ACNOR 50 MG 30 TABLET

ACNOR 50 MG 30 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8680881010880
ETKİN MADDE AKARBOZ
FİRMA ADI NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 30
ATC KODU A10BF01

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A10 – DİYABETTE KULLANILAN İLAÇLAR
A10B – ORAL KAN ŞEKERİ DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR
A10BF – ALFA GLUKOSİDAZ İNHİBİTÖRLERİ
A10BF01 – AKARBOZ

İlaç Hakkında Kısa Özet

Acnor 50 mg tablet

Acnor beyaz renkli, yuvarlak, bikonveks tabletler içermektedir ve 30, 60 ve 90 tablet, PVC / Alüminyum blister içerisinde ambalajlanmıştır.
Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 50 mg akarboz içerir.
Yardımcı madde (ler): Mısır Nişastası, Avisel pH 102, Aerosil 200, Magnezyum Stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. Acnor nedir ve ne için kullanılır?
2. Acnor ‘ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Acnor nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Acnor ‘un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Acnor nedir ve ne için kullanılır?

 • Acnor tablet formunda piyasaya sunulmaktadır ve her bir tablet 50 mg akarboz içerir.
 • Acnor ‘un etkin maddesi olan akarboz, alfa glukosidaz inhibitörüdür. Acnor , şeker hastalığının ağızdan tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Etkisini, ince bağırsaklarda şekerlerin parçalanmasını sağlayan enzimin etkisini engelleyerek gösterir. Böylece şekerlerin sindirimi gecikir ve kana karışması yavaşlar. Bu etkisi ile Acnor , yemeklerden sonra görülen kan şekeri artışını azaltır.
 • Acnor , şeker hastalığının tedavisinde diyetle birlikte ve gizli şeker tespit edilen hastalarda şeker hastalığının başlangıcının önlenmesinde diyet ve egzersizle beraber kullanılır.
 • Tokluk kan şekeri değerinin 140-200 mg/dl arasında, açlık kan şekeri değerinin 100- 125 mg/dl arasında olması gizli şeker olarak tanımlanır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Acnor kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Acnor ’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer,

 • İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,
 • Sindirim ve emilim bozukluğuna neden olan sürekli bağırsak bozukluğunuz varsa,
 • Karaciğer sirozunuz varsa,
 • Bağırsakta gaz oluşumunun arttığı bir durumunuz varsa (ör. Bağırsak tıkanıklıkları, büyük fıtıklar, bağırsak ülserleri gibi),
 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa.

Acnor ’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • Karaciğer enzimlerinde belirti vermeyen yükselmeler olabilir. Doktorunuz tedavinizin ilk yılında 3 ayda bir karaciğer enzimlerinizi düzenli aralıklarla kontrol etmelidir.
 • Acnor ’un güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Acnor ’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Acnor ile tedavi sırasında bir tür şeker olan sukroz ve sukroz içeren yiyecekler sıklıkla karında rahatsızlığa veya ishale neden olurlar.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Acnor hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Acnor emziren annelerde önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

 • Acnor kullanımı ile araç ve makine kullanma yeteneğinin zayıfladığına dair hiçbir veri yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Acnor ’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan sülfonilüre, metformin, insülin gibi ilaçlar,
 • Kalp hastalıklarında kullanılan digoksin,
 • Mide asidini azaltmak için kullanılan antasitler,
 • Kolesterolü düşürmek için kullanılan kolestiramin,
 • Bağırsaklarda emilimi arttırıcı ilaçlar,
 • Sindirimi kolaylaştıran enzimler,
 • Bir antibiyotik olan neomisin

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandmızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Acnor nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmemiş ise, önerilen doz aşağıdaki gibidir:

Başlangıç:                   Günde 3 kez bir adet Acnor 50 mg tablet ya da

                                   Günde 3 kez yarım Acnor 100 mg tablet

Doz daha sonra:        Günde 3 kez iki adet Acnor 50 mg tablet ya da

                                   Günde 3 kez bir adet Acnor 100 mg tablet’e kadar çıkartılır.

Ortalama günlük doz 300 mg’dır (3×2 Acnor 50 mg tablet ya da 3×1 Acnor 100 mg tablet). Diyetinize kesin olarak uymanıza rağmen istenmeyen şikayetler ortaya çıkarsa, doktorunuza danışınız.

Gizli şekeri olan hastalarda önerilen doz günde 3 defa 100 mg’dır.

Günde 1 kere 50 mg ile başlanır ve üç ay içinde günde 3 kere 100 mg’a kadar çıkılır.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Acnor ağız yoluyla alınır.
 • Tabletler yemekten önce bir miktar sıvı ile yutulmalıdır veya yemek sırasında ilk lokmalar ile çiğnenmelidir.

Değişik yaş grupları:

Yaşlılarda kullanım:
Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Yukarıda önerilen dozlarda kullanılabilir.

Çocuklarda kullanım:
Acnor ’un güvenliliği ve etkinliği 18 yaş altı hastalarda saptanmamıştır. Acnor 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

 • Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
 • Acnor kullanımı için süre açısından herhangi bir kısıtlama yoktur.
 • Doktorunuz Acnor ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer Acnor ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Acnor kullandıysanız:

 • Acnor dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 • Acnor şeker içeren içecek ve/veya yiyeceklerle birlikte fazla miktarda alındığında gaz ve ishale neden olabilir. Fazla miktarda Acnor alındığında 4-6 saat süreyle şeker içeren yiyecek ve içecekler tüketilmemelidir.

Acnor’u kullanmayı unutursanız:

 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

   

Acnor ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 • Doktorunuz Acnor ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecek ve tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler konusunda sizi bilgilendirecektir.

Yan etkileri nelerdir?

4. Olası Van Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Acnor ’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Acnor ’un olası yan etkileri aşağıda görülme sıklıklarına göre verilmiştir.

Çok yaygın (1/10’dan daha sık):

 • Gaz

Yaygın (1/10 – 1/100 arası):

 • İshal, sindirim sistemine ait ağrı ve karın ağrısı

Yaygın olmayan (1/100 -1/1000 arası):

 • Bulantı, kusma, hazımsızlık
 • Karaciğer enzimlerinde artış

Seyrek (1/1000 -1/10000 arası):

 • Ödem (özellikle bacaklarda sıvı birikmesi)
 • Sanlık

Bilinmeyen:

 • Kanda pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması
 • Döküntü, kızanklık, kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar

Barsakların tamamen ya da kısmen tıkanması, pnömotozis sistoides intestinalis (mide bağırsak kanalının herhangi bir yerinde barsak duvarında bulunabilen içi hava dolu kistlerin gözlendiği nadir bir hastalık).

Karaciğer iltihabı (Hepatit)
Karaciğer bozukluğu, böbrek fonksiyon anormalliği ve karaciğer hasarı olarak bildirilen olaylar özellikle Japonya’da izlenmiştir. Japonya’da ölümcül sonuçlan olan münferit ani gelişen hepatit vakaları bildirilmiştir. Acnor ile ilişkisi belirsizdir.

Eğer doktorunuz tarafından size reçete edilen diyetinize uymazsanız, sindirim sisteminizle ilgili yan etkiler şiddetlenebilir. Size reçete edilen diyete sıkı sıkıya uymanıza rağmen bu gibi bir sıkıntı yaşarsanız, doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

Nasıl saklanmalı?

5. Acnor ’un saklanması

Acnor ’u çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Tabletler ambalajından çıkartıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Acnor ’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz Acnor ’u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dİ Blok Kat:3
Esenler/İSTANBUL
Telefon: 0 850 201 23 23
Faks: 0 212 482 24 78

Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1. OSB. l.Yol No:3
Adapazarı / SAKARYA

Bu kullanma talimatı 01.07.2011 tarihinde onaylanmıştır.

 

Kullanma Talimatı

ACNOR 50 MG 30 TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmemektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenmez
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenmez

Fiyatı nedir?

Acnor 50 Mg 30 Tablet fiyatı: 21.74 TL’dir.

Muadil İlaçlar

ACNOR 100 MG 30 TABLET

ACNOR 100 MG 60 TABLET

ACNOR 100 MG 90 TABLET

ACNOR 50 MG 30 TABLET

ACNOR 50 MG 60 TABLET

ACNOR 50 MG 90 TABLET

GLUCAR 100 MG 30 TABLET

GLUCAR 100 MG 60 TABLET

GLUCAR 100 MG 90 TABLET

GLUCAR 50 MG 30 TABLET

GLUCAR 50 MG 60 TABLET

GLUCAR 50 MG 90 TABLET

GLUCOBAY 100 MG 30 TABLET

GLUCOBAY 100 MG 90 TABLET

GLUCOBAY 50 MG 30 TABLET

GLUCOBAY 50 MG 90 TABLET

OADOR 100 MG 30 TABLET

OADOR 100 MG 90 TABLET

OADOR 50 MG 30 TABLET

OADOR 50 MG 90 TABLET

Etkin Maddeler

Akarboz

Akarboz, tip 2 diyabetli hastalarda kan şekeri düzeylerini kontrol etmek için kullanılır. Akarboz bazen insülin veya diğer diyabet ilaçları ile birlikte kullanılır.
Tip 2 diyabetli erişkinlerde kan şekeri kontrolünü iyileştirmek için diyet ve egzersizle birlikte kullanılır.
Akarboz, anti-diyabetik bir ilaçtır. Kompleks şekerleri glikoz gibi basit şekerlere parçalamaktan sorumlu bağırsak enzimlerini inhibe eder. Bu, kan şekeri seviyelerinin yemeklerden hemen sonra çok yükselmesini önler.
Akarbozun sık görülen yan etkileri: Karın ağrısı, İshal, Gaz

Uzman Tavsiyesi

Akarboz için uzman tavsiyesi

 • Akarboz, kan şekerini kontrol etmek ve uzun süreli komplikasyonları önlemek için diğer diyabet ilaçları ile birlikte kullanılır.
 • Akarboz ile birlikte düzenli egzersiz yapmaya, sağlıklı beslenmeye ve diğer diyabet ilaçlarınızı almaya devam etmelisiniz.
 • Akarboz, yemek sonrası kan şekeri seviyenizi düşürür. Bu nedenle yemeklerden önce alınmalıdır.
 • Mide ağrısı, gaz ve ishal gibi yan etkiler tedavinin ilk birkaç haftasında ortaya çıkabilir, ancak zamanla iyileşir.

Soru ve Cevaplar

S. Akarboz hipoglisemiye neden olur mu?

Akarboz, glikoz düşürücü etkisi olmasına rağmen tek başına hipoglisemiye neden olmaz. Bununla birlikte, diğer antidiyabetik ilaçlar veya insülin ile birlikte verildiğinde kan şekeri seviyelerinde hipoglisemik aralıkta bir düşüş meydana gelebilir. Böyle bir durumda, dozunuzu buna göre değiştirebilecek doktorunuza danışın.

S. Akarboz neden gaza neden olur?

Akarboz, kolonda sindirilmemiş karbonhidratların birikmesine neden olan karbonhidratların sindirimini bloke eder. Biriken karbonhidratların bakteriyel fermantasyonu bağırsak gazına neden olarak şişkinliğe ve karın ağrısına neden olur.

S. Akarboz ishale neden olabilir mi?

Evet, ishal Akarboz’un yaygın bir yan etkisidir. Ancak, bu herkesi etkilemez. Ev şekeri (şeker kamışı) gibi karbonhidrat içeren herhangi bir yiyecek ishale ve şiddetli karın ağrısına neden olabilir. İshal devam ederse veya şiddetli hale gelirse, derhal doktorunuza başvurun.

S. Akarboz ne zaman alınmalıdır?

Akarboz yemeklerle birlikte alınmalı ve bütün olarak su ile yutulmalı veya ilk ağız dolusu yemekle birlikte çiğnenmelidir. Akarboz’un başlangıç ​​dozu genellikle günde iki defadır. Doz daha sonra kademeli olarak günde üç kez artırılır.

S. Akarboz’u almayı unutursam ne olur?

Bir doz Akarboz almayı unutursanız, kaçırdığınız dozu öğün aralarında almayınız. Planlanan dozu ve öğünü bekleyin ve tabletlerinizi reçete edildiği şekilde almaya devam edin. Unuttuğunuz tabletleri telafi etmek için dozu iki kez almayınız.

S. Önerilen dozdan daha fazla Akarboz alınırsa ne olur?

Akarboz’un önerilen dozundan fazlasını alırsanız, gazda (gaz birikimi), ishalde ve karın rahatsızlığında geçici artışa neden olabilir. Sonraki 4-6 saat boyunca karbonhidrat içeren yemek ve içeceklerden kaçınılması önerilir.

S. Akarboz’u kimler almamalıdır?

Akarboz alerjisi olan, şiddetli karaciğer hastalığı olan veya bağırsak iltihabı veya ülserasyonu (örneğin Crohn hastalığı) olan hastalarda kaçınılmalıdır. Akarboz kullanımı ayrıca bağırsak tıkanıklığı olan hastalarda (kramp ağrısı, kusma, kabızlık ve gaz eksikliği) kısıtlanmalıdır. Ek olarak, büyük bir fıtığı veya yiyeceklerin uygun şekilde sindirilmediği veya emilmediği bağırsak hastalığı olan hastalar Akarbozdan kaçınmalıdır. Bununla birlikte Akarboz hamile veya emziren kadınlar tarafından kullanılmamalıdır.

S. Önerilen dozdan daha fazla Akarboz alınırsa ne olur?

Akarboz’un önerilen dozundan fazlasını alırsanız, gazda (gaz birikimi), ishalde ve karın rahatsızlığında geçici artışa neden olabilir. Sonraki 4-6 saat boyunca karbonhidrat içeren yemek ve içeceklerden kaçınılması önerilir.

Yorum yapın