ADVANTAN S COZELTI %0,1 20 ML

ADVANTAN S COZELTI %0,1 20 ML Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD: 8699546650019
ETKİN MADDE: METILPREDNIZOLON ASEPONAT
REÇETE: NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL: ITHAL
EŞDEĞER KODU: E170G
SGK ETKİN MADDE KODU: SGKFDP
SGK KAMU NO: A10648
ATC KODU: D07AC14
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 0-
FİRMA ADI: BAYER TURK
BİRİM/CİNSİ: %
AMBALAJ MİKTARI: 20

ATC Sınıflandırması

D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
D07 – DERMATOLOJİK KORTİKOSTEROİD PREPARATLARI
D07A – KOMBİNE OLMAYAN KORTİKOSTEROİDLER
D07AC – GÜÇLÜ (GRUP III) KORTİKOSTEROİDLER
D07AC14 – METİLPREDNİZOLON ASEPONAT

İlacın Kısa Özeti

Advantan S %0.1 Çözelti

Advantan S 20 ml veya 50 ml, beyaz polietilen şişelerde karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır.
Cilt üzerine haricen uygulanır.

Etkin madde: 1 ml Advantan S Çözelti, 1.0 mg metilprednisolon aseponat (%0.1 (a/h)’lik metilprednisolon aseponat çözeltisine eşdeğer miktarda) içerir.
Yardımcı maddeler: izopropil miristat, izopropil alkol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç yalnızca size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Advantan S nedir ve ne için kullanılır?
 2. Advantan S’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Advantan S nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Advantan S’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Advantan S nedir ve ne için kullanılır?

Advantan S, iltihabi ve alerjik deri reaksiyonlarını baskılar ve kızarıklık, deri kalınlaşması, deri yüzeyinde tabaka oluşumu, ödem, kaşıntı ve diğer şikayetler (yanma hissi veya ağrı) gibi deri sorunlarından kaynaklanan belirtileri hafifletir.

Advantan S saçlı deride görülen iltihabi ve kaşıntılı deri hastalığının tedavisinde; örneğin ani gelişen ekzema (sinirsel nedenlere bağlı deride kabartılı ve kızarıklıklarla seyreden kaşıntılı kronik deri iltihabı), seboreik ekzema (kızarık saha üzerinde sarı, hafifçe yağlı ve kuru kabuklar halinde görülen döküntüler) temas ekzeması, kaşıntılı deride madeni para şeklinde döküntülerle seyreden ekzema, herhangi başka bir şekilde sınıflandırılmamış olan ekzemada kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Advantan S’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Advantan S’ i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer;
• Advantan S’in içeriğinde bulunan metilprednisolon aseponata veya içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı bir hassasiyetiniz (alerjiniz) varsa,
• Tedavi alanında tüberküloz (verem) veya sifiliz (frengi) hasarı, viral hastalıklar (ör: varicella (su çiçeği) ya da herpes (uçuk,zona)), rozasea (gül hastalığı), perioral dermatit (ağız çevresinde iltihaplanma), ülser, akne vulgaris (sivilce), atrofik deri hastalıkları (deride incelme) varsa ve aşı sonrası deri reaksiyonları gözlemlenmişse
• Sistemik mantar enfeksiyonunuz varsa ilave uygun tedavi gereklidir.

