NORLOPIN 10 MG 90 TABLET

NORLOPIN 10 MG 90 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699511017144
ETKİN MADDEAMLODIPIN
FİRMA ADISABA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI90
ATC KODUC08CA01

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C08 – KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ
C08C – DAMARLARA ETKİLİ SELEKTİF KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ
C08CA – DİHİDROPİRİDİN TÜREVLERİ
C08CA01 – AMLODİPİN

İlacın kısa özeti

NORLOPİN 5 mg tablet

Ağızdan alınır.
Etkin madde: Her bir tablet 5 mg amlodipine eĢdeğer 6,935 mg amlodipin besilat içerir.
Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, kalsiyum fosfat dibazik anhidr, sodyum niĢasta glikolat, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. NORLOPİN nedir ve ne için kullanılır?
 2. NORLOPİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. NORLOPİN nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. NORLOPİN’in saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Norlopin nedir ve ne için kullanılır?

• Norlopin ağız yolu ile alınır ve her tablet 5 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. Kalsiyum antagonistleri olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.
• Norlopin 20 ve 90 tabletlik blister ambalajda bulunur.
• Norlopin yüksek kan basıncının (hipertansiyon) veya angina adı verilen belirli tip göğüs ağrısının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
• Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı, kanın damarlara yaptığı baskıdan oluşur.Norlopin damarların genişlemesini, kanın damarlarda daha kolay dolaşmasını sağlayarak kan basıncını düşürür.
• Angina, kalp kasının bir kısmına yeterli kan gitmediğinde oluşan ağrı veya rahatsızlık hissidir. Angina genellikle göğüs bölgesinde baskı veya sıkıştırıcı ağrı şeklinde hissedilir.
Bazen bu ağrı kollarda, omuzlarda, boyunda çenede veya sırtta da hissedilir. Norlopin bu ağrıyı geçirebilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Norlopin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekeler

NORLOPİN’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer,
Norlopin’in etkin maddesi olan amlodipine (amlodipin, dihidropiridin kalsiyum kanal blokörleri olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir), dihidropridinlere veya içeriğindeki herhangi bir bileşene veya kan basıncını düşüren benzer ilaçlara (herhangi bir kalsiyum antagonistleri) karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılık). Bu durum kaşıntı, deri kızarıklığı veya nefes darlığı şeklinde olabilir.

 • Şiddetli düşük kan basıncınız varsa (hipotansiyon)
 • Aort kalp kapakçığınızda daralma varsa (aortik stenoz) veya kardiyojenik Şok (kalbinizin vücudunuza yeterli kan sağlayamadığı bir durum) durumunuz varsa
 • Bir kalp krizi sonrası kalp yetmezliğinden yakınıyorsanız

NORLOPİN’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Eğer aşağıdaki durumlardan biri varsa veya geçirdiyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz:

 • 60 yaşın üzerindeyseniz ve statin grubu gibi rabdomiyoliz (kas hücrelerinde yıkım) yaptığı bilinen ilaçlar kullanıyorsanız rabdomiyoliz riski açısından dikkatli olunuz.
 • Yakın zamanda kalp krizi (son aylar içinde)
 • Kalp yetmezliği
 • Kan basıncınızın şiddetli şekilde yükselmesi (hipertansif kriz)
 • Karaciğer hastalığı
 • Yaşlıysanız ve ilaç dozunuzun yükseltilmesi gerekiyorsa

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Çocuk ve ergenlerde kullanım:
Norlopin, 6 yaşın altındaki çocuklarda çalışılmamıştır. Norlopin sadece 6 ila 17 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerdeki hipertansiyonda kullanılmalıdır.
Daha detaylı bilgi için doktorunuzla konuşunuz.

NORLOPİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Norlopin’i yiyecek ve içeceklerden önce veya sonra alabilirsiniz.
Norlopin kullanan insanlar, greyfurt veya greyfurt suyu almamalıdır. Bunun nedeni greyfurt veya greyfurt suyunun etkin madde olan amlodipinin plazma seviyelerinde artışa yol açabilmesi ve Norlopin ’in kan basıncı düşürücü etkilerinde beklenmedik artışa neden olabilmesidir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Norlopin’in insanlarda gebelik dönemindeki güvenliliği saptanmamıştır. Bu sebeple, hamileyseniz ancak daha emin bir tedavi alternatifi olmadığında ve hastalığınızın sizin ve bebeğiniz için daha büyük risk taşıdığı hallerde doktorunuz Norlopin’i tavsiye edebilir.
Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız Norlopin almadan önce doktorunuza söyleyiniz.
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemi kullandığından emin olmalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Norlopin’in insanlarda emzirme dönemindeki emniyeti saptanmamıştır. Norlopin’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız Norlopin’i kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

Araç ve makine kullanımı
Norlopin, araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir. Eğer tabletleriniz hasta, sersem veya yorgun hissetmenize neden oluyorsa veya baş ağrısı yapıyorsa, araç veya makine kullanmayınız ve hemen doktorunuza bildiriniz.

NORLOPİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız; doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz:

Norlopin aşağıdaki ilaçları etkileyebilir veya aşağıdaki ilaçlardan etkilenebilir:

 • Proteaz inhibitörleri olarak adlandırılan ritonavir, indinavir, nelfinavir (HIV, AIDS’e yol açan virüs tedavisinde kullanılan)
 • Ketokonazol veya itrakonazol (mantar enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar)
 • Verapamil, diltiazem (kalp ilaçları)
 • Rifampisin, eritromisin, klaritromisin (antibiyotikler)
 • Hafif depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir tedavi olan sarı kantaron
 • Dantrolen (vücut sıcaklığında şiddetli artış için damardan kullanılan bir ilaç)
 • Simvastatin (kolesterol düşürücü)

Yüksek kan basıncınızın tedavisi için hâlihazırda diğer ilaçları kullanıyorsanız Norlopin kan basıncınızı daha da fazla düşürebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

Nasıl kullanılır?

3. Norlopin nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Norlopin kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.
Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Olağan başlangıç dozu günde bir defa bir (5 mg) tablettir. Bu doz günde 10 mg Norlopin’e yükseltilebilir.
Tabletleri kullanmaya devam ediniz. Doktorunuzu görmeden önce tabletlerinizin bitmesini beklemeyiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir