GALARA 150 MG 28 KAPSUL

Galara 150 Mg 28 Kapsül Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD: 8680199153316
ETKİN MADDE: PREGABALIN
REÇETE: YESIL RECETE
İTHAL/İMAL: IMAL
EŞDEĞER KODU: E575C
SGK ETKİN MADDE KODU: SGKFLI
SGK KAMU NO: A15584
ATC KODU: N03AX16
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 0-
FİRMA ADI: WORLD MEDICINE
BİRİM/CİNSİ: MG
AMBALAJ MİKTARI: 28

İlaç Hakkında Kısa Özet

Galara 150 mg kapsül

Galara 150 mg kapsül, beyaz beyazımsı toz içeren beyaz opak gövde, kiremit kırmızı opak kapaklı kapsüldür.
Her kapsül 150 mg pregabalin içerir.
14, 28 ve 56 kapsüllük alüminyum blisterler içeren ambalajda sunulmaktadır.
Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir kapsül 150 mg pregabalin içerir.
Yardımcı Maddeler: Mısır nişastası, mikrokristalin selüloz tip 102, talk, magnezyum stearat, kırmızı demir oksit (E172), titanyum dioksit (E171), jelatin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Galara nedir ve ne için kullanılır?
 2. Galara’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Galara nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Galara’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Galara nedir ve ne için kullanılır?

Galara, ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik ağrı) tedavisinde ve yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Galara, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakilerde yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez

Nöropatik Ağrı

Galara yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi birçok hastalık sinirlerinize zarar vererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağrı hissi, sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şeklinde ya da elektrik çarpması, iğne batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir.

Nöropatik ağrı, duygu durumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.

Epilepsi

Galara yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman, Galara’yı tedavinize ekleyebilir. Galara sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Galara yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşırı kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve şiddetli heyecan, köşeye sıkıştırılmışlık hissi, kolaylıkla bitkin düşme, konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.

Fibromiyalji

Galara yetişkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullanılır. Fibromiyalji esas olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir çeşit yumuşak doku romatizması olup, daha çok erişkinlerin hastalığıdır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Galara kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Galara’yı aşağıdaki durumlarda kullamayınız:

Eğer Galaranın etkin maddesi olan pregabaline veya ilacın içeriğinde bulunan diğer maddelerden herhangi birinekarşıalerjiniz(aşırı hassasiyetiniz) varsa Galara kullanmayınız.

Galara’yı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • Sara tedavisinde etkili (antiepileptik) ilaçlarla tedavi edilen bazı hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı görülmüştür. Aklınızdan bu tip düşünceler geçiyor veya bu tür davranışlar sergiliyorsanız doktorunuzdan yardım almalısınız.
 • Galara ile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Dolayısıyla, 65 yaşın üzerindeyseniz, ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar dikkatli olmalısınız.
 • Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa ve pregabalin kullanımı sırasında kilo aldıysanız, diyabet ilaçlarınızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabilirsiniz.
 • Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin sınırlı bilgi olması nedeniyle bu durum ile ilgili bir geçmişiniz varsa pregabalin tedavisine başlamadan önce doktorunuza söyleyiniz.
 • Galara kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Eğer idrara çıkmanızda azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu düzeltmek için ilaç kullanımını kesebilir.
 • Pazarlama sonrasında alerji sonucu yüz ve boğazda şişmeyi de içeren aşırı duyarlılık durumu bildirilmiştir. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi belirtiler ortaya çıkarsa Galara derhal kesilmelidir.
 • Pazarlama sonrası deneyimde geçici olarak görmede bulanıklık ve görme netliğinde değişiklik bildirilmiştir. Bu belirtiler Galara’nın kesilmesi ile iyileşebilir veya sona erebilir.
 • Omurilik hasarı sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisi görüyorsanız, bu tedavi için kullandığınız aynı etkiyi gösteren diğer ilaçların da(ağrı ve spastisite ilaçları gibi) etkisi nedeni ile uyku hali gibi bazı yan etkilerin şiddeti artabilir.
 • Pazarlama sonrası deneyimlerde, Galara’nın morfin ve benzeri ağrı kesiciler (opioid analjezikler) gibi kabızlığa sebep olabilecek ilaçlarla birlikte alınması sonucu bağırsak fonksiyonlarında azalma (örn. bağırsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.
 • Alkol veya ilaç bağımlılığı öykünüz var ise doktorunuza söyleyiniz. Eğer daha çok ilaç kullanmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bu durumu doktorunuz ile paylaşınız.
 • Galara ile tedavi sırasında veya tedavi sonlandırıldıktan kısa bir süre sonra konvülsiyon (nöbet) bildirilmiştir. Eğer nöbet geçirirseniz derhal doktorunuz ile iletişime geçiniz.
 • Galara kullanan bazı hastalarda, diğer koşulların da etkisi ile beyin fonksiyonlarında azalma (ensefalopati) bildirilmiştir. Ciddi bir karaciğer veya böbrek hastalığı öykünüz var ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Galara’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Galara aç ya da tok olarak kullanılabilir.

Galara kullanırken alkol almayınız. Galara ile birlikte alkol alınması uyku hali ve baş dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığını artıracaktır. Bu tehlikeli olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Galara doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi ile korunmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için Galara kullanırken bebeğinizi emzirmemeniz önerilir.

Araç ve makine kullanımı

Galara baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. Galara’nın sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araba veya makine kullanmayınız ve tehlikeli olabilecek aktivitelerde bulunmayınız.

Galara’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanı mı

Galara ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir.

 • Galara’nın merkezi sinir sistemini etkileyen belli başlı bazı ilaçlarla birlikte kullanımı sonucunda bu ilaçlar ile ortaya çıkabilen solunum yetmezliği ve koma gibi yan etkilerde artış görülebilir.
 • Galara’nın oksikodon gibi narkotik ağrı kesicilerle, lorazepam gibi kaygı (anksiyete) tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya sakinleştiricilerle ve alkol içeren ürünlerle birlikte kullanılması görülebilecek baş dönmesinin, uykusuzluğun ve dikkat azalmasının şiddetini artırabilir.
 • Galara ve şeker hastalığında (diyabet) etkili bir ilaç olan tiazolidindionun birlikte kullanıldığı durumlarda kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (ödem) ve kilo artışı daha sık meydana gelebilir.
 • Galara ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Galara nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Galara’yı her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Galara’yı ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğinini doktorunuz söyleyecektir.
 • Doz genellikle günde 2 ayrı dozda alınmak üzere toplam 150 mg ile 600 mg arasında değişmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.
 • Galara’yı her gün aynı saatte alınız.
 • Galara’nın etkisinin sizin için çok kuvvetli veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Galara ağız yoluyla alınır
 • Galara’yı bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Galara’nın çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımına ilişkin yeterli güvenlilik veetkinlikbilgisi bulunmadığıiçinbu yaşgrubundaki hastalarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda Galara normal dozlarında kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişik bir doz planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer Galara’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Galara kullandıysanız:

Galara’yı kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer almanız gerekenden fazla Galara kullandıysanız, doktorunuzu arayınız ya da kullanmakta olduğunuz Galara kutusunu da yanınıza alarak, derhal en yakın sağlık merkezine başvurunuz. Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlık veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

Galara’yı kullanmayı unutursanız:

Galara’yı her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.

Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz taktirde:

 • Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz alınız.
 • Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında alarak normal doz takviminize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Galara ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

 • Doktorunuzla görüşmeden Galara’yı aniden bırakmayınız. Tedaviniz en az 1 hafta süre ile kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır. Uzun ya da kısa süreli tedavi sonrasında, tedaviniz sonlandırıldığında bazı yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler, uyuma zorluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik, depresyon, ağrı, terleme ve sersemliktir. Daha uzun süre Galara kullanmanız halinde, bu yan etkilerin sıklığının ve şiddetinin artıp artmayacağı konusunda yeterli bilgi yoktur.

Yan etkileri nelerdir?

4. Galara’nın olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, Galara’nın içeriğinde bulunan maddelere aşırı duyarlılığı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüzde şişme
 • Dilde şişme

Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

:10 hastanın en az birinde görülebilir.

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

:1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

 • Baş dönmesi, uyku hali

Yaygın:

 • İştah artışı
 • Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme, bilinç bulanıklığı, cinsel istekte azalma, çevresel uyarılara karşı aşırı hassasiyet, uykusuzluk, kişinin yer ve zaman kavramını yitirmesi
 • İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi)
 • Koordinasyon bozukluğu, dikkat kaybı, hafıza bozukluğu, titreme (tremor), konuşma bozukluğu (dizartri), yanma, batma, karıncalanma hissi, denge bozukluğu, unutkanlık, sakinlik, aşırı halsizlik, baş ağrısı
 • Bulanık görme, çift görme
 • Baş dönmesi (vertigo)
 • Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, karın boşluğunda şişkinlik
 • Peniste sertleşme bozukluğu
 • Yorgunluk, sarhoşluk hissi, kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (periferik ödem), ödem, yürüyüşte anormallik, anormallik hissi
 • Kilo artışı

Yaygın olmayan:

 • İştah kaybı
 • Kendine yabancılaşma, kişisel kimlik duygusu kaybı (depersonalizasyon), orgazm olamama, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) değişiklikleri, depresif ruh hali (duygudurum), kelime bulmada zorluk, sanrı (halüsinasyon), anormal rüyalar, cinsel istekte artış, kısa süreli aşırı huzursuzluk durumu (panik atak), çevresel uyarılara ilgisiz kalma (apati)
 • Bilme ve kavramaya ilişkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, duyularda uyaranlara karşı hassasiyet kaybı (hipoestezi), görme alanında bozukluklar, göz titremesi (nistagmus), konuşma bozukluğu, kaslarda seyirme, reflekslerde zayıflama, istemli hareketlerin bozulması (diskinezi), düşünce uçuşması (psikomotor hiperaktivite), ayağa kalkarken görülen baş dönmesi, duyularda uyaranlara karşı aşırı hassasiyet, tat alamama, yanma duygusu, amaçlı hareketlerde titreme (tremor), sersemlik/uyuşukluk, bayılma hali, unutkanlık
 • Görme bozuklukları, görme alanında bozukluklar, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, göz yorgunluğu (astenopi), gözyaşında artma
 • Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları
 • Birinci derece AV blok
 • Kalbin normalden hızlı atması (taşikardi)
 • Yüz kızarması, sıcak basması, düşük tansiyon (kan basıncı), el ve ayaklarda (periferik) soğukluk, yüksek tansiyon (kan basıncı)
 • Nefes darlığı, öksürük, burunda kuruluk
 • Tükürük salgısında artma, yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna geri kaçması (gastroözofageal reflü), ağızda hissizleşme
 • Terleme, kırmızı renkli kabartılı (papüler) döküntüler
 • Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas krampları, kas ağrısı, eklem ağrısı, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, kas sertliği
 • Ağrılı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma
 • Ej akülasyonda gecikme (geç boşalma), cinsel fonksiyon bozukluğu
 • Olağan dışı halsizlik, düşme, susuzluk, göğüste sıkışma, yaygın ödem, ağrı, üşüme
 • Bazı karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde (alanin aminotransferaz, kreatinin fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda) yükselme, trombosit sayısında azalma
 • Burun ve boğaz yolları iltihabı (nazofarenjit)
 • Sese hassasiyet (hiperakuzi)

Seyrek:

 • Kandaki akyuvar sayısının azalması (nötropeni)
 • Düşük kan şekeri seviyeleri (hipoglisemi)
 • Disinhibisyon, artmış ruh hali (duygudurum)
 • Hareketlerde yavaşlama, var olmayan bir kokuyu algılama (parosmi), yazı yazma yeteneğinde bozulma (disgrafi)
 • Görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk algısı (fotopsi), gözlerde iritasyon, göz bebeklerinde büyüme, gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi vermesi (osilopsi), görsel derinlik algısında değişme, görme alanında çevresel (periferik) görme kaybı, şaşılık, görsel parlaklık
 • Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları
 • Sinüs taşikardisi
 • Sinüs aritmisi
 • Sinüs bradikardisi
 • Burun tıkanıklığı, burun kanaması, burun boşluğu dokusu iltihabı (rinit), horlama, boğaz kuruluğu
 • Karın boşluğunda sıvı toplanması, yutma güçlüğü, pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Soğuk terleme, kurdeşen (ürtiker)
 • Boyun bölgesinde kramp (servikal spazm), boyun ağrısı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağrı (rabdomiyoliz)
 • Normalden az idrar yapma, böbrek yetmezliği
 • Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore), göğüs ağrısı, memede akıntı, ağrılı adet / aybaşı dönemi (dismenore), memelerde büyüme
 • Ateş; vücut ısısının normalden yüksek olması
 • Kan şekerinde (glukoz) yükselme, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düşme, kilo kaybı, akyuvar (lökosit) sayısında azalma

Bilinmiyor:

 • QT uzaması adı verilen kalpte ani ritim bozukluklarına ve ani ölümlere yol açabilen bir durum
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens- Johnson sendromu)

Pazarlama sonrası gözlem sırasında ilave olarak

 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, alerjik reaksiyon, aşırı duyarlılık
 • Baş ağrısı, bilinç kaybı, zihinsel bozukluk
 • Konjestif kalp yetmezliği
 • Gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı
 • Halsizlik, kırıklık
 • Dil ödemi, ishal, mide bulantısı, yüzde şişme, kaşıntı
 • İdrar yapamama nedeniyle mesanede aşırı idrar toplanması
 • Akciğerlerdeki hava yollarında sıvı toplanmasına bağlı şişme (pulmoner ödem)
 • Erkeklerde meme büyümesi
 • Kalp ritim düzensizliği anlamına gelen kalpteki elektriksel faaliyetlerin kayıtlarında (EKG) değişiklik.

gibi ek yan etkiler bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanı z doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Galara’ nın saklanması

Galara’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Galara’yı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Galara’yı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Galara’yı kullanmayınız. Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız Galara’yı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat Sahibi:

World Medicine İlaç Sanayi ve Ticaret A. Ş.

Evren Mah. Cami Yolu Cad. No:50, P.K.:34212,

Güneşli-Bağcılar/İSTANBUL

Üretim yeri:

World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Evren Mah. Cami Yolu Cad. No:50 K:1B-Zemin-4-5-6 Güneşli-Bağcılar/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 19.12.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

Galara 150 Mg 28 Kapsül Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

SGK İlaç Ödeme Durumu:  EK-4A Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer almadığı için SGK tarafından bedeli ödenmez.

Fiyatı nedir?

Galara 150 Mg 28 Kapsül fiyatı: 65,17 TL’dir.

Muadil İlaçlar

ALOND 150 mg 56 kapsül

ALOND 25 mg 56 kapsül

ALOND 300 mg 56 kapsül

ALOND 75 mg 14 kapsül

ALYSE 150 mg 56 kapsül

ALYSE 25 mg 56 kapsül

ALYSE 300 mg 56 kapsül

ALYSE 75 mg 14 kapsül

ALYSE 75 mg 56 kapsül

GABADAY SR 150 mg 56 tablet

GABADAY SR 150 mg 56 tablet { Celtis }

GABADAY SR 50 mg 56 tablet

GABADAY SR 50 mg 56 tablet { Celtis }

GABADAY SR 75 mg 14 tablet

GABADAY SR 75 mg 14 tablet { Celtis }

GABADAY SR 75 mg 56 tablet

GABADAY SR 75 mg 56 tablet { Celtis }

GALARA 150 mg 56 kapsül

GALARA 150 mg 28 kapsül

GALARA 150 mg 14 kapsül

GALARA 25 mg 56 kapsül

GALARA 250 mg 14 kapsül

GALARA 300 mg 14 kapsül

GALARA 300 mg 28 kapsül

GALARA 300 mg 56 kapsül

GALARA 75 mg 14 kapsül

GALARA 75 mg 28 kapsül

GALARA 75 mg 56 kapsül

GEBBRA 150 mg 56 film kaplı tablet

GEBBRA 150 mg 56 film kaplı tablet { Neutec Inhaler }

GEBBRA 25 mg 56 film kaplı tablet

GEBBRA 25 mg 56 film kaplı tablet { Neutec Inhaler }

GEBBRA 300 mg 56 film kaplı tablet

GEBBRA 300 mg 56 film kaplı tablet { Neutec Inhaler }

GEBBRA 75 mg 56 film kaplı tablet

GEBBRA 75 mg 56 film kaplı tablet { Neutec Inhaler }

GERICA 150 mg 56 sert kapsül

GERICA 300 mg 56 sert kapsül

GERICA 75 mg 14 sert kapsül

GERICA 75 mg 56 kapsül LIR 150 mg 56 kapsül

LIR 25 mg 56 kapsül

LIR 300 mg 56 kapsül

LIR 75 mg 14 kapsül

LYPRE 100 mg 56 kapsül

LYPRE 150 mg 56 kapsül

LYPRE 225 mg 56 kapsül

LYPRE 25 mg 56 kapsül

LYPRE 300 mg 56 kapsül

LYPRE 50 mg 56 kapsül

LYPRE 75 mg 14 kapsül

LYPRE 75 mg 56 kapsül

LYRICA 150 mg 168 kapsül

LYRICA 150 mg 56 kapsül

LYRICA 20 mg/ml 500 ml oral çözelti

LYRICA 225 mg 56 kapsül 

LYRICA 25 mg 56 kapsül

LYRICA 300 mg 168 kapsül

LYRICA 300 mg 56 kapsül

LYRICA 75 mg 14 kapsül

NEOGABA 150 mg 56 kapsül

NEOGABA 25 mg 56 kapsül

NEOGABA 300 mg 56 kapsül

NEOGABA 75 mg 14 kapsül

NEOGABA 75 mg 56 kapsül

NEURICA 150 mg 56 kapsül

NEURICA 25 mg 56 kapsül

NEURICA 300 mg 56 kapsül

NEURICA 75 mg 14 kapsül

NEUROBER 150 mg 56 sert kapsül

NEUROBER 25 mg 56 sert kapsül

NEUROBER 300 mg 56 sert kapsül

NEUROBER 75 mg 14 sert kapsül

NORAFIT 100 mg 56 efervesan tablet

NORAFIT 100 mg 56 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

NORAFIT 150 mg 56 efervesan tablet

NORAFIT 150 mg 56 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

NORAFIT 200 mg 56 efervesan tablet

NORAFIT 200 mg 56 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

NORAFIT 225 mg 56 efervesan tablet

NORAFIT 225 mg 56 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

NORAFIT 25 mg 56 efervesan tablet

NORAFIT 25 mg 56 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

NORAFIT 300 mg 56 efervesan tablet

NORAFIT 300 mg 56 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

NORAFIT 75 mg 56 efervesan tablet

NORAFIT 75 mg 56 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

PADEN 150 mg 56 sert kapsül

PADEN 300 mg 56 sert kapsül

PADEN 75 mg 14 sert kapsül

PADEN 75 mg 56 sert kapsül

PAGADIN 150 mg 28 kapsül

PAGADIN 150 mg 28 kapsül { Dinçsa }

PAGADIN 150 mg 56 kapsül

PAGADIN 150 mg 56 kapsül { Dinçsa }

PAGADIN 25 mg 56 kapsül

PAGADIN 25 mg 56 kapsül

PAGADIN 300 mg 28 kapsül

PAGADIN 300 mg 28 kapsül { Dinçsa }

PAGADIN 300 mg 56 kapsül

PAGADIN 300 mg 56 kapsül { Dinçsa }

PAGADIN 75 mg 14 kapsül

PAGAMAX 150 mg 56 sert jelatin kapsül

PAGAMAX 25 mg 56 sert jelatin kapsül

PAGAMAX 300 mg 56 sert jelatin kapsül

PAGAMAX 75 mg 14 sert jelatin kapsül

PERGE 150 mg 56 kapsül

PERGE 225 mg (56 kapsül)

PERGE 25 mg 56 kapsül

PERGE 300 mg 56 kapsül

PERGE 75 mg 14 kapsül

PERGE 75 mg 56 kapsül

PIGUS 150 mg 56 sert jelatin kapsül

PIGUS 25 mg 56 sert jelatin kapsül

PIGUS 300 mg 56 sert jelatin kapsül

PIGUS 75 mg 14 sert jelatin kapsül

PIREPSIL 150 mg 56 kapsül

PIREPSIL 25 mg 56 kapsül

PIREPSIL 300 mg 56 kapsül

PIREPSIL 50 mg 56 kapsül

PIREPSIL 75 mg 14 kapsül

PRELICA 150 mg 56 kapsül

PRELICA 25 mg 56 kapsül

PRELICA 300 mg 56 kapsül

PRELICA 75 mg 14 kapsül

PRELICA 75 mg 56 kapsül

REGAPEN 150 mg 56 kapsül

REGAPEN 225 mg 56 kapsül

REGAPEN 25 mg 56 kapsül

REGAPEN 300 mg 56 kapsül

REGAPEN 75 mg 14 kapsül

REGAPEN 75 mg 56 kapsül

REGOBOL 300 mg sert kapsül (56 kapsül)

SNAPLINE 150 mg 56 sert kapsül

SNAPLINE 25 mg 56 sert kapsül

SNAPLINE 300 mg 56 sert kapsül

SNAPLINE 75 mg 14 sert kapsül

SPESICOR 150 mg 56 kapsül

SPESICOR 25 mg 56 kapsül

SPESICOR 300 mg 56 kapsül

SPESICOR 75 mg 14 kapsül

SYMRA 150 mg 168 kapsül

SYMRA 75 mg 56 kapsül

SYMRA 150 mg 56 kapsül

SYMRA 225 mg sert kapsül (56 kapsül)

SYMRA 25 mg 56 kapsül

SYMRA 25 mg sert kapsül (56 kapsül)

SYMRA 300 mg 168 kapsül

SYMRA 300 mg 56 kapsül

SYMRA 300 mg sert kapsül (56 KAPSUL)

SYMRA 75 mg 14 kapsül

SYMRA 75 mg 56 kapsül

SYMRA 75 mg sert kapsül (14 KAPSUL)

SYMRA 75 mg sert kapsül (56 kapsül)

ZENIXA 150 mg 56 kapsül

ZENIXA 300 mg 56 kapsül

ZENIXA 75 mg 14 kapsül

Etkin Maddeler

Pregabalin

Pregabalin, nöropatik ağrı, Epilepsi/Nöbetler ve Fibromiyalji tedavisinde kullanılır.
Pregabalin bir antiepileptik ilaçtır. Epilepsi için verildiğinde beyindeki anormal elektriksel aktiviteyi azaltarak ve böylece nöbetleri önleyerek çalıştığına inanılır. Ayrıca, hasarlı sinirler ve beyinden geçen ağrı sinyallerine müdahale ederek ağrıyı bloke ettiği sinir ağrısını tedavi etmek için kullanılır. Anksiyete tedavisi için, sizi endişeli hissettiren belirli kimyasal habercilerin (nörotransmitterlerin) salınımını durdurarak çalıştığına inanılmaktadır.
Pregabalinin yaygın yan etkileri: Bulanık görme, Dikkatini toplamada güçlük, Baş dönmesi, Ağızda kuruluk, Ödem (şişme), Uyku hali, Kilo alma

Uzman Tavsiyesi

Pregabalin için uzman tavsiyesi

 • Pregabalin doktorunuzun önerdiği doz ve süreye göre alınmalıdır.
 • Uykusuzluğa neden olabilir. Sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araç sürmeyin veya konsantrasyon gerektiren herhangi bir şey yapmayın.
 • Bulanıklığa veya görme kaybına neden olabilir. Herhangi bir görme değişikliği fark ederseniz derhal doktorunuzu bilgilendirin.
 • Ruh hali veya davranışta olağandışı değişiklikler, yeni veya kötüleşen depresyon veya intihar düşünceleri veya davranışları geliştirirseniz doktorunuzu bilgilendirin.
 • Altta yatan durumunuzu kötüleştirebileceğinden, doktorunuzla konuşmadan ilacı aniden kesmeyin.

Soru ve Cevaplar

S. Pregabalin nedir ve ne için kullanılır?

Pregabalin, antikonvülzan ilaç sınıfına aittir. Nöbetleri tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca diyabet, zona veya yaralanmaya bağlı olabilecek sinir ağrısının (nöropatik ağrı) tedavisinde de yararlıdır. Ayrıca fibromiyaljide (ağrı, yorgunluk, kas sertliği ve hassasiyetinin yanı sıra uykuya dalmakta veya uykuyu sürdürmekte zorlanmaya neden olabilen uzun süreli bir durum) da kullanılır. Bazı durumlarda doktorunuz anksiyete tedavisi için bu ilacı reçete edebilir.

S. Pregabalin’in çeşitli rolleri vardır. Her hastalık için aynı şekilde mi çalışır?

Hayır, Pregabalin farklı hastalıklar için farklı şekillerde çalışır. Epilepside beyindeki anormal elektriksel aktiviteyi azaltarak nöbetleri durdurur. Kronik ağrıda, beyinden omurgaya giden ağrı mesajlarını engeller.

S. Zona kaynaklı ağrı için bana Pregabalin reçetesi verildi. Ağrıdan ne zaman kurtulmayı bekleyebilirim?

Pregabalin alırken tam faydaları görmek birkaç hafta sürebilir. Bununla birlikte, insanlar Pregabalin’e başladıktan bir hafta sonra ağrıdan kurtuldular.

S. Pregabalin’i ne kadar süre almam gerekiyor?

Pregabalin’in kullanım süresi, bu ilacı aldığınız duruma bağlıdır. Epilepsi için alıyorsanız ve o zaman size etkili bir şekilde yardımcı oluyorsa, yıllarca devam etmeniz gerekebilir. Nöropatik veya fibromiyalji ağrısı için alıyorsanız, semptomlarınız düzeldiğinde muhtemelen birkaç ay daha almaya devam etmeniz gerekecektir. Bu, sorunun geri gelmemesini sağlayacaktır. Doktorunuza danışmadan bu ilacı almayı bırakmamanız tavsiye edilir.

S. Kendimi iyi hissetsem bile Pregabalin almaya devam etmem gerekli mi?

Evet, kendinizi iyi hissetseniz bile Pregabalin almayı bırakmamalısınız. Epilepsi için alıyorsanız ve tüketimini aniden durdurursanız, durmayacak nöbetleriniz olabilir. Aniden durdurmak, yoksunluk belirtilerine neden olabilir ve anksiyete, uyku güçlüğü, mide bulantısı, ağrı ve terleme yaşayabilirsiniz. Pregabalin dozu kademeli olarak azaltılırsa bunlar önlenebilir.

S. Pregabalin bağımlılık yapar mı?

Pregabalin bağımlılığı, yetkisiz nedenlerle alan kişilerde daha yaygındır. Pregabalin’i önerilen dozlardan fazla veya uzun süre almak da bağımlılığa neden olabilir. Buna ek olarak, uyuşturucu kullanımı öyküsü olan herhangi bir kişi asla Pregabalin kullanmamalıdır. Pregabalin’e fiziksel olarak bağımlı hale geldiğinizi düşünüyorsanız, derhal doktorunuzu bilgilendirin.

S. Diazepam ve Pregabalin’i birlikte alabilir miyim?

Evet, Pregabalin ve Diazepam birlikte kullanılabilir. Ancak, bu ilaçların her ikisi de aşırı aktiviteyi bastırmak için beyin üzerinde hareket ettiğinden, yan etkilerin artması ihtimali olabilir.

S. Pregabalin kullanımı kilo alımına neden olabilir mi?

Evet, Pregabalin açlığınızı arttırdığı için kilo almanıza neden olabilir. Düzenli fiziksel egzersiz ve düşük kalorili yiyeceklerle dengeli bir diyet, kilonuzu sabit tutmanıza yardımcı olabilir. Kilonuzu sabit tutmak için başka endişeleriniz varsa bir diyetisyene danışın.

Yorum yapın