ZYZAPIN 15 MG 28 FILM TABLET

ZYZAPIN 15 MG 28 FILM TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699578095314
ETKİN MADDEOLANZAPIN
FİRMA ADIBİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI28
ATC KODUN05AH03
NFC KODUA13389
SGK EŞDEĞER KODUE329F
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFHC

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N05 – PSİKOLEPTİKLER
N05A – ANTİPSİKOTİKLER
N05AH – DİAZEPİNLER, OKSAZEPİNLER VE TİAZEPİNLER
N05AH03 – OLANZAPİN

İlacın kısa özeti

Zyzapin Film Tablet 15 mg

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Olanzapin
  Her film tablet 15 mg olanzapin içerir.
 • Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilen), hidroksipropil selüloz (E463), krospovidon, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat (E572), titanyum dioksit (E171), hidroksipropil metil selüloz (E464), polietilen glikol, polisorbat 80 (E433), polivinil alkol, talk (E553b) indigo karmin alüminyum lak (E132).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. Zyzapin nedir ve ne için kullanılır?
2. Zyzapin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Zyzapin nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Zyzapin’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Zyzapin nedir ve ne için kullanılır?

Zyzapin 28, 56 ve 84 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Zyzapin film kaplı tabletler mavi, yuvarlak ve tabletlerin bir yüzü çentiklidir. Tablet içerisinde sığır sütünden elde edilen laktoz monohidrat bulunmaktadır.

Zyzapin antipsikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir ve aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • Gerçekte var olmayan şeyleri duymak, görmek veya hissetmek, yanlış inanışlar, anormal şüphecilik, içine kapanmak gibi semptomların eşlik ettiği bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır. Ayrıca bu hastalığı yaşayan hastalar kendilerini depresif, endişeli veya gergin hissedebilirler.
 • Heyecan ve coşku hali durumları görülen, orta ve şiddetli manik dönemler,

Zyzapin’in manik dönemde olanzapin tedavisine cevap veren bipolar bozukluğu olan hastalarda, bu semptomların tekrar oluşmasını önlediği gösterilmiştir.

Zyzapin benzer durumların tedavisi için 13-17 yaş arasındaki ergen hastalarda da kullanılabilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Zyzapin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Zyzapin’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Eğer, olanzapine veya bu ilacın içeriğindeki diğer maddelerden (bölüm 6’da listelenmiştir) herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa). Alerjik reaksiyon döküntü, kaşınma, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı şeklinde tanınabilir. Bunlardan herhangi biri olursa doktorunuza danışınız.
 • Eğer, daha önceden dar açılı glokom gibi tanısı konulmuş göz problemleriniz varsa.

Zyzapin’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

Zyzapin kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 • Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden, Zyzapin’in demansı (bunama) olan yaşlı hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.
 • Bu tip ilaçlar, başlıca yüz ve dilde anormal hareketlere neden olabilirler. Eğer Zyzapin verildikten sonra bunları yaşarsanız doktorunuza bildiriniz.
 • Bu tip ilaçlar çok nadir olarak ateş, daha hızlı soluma, terleme, kas sertliği, uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Zyzapin kullanan hastalarda kilo artışı görülmektedir.. Doktorunuzun kontrolünde düzenli olarak kilonuzu kontrol etmelisiniz.
 • Zyzapin kullanan hastalarda yüksek kan şekeri ve yüksek yağ (trigliserit ve kolesterol) düzeyleri görülmektedir. Doktorunuzun kontrolünde Zyzapin kullanmaya başlamadan önce ve tedavi süresi boyunca kan şekerinizin ve bazı yağ düzeylerinizin kontrol edilmesi için kan testi yapılmalıdır.
 • Sizin veya ailenizden birisinin kan pıhtılaşması ile ilgili bir hastalık öyküsü varsa bu gibi ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkili olabileceğinden doktorunuza söylemelisiniz.

Eğer aşağıdaki hastalıklardan herhangi biri sizde varsa, doktorunuzla mümkün olduğunca çabuk temasa geçiniz:

 • Şeker hastalığı (diyabet)
 • Kalp hastalığı
 • Karaciğer veya böbrek hastalığı
 • Parkinson hastalığı
 • Nöbetler
 • Prostat sorunları
 • Bağırsak tıkanması (paralitik ileus)
 • Kan hastalıkları
 • İnme veya “minör” inme (inmenin geçici belirtileri)

Eğer demansınız (bunama) varsa, siz veya bakıcınız/akrabanız inme veya “minör” inme yaşayıp yaşamadığınızı doktorunuza söylemelidir.

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz doktorunuz rutin bir önlem olarak tansiyonunuzu takip edebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Çocuklar

Zyzapin, 13 yaşın altındaki hastalar için uygun değildir.

Zyzapin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkolle birlikte alınması uyku haline neden olabileceğinden, size Zyzapin verilmişse alkol almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız…

Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Gebeliğin son döneminde (son 3 aylık dönem) Zyzapin dahil tüm antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğan bebeklerde, doğumu takiben şiddeti değişebilen anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilmesine bağlı huzursuzluk, bebekteki kas gerginliğinin aşırı artması veya azalması, uyku hali, solunum sıkıntısı veya beslenme bozuklukları görülebilir. Eğer bebeğinizde bu belirtilerden herhangi birini görürseniz doktorunuzla iletişime geçiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zyzapin az miktarda anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Zyzapin’in uykuya neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza danışınız.

Zyzapin’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Zyzapin, laktoz içermektedir.. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Zyzapin’i kullanırken sadece doktorunuzun izin verdiği diğer ilaçları alınız. Zyzapin’in huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla, uyku ilaçlarıyla (sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullanımı uyku hali hissetmenize neden olabilir.

Eğer özellikle aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz;

 • Parkinson hastalığı için ilaçlar.
 • Zyzapin dozunuzu değiştirmeniz gerekebileceğinden, karbamazepin (antiepileptik, duygu durum düzenleyici), fluvoksamin (bir antidepresandır) ya da siprofloksasin (bir antibiyotiktir).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir