URSOVEF 500 MG 60 FILM KAPLI TABLET

URSOVEF 500 MG 60 FILM KAPLI TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8680131751747
ETKİN MADDEURSODEOKSIKOLIK ASIT
FİRMA ADIVEFA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI60
ATC KODUA05AA02
NFC KODUA16733
SGK EŞDEĞER KODUE648B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKFUQ

ATC Sınıflandırması

A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A05 – SAFRA VE KARACİĞER TEDAVİSİ
A05A – SAFRA TEDAVİSİ
A05AA – SAFRA ASİDİ PREPARATLARI
A05AA02 – URSODEOKSİKOLİK ASİT

İlacın kısa özeti

URSOVEF 500 mg film tablet

Ağızdan alınır.
Etkin madde: Her film tablet 500 mg ursodeoksikolik asit (Tavuk safrasından elde edilen Ursodeoksikolik asit) içerir.
·Yardımcı maddeler: Povidon K30 (E 1201), mikrokristalin selüloz (E 460), krospovidon (E 468), talk (E 553b), magnezyum stearat (E 470b), Opadry II White 85F18422 (Polivinil alkol (E 1203), Polietilen glikol (Makrogol) (E 1521), Titanyum dioksit (E 171), Talk (E 553b)).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
· Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
· Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
· Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
· Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
· Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

  1. URSOVEF nedir ve ne için kullanılır?
  2. URSOVEF’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. URSOVEF nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. URSOVEF’in saklanması
    Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

URSOVEF, beyaz, oblong, bikonveks film tablettir. Her bir kutu 60 veya 100 tablet içerir.

URSOVEF’in etkin maddesi olan ursodeoksikolik asit (Tavuk safrasından elde edilen Ursodeoksikolik asit), doğal olarak üretilen bir safra asidi olup, insan safrasında az miktarda bulunur.

URSOVEF, “Safra bileşim ve akımını etkileyen ilaçlar” diye adlandırılan ve “gastrointestinal” grubuna dahil bir ilaçtır.

URSOVEF, aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:
· Dekompanse karaciğer sirozunun olmadığı durumlarda primer biliyer sirozun (primer biliyer kolanjit) tedavisinde,
· Safra taşı bulunmasına rağmen, safra kesesi fonksiyonlarının devam ettiği hastalarda, çapı 15 mm’den küçük ve X-ışını görüntülerinde gölgeli olmayan (radiolucent) kolesterol safra taşlarının eritilmesinde,
· Karaciğer nakli yapılmış hastalarda safra taşı/kolestaz profilaksisinde,
· Gebeliğin intrahepatik kolestazında,
· Kistik fibroz ile ilişkili hepatobiliyer hastalıkların tedavisinde endikedir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

URSOVEF’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;
· Ursodeoksikolik asit gibi safra asitlerine veya URSOVEF’in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
· Safra kesenizde veya safra kanallarınızda ani başlangıçlı iltihaplanma varsa,
· Safra kanallarınızda tıkanıklık varsa (ana safra kanalı veya safra kesesi kanalının tıkanıklığı),
· Karnınızın üst tarafından sık olarak kramp benzeri ağrılar (biliyer kolik) bulunuyorsa,
· Doktorunuz kalsifiye (kireçlenmiş) safra kesesi taşınız olduğunu söylediyse,
· Safra keseniz gerektiği gibi kasılamıyorsa (safra kesesine ait kas liflerinin kasılma kuvveti ve hızı ile ilgili bozukluk varsa).

URSOVEF’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

URSOVEF doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Doktorunuz tedavinin ilk 3 ayında, karaciğer fonksiyon testlerini 4 haftalık aralıklarla düzenli olarak kontrol edecektir. Bu süreden sonra, 3 aylık aralıklarla izleyecektir.

Eğer hastada ishal ortaya çıkarsa en kısa sürede doktorunuza bildiriniz. Tedavi dozunun azaltılması, ishal devam ederse kesilmesi gerekebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

URSOVEF’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
URSOVEF’in yiyecek ve içecekler üzerine herhangi bir etkisi bilinmemektedir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
İnsanlarda hamileliğin ilk üç ayında kullanıma ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, hamileliğin erken dönemlerinde teratojenik (doğumsal oluşum bozukluklarına neden olan etken) etkiler görülebileceğini göstermiştir.
Doktorunuz çok gerekli görmedikçe, hamilelik sırasında size URSOVEF’i vermeyecektir.
Hamile olmasanız dahi, bu olasılığı doktorunuza danışmalısınız. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar, tedavi süresince etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdırlar. Hormonal olmayan doğum kontrol yöntemleri veya düşük doz östrojen içeren doğum kontrol ilaçları önerilir. Safra taşınızın eritilmesi için URSOVEF alıyorsanız, hormonal doğum kontrol ilaçları safta taşı oluşumunu kolaylaştırabileceğinden, hormonal olmayan etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.
Doktorunuz URSOVEF ile tedaviye başlamadan önce hamile olmadığınızdan emin olmalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer emziriyorsanız, URSOVEF’i kullanmayınız.
URSOVEF’in etkin maddesi ursodeoksikolik asidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Eğer URSOVEF tedavisi gerekliyse, emzirme kesilmelidir.

Araç ve makine kullanımı
URSOVEF’in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi gözlenmemiştir.

URSOVEF’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
URSOVEF bileşiminde uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Bazı ilaçlarla birlikte alındığında, etkileri değişebilir.

URSOVEF alındığında aşağıdaki ilaçların etkilerinde azalma olasıdır:
· Kolestiramin ve kolestipol (kandaki yağları düşürücü) veya alüminyum hidroksit ve/veya simektit (alüminyum oksit) içeren antiasidler (mide asidini bağlayan ilaçlar). Eğer bu ilaçlardan herhangi birinin kullanılması gerekliyse, URSOVEF’den en az 2 saat önce veya 2 saat sonra kullanılmalıdır.
· Siprofloksasin (bir antibiyotik) ve dapson (cüzzam tedavisinde kullanılan bir antibiyotik), nitrendipin (yüksek kan basıncını tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve benzer yolla metabolize olan diğer ilaçlar. Doktorunuz gerekli görüyorsa, bu ilaçların dozunu değiştirebilir.

URSOVEF alındığında aşağıdaki ilaçların etkilerinde artma olasıdır:
Siklosporin (bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltan bir ilaç). Eğer siklosporin tedavisi görüyorsanız, siklosporin kan seviyeleriniz doktorunuz tarafından kontrol edilmeli ve gerek görülürse siklosporin dozu ayarlanmalıdır.

Safra kesesi taşınızın erimesi için URSOVEF kullanıyorsanız veya östrojen içeren ilaçlar (“doğum kontrol ilacı” gibi) veya klofibrat gibi kolesterol seviyenizi düşüren belirli ilaçları alıyorsanız, doktorunuza danışınız. Bu ilaçlar, safra kesesi taşlarınızın oluşumunu arttırabilir ve taşların eritilmesinde ursodeoksikolik asidin etkilerini yok edebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir