPLAR

Siprofloksasin güvenli midir?

Siprofloksasin nispeten güvenli bir ilaçtır. Bununla birlikte, yan etkilerden yoksun değildir ve bu nedenle sadece bir doktor tarafından tavsiye edildiği şekilde uygun doz, sıklık ve sürede reçete edilirse alınmalıdır.

Siprofloksasin kullanımı ishale neden olabilir mi?

Evet, Siprofloksasin kullanımı ishale neden olabilir. Zararlı bakterileri öldüren bir antibiyotiktir. Bununla birlikte, midenizdeki veya bağırsağınızdaki yararlı bakterileri de etkiler ve ishale neden olur. Şiddetli ishal yaşıyorsanız, doktorunuzla bunun hakkında konuşun.

Kendimi daha iyi hissettiğimde Siprofloksasin almayı bırakabilir miyim?

Hayır, kendinizi daha iyi hissetseniz bile Siprofloksasin almayı bırakmayın ve tüm tedavi sürecini tamamlayın. Enfeksiyon tamamen iyileşmeden önce semptomlarınız düzelebilir.

Siprofloksasin kullanımı kas hasarı riskini artırabilir mi?

Evet, Siprofloksasin kullanımının, genellikle ayak bileğinde (aşil tendonu) kas hasarı riskini arttırdığı bilinmektedir. Siprofloksasin alan her yaştan insanda kas hasarı olabilir. Bu ilacı kullanırken herhangi bir kas ağrısı hissederseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.

Siprofloksasini parasetamol ile birlikte alabilir miyim?

Siprofloksasinin parasetamol ile klinik olarak anlamlı bir etkileşimi olduğu bilinmemektedir. Ancak etkileşimler olabilir. Her iki ilacı birlikte kullanmadan önce doktorunuzla konuşun.

Yorum yapın