ANTEPSIN 1 G TABLET (60 TABLET)

ANTEPSIN 1 G TABLET (60 TABLET) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI 53,78 TL
KAMU ÖDENEN 53,78 TL
KAMU İSKONTOSU 28.00%
BARKOD 8699569010012
ETKİN MADDE SUKRALFAT
FİRMA ADI BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ G
AMBALAJ MİKTARI 60
ATC KODU A02BX02
NFC KODU A00777
SGK ETKİN MADDE KODU SGKFQM

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A02 – ASİT İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR
A02B – PEPTİK ÜLSER VE GASTRO İNTESTİNAL REFLÜ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
A02BX – PEPTİK ÜLSERİN TEDAVİSİNDE KULLANILAN DİĞER İLAÇLAR
A02BX02 – SUKRALFAT

İlacın kısa özeti

Antepsin Tablet 1 g

BİLİM

Ağız yolu ile kullanılır.

 • Etkin madde: Her tablet 1 g sukralfat içerir.
 • Yardımcı maddeler: Polietilen glikol, mikrokristalize selüloz, kalsiyum CMC, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında

1. Antepsin nedir ve ne için kullanılır?
2. Antepsin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Antepsinnasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Antepsin’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Antepsin nedir ve ne içi kullanılır?

 • Antepsin, etkin madde olarak 1 gram sukralfat içeren 30 ve 60 tabletler halinde kullanıma sunulmaktadır.
 • Antepsin yemek borusu, mide ve/veya on iki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır..
 • Etkisini, özellikle ülserli bölgede koruyucu bir bariyer oluşturarak gösterir. Antepsin, oluşturduğu bariyer sayesinde mide asidi, pepsin diye adlandırılan mide salgısı, safra asidi gibi tahriş edici salgıların salgılandıkları bölgeler ile temasını engeller.

Antepsin, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

 • Mide ve on iki parmak bağırsağındaki ülserlerin (yaraların) tedavisinde, tekrarının önlenmesinde ve koruma amaçlı (profilaksisi),
 • Midenizin iç yüzeyinin iltihaplanması durumunda (Bazı ağrı kesici ilaçlar, strese bağlı gelişen iltihaplanma ve safra sıvısının bir şekilde ince bağırsaktan aşağı kısma gitmesi yanında mide içine kaçması dahil),
 • Yemek borunuzun iç yüzeyinin iltihaplanması durumunda (mide içeriğinin yemek borusu içine kaçması sonucu yanma, yenilen yiyecek ve içeceklerin, kusma olmaksızın ağıza geri gelmesi, göğüs ağrısı ve yutma güçlüğü ile karakterize hastalıklar dahil),
 • Ağız içini kaplayan tabakanın iltihaplanması (radyoterapi/kemoterapi sonrası oluşanlar dahil) ve ağız içi yaraların tedavisinde,
 • Strese bağlı mide yaralarının önlenmesi ile strese bağlı mide ülseri kanaması tedavisinde.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Antepsin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Antepsin’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

 • Sukralfat veya Antepsin içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığınız varsa,

Antepsin’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;

 • Hamileyseniz, hamile kalmak istiyorsanız veya emziriyorsanız,
 • Böbrek rahatsızlığınız varsa veya diyaliz hastasıysanız,
 • Başka bir hastalığınız için ilaç kullanıyorsanız,
 • Antepsin kullanımına bağlı alüminyum birikimi gözlendiyse,
 • Daha önce doktorunuz tarafından midenizin boşalma süresinin normale göre geç olduğu söylenmişse,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Antepsin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Antepsin’in besinlerle alınan proteinlere bağlanmasını önlemek amacı ile yemeklerden 1 saat önce (veya 2 saat sonra) aç karnına alınız. Eğer burnunuzdan midenize uzanan bir tüp aracılığıyla besleniyorsanız, Antepsin’i beslenmeden en az 1 saat önce veya sonra alınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz, hamile kalmış olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, ilacı kullanmaya başlamadan önce bu durumu mutlaka doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz..

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, ilacı kullanmaya başlamadan önce bu durumu mutlaka doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Araç ve makine kullanımı

Antepsin’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olduğunu gösteren çalışma yoktur. Ancak baş dönmesi veya uyku hali gibi durumlarda araç ve makine kullanmayınız.

Antepsin’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Antepsin’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler ile ilgili bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Antepsin’i diğer ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız, bu ilacın etkisi veya eş zamanlı kullanılan ilaçların etkisi değişebileceği için dikkatli olunuz.

Eğer aşağıda adı geçen ilaç etkin maddelerinden herhangi birini içeren bir ilaç kullanıyorsanız, Antepsin’i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

 • Alüminyum,
 • Simetidin veya ranitidin gibi (mide ilaçları) ilaçlar,
 • Tetrasiklin, siprofloksasin veya norfloksasin gibi enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotikler,
 • Digoksin (kalp hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Varfarin (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç),
 • Teofilin (astım ve hava yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Kinidin (kalp rahatsızlığının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Ketokonazol (mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Antiasitler (midedeki asit düzeyini düşürmek için kullanılan ilaçlar, örneğin sitrat içeren preparatlar)
 • Sülpirid (bazı ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Ağızdan alınan ek beslenme ürünleri
 • Yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K vitaminleri)

Levotroksin içeren ilaçların Antepsin ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer yukarıda yer alan ilaçlardan herhangi birinin kullandığınız ilaç olup olmadığından emin değilseniz, Antepsin’i kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Antepsin’le eş zamanlı ilaç kullanıyorsanız (yukarıda adı geçen ilaçlar da dahil), bu ilaçlar ile Antepsin uygulaması arasında 2 saat süre bırakınız..

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Antepsin nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve tedavi süresini belirleyecektir. Tedavinizi doktorunuza danışmadan kesmeyiniz veya uzatmayınız.

Antepsin’le tedavi süreniz genellikle 4-6 haftadır ama gerekli olduğu durumlarda bu süre 12 haftaya kadar uzatılabilir.

Özellikle ülser tedavinizin ilk 1-2 haftasında şikayetleriniz azalsa bile ilacınızı kullanmayı kesmeyiniz.

Günde en fazla alabileceğiniz doz 8 tablettir (8 gram).

Uygulama yolu ve metodu

Antepsin’i, ağız yoluyla kullanınız..

Başka şekilde önerilmemişse, tabletleri aç karnına (yemeklerden en az 1 saat önce), yeterli miktarda su yardımı ile çiğnemeden veya bir miktar su (10-15 mL) içerisinde çözerek kullanınız.

Enteral tüp (yutma sıkıntısı olan hastalarda, hastanın beslenmesini sağlanması için kullanılan burundan mide veya bağırsağa kadar uzayabilen bir çeşit tüp) yoluyla uygulama sonrasında, tübün tıkanmasını önlemek için tübü 10-15 mL su ile yıkayınız.

Antepsin’i damar içine uygulamayınız..

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklardaki etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmadığından kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Bu yaş grubuna özel bir kullanımı yoktur, eğer bu gruba dahil olan bir hastaysanız doktorunuza danışarak erişkinler için önerilen en düşük etkili dozlarda kullanınız.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Kronik böbrek yetersizliğinde alüminyum birikimi ve zehirlenmesi söz konusu olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliğinde kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Eğer Antepsin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Antepsin kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla Antepsin kullandıysanız doğruca doktorunuza veya hastaneye gidiniz. Giderken doktorunuzun bilgi sahibi olabilmesi için ilacınızı yanınızda götürünüz.

Antepsin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz..

Antepsin’i kullanmayı unutursanız

Eğer tek doz almayı unutursanız ve takip eden dozun alım zamanı yakın değilse unuttuğunuz dozu alabilirsiniz, yakınsa unuttuğunuz dozu önemsemeyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız..

Antepsin ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan tedavinizi sonlandırmayınız.

Yan etkileri nelerdir?

4. Antepsin’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Antepsin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Antepsin’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Yüzde, boğazda, dudaklarda ve dilde şişme,
 • Kurdeşen,
 • Yutkunma güçlüğü,
 • Nefes darlığı, solunum güçlüğü gibi alerjik reaksiyonlar.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Antepsin’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
 • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Yaygın

 • Kabızlık

Yaygın olmayan

 • Ağız kuruluğu,
 • Bulantı

Seyrek

 • Bezoar oluşumu (mide ve bağırsaklarda kümeleşip sertleşmiş kitle. Bezoar oluşumu mide boşalma bozukluğu olan hastalarda, ağızdan tüple beslenenlerde ve düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda bildirilmiştir)
 • Deri döküntüsü (raş)

Bilinmiyor

 • Kaşıntı,
 • Vücutta şişlik (Ödem)
 • Baş dönmesi,
 • Baş ağrısı,
 • Uyku hali,
 • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (Vertigo. Kulak çınlaması, bulantı, kusma, terleme, görme bozukluğu, işitme kaybı eşlik edebilir.)
 • İshal,
 • Kusma,
 • Midede rahatsızlık hissi,
 • Hazımsızlık,
 • Aşırı gaz (Flatulans)
 • Sırt ağrısı
 • Kemik dokusuyla ilgili rahatsızlıklar (Osteodistrofi, osteomalazi)
 • Ensefalopati* (Beyin fonksiyonlarında bozulma)
 • Kansızlık*

*Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda alüminyuma bağlı olarak gözlenmiştir..

Bunlar Antepsin’in hafif yan etkileridir.

Antepsin hastanede tedavi gören ağır hastalarda sindirim kanalının tıkanmasına neden olabilir; ancak bu çok nadir görülen bir yan etkidir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Antepsin’in saklanması

Antepsin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Antepsin’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Antepsin’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz..

RUHSAT SAHİBİ

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Cad.
No: 184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL
Tel: +90 (212) 365 15 00
Faks: +90 (212) 276 29 19

ÜRETİM YERİ

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
GOSB 1900 Sokak No: 1904
41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 18.12.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

ANTEPSIN 1 G TABLET (60 TABLET) Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

ANTEPSIN 1 G TABLET (60 TABLET) fiyatı: 74,69 TL’dir.

Muadil İlaçlar

ANTEPSIN 60 tablet

ANTEPSIN 250 ML SUSPANSIYON

Etkin Maddeler

Sukralfat

Sukralfat, bağırsak ülserleri ve mide ülserlerinin tedavisinde kullanılır.
Sukralfat, ülser veya diğer herhangi bir ham yüzey üzerinde bir kaplama oluşturur. Bu, ülseri/ham yüzeyi mide asidinden veya diğer herhangi bir yaralanmadan koruyan ve iyileşmesine izin veren fiziksel bir bariyer oluşturur.

Uzman Tavsiyesi

Sukralfat için uzman tavsiyesi

 • Sukralfat mide ve bağırsaktaki ülserlerin iyileşmesine yardımcı olur.
 • Aç karnına, tercihen yemekten 1 saat önce alınız.
 • Bu ilacı almadan 30 dakika önce veya sonra antasitler almayın.
 • Sukralfat baş dönmesine ve uykululuğa neden olabileceğinden, araç kullanırken veya
 • konsantrasyon gerektiren herhangi bir şey yaparken dikkatli olun.
 • Ülserlerin tamamen iyileşmesi 4-6 hafta veya daha fazla sürebilir. Doktorunuz size söyleyene kadar ilacı almayı bırakmayın.
 • Böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuzu bilgilendirin.

Soru ve Cevaplar

S. Sukralfat bir antibiyotik/sülfa ilacı/ağrı kesici/ÜFE midir?

Sukralfat bir antibiyotik/sülfa ilacı/PPI (proton pompası inhibitörü) veya ağrı kesici değildir. Ülser koruyucu bir ilaçtır

S. Sukralfat mevcut mu veya tezgahta satılıyor mu?

Hayır. Sukralfat reçeteli bir ilaçtır. Mevcut değil veya tezgahta satılmıyor

S. Sukralfat glutensiz midir?

Evet. Sukralfat gluten içermez. Ancak, kullanmadan önce lütfen belirtilen markanın prospektüsüne bakın.

S. Sukralfat güvenli midir?

Evet. Sukralfat, önerildiği şekilde kullanıldığında nispeten güvenlidir. Herhangi bir yan etki durumunda doktorunuza danışınız

S. Sukralfat’ı Prilosec/Nexium/ Tylenol/Zantac/ibuprofen/Pepto ile birlikte alabilir miyim?

Evet. Sucralfate, doktorunuz tarafından reçete edilirse Prilosec/Nexium/Tylenol/Zantac/ibuprofen ve Pepto ile birlikte alınabilir.

S. Sukralfat baş ağrısına/kilo alımına/uykusuzluğa/mide yanmasına neden olur mu?

Sukralfat baş ağrısına/kilo alımına/uykusuzluğa veya mide ekşimesine neden olmaz. Bu tür belirtilerle karşılaşırsanız lütfen doktorunuza danışınız.

S. Sukralfat narkotik bir ilaç mıdır?

Hayır. Sukralfat narkotik bir ilaç değildir.

Yorum yapın