AZOMAX ORAL 5 ML 200 MG 30 ML TOZ

AZOMAX ORAL 5 ML 200 MG 30 ML TOZ Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699828280071
ETKİN MADDE AZITROMISIN
FİRMA ADI KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 30
ATC KODU J01FA10
NFC KODU A01086
SGK EŞDEĞER KODU E009C
SGK ETKİN MADDE KODU SGKESQ

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01F – MAKROLİDLER LİNKOZAMİDLER VE STREPTOGRAMİNLER
J01FA – MAKROLİDLER
J01FA10 – AZİTROMİSİN

Nedir ve ne için kullanılır?

Azomax oral süspansiyon hazırlanması için, hafif sanmsı-beyaz renkte, meyve aroma kokulu tozdur. 15 ml & 30 ml’lik plastik şişelerde bulunur, her ölçek (5ml) 210,0 mg azitromisin dihidrat içermektedir.

Azomax, makrolid olarak adlandırılan antibiyotik grubundandır. Bazı bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların neden olduğu, aşağıda örnekleri bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır: 

 • Göğüs, boğaz ve burun enfeksiyonları (bronş iltihabı, akciğer iltihabı, ve sinüzit gibi)
 • Streptococcus pyogenes’in neden olduğu bademcik iltihabı (tonsilit), boğaz ağnsı (farenjit) tedavisinde penisilin aleıjisi varlığında
 • Akut kulak enfeksiyonları (akut otitis media)
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (apse veya çıban gibi)
 • Chlamydia adlı organizmanın neden olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Azomax’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer,

 • Azomax veya eritromisin/klaritromisin gibi diğer makrolid antibiyotiklere veya Azomax’ın içeriğindeki bileşenlerden herhangi birine karşı aleıjik iseniz. Aleıjik reaksiyon deridöküntüsüne veya hırıltılı solunuma yol açabilir.
 • Karaciğer sorunlarınız varsa.
 • Ergotamin (migren tedavisinde kullanılır) gibi ergot türevlerinden birini

kullanıyorsanız.    …..

Azomax’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer,

 • Böbrek sorunlarınız varsa.
 • Kalp hastalığınız varsa.
 • Bir toplulukta müştereken meydana gelmiş olan enfeksiyon hastalıkları varsa
 • Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi teşhisi konulduysa veya

şüphesi varsa.    …….

 • Yatan hasta iseniz.    …… ………..
 • Yaşlı veya aşın güçsüz iseniz.
 • Diğer ciddi sağlık problemleriniz varsa (bağışıklık sistem yetmezliği veya doğuştan dalak olmaması/cerrahi müdahale ile dalağın alınmış olması (aspleni) durumları, vb.).
 • Karaciğer hastalığınız varsa.
 • Diğer antibiyotik ilaçlarında olduğu gibi, mantarlar dahil olmak üzere duyarlı olmayan organizmalara bağlı herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyon riski doktorunuz tarafından gözlemlenmelidir.
 • İshal problemi oluşursa.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Azomax’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Azomax’ı yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınız

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz, gebe kalmaya çalışıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan Azomax almamalısınız.

Azomax sadece gerektiğinde gebelik esnasında kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.    ^ .

Azomax’ın anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir.    ……

Araç ve makina kullanımı

Azomax’m araç veya makine kullanımınızı etkilemesi beklenmez.

Azomax’m içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sakkaroz içeriği    …..

Bu ürün sakkaroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tibbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Sodyum içeriği    .    ……

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için sorun teşkil etmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Azomax almadan önce aşağıda listelenen ilaçlardan birini kullanıp kullanmadığınızı doktorunuza bildiriniz ve AZOMAX veya diğer ilaçlarla ilgili soru veya endişelerinizi doktorunuz veya eczacınız ile paylaşınız:

 • Ergot veya ergotamin
 • Varfarin veya kan pıhtılarım önleyen benzer bir ilaç
 • Siklosporin (organ veya kemik iliği naklinde nakil reddini önlemek ve tedavi etmek için bağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılır)
 • Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)    –    ,
 • Teofilin (astım tedavisinde kullanılır)
 • Nelfinavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır)

Hazımsızlık için antasit alıyorsanız, Azomax’ı antasit alınmadan bir saat önce veya antasit aldıktan iki saat sonra almalısınız. 

Azomax ile birlikte rifabutin alan hastalarda kandaki parçalı hücre sayısında azalma görülmüştür.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yaşlılarda kullanımı

Azomax günlük tek doz olarak alınmalıdır.

Chlamydia    trachomatis,Hcıemophilus    ducreyi veya duyarlı seria kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan bir kere alınan 1000 mg’dır.

S.pyogenes tonsilit/farenjit’in tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. Gün 500 mg daha sonraki günler (2,3,4 ve 5. gün) günde 250 mg şeklinde kullanılır.

Tüm diğer endikasyonlar için, toplam doz, 3 gün süreyle günde 500 mg olarak alınan 1500 mg’dır.

45 kg’m üstündeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. ……

45 kg alfandaki çocuklarda normal doz, vücut ağırlığımn her kilogramı için 10 mg olup, 3 gün boyunca günlük tek doz şeklinde verilir.

Streptokokal farenjit tedavisi haricinde, çocuklara uygulanan doz, 3 gün süre ile günde tek doz 10 mg/kg/gün veya alternatif olarak ilk gün tek doz 10 mg/kg, 2-5. günler günde tek doz 5 mg/kg olarak 5 gün içinde verilmek üzere toplam 30 mg/kgdır.    …….

Akut kulak enfeksiyonları (akut otitis media) tedavisi için yukarıda belirtilen dozlara alternatif olarak 30 mg/kg tek doz olarak verilebilir.

Pediyatrik streptokokal farenjit için, azitromisinin 3 gün süre ile günde tek doz 10 mg/kg veya 20 mg/kg uygulanmasmm etkili olduğu gösterilmiştir, ancak günde 500 mg’lık doz aşılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınır.

Hazırlanışı:

Toz bulunan şişeyi çalkalayınız.

Daha sonra ölçekteki (9 ml) işaretine kadar kaynatılmış, soğutulmuş su koyup şişe muhteviyatına ilave ederek iyice çalkalayınız. Sulandırmadan sonra 5 ml’lik bir ölçek, 200 mg azitromisin ihtiva eder. Her kullanımdan önce şişeyi çalkalayınız. 

Kaşığın kullanımı:

Süspansiyon çift tarafı ölçekli (2.5-5ml) kaşık ile kullanılır.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

6 ayın altındaki bebeklerde azitromisin kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılar için erişkinler ile aynı doz kullanılır, özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Hafif ve orta seviyede böbrek bozukluğunuz varsa , doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa azitromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır.    T:5;

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta seviyede karaciğer bozukluğunuz varsa, normal karaciğer fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir. 

Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer Azomax’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Azomax kullanırsanız

Çok fazla Azomax alırsanız kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. ilacm kalanım yanınızda götürünüz.

Azomax’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Azomax’i kullanmayı unuttuysanız

Azomax’ı almayı unutursanız mümkün olan en kısa sürede alınız. Bir sonraki dozu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Azomaxile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler:

Azomax almayı çok erken bırakırsanız, enfeksiyon yeniden oluşabilir.

Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasamz dahi Azomax’ı doktorunuz uygun gördüğü sürece kullanınız. Doktorunuz ile konuşmadan Azomax kullanmayı durdurmayınız.

Bu ürünün kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Azomax’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu ilacı aldıktan sonra aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, bunu hemen doktorunuza bildiriniz. Seyrek görülmelerine rağmen, belirtiler şiddetli olabilir.

 • Azomax kullanımı sırasında düzensiz kalp atışı, nefes kesilmesi, baş dönmesi veya baygınlıkhali
 • Ani olarak gelişen hırıltılı solunum,
 • Nefes almada zorluk,  
 • Göz kapaklarının şişmesi,
 • Yüz veya dudaklann şişmesi, 
 • Döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa).

Azomax alırken en sık görülen yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bunlar tedavi sırasında vücudunuz ilaca alıştıkça yok olabilir. Bu yan etkilerden biri size rahatsızlık vermeye devam ediyorsa doktorunuza bildiriniz. 

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın    : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın:100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastamn birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 1.000 hastamn birinden az görülebilir

Seyrek    : 10.000 hastamn birinden az görülebilir.

Bilinmeyen    : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.   

Çok yaygın:

İshal

Karın ağrısı Bulantı

Gaz

Yaygın:

Baş ağrısı, sersemlik

Karıncalanma, iğne batması veya deride uyuşma Anormal tat bozukluğu, iştah kaybı Görmede bozukluk, duyu kaybı

Kusma, hazımsızlık

Döküntü, kaşıntı

Eklem ağrısı

Düşük Lenfosit (bir çeşit beyaz kan hücresi), yüksek eozinofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı

Düşük kan bikarbonatı

Yorgunluk

Yaygın olmayan: 

Ağız ve vajinada mantar enfeksiyonu (pamukçuk)

Düşük Lökosit (bir çeşit beyaz kan hücresi) ve nötrofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı

Çeşitli seviyelerde aleıjik reaksiyonlar

Yaygın döküntü ve derinin soyulması

Işığa veya güneşe maruziyette bağlı ciddi deri reaksiyonları

Kurdeşen

Sinirlilik

Doku hissiyatında azalma  

Uykuya meyil Uyumakta zorluk

Kulak çınlaması, duyma kaybı (geri dönüşümsüz)

Düzensiz kalp atışı

Kabızlık

Karaciğer inflamasyonu (eklemlerde ağrı, deri döküntüsü, isteksizlik gibi belirtiler) Göğüs ağrısı

Kuvvetten düşme

Şişkinlik

Genel rahatsızlık

Anormal laboratuar test değerleri (örn. Kan veya karaciğer testleri) Karın ağrısının eşlik ettiği kusma (kanlı veya kan olmadan)

Seyrek:

Endişe

Baş dönmesi (vertigo)

Anormal karaciğer fonsiyonlan

Pazarlama sonrası elde edilen ek yan etkiler

Bilinmiyor:

Saldırganlık, endişe, havale, hiperaktivite, bayılma Koku kaybı veya koku duyusunda değişiklik, tat kaybı Kalp ritim bozukluğu, çok hızlı kalp atışı, düzensiz kalp atışı Düşük kan basmcı

Pankreas inflamasyonu, dilde renk değişikliği, ciddi deri reaksiyonları Karaciğer yetmezliği, karaciğerin işlevini yitirmesi, sanlık, deride kızarıldık Böbrek yetmezliği, böbrekte inflamasyon Anormal elektrokardiyogram (EKG)

Ateş ve diyarenin eşlik ettiği karın ağnsı Kolayca morarma veya kanama Koyu renk idrarın eşlik ettiği yorgunluk hali Bölgesel kas güçsüzlüğü

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan İlaç Yan Etki Bildirim ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Kullanma Talimatı

AZOMAX ORAL 5 ML 200 MG 30 ML TOZ Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

AZOMAX ORAL 5 ML 200 MG 30 ML TOZ fiyatı: 25,70 TL’dir.

Muadil İlaçlar

AZAX 500 mg 3 film tablet

AZELTIN 200 mg 15 ml oral süspansiyon

AZELTIN 200 mg 30 ml oral süspansiyon

AZELTIN 250 mg 6 film tablet

AZELTIN 500 mg 3 film tablet

AZITRO 250 mg 6 film tablet

AZITRO 5 ml 200 mg 15 ml süspansiyon

AZITRO 5 ml 200 mg 30 ml süspansiyon

AZITRO 500 mg 3 film tablet

AZITRO 500 mg I.V. enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz (1 flakon)

AZOMAX 500 mg 3 film tablet { 8699828090625 }

AZOMAX oral 5 ml 200 mg 15 ml toz

AZRO 5 ml 200 mg 15 ml süspansiyon

AZRO 5 ml 200 mg 30 ml süspansiyon

AZRO 500 mg 3 tablet

AZYTER 15 mg/G tek dozluk göz damlası 6 flakon

TREMAC 200 mg/5 ml 15 ml süspansiyon

TREMAC 200 mg/5 ml 30 ml süspansiyon

TREMAC 500 mg 3 film tablet

ZIROMIN 500 mg IV liyofilize enj. toz içeren flakon

ZIROMIN 500 mg IV liyofilize enj. toz içeren flakon (1 flakon)

ZITOREL 500 mg film kaplı tablet (3 tablet)

ZITROMAX 200 mg 30 ml süspansiyon

ZITROMAX 500 mg 3 film tablet

ZITROMAX PED. 15 ml süspansiyon

ZITROTEK 500 mg 2 film kaplı tablet

Etkin Maddeler

Azitromisin

Azitromisin, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Bademcik, sinüs, kulak, burun, boğaz, deri ve yumuşak dokular ile akciğerlerin bakteriyel enfeksiyonlarında (zatürre) kullanılır.
Azitromisin bir antibiyotiktir. Bakterilerin hayati fonksiyonları yerine getirmesi için gerekli olan temel proteinlerin sentezini önleyerek çalışır. Böylece bakterilerin büyümesini durdurur ve enfeksiyonun yayılmasını önler.

Azitromisin için uzman tavsiyesi

 • Kendinizi daha iyi hissetseniz bile herhangi bir dozu atlamayın ve tüm tedavi sürecini sonlandırmayın. Erken durdurmak, enfeksiyonun geri gelmesini ve tedavi edilmesini zorlaştırabilir.
 • Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınız.
 • Azitromisin almadan 2 saat önce veya sonra antasitler almayın.
 • İshal bir yan etki olarak ortaya çıkabilir, ancak kursunuz tamamlandığında durmalıdır.
 • Durmazsa veya dışkınızda kan bulursanız doktorunuzu bilgilendirin.
 • Azitromisin almayı bırakın ve kullanırken kaşıntılı bir döküntü, yüzde, boğazda veya dilde şişme veya nefes almada zorluk yaşarsanız derhal doktorunuzu bilgilendirin.

Soru ve Cevaplar

Azitromisin güvenli midir?

Azitromisin, doktorunuzun önerdiği şekilde, belirtilen süre boyunca reçete edilen dozlarda kullanıldığında güvenlidir.

Ya iyileşemezsem?

Azitromisin aldıktan 3 gün sonra semptomlarınızda herhangi bir iyileşme fark etmezseniz doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Ayrıca semptomlarınız kötüleşirse derhal doktorunuzu bilgilendirin.

Azitromisin kullanımı ishale neden olabilir mi?

Evet, Azitromisin kullanımı ishale neden olabilir. Zararlı bakterileri öldüren bir antibiyotiktir. Bununla birlikte, midenizdeki veya bağırsağınızdaki yararlı bakterileri de etkiler ve ishale neden olur. Şiddetli ishal yaşıyorsanız, doktorunuzla bunun hakkında konuşun.

Azitromisin geceleri alınabilir mi?

Azitromisin genellikle günde bir kez reçete edilir. Günün herhangi bir saatinde alabilirsiniz, ancak her gün aynı saatte almayı unutmayın. İlaç yemeklerden 1 saat önce veya yemekten 2 saat sonra alınmalıdır. Tablet hazırlığını yemekli veya yemeksiz olarak alabilirsiniz. Ancak Azitromisin’i aynen doktorunuzun önerdiği şekilde almalı ve herhangi bir şüpheniz varsa doktorunuza sormalısınız.

Azitromisin ne kadar sürede etki eder?

Genellikle Azitromisin, aldıktan hemen sonra çalışmaya başlar. Ancak, tüm zararlı bakterileri öldürmek ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamak birkaç gün sürebilir.

Azitromisin neden 3 gün süreyle verilir?

Tedavi süresi, tedavi edilen enfeksiyonun tipine ve hastanın yaşına bağlıdır. Azitromisin mutlaka 3 gün boyunca verilmez. Çoğu bakteriyel enfeksiyonda 3 gün boyunca tek doz 500 mg verilir. Alternatif olarak 1. günde bir kez 500 mg ve 2. günden 5. güne bir kez 250 mg olarak verilebilir. Genital ülser hastalığı gibi bazı enfeksiyon durumlarında 1 gram tek doz olarak verilir. Bu nedenle doktorunuzun önerdiği rejime bağlı kalmalısınız.

Azitromisin alırken nelerden kaçınırım?

Genel olarak, Azitromisinin genel etkinliğini etkileyebileceğinden, Azitromisin alan hastaların bu ilaçla birlikte herhangi bir antasit almaktan kaçınmaları önerilir. Azitromisin güneş yanığı riskini artırdığı için güneş ışığına veya solaryuma maruz kalmaktan kaçınılması da önerilir.

Azitromisin güçlü bir antibiyotik midir?

Azitromisin, birçok bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan etkili bir antibiyotiktir. Azitromisin diğer antibiyotiklere göre daha uzun yarılanma ömrüne sahiptir, yani günde bir kez ve kısa süreli verildiği için vücutta uzun süre kalır. Diğer antibiyotiklerin yarı ömrü nispeten daha kısadır ve genellikle günde iki, üç veya dört kez verilir.

Azitromisin almaktan maya enfeksiyonu kapabilir misiniz?

Bazı insanlar Azitromisin aldıktan sonra pamukçuk olarak bilinen mantar veya maya enfeksiyonuna yakalanabilir. Azitromisin gibi antibiyotikler, bağırsağınızdaki pamukçuktan sorumlu normal veya “iyi bakterileri” öldürebilir. Ağrınız veya vajinal kaşıntı veya akıntınız olursa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Ayrıca, Azitromisin aldıktan sonra veya bıraktıktan hemen sonra ağzınızda veya dilinizde beyaz bir leke olursa doktorunuzu bilgilendirin.

Yorum yapın