MEXIA 5 MG + 10 MG + 15 MG + 20 MG TEDAVIYE BASLAMA PAKETI 28 TABLET

MEXIA 5 MG + 10 MG + 15 MG + 20 MG TEDAVIYE BASLAMA PAKETI 28 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699540090835
ETKİN MADDE MEMANTIN
FİRMA ADI NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ ISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 28
ATC KODU N06DX01
NFC KODU A12895
SGK EŞDEĞER KODU E364D
SGK ETKİN MADDE KODU SGKFCY

ATC Sınıflandırması

N – SİNİR SİSTEMİ
N06 – PSİKOANALEPTİKLER
N06D – ANTİ-DEMANS İLAÇLARI
N06DX – DİĞER ANTİ-DEMANS İLAÇLARI
N06DX01 – MEMANTİN

İlacı kısa özeti

MEXİA 5 mg + 10 mg + 15 mg + 20 mg tedaviye başlama paketi

MEXİA 5 mg + 10 mg + 15 mg + 20 mg tedaviye başlama paketi, 28 film tabletten oluşmaktadır.
Bu film tabletlerin 7 tanesi MEXİA 5 mg film tablet, 7 tanesi MEXİA 10 mg film tablet, 7 tanesi MEXİA 15 mg film tablet ve 7 tanesi MEXİA 20 mg film tabletten oluşmaktadır.
Ağızdan alınır.

Etkin madde:
MEXİA 5 mg + 10 mg + 15 mg + 20 mg tedaviye başlama paketi içeriğinde bulunan, MEXİA 5 mg film tablet, 4,155 mg memantine eşdeğer 5 mg memantin HCl içerir. MEXİA 10 mg film tablet, 8,31 mg memantine eşdeğer 10 mg memantin HCl içerir. MEXİA 15 mg film tablet, 12,465 mg memantine eşdeğer 15 mg memantin HCl içerir. MEXİA 20 mg film tablet, 16,62 mg memantine eşdeğer 20 mg memantin HCl içerir.
Yardımcı maddeler:
• MEXİA 5 mg film tablet: Mikrokristalin selüloz PH 302, kolloidal silikondioksit, kroskarmelloz sodyum, talk, magnezyum stearat, film kaplama maddesi: Opadry Y-1- 7000 White (hidroksipropilmetilselüloz, polietilen glikol, titanium dioksit)
• MEXİA 10 mg film tablet: Mikrokristalin selüloz PH 302, Ludipress LCE (Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı) + PVP K 30), talk, kolloidal silikondioksit, magnezyum stearat, film kaplama maddesi: Opadry Y-1-7000 White (hidroksipropilmetilselüloz, polietilen glikol, titanyum dioksit)
• MEXİA 15 mg film tablet: Mikrokristalin selüloz PH 302, kolloidal silikondioksit, kroskarmelloz sodyum, talk, magnezyum stearat, film kaplama maddesi: Opadry Orange 20A33245 (kırmızı demiroksit, sarı demiroksit, hidroksipropil selüloz, FD&C Yellow # 6 aluminum lake (Gün batımı sarısı FCF (E110)), hypromellose, titanyum dioksit, talk)
• MEXİA 20 mg film tablet: Mikrokristalin selüloz PH 302, kolloidal silikondioksit, kroskarmelloz sodyum, talk, magnezyum stearat, film kaplama maddesi: Opadry Pink 20A34056 (Talk, hidroksipropil selüloz, titanyumdioksit, hypromellose, siyah demiroksit, kırmızı demiroksit)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
  kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. MEXİA nedir ve ne için kullanılır?
 2. MEXİA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. MEXİA nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. MEXİA’nın saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. MEXİA nedir ve ne için kullanılır?

• Etkin madde, memantin hidroklorür’dür.
• Memantin, anti demans ilaç grubuna dahildir ve NMDA reseptör antagonistidir. Alzheimer hastalığındaki hafıza kaybı, beyindeki mesaj sinyallerindeki bozukluğa bağlıdır. Beyinde, öğrenme ve hafızada önemli olan sinir sinyallerinin iletilmesinde görevli olan N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörleri yer alır. Memantin, bu NMDA reseptörlerini etkileyerek, sinir sinyallerinin iletimini ve hafızayı geliştirir.

MEXİA, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

• Orta ve şiddetli Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. MEXİA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MEXİA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:
Eğer,
• İçindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa kullanmayınız. (yardımcı maddeler listesine bakınız.)

MEXİA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:
Eğer,
• Daha önce sara nöbeti geçirdiyseniz,
• Yakın bir zamanda kalp krizi geçirmişseniz veya kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalık veya kontrol altına alınamayan hipertansiyonunuz (yüksek kan basıncı) varsa, MEXİA’yı dikkatli kullanınız.
• Viral hastalıkların tedavisinde kullanılan amantadin, genel anestezide kullanılan bir ilaç olan ketamin veya öksürük kesici bir ilaç olan dekstrometorfan gibi N-metil-Daspartat (NMDA) antagonistleri ile birlikte kullanımdan kaçınmalısınız.
• Diyetinizde değişiklik (etoburluktan, vejeteryan beslenmeye geçiş), asit giderici mide ilaçlarını aşırı miktarda kullandıysanız ya da ciddi üriner sistem hastalığınız mevcutsa, idrar pH’sı yükselebilir. Doktorunuz sizi dikkatle takip etmelidir.
• Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MEXİA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Diyetinizde değişiklik (etoburluktan, vejeteryan beslenmeye geçiş) olursa, doktorunuza danışınız. Renal tubuler asidoz (Renal tubüler asidoz, böbrek yetmezliği sonucu kanda asit formundaki maddelerin birikmesi durumu) veya şiddetli idrar yolu iltihabı geçiriyorsanız doktorunuza danışınız. Doktorunuzun dozu ayarlaması gerekecektir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
MEXİA gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bebeğinizi emziriyorsanız MEXİA’yı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı
Doktorunuz, hastalığınızın durumuna göre araç ve makine kullanmanıza izin verecektir.
MEXİA, tepkilerinizi etkileyebilir, araç ve makine kullanım yeteneğinizin azalmasına neden olabilir.

MEXİA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
MEXİA 10 mg film tablet laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınızın olmadığı söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
MEXİA 15 mg film tablet FD&C Yellow # 6 aluminum lake (Gün batımı sarısı FCF (E110)) içermektedir. FD&C Yellow # 6 aluminum lake alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
MEXİA, aşağıdaki ilaçların etkilerini etkileyebilir. Bu nedenle dozları doktorunuz tarafından kontrol edilmelidir.
• Amantadin, ketamin, dekstrometorfan
• Dantrolen, baklofen
• Barbituratlar (Uyku verici ilaçlar)
• Nöroleptikler (Mental bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar)
• Simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin ve nikotin
• Hidroklorotiazid (HCT) veya HCT’li herhangi bir kombinasyon ile birlikte kullanılırsa,
• Antikolinerjikler (Bağırsak kramplarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)
• Antikonvülzanlar (Nöbetleri önleme ve rahatlatmada kullanılan ilaçlar)
• Dopaminerjik agonistler (L-dopa, bromokriptin gibi)
• Oral antikoagulanlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. MEXİA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
Tedavinin ilk 3 haftası süresince, MEXİA dozu kademeli olarak arttırılarak ulaşılan 20 mg’lık doz, günlük önerilen tedavi dozudur. Günde bir tablet alınız.

 1. Hafta (1-7 gün): İlk hafta boyunca günde bir defa 5 mg memantin alınız. (1 tablet MEXİA 5 mg film tablet)
 2. Hafta (8-14 gün): İkinci hafta boyunca günde bir defa 10 mg memantin alınız. (1 tablet MEXİA 10 mg film tablet)
 3. Üçüncü hafta boyunca günde bir defa 15 mg memantin alınız. (1 tablet MEXİA 15 mg film tablet)
 4. Dördüncü haftadan itibaren tedaviye, günde bir defa 20 mg memantin ile devam ediniz. (1 tablet MEXİA 20 mg film tablet)

Devam dozu:
Önerilen günlük doz 20 mg’dır.
Doktorunuzun önerdiği miktarda ve önerdiği süre boyunca ilacınızı kullanmaya devam ediniz.
Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:
Günde bir defa, ağız yolundan kullanınız.
Tabletler, bir miktar su ile yutulmalıdır.
Tableti besin alımından bağımsız olarak (aç ya da tok karna) kullanabilirsiniz.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Memantinin çocuklar ve adolesanlar üzerindeki güvenlilik ve etkililiği saptanmamıştır. Bu nedenle 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda kullanım, uygulama yolu ve metodu bölümünde anlatıldığı gibidir.

Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği
Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz ihtiyacınız olan dozu belirleyecektir.
Doktorunuz belirli aralıklarda böbrek fonksiyonlarınızı takip edecektir.
Karaciğer yetmezliği
Hafif ya da orta dereceli karaciğer fonksiyon hasarı olan hastalarda (Child-Pugh A ve
Child-Pugh B) doz ayarlaması gerekmez. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda memantin kullanımına ilişkin veri mevcut değildir. Bu hastalarda MEXİA kullanımı tavsiye edilmez.

Eğer MEXİA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla MEXİA kullandıysanız:
Gerekenden fazla MEXİA kullandığınız takdirde, olası yan etkiler bölümünde bahsedilen etkileri yaşayabilirsiniz.
MEXİA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MEXİA’yı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MEXİA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Bulunmamaktadır.

Yan etkileri nelerdir?

4. MEXİA’nın olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi MEXİA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
MEXİA’nın yan etkileri genelde hafif ve orta derecelidir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:
Baş ağrısı, uyku hali, kabızlık, sersemlik ve yüksek kan basıncı

Yaygın olmayan:
Yorgunluk, mantar enfeksiyonu, zihin karışıklığı, halüsinasyonlar (gerçekte olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme), kusma, anormal yürüyüş, kalp yetmezliği, toplardamar tıkanıklığı (derin ven trombozu)

Çok seyrek:
Nöbetler

Bilinmiyor:
Pankreas iltihabı ve psikotik reaksiyonlar

Depresyon, intihar düşüncesi ve intihar Alzheimer hastalığına bağlı olarak gelişir. Bu olaylar memantin ile tedavi edilen hastalarda bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. MEXİA’nın saklanması

MEXİA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MEXİA’yı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MEXİA’yı kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Ümraniye 34768 İSTANBUL

Üretim Yeri:
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Sancaklar 81100 DÜZCE

Kullanma Talimatı

MEXIA 5 MG + 10 MG + 15 MG + 20 MG TEDAVIYE BASLAMA PAKETI 28 TABLET Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

Ödeme Durumu: İlaç, SGK tarafından ödenmektedir.
Ayakta Ödenme Durumu: Ödenir
Yatan Hasta Ödenme Durumu: Ödenir

Fiyatı nedir?

Mexia 5 Mg + 10 Mg + 15 Mg + 20 Mg Tedaviye Başlama Paketi 28 Tablet fiyatı: 212,45 TL’dir.

Muadil İlaçlar

ALCEBA 10 mg 100 tablet

ALCEBA 10 mg 20 film tablet

ALCEBA 10 mg 50 film tablet

ALCEBA 10 mg film tablet (30 tablet)

ALCEBA oral damla

ALIOS 10 mg film tablet (100 adet)

ALMENTA 10 mg 100 film tablet

ALMENTA 10 mg 28 film kaplı tablet

ALMENTA 10 mg 50 film tablet

ALMENTA 10 mg/G 100 G oral damla

ALZANT 10 mg 100 film tablet

ALZANT 10 mg 30 film tablet

ALZANT 10 mg/G 100 G oral damla

ALZER 10 mg 100 film tablet

ALZIA 10 mg 100 film tablet

ALZIA 10 mg 100 film tablet { Nobel Sağlık }

ALZIA 10 mg 50 film tablet

ALZIA 10 mg 50 film tablet { Nobel Sağlık }

ALZIA 20 mg 84 film tablet

ALZIA 20 mg 84 film tablet { Nobel Sağlık }

ALZMEX 10 mg 100 film tablet

ALZMEX 10 mg 30 film tablet

ALZMEX 10 mg/gr oral damla 100 gr

ANGETIN 10 mg film tablet (100 film tablet)

ANGETIN 10 mg film tablet (30 film tablet)

ANGETIN 20 mg film tablet (30 film tablet)

CERAMIN 10 mg 100 film kaplı tablet

CERAMIN 10 mg/gr oral damla 100 G

CISSOR 10 mg 100 film tablet

CISSOR 10 mg 30 film tablet

CISSOR 10 mg/gr oral damla

CISSOR EASYTAB 10 mg 100 ağızda dağılan tablet

COGITO 10 mg 100 film tablet C

OGITO 10 mg 30 film tablet

COGITO 10 mg 50 film tablet

COGITO 10 mg ağızda dağılan tablet (50 tablet)

COGITO 10 mg/G 100 G oral damla

COGITO 10 mg/G 50 G oral damla

COGITO 20 mg 30 film tablet

COGITO 20 mg 90 film tablet

COGITO TEDAVIYE BASLAMA paketi 28 tablet

DEMAX 10 mg 100 film tablet

DEMAX 10 mg 30 film tablet

DEMAX 10 mg 50 film tablet

DEMAX 10 mg ağızda dağılan tablet 

DEMAX 10mg/G 100 G oral damla

DEMAX 10mg/G 50 G oral damla

DEMAX 20 mg 28 film tablet

DEMAX 20 mg 84 film tablet

DEMAX EASYTAB 10 mg 100 ağızda dağılan tablet

DEMAX EASYTAB 10 mg 30 ağızda dağılan tablet

DEMAX TEDAVI başlangıç paketi 28 tablet

EBITEX 10 mg 100 film tablet

EBITEX 10 mg/gr oral damla 100 gr

EBIXA 10 mg 100 tablet

EBIXA 10 mg 50 film tablet

EBIXA 20 mg 28 film tablet

EBIXA 20 mg 84 film tablet

EBIXA 5 mg/BASIS oral solüsyon 100 ml

EBIXA 5 mg/BASIS oral solüsyon 50 ml

EMAXIN 10 mg 100 efervesan tablet

EMAXIN 10 mg 100 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

EMAXIN 10 mg 50 efervesan tablet

EMAXIN 10 mg 50 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

EMAXIN 15 mg 10 efervesan tablet

EMAXIN 15 mg 10 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

EMAXIN 20 mg 100 efervesan tablet

EMAXIN 20 mg 100 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

EMAXIN 5 mg 10 efervesan tablet

EMAXIN 5 mg 10 efervesan tablet

EMAXIN 5 mg 100 efervesan tablet

EMAXIN başlangıç paketi

EMAXIN başlangıç paketi { Nobel İlaç }

FIXREM 10 mg 100 tablet

FIXREM 10 mg 100 tablet { Celtis }

FIXREM 10 mg 50 tablet

FIXREM 10 mg 50 tablet { Neutec Inhaler }

FIXREM 15 mg 10 tablet

FIXREM 15 mg 10 tablet { Celtis }

FIXREM 15 mg 100 tablet

FIXREM 15 mg 100 tablet { Celtis }

FIXREM 15 mg 50 tablet

FIXREM 15 mg 50 tablet { Celtis }

FIXREM 20 mg 100 tablet

FIXREM 20 mg 100 tablet { Celtis }

FIXREM 20 mg 50 tablet

FIXREM 20 mg 50 tablet { Celtis }

FIXREM 5 mg 10 film tablet

FIXREM 5 mg 10 film tablet { Celtis }

FIXREM 5 mg 100 film tablet

FIXREM 5 mg 100 film tablet { Celtis }

KORINT 10 mg 100 film tablet

KORINT 10 mg 50 film tablet

KORINT 10 mg/gr oral damla 100 gr

MAXIRAM 10 mg 100 film tablet

MAXIRAM 10 mg 100 film tablet { Dinçsa }

MAXIRAM 10 mg 100 film tablet { Dinçtaş İlaç }

MAXIRAM 10 mg 30 film tablet

MAXIRAM 10 mg 30 film tablet { Dinçtaş İlaç }

Etkin Maddeler

Memantin

Memantin, Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılır. Orta ila şiddetli Alzheimer hastalığı olan hastalarda kullanılmalıdır.
Memantin, bir N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör antagonistidir. Alzheimer hastalığında hafıza kaybı, beyinde NMDA reseptörlerinin aracılık ettiği aşırı glutamat (kimyasal haberci) üretiminden kaynaklanır. Memantin, NMDA reseptörlerinin etkisini engelleyerek çalışır ve glutamat üretimini düzenler. sinir sinyallerinin iletiminde görev alır. Alzheimer hastalığında hafıza kaybını bu şekilde önler.

Uzman Tavsiyesi

Memantin için uzman tavsiyesi

 • Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak için size Memantin reçete edildi.
 • İyi tolere edilir ve diğer benzer ilaçlara kıyasla daha az yan etkiye sahiptir.
 • Memantin’in sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araç sürerken veya konsantrasyon gerektiren herhangi bir şey yaparken dikkatli olun.
 • Nöbet, böbrek hastalığı, kalp hastalığı veya karaciğer hastalığı öykünüz varsa doktorunuzu bilgilendirin.
 • Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendirin.

Soru ve Cevaplar

S. Memantinin kötüye kullanım potansiyeli var mı?

Hayır, Memantin’in kötüye kullanım potansiyeli yoktur. Aksine morfin veya etanol gibi bağımlılık yapan ilaçların aşırı kullanımını engelleyebilir.

S. Demans nedir?

Demans, hafızada, düşünmede, davranışta ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğinde bozulmanın olduğu bir sendromdur. Demans, dünya çapında yaşlı insanlar arasında engelliliğin ve bağımlılığın başlıca nedenlerinden biridir. Alzheimer hastalığı, vakaların yaklaşık %60 ila %70’ine katkıda bulunan en yaygın bunama şeklidir.

S. Memantin doz aşımının belirtileri nelerdir?

Aşırı dozda Memantine bağlı olarak görülebilen semptomlar arasında yorgunluk, halsizlik, uyuşukluk, kafa karışıklığı, halüsinasyonlar ve/veya kusma yer alır. Bazıları ayrıca ishal, baş dönmesi, ajitasyon, saldırganlık ve yürüme güçlüğü yaşayabilir.

S. Memantin donepezil ile kombine edilebilir mi?

Evet, artan yan etkiler olmayacağından, Memantin donepezil ile kombine edilebilir. Bununla birlikte, bu kombinasyon Alzheimer’ı iyileştirmez, ancak yalnızca düşünme yeteneğini, kısa süreli belleği ve diğer ilgili semptomları iyileştirebilir.

S. Memantinin kardiyak ilaçlarla herhangi bir etkileşimi var mı?

Evet, Memantin hidroklorotiyazidin (HCT) çalışmasına müdahale edebilir. HCT’nin etkinliğini azaltacak olan HCT seviyelerini azaltır. Ayrıca prokainamid ve kinidin, artan toksisiteye neden olabilecek Memantin düzeylerini artırabilir.

S. Memantin demansı olan bir kişiyi nasıl etkiler?

Memantin, N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör antagonistleri adı verilen bir ilaç sınıfına aittir. Beyindeki anormal aktiviteyi azaltarak çalışır. Memantin, düşünme ve hatırlama yeteneğini geliştirebilir. Alzheimer hastalığı olan kişilerde bu yeteneklerin bozulmasını da azaltabilir. Bununla birlikte, zamanla bu ilacın etkinliği azalacak ve Alzheimer hastalığını tedavi edemeyebilir veya bu yeteneklerin kaybını önleyemeyebilir.

S. Memantin ne zaman ve nasıl alınmalıdır?

Memantin günde bir kez ağızdan alınmalıdır. İlacınızdan yararlanmak için her gün düzenli olarak günün aynı saatinde almalısınız. Tabletler bir miktar su ile yutulmalıdır. Tabletler aç veya tok karnına alınabilir.

S. Memantin almayı bırakabilir miyim?

Hayır, kendinizi iyi hissetseniz bile Memantin kesilmemelidir. Bu ilaç yalnızca Alzheimer hastalığının semptomlarını kontrol etmeye yardımcı olur, ancak onu iyileştirmez. İlacın kesilmesi gerekiyorsa, önce doktora danışılmalıdır.

S. Memantin hafızayı iyileştirebilir mi?

Memantin, NMDA reseptör antagonistleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir. NMDA reseptörleri, öğrenme ve hafıza gibi beyindeki sinir sinyallerinin iletilmesinde rol oynar. Bu ilaç, beyindeki NMDA reseptörlerini, beyin dejenerasyonunun nedeni olabilecek yüksek kimyasal glutamat seviyelerine karşı koruyarak çalışır. Bunu yaparak, Memantin sonunda düşünme kapasitenizi ve hatırlama yeteneğinizi geliştirebilir.

S. Memantinin etkisini göstermeye başlaması ne kadar sürer?

Memantin’in çalışmaya başlaması ve tüm faydalarını göstermesi için 3 ile 8 saat arasında bir süre gerekebilir. Doktor, ilk değerlendirmeden 4 hafta sonra ve ardından 6 ay sonra ilerlemeyi kontrol etmek için bir takip klinik değerlendirmesi isteyebilir.

S. Memantin uykunuzu getirir mi?

Evet, Memantin uykunuzu getirebilir. Memantinin araç ve makine kullanımı üzerinde küçük ila orta düzeyde etkisi vardır. Bu gibi durumlarda, ayakta tedavi gören hastalar özel dikkat göstermeleri konusunda uyarılmalıdır.

Yorum yapın