Advantan S’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
• Advantan S’in de dahil olduğu glukokortikoid (bir hormon çeşidi) sınıfı ilaçlar,
özellikle de çocuklarda mümkün olan en düşük dozda kullanılmalıdır. Sadece istenen etkiye ulaşmak ve bu etkiyi korumak için gerekli olan süre boyunca kullanınız.
• Bakteri ve/ veya mantar enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığınız varsa ilave uygun tedavi gereklidir.
• Deriye uygulanan glukokortikoid kullanımına bağlı olarak, lokal deri enfeksiyonları oluşma potansiyeli artabilir.
• Advantan S kullanılırken, gözlere, mukozaya ve açık derin yaralarla ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.
• Advantan S yanıcı özelliğe sahiptir, açık alev yanında uygulanmamalıdır.
• Advantan S, geniş alanlara uygulanmamalıdır (vücut yüzey alanının % 40’ından daha fazla).
• Deriye uygulanan glukokortikoidlerin geniş bir alana tatbik edilmeleri veya uzun süreli uygulamaları, özellikle kapalı pansuman koşullarında sistemik (tüm vücudu etkileyen) yan etki riskini belirgin bir şekilde artırır.
• Geniş cilt alanları tedavi edilirken, emilim veya sistemik etki olasılığı tamamen yok edilemeyeceğinden dolayı, tedavi süresi olabildiğince kısa tutulmalıdır.
• Diğer glukokortikoidlerde de olduğu gibi, bilinçsiz kullanım, klinik belirtileri gizleyebilir.
• Sistemik kortikoidlerde olduğu gibi, deriye uygulanan glukokortikoidlerin kullanılması ile de (örn. yüksek doz veya uzun süre geniş bir alana tatbik edilmeleri, kapalı pansuman veya göz çevresindeki deriye uygulanmaları sonucu) glokom (göziçi basıncının artması) gelişebilir.
• Genel bir kural olarak hamileliğin ilk üç ayında kortikosteroid içeren haricen uygulanan preperatların kullanılması sakıncalıdır.
• Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz Advantan S reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.
• Emziren kadınların göğüs bölgesine Advantan S uygulamamalıdır.
• Emziren kadınlar özellikle geniş alana uygulamadan ve uzun süreli kullanımdan ve kapalı pansumandan sakınmalıdır.
• Advantan S uygulaması sonrasında eller yıkanmalıdır.
• Advantan S’in kullanımı sırasında kapalı pansuman uygulanmamalıdır. Çocuk bezi, kapalı pansuman etkisi oluşturabilir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Advantan S’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Advantan S’in yiyecek ve içecek aldığınız esnada kullanabilirsiniz. İlaç lokal uygulandığı için bir etkileşme beklenmez.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Advantan S doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır.
• Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz Advantan S reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.
• Genel bir kural olarak hamileliğin ilk üç ayında kortikosteroid içeren haricen uygulanan preperatların kullanılması sakıncalıdır.
• Özellikle geniş bir alana uygulama ve uzun süreli kullanımdan veya kapalı pansumandan kaçınınız.
• Advantan S ile tedavinin etkileri gebelerde dikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakımından özenle tartılmalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz Advantan S reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.
• Emziren kadınların göğüs bölgesine Advantan S uygulamamalıdır.
• Özellikle geniş alana uygulamadan ve uzun süreli kullanımdan ve kapalı pansumandan sakınınız.

Araç ve makine kullanımı
Advantan S’in araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

Advantan S’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:
Advantan S’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Advantan S nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Advantan S’i her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışınız.
Advantan S, günde bir kez damlatılarak hafifçe hastalıklı deriye sürülmelidir.
Kullanım süresi genel olarak 4 haftayı aşmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:
Haricen hastalıklı deriye damlatılarak kullanılır.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Advantan S’in çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde güvenliliği kanıtlanmamıştır. Mevcut hiçbir veri yoktur.
Yaşlılarda kullanımı: Advantan S’in yaşlı hastalarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği vb: Advantan S’in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı araştırılmamıştır.
Eğer Advantan S ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Advantan S kullandıysanız:
Advantan S’i 1 defalık kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız (bir defa geniş bir yüzeye uygulama) endişelenmeyiniz. Advantan S’den bir defalık aşırı doz (geniş deri bölgesine
1 defalık uygulama) kullanılmasında risk beklenmemektedir.
Advantan S’in küçük miktarlarda dahi kaza ile yutulması durumunda derhal bir doktora başvurunuz.
Advantan S’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Advantan S’i kullanmayı unutursanız:
Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Advantan S ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Advantan S’i doktorunuzun önerdiği şekilde kullanırsanız, belirtiler tedavi sırasında kaybolur ve tedavi sonrasında da tamamen iyileşme sağlanır. Belirtiler devam ederse ya da tekrardan ortaya çıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz.

Yan etkileri nelerdir?

4. Advantan S’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Advantan S’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın (≥1/10);

Yaygın (≥1/100 ila <1/10);

Yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100);

Seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000);

Çok seyrek (<1/10.000),

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Yaygın sıklıkta görülen yan etkiler : Uygulama bölgesinde yanma hissi

Yaygın olmayan sıklıkta görülen yan etkiler: Uygulama bölgesinde kaşıntı, ağrı, kıl kökü iltihabı (folikülit), kuruma, tahriş, ekzema, bölgesel sıcaklık hissi, saçlı deride yağlanmayla seyreden durumlar (seboreik kapit), saç dökülmesi Bilinmeyen sıklıkta Deride incelme (atrofi), uygulama bölgesinde kızarıklık (eritem), deride çatlaklar (striae), aşırı kıllanma (hipertrikoz), kılcal damarların genişlemesi (telanjiyektaziler), ağız çevresindeki deride iltihaplanma (perioral dermatit), deride renk değişikliği, akne, alerjik deri reaksiyonları, sulu kesecikler (veziküller) oluşabilir. Kortikoid içeren topikal preparatlar uygulandığında emilime bağlı olarak tüm vücudu etkileyen durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar Advantan S’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

Advantan S’ i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Advantan S’ i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. Fatih Sultan Mehmet Mah., Balkan Cad., No:53 34770 Ümraniyeİstanbul
Tel: 0216 – 528 36 00
Faks: 0216 – 645 39 50
Üretim yeri : BerliMed S.A., İspanya

Bu kullanma talimatı …………….. tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

Advantan S Çözelti %0,1 20 Ml Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

SGK İlaç Ödeme Durumu:  İlaç SGK tarafından ödenmektedir.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenmez
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenir
 • Yatan                           : Raporla Ödenir

Fiyatı nedir?

Advantan S Çözelti %0,1 20 Ml fiyatı: 31,99 TL’dir.

Muadil İlaçlar

ADVANTAN %0.1 60 gr pomad

ADVANTAN 15 gr yağlı pomad { Abdi İbrahim İlaç }

ADVANTAN 15 gr yağlı pomad {Bayer}

ADVANTAN 15 gr yağlı pomad {İntendis}

ADVANTAN 30 gr krem

ADVANTAN 30 gr krem { Abdi İbrahim İlaç }

ADVANTAN 30 gr krem {İntendis}

ADVANTAN 30 gr pomad { Abdi İbrahim İlaç }

ADVANTAN 30 gr pomad {Bayer}

ADVANTAN 30 gr pomad {İntendis}

ADVANTAN 60 gr krem

ADVANTAN 60 gr krem {İntendis}

ADVANTAN M losyon 50 gr { Abdi İbrahim İlaç }

ADVANTAN M losyon 50 gr {Bayer}

ADVANTAN M losyon 50 gr {İntendis}

ADVANTAN S çözelti %0.1 20 ml

ADVANTAN S çözelti %0.1 20 ml {İntendis}

ADVANTAN S çözelti %0.1 20 ml {İntendis}

ADVANTAN S çözelti %0.1 50 ml

ALOCORT %0.1 losyon 50 gr

ECTOPIX %0.1 15 gr yağlı pomad

ECTOPIX %0.1 30 G pomad

ECTOPIX %0.1 50 gr losyon

ECTOPIX %0.1 çözelti (20ML)

ECTOPIX %0.1 krem (30 gr)

ECTOPIX %0.1 krem (30 gr)

ECTOPIX %0.1 merhem (30 G ) { Tripharma }

ECTOPIX M %0.1 losyon

ECTOPIX M %0.1 losyon { Tripharma }

ECTOPIX S %0.1 çözelti (20ML)

CTOPIX S %0.1 çözelti (20ML) { Tripharma }

EFEDERM losyon 100 gr

EFEDERM losyon 50 gr

EXENATE %0.1 30 G krem

EXENATE %0.1 30 G pomad

EXENATE %0.1 50 G losyon

Etkin Maddeler

Metilprednizolon Aseponat

Metilprednizolon romatizmal bozukluk, astım, Sistemik lupus eritematozus (SLE), alerjik durumlar, göz bozuklukları ve cilt bozukluklarının tedavisinde kullanılır.
Metilprednizolon vücutta iltihaplanmaya (kızarıklık ve şişme) ve alerjiye neden olan belirli kimyasal habercilerin üretimini bloke ederek çalışan bir steroiddir.

