%20 DEKSTROZ SUDAKI 250 ML SOLUSYON(SETLI)

%20 DEKSTROZ SUDAKI 250 ML SOLUSYON(SETLI) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

%20 DEKSTROZ SUDAKI 250 ML SOLUSYON(SETLI) Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD: 8699606690290
ETKİN MADDE: DEKSTROZ
REÇETE: NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL: IMAL
EŞDEĞER KODU:
SGK ETKİN MADDE KODU:
SGK KAMU NO:
ATC KODU: B05BA03
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 4
FİRMA ADI: POLIFARMA
BİRİM/CİNSİ:
AMBALAJ MİKTARI: 250

%20 DEKSTROZ SUDAKI 250 ML SOLUSYON(SETLI) ATC Sınıflandırması

B – KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
B05 – KAN REPLASMAN VE PERFÜZYON SOLÜSYONLARI
B05B – IV SOLÜSYONLAR
B05BA – PARENTERAL BESLENME SOLÜSYONLARI
B05BA03 – KARBONHİDRATLAR

%20 DEKSTROZ SUDAKI 250 ML SOLUSYON(SETLI) isimli ilacın kısa özeti

Pantpas 40 mg IV Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon

Steril, apirojen

Yalnızca damar içine uygulanır.

 • Etkin madde: Her bir flakon 40 mg pantoprazole eşdeğer 42.3 mg pantoprazol sodyum içerir.
 • Yardımcı maddeler: 1 mg disodyum edetat ve pH ayarlaması için 0.24 mg sodyum hidroksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz; çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PANTPAS nedir ve ne için kullanılır?
2.
PANTPAS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. PANTPAS nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. PANTPAS’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

%20 DEKSTROZ SUDAKI 250 ML SOLUSYON(SETLI) nedir ve ne için kullanılır?

1. PANTPAS nedir ve ne için kullanılır?

PANTPAS enjeksiyonluk çözelti için beyaz – soluk beyaz bir tozdur. 40 mg toz içeren, gri kauçuk tıpalı, aluminyum kapaklı 10 ml renksiz cam flakon şişe içerisinde yer alır.

PANTPAS “proton pompası inhibitörü” olarak bilinen ilaçlardan biridir. Midenizde asit oluşumunu azaltır. Midede asit nedeniyle oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılır.

PANTPAS ;

 • Asidin mideden yemek borusuna kaçışına bağlı yemek borusunda iltihaplanma ve ağrı (özofageal reflü hastalığında)
 • Bağırsakların üst kısmındaki ülser (duodenum ülseri) veya midedeki ülser (gastrik ülser)
 • Akut kanamalı mide veya bağırsakların üst kısmındaki ülserlerde, kanamanın tedavisinde veya kanamanın tekrarlamasını önlemede,
 • Zollinger Ellison Sendromu gibi midede aşırı asit üretiminin olduğu durumların tedavisinde kullanılır.

%20 DEKSTROZ SUDAKI 250 ML SOLUSYON(SETLI)’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. PANTPAS ‘ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PANTPAS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Pantoprazol etkin maddesine veya PANTPASın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden birine, benzimidazollere (mantar hastalıkları için kullanılan ilaçlar) karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise
 • Proton pompası inhibitörü içeren diğer ilaçlara alerjiniz var ise, PANTPAS’ı kullanmayınız.

PANTPASı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa, karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz olduysa, doktorunuza bildiriniz. PANTPAS ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, doktorunuz karaciğer enzimlerinizi düzenli olarak kontrol edecektir. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda PANTPAS kullanımı kesilmelidir.
 • Eğer AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan atazanavir isimli bir ilaç ile aynı zamanda PANTPAS kullanıyorsanız, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz.
 • Osteoporoz (kemik erimesi) hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi PANTPAS özellikle osteoporoz hastalığı olanlarda, yaşlı hastalarda ve diğer risk faktörlerinin tespit edildiği durumlarda, yüksek dozlarda ve uzun süreli (1 yıldan daha uzun) kullanıldığında, kalça, el bileği ve omurgada kırılma riskini az da olsa artırabilir. Bu durumda doktorunuz PANTPAS’ı daha düşük dozda veya daha kısa süreli kullanmanızı önerebilir.
 • Daha önceden size hipomagnezemi (kanınızdaki magnezyum minerali düzeyinin düşüklüğü) teşhisi konuldu ise doktorunuza söyleyiniz. Çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi PANTPAS en az 3 ay (genellikle 1 yıldan daha uzun) süreli tedavidensonra hipomagnezemiye yol açabilir. Bu durumda doktorunuz magnezyum takviyesi almanıza ya da PANTPAS tedavinizin daha kısa süreli devam edilmesine karar verebilir. PANTPAS tedaviniz süresince kalbinizin anormal derecede hızlı, yavaş veya düzensiz attığını hissederseniz, yorgunluk veya sersemlik hissi, kas spazmı ya da nöbet geçirirseniz doktorunuza bildiriniz. Çünkü bu belirtiler hipomagnezemi ile ilişkili olabilir. Ayrıca kullanmakta olduğunuz başka ilaçlar varsa bunları da doktorunuza söyleyiniz. Hipomagnezemi, kandaki potasyum ve kalsiyum düzeylerinde de azalmaya yol açabilir. Doktorunuz gerekli görürse düzenli olarak kanınızdaki magnezyum düzeyinin takip edilmesini isteyebilir.
 • Nöroendokrin tümör tanı testleri yaptırıyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi PANTPAS bu testlerin sonucunu etkileyebilir.
 • Tüm proton pompası inhibitörleri gibi PANTPAS üst mide-bağırsak yolunda, normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini (Salmonellla ve Campylobacter veya C. difficile) az da olsa arttırabilir.
 • Varfarin ve fenprokumon gibi kanı yoğunlaştıran veya incelten ilaçlar kullanıyorsanız, ileri düzeyde kontroller yaptırmanız gerekebilir.
 • Aşağıdakilerden birini fark ederseniz DERHAL doktorunuza başvurunuz:

–      Beklenmeyen kilo kaybı,

– Kusma, özellikle tekrarlıyorsa,

– Kanlı kusma; kusmuğunuzda koyu kahve telvesi gibi görünür

–      Dışkıda kan görülmesi; görünüşü siyah veya katran gibi olabilir

–      Yutma zorluğuveya yutarken ağrı duyma,

–       Solgun görünme ve kendini güçsüz hissetme (anemi/kansızlık)

–       Göğüs ağrısı

– Mide ağrısı

– Ağır ve sürekli ishal durumlarında

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

PANTPAS ile tedavi, kanserle ilişkili belirtileri baskılayabilir ve sonuçta teşhisi geciktirebilir. Bu nedenle PANTPAS tedavisinden önce, doktorunuz kanser hastası olmadığınızdan emin olmak için size bazı testler yapabilir. Eğer tedaviniz sırasında semptomlarınız devam ederse, başka incelemeler gerekebilir.

PANTPAS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu açısından yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pantoprazolün hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Eğer hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, ancak doktorunuz, ilacın sizin için öngörülen yararının, henüz doğmamış bebeğinize olası zararından fazla olduğunu düşünüyor ise pantoprazolü kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pantoprazolün anne sütüne geçtiği bildirilmiştir. Emziren annelerde ilacın anneye yararının, bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

PANTPAS’ın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi yoktur veya ihmal edilebilir düzeydedir.

Baş dönmesi ve görsel bozukluklar gibi durumlar yaşıyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

PANTPAS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sodyum:

Bu tıbbi ürün her flakonda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında (pratik olarak) sodyum içermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

PANTPAS diğer ilaçların etkililiğini bozabilir, bu nedenle aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz;

 • Pantoprazol, emilimi midedeki asit düzeyine (pH’ya) bağlı olan, ketokonozol, itrakonazol ve posakonazol gibi mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ilaçların, ya da erlotinib gibi bazı kanser ilaçlarının emilimini azaltarak etkisini zayıflatabilir.
 • Eğer kan pıhtılaşmasına etki eden (fenprokumon/varfarin gibi) bir ilaç kullanıyorsanız, pantoprazol tedavisi başladıktan ve sonlandırıldıktan sonra ve düzensiz kullanımı sırasında kan pıhtılaşma değerlerinizin izlenmesi önerilir.
 • Atazanavir gibi HIV (AIDS) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Metotreksat (romatoid artrit, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılır) – eğer metotreksat alıyorsanız pantoprazol kandaki metotreksat düzeyini arttırabileceğinden, doktorunuz PANTPAS tedavisini geçici olarak durdurabilir,
 • Fluvoksamin (depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan) – kullanıyorsanız doktorunuz pantoprazol dozunu azaltabilir,
 • Rifampisin (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır),
 • Sarı kantaron (Hypericum perforatum) (hafif depresyonun tedavisinde kullanılır).
 • Pantoprazol, karaciğerde metabolize olur. Aynı şekilde karaciğerde metabolize olan diğer ilaçlarla pantoprazol arasında bir etkileşme olabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki ilaçlar ile özel testler yapılmış ve klinik önemi olan bir etkileşme gözlenmemiştir:
 • Karbamazepin (epilepsi ve duygu durum değişiklikleri ilacı),
 • Diazepam (kaygı bozukluğu gidermede kullanılır)
 • Nifedipin (kan basıncı yüksekliği tedavisinde kullanılır)
 • Glibenklamid (kan şekeri düşürücü),
 • Doğum kontrol hapları (levonorgestrel ve etinil östradiol içeren)
 • Antasitlerle birlikte kullanıldığında bir etkileşme görülmemiştir. Antasitler mide asidini anında azaltmak için kullanılan, genellikle çiğneme tableti veya şurup şeklindeki ilaçlardır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir