BACTROBAN %2 15 GR KREM

Bactroban %2 15 GR KREM Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması
BACTROBAN %2 15 GR KREM

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI31,78 TL
KAMU ÖDENEN31,78 TL
KAMU İSKONTOSU0.00%
BARKOD8699522355426
ETKİN MADDEMUPIROSIN
FİRMA ADIGLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİFIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİ%
AMBALAJ MİKTARI15
ATC KODUD06AX09
NFC KODUA01109
SGK EŞDEĞER KODUE595B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFFK

ATC Sınıflandırması

D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
D06 – DERMATOLOJİK KULLANIM İÇİN ANTİBİYOTİKLER VE KEMOTERAPÖTİKLER
D06A – TOPİKAL KULLANIM İÇİN ANTİBİYOTİKLER
D06AX – DİĞER TOPİKAL KULLANIM İÇİN ANTİBİYOTİKLER
D06AX09 – MUPİROSİN

İlacın kısa özeti

Bactroban %2 KREM

Haricen kullanılır.

 • Etkin madde: %2 a/a mupirosin (mupirosin kalsiyum olarak) içerir.
 • Yardımcı maddeler: Ksantangum, likidparafin, setomakrogol 1000, stearil alkol, setil alkol, fenoksietanol, benzil alkol, saf su 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

Bu Kullanma Talimatında

1. Bactroban nedir ve ne için kullanılır?
2. Bactroban’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Bactroban nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Bactroban’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Bactroban nedir ve ne için kullanılır?

Bactroban etkin madde olarak mupirosin içerir.

15 veya 30 gramlık alüminyum tüplerde piyasaya sunulmaktadır.

Bactroban sadece cilt üzerinde kullanılan bir antibiyotiktir ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Bactroban’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Bactroban’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Bactroban’ı kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) ilacı kullanmayı kesiniz ve doktorunuza söyleyiniz.
 • Mupirosin veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere (örn; benzil alkol, fenoksietanol) alerjik iseniz bu ilacı kullanmayınız. 

Bactroban’ı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Daha önceden Bactroban’ın içindeki maddelerden herhangi birini içeren başka bir kreme karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz, Bactroban kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.
 • Gözlerinize temas ettirmeyiniz. Göz ile teması durumunda herhangi bir krem kalıntısı kalmayacak şekilde su ile yıkanmalıdır.
 • Göz ve burunda kullanım için uygun değildir.
 • Nadir olası bir duyarlılık belirtisi ya da şiddetli bölgesel irritasyonda tedavi kesilmelidir.. Kremin sürüldüğü bölge yıkanarak temizlenmeli ve enfeksiyon için uygun alternatif tedaviye geçilmelidir.
 • Diğer antibakteriyel ürünlerde de olduğu gibi uzun süre kullanım mupirosine duyarlı olmayan organizmaların aşırı gelişimine neden olabilir.
 • Uzun süreli veya belirgin ishal görülürse ya da karın krampları yaşanırsa uygulamayı kesiniz ve doktorunuzla konuşunuz.
 • Krem herhangi bir rahatsızlığa neden olursa, uygulamayı kesiniz ve doktorunuzla konuşunuz. 

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Bactroban’ın yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza soyleyiniz. Doktorunuz söylemedikçe hamileyken Bactroban’ı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bactroban’ı meme başına sürüyorsanız, bebeğinizi emzirmeden önce tam olarak temizleyiniz..

Araç ve makine kullanımı

Bu ilaç araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

Bactroban’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğindeki setil alkol ve setostearil alkol nedeniyle lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir. Bu ilaç benzil alkol içermektedir. Ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bactroban diğer krem veya merhemlerle karıştırılmamalıdır. Bunlar Bactroban’ın işleyişini engelleyebilirler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..

Nasıl kullanılır?

3. Bactroban nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Bactroban’ın nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun talimatlarını takip ediniz.

Kremi etkilenmiş bölgeye günde üç kez sürünüz. Bactroban’ı doktorunuzun tavsiye ettiği süre zarfında kullanınız. Doktorunuzun size söylediğinden daha uzun süre tedaviye devam etmeyiniz.

Eğer beş günde bir iyileşme görmezseniz, doktorunuza danışınız.

Tedaviye genellikle en fazla 10 gün devam edilir. 10 günden daha uzun kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

Az miktarda Bactroban’ı etkilenmiş bölgeye temiz bir pamuk parçası veya gazlı bez yardımıyla sürünüz. Kremin sürüldüğü bölge bir örtü ile örtülebilir.

Kremi kullanmadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız..

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanım

1 yaşın altındaki çocuklarda kullanımına dair çalışma yoktur. Bu nedenle 1 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 1 yaşın üzerindeki çocuklar için özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir..

Yaşlılarda kullanımı

Orta veya şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olmadığı takdirde özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği

Yaşlılarda orta veya şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olmadığı takdirde özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer Bactroban’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Bactroban kullandıysanız

Bu ilaçla aşırı doz problemleri olası değildir.

Bactroban’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bactroban’ı kullanmayı unutursanız

Eğer ilacınızı sürmeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz sürünüz. Daha sonra önceki gibi uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bactroban ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

Yan etkileri nelerdir?

4. Bactroban’ın olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Bactroban’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Bactroban’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

 • Kabarmış ve kaşıntılı genel döküntü
 • Bazen yüzde ve ağızda nefes almayı zorlaştıracak şişlik
 • Kolaps (kan basıncının düşmesi ile kalp kaslarının kasılması ve kalp atış sayısının artması) veya bilinç kaybı 

Bunlar Bactroban’ın çok seyrek görülen fakat ciddi yan etkileridir.

Çok seyrek olarak mupirosin kullanımı kalın bağırsakta iltihaba, kanlı ve mukuslu ishale, karın ağrısına ve ateşe sebep olabilir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Bactroban’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:

Çok yaygın:             10 kişide 1’den fazla
Yaygın:                    10 kişide 1’den az, 100 kişide 1’den fazla
Yaygın olmayan:     100 kişide 1’den az, 1,000 kişide 1’den fazla
Seyrek:                    1,000 kişide 1’den az, 10,000 kişide 1’den fazla
Çok seyrek:             10,000 kişide 1’den az
Bilinmiyor:                Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor 

Yaygın görülen yan etkiler

 • Deride aşırı duyarlılık reaksiyonları (döküntü, kaşıntı, kan toplanması, yanma hissi, kızarıklık) 

Çok seyrek görülen yan etkiler

 • El, avuç içi, ayak tabanları da dahil genel dökünt
 • Kurdeşen
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem) gibi alerjik reaksiyonlar 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Bactroban’ın saklanması

Bactroban’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Bactroban’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

RUHSAT SAHİBİ
GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok
34394 1.Levent/İSTANBUL

ÜRETİM YERİ
Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Kapaklı/Tekirdağ 

Bu kullanma talimatı 31.07.2019 tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

BACTROBAN %2 15 GR KREM Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

BACTROBAN %2 15 GR KREM fiyatı: 40,64 TL’dir.

Muadil İlaçlar

BACODERM %2 15 gr krem

BACODERM %2 15 gr pomad

BACTROBAN %2 15 gr pomad

BALABAN %2 15 gr pomad

DEXTROCIN %2 15 G krem

DEXTROCIN %2 15 G pomad

MUPIDERM %2 15 gr krem

MUPIDERM %2 15 gr pomad

MUPIGEN %2 15 G pomad

MUPIRON %2 merhem 15 gr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir