SAYFREN 5 MG 28 TABLET

SAYFREN 5 MG 28 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması
SAYFREN 5 MG 28 TABLET

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD: 8699527010221
ETKİN MADDE: ARIPIPRAZOL
REÇETE: NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL: IMAL
EŞDEĞER KODU: E537D
SGK ETKİN MADDE KODU: SGKERN
SGK KAMU NO: A14910
ATC KODU: N05AX12
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 0-
FİRMA ADI: SANTA FARMA
BİRİM/CİNSİ: MG
AMBALAJ MİKTARI: 28

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N05 – Psikoleptikler
N05A – Antipsikotikler
N05AX – Diğer
N05AX12 – Aripiprazol

İlaç hakkında kısa özet

Sayfren 5 mg tablet

Sayfren, aripiprazol içeren mavi renkte özel oblong tablet şeklindedir ve 28 ve 56 tabletlik formları ile Alu/Alu folyo blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
Ağızdan alınır

Etkin madde: Her bir tablet 5 mg aripiprazol içerir.
Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), indigo karmin lake (E132), mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, hidroksipropil selüloz, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Sayfren nedir ve ne için kullanılır?
 2. Sayfren’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Sayfren nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Sayfren’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Sayfren nedir ve ne için kullanılır?

Sayfren antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

Sayfren, yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş), olmayan şeyleri duyma, görme veya hissetme, şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davranışlar ve duygusal durumda durgunluk gibi belirtiler ile karakterize bir hastalığın tedavisi için kullanılır. Bu durumdaki hastalar aynı zamanda ruhsal çökkünlük içinde olabilir veya kendilerini suçlu, endişeli ya da gergin hissedebilirler.

Sayfren, olağan dışı ve sürekli, taşkın ya da sinirli bir dönemin olması, aşırı derecede enerjinin olması, her zamankinden daha az uykuya ihtiyaç duyulması, düşünce içeriğinde hızlanma ile birlikte ve bazen aşırı derecede tepkisel bir şekilde çok hızlı konuşma durumundaki yetişkinlerin tedavisinde ve bu durumun tekrarlanmasının engellenmesinde kullanılır. Sayfren, sığır kaynaklı laktoz monohidrat içerir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Sayfren’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Sayfren’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Aripiprazole veya Sayfren’in içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) var ise kullanmayınız.
Aripiprazol doğrudan antidepresan tedavi amaçlı kullanılmamalıdır.

Sayfren’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Aşağıdakilerden biri sizin için geçerli ise Sayfren tedavisinden önce doktorunuza söyleyiniz:
Eğer,

 • Kan şekeriniz yüksekse (öncesine göre fazla sıvı alımı, sık idrara çıkma, iştah artışı ve yorgunluk hissi gibi yakınmalarınız mevcutsa) veya ailenizde şeker hastalığı varsa,
 • Nöbet geçirdiyseniz, doktorunuz sizi yakın takip altında tutmak isteyebilir
 • Özellikle yüzünüzde siz istemeden ortaya çıkan düzensiz hareketler varsa,
 • Sizde veya ailenizde kalp-damar hastalığı, felç, mini-felç, anormal kan basıncı hikayesi varsa,
 • Antipsikotik kullanımı kan pıhtı oluşumu ile ilişkilendirildiğinden, sizde veya ailenizde kan pıhtılaşması durumu varsa,
 • Geçmiş patolojik kumar öyküsü

Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi olarak ifade edilir) durumu yaşıyorsanız veya yaşadıysanız ve aldığınız ilaçlar normal beyin aktivitelerini yavaşlatıyorsa (depresanlar), Kilo aldığınızı fark ediyorsanız, hareket bozukluğu geliştiyse, günlük aktivitenizi etkileyen sersemlik hissiniz varsa, yutmada herhangi bir güçlüğün ya da alerjik belirtilerin olması durumunda lütfen doktorunuza söyleyiniz.

Bunaması (hafıza ya da diğer mental becerilerde kayıp) olan yaşlı bir hasta iseniz siz ya da size bakan kişi/akrabanız geçmişte herhangi bir felç ya da mini-felç geçirip geçirmediğinizi doktorunuza söylemelidir.

Kendinize zarar verme düşünceleri ya da hisleriniz varsa derhal doktorunuza söyleyiniz.

Aripiprazol tedavisi esnasında intihar düşünceleri ve davranışları bildirilmiştir.

Kaslarınızda sertlik ya da yüksek ateşle birlikte katılık durumu, terleme, mental durumda değişiklik veya çok hızlı ya da düzensiz kalp atışı durumu varsa derhal doktorunuza söyleyiniz.

Aileniz/size bakan kişi veya kendiniz, sizin için alışılmadık durumlarda istekli, arzulu davranışlarda bulunduğunuzu ve bu dürtülere, size veya çevrenize zarar verebilecek aktivitelere karşı direnç gösteremediğinizi fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz. Bunlar dürtü kontrol bozuklukları olup kumar oynama bağımlılığı, aşırı yeme ve harcama, anormal cinsel istek veya artmış seksüel düşüncelerle zihin meşguliyeti bu davranışlara dahildir. Doktorunuz doz ayarlaması ya da tedavinizi durdurma kararı verebilir.

Eğer geçmişte ilaç bağımlılığı ya da kötüye kullanma hikayeniz var ise doktorunuza söyleyiniz.Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Sayfren’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Sayfren’i yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz.
Sayfren kullanırken alkol almayınız.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Sayfren, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal söylediğinizden emin olunuz.

Son trimesterde (gebeliğin son üç aylık döneminde) Sayfren kullanan annelerin yeni doğanlarında aşağıdaki semptomlar gözlemlenebilir;

Titreme, kas tutulması ve/veya güçsüzlüğü, uyuklama, ajitasyon, solunum problemleri, beslenme zorluğu

Eğer bu semptomlardan herhangi birini bebeğinizde gözlemliyorsanız, doktorunuza danışınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Sayfren kullanıyorsanız emzirmeyi bırakmanız gerekir.
Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da Sayfren tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve Sayfren tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Araç ve makine kullanımı
Sayfrentedavisi sırasında sersemlik ve görme problemleri meydana gelebilir (bkz. bölüm 4). Bu durum motorlu araçlar da dahil tehlikeli makinaların kullanımı gibi tam dikkat gerektiren olaylarda göz önünde bulundurulmalıdır.

Sayfren’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
İçeriğinde bulunan sığır kaynaklı laktoz monohidrat nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, Sayfren’i almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:
Eğer,
Tansiyonunuzu düşüren ilaçlar alıyorsanız: Sayfren tansiyon düşürücü ilaçların etkisini artırabilir. Tansiyonunuzun kontrol altında tutulması için ilaç aldığınızı doktorunuza söyleyiniz.
Sayfren’in bazı ilaçlarla birlikte kullanımı Sayfren dozunuzun değiştirilmesine neden olabilir.

Doktorunuza özellikle aşağıdaki ilaçları belirtmeniz oldukça önemlidir:

 • Kalp atışınızı düzenleyen ilaçlar (antiaritmik diltiazem, kinidin, amiodoron, flekainid vb.)
 • Ruhsal çökkünlük hali (depresyon) ya da endişe (anksiyete) tedavisi için depresyona karşı etkili ilaç ya da bitkisel tedaviler (fluoksetin, paroksetin, venlafaksin, St John’s Wort (sarı kantaron) vb.)
 • Mantar ilaçları (ketokonazol, itrakonazol vb.)
 • HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (efavirenz, nevirafin ve indinavir, ritonavir gibi proteaz inhibitörleri vb.)
 • Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar (karbamazepin, fenitoin, fenobarbital v.b.)
 • Tüberküloz tedavisinde kullanılan antibiyotikler (rifabutin, rifampisin v.b.)
 • Migren ve ağrı tedavisinde kullanıldığı gibi depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ve sosyal fobi gibi hastalıklarda da kullanılan serotonin düzeyini artıran ilaçlar;
 • Migren ve ağrı tedavisinde kullanıldığı gibi depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ve sosyal fobi gibi hastalıklarda da kullanılan triptanlar, tramadol ve triptofan,
 • Depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, panik ve anksiyete için kullanılan Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSRI) (paroksetin ve fluoksetin gibi)
 • Majör depresyonda kullanılan diğer anti-depresanlar (venlafaksin ve triptofan gibi)
 • Depresif hastalıklarda kullanılan trisiklikler (klomipramin ve amitriptilin gibi)
 • Hafif depresyonun bitkisel tedavisinde kullanılan sarı kantaron (St. John’s Wort) (Hypericum perforatum)
 • Ağrı giderilmesinde kullanılan ağrı kesiciler (tramadol ve petidin gibi)
 • Migren tedavisinde kullanılan triptanlar (sumatriptan ve zolmitriptan gibi)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Nasıl kullanılır?

3. Sayfren nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Sayfren’i her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmalısınız.
Sayfren’in yetişkinler için olan normal dozu günde bir kez 15 mg’dır. Ancak
doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir. Diğer duygudurum belirtileri için size ek bir tedavi reçete edilebilir.
Sayfren, 13-17 yaşları arasındaki ergenlerde, düşük bir dozda başlanabilir. Doz, yetişkinlerdeki 10 mg/günlük olağan doza kademeli olarak artırılabilir. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir.
İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.

Uygulama yolu ve metodu:
Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.
Sayfren tabletleri yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.
Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, öncelikle doktorunuza danışmadan Sayfren günlük dozunu değiştirmeyiniz ya da kesmeyiniz.

Değişik yaş grupları
Çocuklarda kullanım:
Sayfren’in 13 yaş altındaki çocuklarda, güvenliliği ve etkililiği belirlenmediğinden kullanılması önerilmemektedir.
Sayfren kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.
Yaşlılarda kullanım:
Sayfren 65 yaşın üzerindeki hastalarda kullanılırken doz ayarlanması gerekmez. Ancak bu yaş grubunda Sayfren kullanımına yönelik kısıtlı deneyim mevcuttur. Bu hasta grubunun hassasiyetinden dolayı, klinik olarak uygun olduğu zaman daha düşük bir başlangıç dozu düşünülmelidir.

Özel kullanım durumları
Özel kullanım durumu yoktur.
Eğer Sayfren’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Sayfren kullandıysanız:
Gereğinden fazla aripiprazol verilen hastalarda görülen bazı belirtiler;

 • kalp atım hızında artış, huzursuzluk/sinirlilik, konuşmayla ilgili sorunlar
 • olağan dışı hareketler (özellikle yüzde ve dilde) ve bilinç düzeyinde azalma

Diğer bazı belirtiler;

 • akut konfüzyon (zihin bulanıklığı), nöbetler (epilepsi), koma, ateş, sık nefes alıp verme, terleme
 • kaslarda sertleşme, sersemlik ya da uyku hali, nefes almada yavaşlama, boğulma hissi, düşük ya da yüksek kan basıncı, anormal kalp ritmi

Yukarıdaki belirtilerden herhangi biri sizde varsa acilen doktorunuza ulaşınız veya hastaneye gidiniz.
Sayfren’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Doktorunuza ulaşamazsanız ilacınızın kutusu ile birlikte size en yakın hastaneye gidiniz.

Sayfren’i kullanmayı unutursanız
Sayfren’i kullanmayı unutursanız, hatırladığınız anda tabletinizi alınız. Ancak bir günde iki doz almayınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Sayfren ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler
Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.
Daha iyi hissettiğiniz ve iyileştiğinizi düşündüğünüz için tedavinizi kesmeyiniz. Sayfren tedavisini doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanmanız önemlidir.

Yan etkileri nelerdir?

4. Sayfren’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Sayfren’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Sayfren’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar (ağız, dil, yüz ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)
 • Kalp krizi
 • İntihar düşüncesi
 • İntihar girişimi ve intihar
 • Ketoasidoz (kan ve idrarda keton bulunması) (ketoasidoz durumunda; bulantı, kusma, karın ağrısı, halsizlik/yorgunluk, hızlı ve derin nefes alma, nefes darlığı, iştahsızlık, ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma gibi belirtiler görülür.) veya koma
 • Nöbet
 • Ateş, kas sertliği, hızlı nefes alma, terleme, azalmış bilinç ve kan basıncında ve kalp atımında ani değişikliklerin bir arada görülmesi
 • Yüksek kan basıncı
 • Vücudun herhangi bir yerindeki kan pıhtısının bir kan damarını tıkaması (venlerdeki toplardamarlardaki kan pıhtıları -özellikle ayaklarda şişme, ağrı ve kırmızılık semptomlarını içeren ayaklardaki pıhtılar- damarlar vasıtasıyla akciğere ulaşarak, göğüs ağrısına ve nefes almada zorluğa neden olabilir.)
 • Gırtlak çevresindeki kasların spazmı
 • Zatürre riski ile birliktelik gösterebilen, kazaen yiyeceklerin solukla içeri alınması

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Sayfren’e karşı ciddi duyarlılığınız var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

 • Diyabet (şeker hastalığı)
 • Huzursuzluk
 • Uykusuzluk
 • Endişe
 • Ekstrapiramidal bozukluk (hareket bozuklukları)
 • Akatizi (öznel bir kaygının eşlik ettiği yerinde duramama hali)
 • Tremor (titreme)
 • Sersemlik
 • Uykululuk hali
 • Sedasyon
 • Baş ağrıs
 • Görmede bulanıklık
 • Dispepsi (midede yanma hissi)
 • Bulantı
 • Kusma
 • Kabızlık
 • Hazımsızlık
 • Aşırı tükürük salgılanması
 • Yorgunluk

Yaygın olmayan

 • Kanda artmış hormon prolaktin düzeyi
 • Kan şekeri düzeylerinde yükselme
 • Depresyon
 • Geç diskinezi (özellikle ağız tarafında belirgin kas kasılmaları)
 • Distoni (gırtlak ve çevresindeki kasların spazmı)
 • Çift görme
 • Taşikardi (kalp atımının hızlanması)
 • Ortostatik hipotansiyon (aniden ayağa kalkmalarda belirginleşen hipotansiyon)
 • Hıçkırık

Seyrek

Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi)

Aşağıda yer alan yan etkiler aripiprazolün pazarda olduğu dönemde raporlanmıştır ancak oluşma sıklığı bilinmemektedir:

 • Düşük seviyede beyaz kan hücresi
 • Düşük seviyede trombosit
 • Yüksek kan şekeri
 • Kanda düşük sodyum seviyesi
 • Anoreksi (iştah kaybı)
 • Kilo artışı ya da azalması
 • Kendini agresif (saldırgan) hissetme
 • Ajitasyon (kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı saldırganlık durumu)
 • Sinirlilik
 • Serotonin sendromu (aşırı mutluluk, uyuşukluk, sakarlık, huzursuzluk, sarhoşluk, terleme veya kas sertleşmesi hissine sebep olan sendrom)
 • Konuşma bozukluğu
 • Ani açıklanamayan ölüm
 • Olağan dışı kalp atımı
 • Bayılma
 • Pankreas iltihabı
 • Yutma zorluğu
 • İshal
 • Karın ve mide rahatsızlığı
 • Karaciğer iltihabı Gözlerin ak bölümünün ve cildin sararması
 • Anormal karaciğer test değerleri
 • Deri döküntüsü
 • Işığa duyarlılık
 • Saç dökülmesi
 • Aşırı terleme
 • Böbrek rahatsızlıklarına sebep olabilecek anormal kas yıkımı
 • Kas ağrısı
 • Sertlik
 • İstem dışı idrar kaçırma (idrar tutamama)
 • İdrar yapmada zorluk
 • Hamilelikte maruziyet durumlarında yenidoğanda yoksunluk belirtileri
 • Uzamış ya da ağrılı ereksiyon (sertleşme)
 • Vücut ısısının kontrolünde zorluk ya da fazla ısınma
 • Göğüs ağrısı
 •  El, bilek ya da ayakların şişmesi
 • Kan testlerinde; değişen kan şekeri, artmış glikozillenmiş hemoglobin
 • Dürtülere karşı koyamama, size veya çevrenize zarar verebilecek aşağıdaki durumların sürdürülmesi;
  – aşırı kumar oynama
  – değişmiş ya da artmış cinsel ilgi
  – aşırı alışveriş yapma
  – aşırı yeme
  – uzaklaşma eğilimi

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz bu semptomların yönetilmesi veya azaltılması için değerlendirme yapacaktır.

Bunaması olan yaşlı hastalarda aripiprazol kullanımı esnasında daha fazla ölümcül vaka bildirilmiştir. Ek olarak, felç ya da mini-felç vakaları da bildirilmiştir.

Çoçuklar ve ergenlerde ilave yan etkiler:
13-17 yaşları arasındaki ergenlerde tip ve sıklık olarak yetişkinlerdekine benzer yan etkiler görülmüştür. Uyku hali, kontrol edilemeyen tik ve seğirme hareketleri ise çok yaygın (10 hastanın 1’inden fazla) olarak görülmüş ve ağız kuruluğu, iştahta artış, özellikle oturur ya da
yatar pozisyondan sonra ayağa kalkınca hissedilen baş dönmesi yaygın oranda görülmüştür.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl Saklanmalı?

5. Sayfren’in saklanması

Sayfren’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Sayfren’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Blister ve kartondaki son kullanma tarihinden sonra Sayfren’i kullanmayınız.
“Son Kullanma Tarihi” belirtilen ayın son günüdür.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, Sayfren’i kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:
Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382
Şişli-İSTANBUL
Tel: (+90 212) 220 64 00
Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri:
Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
İkitelli OSB Mahallesi
10. Cadde No: 3 /1A
Başakşehir/İstanbul
Bu kullanma talimatı .. /.. / …. tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

Sayfren 5 Mg 28 Tablet’in Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

SGK İlaç Ödeme Durumu: İlaç SGK tarafından ödenmektedir.

Fiyatı nedir?

Sayfren 5 Mg 28 Tablet fiyatı: 131,52 TL’dir.

Muadil İlaçlar

ABILIFY 1 mg/ml oral solüsyon 150 ml

ABILIFY 1 mg/ml oral solüsyon 150 ml { Abdi İbrahim Otsuka }

ABILIFY 10 mg 28 tablet ABILIFY 10 mg 28 tablet

ABILIFY 10 mg 28 tablet

ABILIFY 15 mg 28 tablet

ABILIFY 15 mg 28 tablet

ABILIFY 15 mg 28 tablet 

ABILIFY 30 mg 28 tablet

ABILIFY 30 mg 28 tablet

ABILIFY 30 mg 28 tablet

ABILIFY 5 mg 28 tablet

ABILIFY 5 mg 28 tablet { Abdi İbrahim Otsuka }

ABILIFY MAINTENA 400 mg uzun salımlı IM enjeksiyonluk 1 flakon

ABIZOL 1 mg/ml oral çözelti 150 ml

ABIZOL 10 mg 28 tablet

ABIZOL 15 mg 28 tablet

ABIZOL 20 mg 28 tablet

ABIZOL 30 mg 28 tablet

ABIZOL 5 mg 28 tablet

ABIZOL EASYTAB 10 mg 28 ağızda dağılan tablet

ABIZOL EASYTAB 10 mg 28 ağızda dağılan tablet { Nobel İlaç }

ABIZOL EASYTAB 15 mg 28 ağızda dağılan tablet

ABIZOL EASYTAB 15 mg 28 ağızda dağılan tablet { Nobel İlaç }

ABIZOL EASYTAB 5 mg ağızda dağılan 28 tablet

ABIZOL EASYTAB 5 mg ağızda dağılan 28 tablet { Nobel İlaç } 

ARIFAY 10 mg 28 ağızda dağılan tablet

ARIFAY 15 mg 28 ağızda dağılan tablet

ARIFAY 30 mg 28 ağızda dağılan tablet

ARIFAY 5 mg 28 tablet

ARIPA 10 mg 28 tablet

ARIPA 10 mg 56 tablet

ARIPA 15 mg 28 tablet

ARIPA 15 mg 56 tablet

ARIPA 20 mg 28 tablet

ARIPA 30 mg 28 tablet

ARIPA 30 mg 56 tablet

ARIPA 5 mg 28 tablet

ARIPA 5 mg 56 tablet

CUREXOL 10 mg 28 tablet

CUREXOL 15 mg 28 tablet

CUREXOL 30 mg 28 tablet

CUREXOL 5 mg 28 tablet

EGISAZOL 10 mg 28 tablet

EGISAZOL 15 mg 28 tablet

EGISAZOL 30 mg 28 tablet

EGISAZOL 5 mg 28 tablet

FIXMENT 10 mg 28 ağızda dağılan tablet

FIXMENT 10 mg 28 ağızda dağılan tablet { Inventim }

FIXMENT 10 mg 28 ağızda dağılan tablet { Neutec Inhaler }

FIXMENT 10 mg 84 ağızda dağılan tablet

FIXMENT 10 mg 84 ağızda dağılan tablet { Neutec Inhaler }

FIXMENT 15 mg ağızda dağılan 28 tablet

FIXMENT 15 mg ağızda dağılan 28 tablet { Inventim }

FIXMENT 15 mg ağızda dağılan 28 tablet { Neutec Inhaler }

IGNIS 10 mg 28 tablet IGNIS 10 mg 28 tablet { Arven }

IGNIS 15 mg 28 tablet IGNIS 15 mg 28 tablet { Arven }

IGNIS 1mg/ml oral solüsyon 150 ml { Arven } 

IGNIS 1mg/ml oral solüsyon 150 ml { Sanovel }

IGNIS 30 mg 28 tablet IGNIS 30 mg 28 tablet { Arven }

IGNIS 5 mg 28 tablet IGNIS 5 mg 28 tablet { Arven }

MADEPZOL 10 mg 28 tablet

MADEPZOL 10 mg 28 tablet { Nobel Sağlık }

MADEPZOL 15 mg 28 kapsül

MADEPZOL 30 mg 28 kapsül

MADEPZOL 5 mg 28 tablet

MADEPZOL 5 mg 28 tablet { Nobel Sağlık }

ORYVA 15 mg 28 tablet

ORYVA 30 mg 28 tablet

ORYVA 5 mg 28 tablet

PAROKZOL 10 mg 28 tablet

PAROKZOL 15 mg 28 tablet

PAROKZOL 30 mg 28 tablet

PAROKZOL 5 mg 28 tablet

RIMA-FIX 10 mg 28 tablet

RIMA-FIX 10 mg 28 tablet { Neutec Inhaler }

RIMA-FIX 15 mg 28 tablet

RIMA-FIX 15 mg 28 tablet { Neutec Inhaler }

RIMA-FIX 30 mg 28 tablet

RIMA-FIX 30 mg 28 tablet { Neutec Inhaler }

RIPAZOL 10 mg 28 ağızda dağılan tablet

RIPAZOL 15 mg ağızda dağılan 28 tablet

RIPAZOL 30 mg ağızda dağılan 28 tablet

RIPAZOL 5 mg ağızda dağılan 28 tablet

SAYFREN 1 mg/ml oral çözelti (150 ml)

SAYFREN 10 mg 28 tablet

SAYFREN 10 mg 56 tablet

SAYFREN 15 mg 28 tablet

SAYFREN 15 mg 56 tablet

SAYFREN 30 mg 28 tablet

SAYFREN 30 mg 56 tablet

SAYFREN 5 mg 28 tablet

SAYFREN 5 mg 56 tablet

ZOLERIP 10 mg 28 tablet

ZOLERIP 10 mg 28 tablet {Actavis}

ZOLERIP 15 mg 28 tablet

Etkin Maddeler

Aripiprazol

Aripiprazol şizofreni ve mani tedavisinde kullanılır.
Aripiprazol atipik bir antipsikotiktir. Beyindeki düşünceleri etkileyen belirli kimyasal habercilerin hareketini değiştirerek çalışır.

Uzman Tavsiyesi

Aripiprazol için uzman tavsiyesi

 • Psikotik semptomları ve manik atakları gidermek için size Aripiprazol reçete edildi.
 • Düşünceler ve ruh hali üzerindeki tam etkileri görmek 4 ila 6 hafta sürebilir. Reçete edildiği gibi almaya devam edin.
 • Uyumakta zorluk çekiyorsanız, doktorunuz sabahları almanızı tavsiye edebilir.
 • Kan şekerinizi ve kolesterolünüzü artırabilir. Sağlıklı beslenin, düzenli egzersiz yapın ve kan şekeri ve kolesterol seviyenizi düzenli olarak izleyin.
 • Aripiprazol baş dönmesine veya uyku haline neden olabilir. Sizi nasıl etkilediğini bilene kadar konsantrasyon gerektiren herhangi bir şey yapmayın veya sürmeyin.
 • Aripiprazol kullanırken aşırı uyuşukluğa neden olabileceğinden alkol tüketmekten kaçının.
 • Ani ruh hali değişiklikleri, olağandışı hareketler fark ederseniz veya intihar düşünceleri geliştirirseniz doktorunuzla konuşun.

Soru ve Cevaplar

Aripiprazol bir duygudurum düzenleyici midir?

Aripiprazol, manik atakların ve bipolar bozukluğun diğer duygudurum semptomlarının tedavisinde etkilidir, ancak depresif ataklar için değildir. Bu nedenle bipolar bozuklukları tedavi etmek için valproat gibi duygudurum düzenleyicilerle kombine edilebilir.

Aripiprazolün etkisi ne kadar sürer?

Aripiprazolün faydası, Aripiprazol’e başladıktan birkaç gün veya birkaç hafta sonra ortaya çıkabilir. Bu ilacın tüm faydalarını görmek 4-6 hafta sürebilir.

Aripiprazol sizi cinsel olarak etkiler mi?

Evet, Aripiprazol bazı hastalarda uzun süreli ve ağrılı ereksiyona (priapizm) neden olabilir. Aynı zamanda, hastanın o kişi için karşı konulmaz ve olağandışı dürtüler veya aşermeler geliştirebileceği dürtü kontrol bozukluğuna da neden olabilir. Bu durumda, hasta anormal derecede yüksek bir cinsel dürtü geliştirebilir veya cinsel düşünce veya duygularında bir artış yaşayabilir. Dozunuzu değiştirebilecek veya Aripiprazol’ü kesmenizi önerebilecek doktorunuza danışın.

Aripiprazol hakkında bilmem gereken en önemli şey nedir?

Aripiprazol, ölüme neden olma riskini artırabileceğinden, demansı olan yaşlı hastalarda onaylanmamıştır. Demans, hatırlama, net düşünme, iletişim kurma ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini etkileyen bir beyin bozukluğudur. Bu ayrıca ruh hali ve kişilikte değişikliklere neden olabilir. Ayrıca depresyonu olan hastalar intihar eğilimleri geliştirebileceklerinden Aripiprazol verilirken yakından izlenmelidir.

Aripiprazol kullanırken nelerden kaçınırım?

Aripiprazol genellikle uyku hali, sedasyon, baş dönmesi, bulanık görme ve çift görmeye neden olabilir. Bu semptomları yaşıyorsanız, araba kullanmaktan ve ağır makine kullanmaktan kaçının. Ayrıca aşırı egzersiz yapmaktan, aşırı ısıya maruz kalmaktan veya doğrudan güneş ışığından kaçınarak susuz kalmaktan da kaçınmalısınız. Sıcak havalarda içeride kalınması ve dehidrasyonu önlemek için bol su içilmesi önerilir.

Aripiprazol şeker hastaları tarafından alınabilir mi?

Aripiprazol kan şekeri seviyelerinde artışa neden olabilir. Aşırı yüksek kan şekeri seviyeleri komaya ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle, şeker hastalığınız varsa, uyanık kalmalı ve kan şekeri seviyenizi düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

Aripiprazol kilo alımına neden olur mu?

Aripiprazol bazı hastalarda kilo alımına neden olabilir. Bu ilaç ayrıca kandaki kolesterol ve yağ seviyelerini artırabilir. Aripiprazol tedavisi sırasında kilo alırsanız, diyet ve egzersiz önerileri için doktorunuza danışın.

Yorum yapın