AKTAZID 25 MG/25 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET)

AKTAZID 25 MG/25 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

KAMU FİYATI 25,15 TL
KAMU ÖDENEN 25,15 TL
KAMU İSKONTOSU 0.00%
BARKOD 8680199094855
ETKİN MADDE SPIRONOLAKTON+HIDROKLOROTIAZIT
FİRMA ADI WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 21,71 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 30
ATC KODU C03EA01
NFC KODU A17127
SGK EŞDEĞER KODU E805A
SGK ETKİN MADDE KODU SGKFQG

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C03 – DİÜRETİKLER
C03E – DİÜRETİKLER VE POTASYUM TUTUCU AJANLARIN KOMBİNASYONU
C03EA – DÜŞÜK TAVANLI DİÜRETİKLER VE POTASYUM TUTUCU AJANLAR
C03EA01 – HİDROKLOROTİAZİD VE POTASYUM-TUTUCU AJANLAR

İlacın kısa özeti

Aktazid 25 mg/25 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.
Etkin maddeler: Her bir film kaplı tablet 25 mg spironolakton ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.
Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), mikrokristalin selüloz tip 101, mısır nişastası, polivinilprolidon K30, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, Opadry II orange 85F230087 (polivinil alkol, makrogol/peg, talk, gün batımı sarısı (E110), titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172), mavi indigo karmin aluminyum lak (E132) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. Aktazid nedir ve ne için kullanılır?
  2. Aktazid’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. Aktazid nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. Aktazid’in saklanması
    Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Aktazid nedir ve ne için kullanılır?

Aktazid turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü ‘NOLX’ yazılı bikonveks film kaplı tablettir.
Aktazid, 20, 30, 50 ve 100 film kaplı tablet içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.

Her bir film kaplı tablet etkin madde olarak 25 mg spironolakton ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir ve Aktazid aldosteron antagonistleri grubundandır.

Aktazid birbirini tamamlayıcı etki mekanizması ve bölgesine sahip iki farklı idrar söktürücü ajanın bileşiminden oluşur, bu sebeple ilave idrar söktürücü ve tansiyonu düşürücü etki sağlar. Buna ek olarak, spironolakton içeriği, tiyazid içeriğinin potasyum azaltıcı etkisinin minimuma indirilmesini sağlar.

Aktazid ayrıca aşağıdaki durumların tedavisinde de kullanılır:
• Konjestif kalp yetmezliği (kalp yetmezliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık), karın boşluğunda sıvı toplaması ve/veya ödem ile seyreden karaciğer sirozu, nefrotik sendrom (hastanın vücudunda, özellikle bacak, karın ve yüzünde şişliklerin oluştuğu bir böbrek hastalığı) ve diğer ödem ile ilgili durumların tedavisinde,
• Nedeni bilinmeyen yüksek tansiyonda,
• Dijital grubu kalp ilacı (Dijitoksin, digoksin gibi kalp kası liflerinin gücünü ve kalp kaslarının etkinliğini arttıran bir çeşit kalp ilacı) alan hastalarda; diğer idrar söktürücü ilaçların elektrolit dengesini sağlamak için yetersiz kaldığı veya uygun görülmediği durumların tedavisinde.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Aktazid’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Aktazid’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer;
• Spironolaktona, tiyazid gurubu idrar söktürücülere, sülfanamid türevi ilaçlara ya da

Aktazid’in içeriğinde yer alan diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyetiniz
varsa,
• Böbrek yetmezliği nedeniyle idrar yapamama durumunda,
• Akut böbrek yetmezliğiniz varsa,
• Böbreklerinizin atılım mekanizmasında belirgin bozukluk varsa,
• Kanda aşırı miktarda potasyum varsa,
• Akut veya ciddi karaciğer yetersizliği yetmezliğiniz varsa,
• Böbrek üstü bezlerinin işlevini yitirmesi sonucu oluşan Addison Hastalığınız varsa, ilacı kullanmayınız.

Aktazid’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Eğer;
• Kanda düşük potasyum miktarı olarak tanımlanan hipokalemiden şüpheleniliyorsa (ciltte hissedilen, ve belirgin uzun süreli etkisi olmayan, karıncalanma, uyuşma, iğnelenme, yanma hissi olarak tanımlanan parestezi; kas zayıflığı, yorgunluk, kalbin normalden yavaş çarpması, şok) elektrokardiyogram (EKG) çekilmelidir. Bununla beraber, hafif hiperkalemi (Kanda aşırı miktarda potasyum bulunması) EKG değişimleri ile saptanamadığı için serum potasyum seviyelerinin de kontrol edilmesi gerekir.
• Sıvı ve elektrolit dengesindeki minör değişimler karaciğer iflasına bağlı komaya sebep olabileceği için karaciğer bozukluğu olan hastalarda Aktazid dikkatle kullanılmalıdır.
• Tiyazidler (idrar söktürücü ilaç grubu) ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda böbrekte filtreleme işleminin azalmasına bağlı olarak kanda üre, azot ve kreatinin miktarının artmasına sebep olabileceği için Aktazid bu hasta grubunda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda ilacın birikim etkisi görülebilir.
• Alerji ya da bronşiyal astım hikayesi olan veya olmayan hastalarda tiyazidlere karşı alerji gelişebilir.
• Karaciğer iflasına bağlı komada görülene benzer zihin karışıklığı ile kendini gösteren düşük-tuz sendromu nadiren Aktazid kullanımı sırasında görülebilir. Bu sendrom, bariz sıvı tutulumu ile oluşmadığı için total vücut sıvısının artması nedeniyle vücut sodyumunun konsantrasyonunun azalması durumu olan dilüsyonel hiponatremiden farklıdır. Tedavisi için Aktazid kullanımı sonlandırılmalı ve sodyum verilmelidir.
• Tiyazidler diyabeti ağırlaştırabilir ve insülin gereksinimini değiştirebilir. Tiyazid tedavisi sırasında gizli olan diyabet, belirgin hale gelebilir.
• Böbrek veya karaciğer hastalığınız var ise,
• Hamileyseniz

Uyarılar ve önlemler
Aktazid’i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

– Cilt kanseri geçirdiyseniz veya tedavi sırasında beklenmedik bir cilt lezyonu geçirirseniz. Hidroklorotiyazid ile tedavi, özellikle yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı, bazı cilt ve dudak kanseri tiplerinin (melanom dışı cilt kanseri) riskini artırabilir. Aktazid kullanırken cildinizi güneş ve UV ışınlarına maruziyetten koruyun.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Aktazid’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Aktazid’in yemeklerle birlikte günde bir kez alınması önerilmektedir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Aktazid’in hamilelikte kullanımı anne ve fetüs açısından yarar risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra olmalıdır.
Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer emziriyorsanız Aktazid kullanmayınız.
Eğer emziriyorsanız ve Aktazid kullanmanız gerekiyorsa, bebek beslenmesiyle ilgili alternatif bir yöntem tayin edilmesi için doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı
Aktazid’in araç ve makine kullanımına etkisi olabilir. Araç ya da makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Aktazid’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Aktazid, laktoz (inek sütü kaynaklı) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Aktazid 0.751 mg gün batımı sarısı içermektedir. Gün batımı sarısı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer anestezik (cerrahi operasyon öncesi verilen geçici olarak bilinç kaybı ile birlikte duyu fonksiyonlarının ortadan kalkmasını sağlayan ilaçlar) verilerek bir operasyon geçirecekseniz doktorunuza Aktazid kullandığınızı bildiriniz.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuzun Aktazid dozunda ayarlama yapması gerekebilir.

• Digoksin (kalp kası liflerinin gücünü ve kalp kaslarının etkinliğini arttıran bir çeşit kalp ilacı) veya karbenoksolon (Sindirim kanalında, çoğunlukla gastrik asidin etkisi altında kalan mide veya ince bağırsağın ilk bölümünde oluşan ülserin tedavisinde kullanılan bir çeşit ilaç),
• Yüksek kan basıncı için olan ilaçlar,
• Diğer idrar söktürücü ilaçlar,
• Asetilsalisilik asit, indometazin, mefanamik asit veya ibuprofen gibi ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihaba karşı kullanılan bir ilaç grubu olan steroid yapıda olmayan antiinflamatuvarlar (NSAİİ),
• Potasyum takviyeleri
• Lityum içeren ilaçlar
• Alkol, barbituratlar (sakinleştirici, uyku getirme ve anestezi amacıyla kullanılan ilaç grubu) ya da narkotiklerin (orta ve şiddetli ağrıların tedavisi için kullanılan uyuşturucu etkisine sahip, genellikle bağımlılık yapan ilaç grubu) Aktazid ile beraber kullanımı; uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkınca ortaya çıkan, düşük tansiyona yol açabilir.
• Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar (insülin, ya da oral yoldan alınanlar)
• Adrenal bezler veya hipofiz bezi hastalıkta tahrip olduğunda ya da çıkarıldığında yerine koyma tedavisi olarak kullanılan kortikosteroidler,
• Hipofiz bezinden salgılanan endokrin fonksiyonunu düzenleyen bir hormon olan adrenokortikotropik hormon (ACTH)
• Tubokürarin gibi kas-iskelet gevşeticiler
• Kolestiramin ve kolestipol içeren kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan ilaçlar
• Amonyum klorid içeren, vücutta aşırı miktarda klorür kaybını tedavi etme amaçlı kullanılan ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Aktazid nasıl kullanılır?