Uzman Tavsiyesi

Metilprednizolon için uzman tavsiyesi

 • Metilprednizolon iltihabı, şiddetli alerjileri, devam eden hastalıkların alevlenmelerini ve iltihaplanmanın azaltılmasını veya bağışıklık sisteminin baskılanmasını gerektiren diğer birçok tıbbi sorunun tedavisine yardımcı olur.
 • Doktorunuzun önerdiğinden daha sık veya daha uzun süre kullanmayınız.
 • Mide rahatsızlığını önlemek için yemekle birlikte alın.
 • Metilprednizolon enfeksiyonlarla savaşmanızı zorlaştırabilir. Ateş veya boğaz ağrısı gibi herhangi bir enfeksiyon belirtisi varsa doktorunuza bildirin.
 • Metilprednizolon almaya başladığınızda ruh hali değişiklikleri veya mide sorunları gibi yan etkiler olabilir. Bu sizi rahatsız ediyorsa doktorunuzu bilgilendirin.
 • Belirtilerinizi kötüleştirebileceğinden, önce doktorunuzla konuşmadan Metilprednizolon almayı aniden kesmeyin.

Soru ve Cevaplar

S. Metilprednizolon ne için kullanılır?

Metilprednizolon, anti-inflamatuar ve immünosupresan özelliklere sahiptir. Alerjik durumlar, anafilaksi, astım, romatoid artrit ve inflamatuar cilt hastalıkları gibi durumların tedavisinde kullanılır. Otoimmün hastalıkların (bu hastalıklar vücudunuzun bağışıklık sistemi vücudun kendisine saldırdığında ve hasara neden olduğunda ortaya çıkar) ve bazı göz bozukluklarının tedavisinde de yararlıdır.

S. Metilprednizolon nasıl çalışır?

Metilprednizolon, aktif iltihaplanmanın neden olduğu birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olan iltihabı azaltarak çalışır. Buna ek olarak, vücudunuzun bağışıklık sistemi vücudun kendisine saldırdığında ortaya çıkan otoimmün reaksiyonları durdurur ve hasara neden olur.

S. Metilprednizolon etkili midir?

Metilprednizolon doktorunuzun önerdiği doz ve sürede kullanıldığında etkilidir. Durumunuzda bir iyileşme görseniz bile almayı bırakmayın. Metilprednizolon kullanmayı çok erken bırakırsanız semptomlar geri dönebilir veya kötüleşebilir.

S. Metilprednizolon aldıktan sonra ne zaman daha iyi hissedeceğim?

Metilprednizolon, ağrı ve iltihabı etkili bir şekilde tedavi eder. Ancak etkisi, tedavi gördüğünüz duruma ve vücut ağırlığınıza bağlı olarak kişiden kişiye değişebilir. Doktorunuz size ihtiyacınıza uygun dozda Metilprednizolon reçete edecektir. Daha yüksek bir dozun daha hızlı rahatlama sağlayacağını düşünerek dozunuzu değiştirmeyin. Bunun yerine, istenmeyen yan etkilere sahip olabilirsiniz. Sabırlı olun ve Metilprednizolon kullanımına ilişkin doktorunuzun talimatlarına uyun. Tedavinin tamamını tamamladıktan sonra bile durumunuzda bir iyileşme görmezseniz doktorunuza danışın.

S. Bir doz Metilprednizolon almayı unutursam ne olur?

Metilprednizolon dozunu unutursanız, hatırladığınız anda onu alınız. Ancak, bir sonraki dozunuzun zamanı yaklaşıyorsa, kaçırdığınız dozu atlayın ve bir sonraki programlanmış dozu belirtilen zamanda alın. Kaçırılanı telafi etmek için dozu ikiye katlamayın çünkü bu, yan etkilerin gelişme olasılığını artırabilir.

S. Metilprednizolon güvenli midir?

Metilprednizolon, doktorunuzun önerdiği doz ve sürede kullanıldığında güvenlidir. Tam olarak belirtildiği şekilde alın ve herhangi bir dozu atlamayın. Doktorunuzun talimatlarını dikkatlice izleyin ve herhangi bir yan etki sizi rahatsız ederse doktorunuza bildirin.

Yorum yapın