Doktorunuz veya eczacınız ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz sizin ne kadar Aktazid’e ihtiyacınız olduğuna karar verecektir. Bu miktar değişkendir ve doktorunuz sizin için uygun dozu ayarlayacaktır. Genelde günde bir kez yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Yetişkin dozu günde 25 ila 200 mg spironolakton arasında değişebilir. Ne kadar alacağınızdan
emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:
Aktazid ağız yoluyla alınır.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Çocuklarda kullanımı önerilmez.
Ancak bu ilacı çocuklara verecekseniz, vereceğiniz tablet sayısı çocuğun kilosuna bağlıdır. Doktorunuz verilecek tablet sayısı hakkında sizi bilgilendirecektir. Çocuklarda kullanımı önerilmez.
Yaşlılarda kullanımı:
Doktorunuz tedaviye size düşük doz vererek başlayacak ve istenilen etki elde edilene kadar dozunuzu kademeli olarak yükseltecektir.

Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Akut böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarının gerilemesi veya ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu durumunda kullanılmamalıdır.
Karaciğer yetmezliği:
Akut ve ciddi karaciğer bozukluğu durumunda kullanılmamalıdır.
Eğer Aktazid’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Aktazid kullandıysanız
Aktazid’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Akut doz aşımı; sersemlik, zihin karışıklığı, mide bulantısı, kusma veya ishal şeklinde kendisini gösterebilir. Doz aşımının etkilerini tedavi eden veya önleyen belirli bir ajan yoktur.
İlacın bırakılmasından sonra bir iyileşme beklenmektedir. Sıvı ve elektrolit yerine koyma tedavisi genel destekleyici tedavidir.

Aktazid’i kullanmayı unutursanız
Eğer Aktazid’i almayı unutursanız, hatırladığınızda hemen alınız. Ancak hatırladığınızda bir sonraki dozun alınma zamanı gelmişse, bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aktazid ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Kendinizi iyi hissetseniz dahi, doktorunuz ilacı kesmenizi söyleyene kadar ilacı almaya devam ediniz.
Eğer ilacı kullanmanız gereken süreden önce bırakırsanız, durumunuz kötüleşebilir.
İlacın kullanımı hakkında sorularınız var ise doktorunuza danışınız.

Yan etkileri nelerdir?

4. Aktazid’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, Aktazid’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek :1000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek :10000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, Aktazid’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bilinmiyor
▪ Dudaklarda ve vücudun diğer kısımlarında kaşıntı ve kabartı (Stevens-Johnson sendromu)
▪ Sarı renkli deri ve gözler (sarılık), Aktazid karaciğer fonksiyon bozukluğuna neden olabilir.
▪ Düzensiz kalp atışı, karıncalanma hissi, felç veya nefes almada zorluk; kandaki potasyum seviyesinin yükselmiş olduğunun belirtileri olabilir. Doktorunuz potasyum ve diğer elektrolit seviyelerini izlemek için düzenli kan testlerinizi yaptıracaktır. Eğer gerek görürse tedavinizi sonlandırabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bilinmiyor:
▪ Cilt ve dudak kanseri (Melanom dışı cilt kanseri)
▪ Mide bulantısı, mide bozukluğu,
▪ Uyuşukluk, sersemlik,
▪ Kadınlarda adet ile ilgili sorunlar,
▪ Kadın ve erkekte cinsel istek (libido) değişikliği,
▪ Vücut elektrolitlerinde düzensizlik (kanda yüksek kalsiyum)

▪ Akyuvar sayısında azalma (lökopeni); kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan hücre sayısında azalma(trombositopeni),
▪ Erkekte meme büyümesi (jinekomasti) bu durum tedavi sonlandırıldığında geçer; göğüste yumrulaşma, göğüs ağrısı,
▪ Kadınlarda seste kalınlaşma,
▪ Deride kızarıklık, genellikle kaşıntı,
▪ Kurdeşen ve kaşıntının gelişmesiyle birlikte deride alerji; aşırı kıllanma (hipertrikozis),
▪ Saç kaybı,
▪ Genel yorgunluk, kas krampları
▪ Geçici bulanık görüş, cisimlerin sarı renkte görülmesi
▪ Böbrek bozukluğu, böbrek yetmezliği

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Aktazid’in saklanması

Aktazid’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Aktazid’i kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi: World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Bağcılar/İstanbul

Üretim Yeri: World Medicine İlaç San ve Tic. A.Ş.
Bağcılar/İstanbul

Bu kullanma talimatı …….. tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

AKTAZID 25 MG/25 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

AKTAZID 25 MG/25 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) fiyatı: 25,15 TL’dir.

Muadil İlaçlar

AKTAZID 25 mg/25 mg film tablet (30 tablet)

AKTAZID 50 mg/50 mg film tablet (30 tablet)

ALDACTAZIDE 25 mg 30 tablet

ALDACTAZIDE 50 mg 30 tablet

MODURETIC 30 tablet

TRIAMTERIL 50 mg 20 kapsül

TRIANSERIL 50 mg/25mg 20 kapsül

Yorum yapın