FUSIX DERMACORT %2 + %0.1 KREM (30 GR)

FUSIX DERMACORT %2 + %0.1 KREM (30 GR) Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD:8699525350077
ETKİN MADDE:FUSIDIK ASIT + BETAMETAZON
REÇETE:NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL:IMAL
EŞDEĞER KODU:E206D
SGK ETKİN MADDE KODU:SGKF36
SGK KAMU NO:A17603
ATC KODU:D07CC01
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ:0-
FİRMA ADI:DEVA HOLDING
BİRİM/CİNSİ:MG
AMBALAJ MİKTARI:30

ATC Sınıflandırması

D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
D07 – DERMATOLOJİK KORTİKOSTEROİD PREPARATLARI
D07C – ANTİBİYOTİKLERLE KOMBİNE KORTİKOSTEROİDLER
D07CC – ANTİBİYOTİKLERLE KOMBİNE GÜÇLÜ KORTİKOSTEROİDLER
D07CC01 – BETAMETAZON VE ANTİBİYOTİKLER

İlacın kısa özeti

Fusix Dermacort %2 + %0,1 krem

Fusix Dermacort, fusidik asit ve betametazon valerat içeren 30 g’lık alüminyum tüpte sunulmaktadır.
Cilt üzerine kullanılır.

Etkin madde: Her bir gram krem, 20 mg fusidik asit (sığır sütü tozundan üretilir) ve 1 mg betametazona eşdeğer 1,214 mg betametazon valerat içerir.

Yardımcı madde(ler): Setostearil alkol, makrogol setostearil eter, klorokresol, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, sıvı parafin, beyaz yumuşak parafin, sodyum hidroksit, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Fusix Dermacort nedir ve ne için kullanılır?
 2. Fusix Dermacort’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Fusix Dermacort nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Fusix Dermacort’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Fusix Dermacort nedir ve ne için kullanılır?

Fusix Dermacort, etkin madde olarak fusidik asit (sığır sütü tozundan üretilir) ve betametazon valerat içermektedir.

Fusix Dermacort’un içeriğindeki etken maddelerden biri (fusidik asit) bakterilerin üremesini önlerken, diğer etkin madde (betametazon) ise antiinflamatuar etkiye sahip olup, kaşıntıyı azaltır.

Fusix Dermacort, deri hastalıklarına ve inflamasyona (yangıya) karşı kullanılır.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Fusix Dermacort’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Fusix Dermacort’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Fusidik aside, betametazona ya da içeriğindeki diğer maddelerden birine veya birden fazlasına karşı aşırı duyarlılık,
 • Yüzde, özellikle burun, yanaklar ve alında kızarıklığın eşlik ettiği inflamasyon benzeri bir cilt hastalığı (akne rozase)
 • Burun ve ağız çevresinde kırmızı lekelerin (ağız çevresi dermatiti) eşlik ettiği inflamasyon
 • Akne (ergenlik sivilcesi) veya akneli alanlar
 • Mantarlara veya virüslere bağlı cilt hastalıkları (örneğin verem, frengi, uçuk, zona veya suçiçeği)
 • Deride yara

Fusix Dermacort’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • Çocuklar, yüz bölgesi, geniş cilt alanları, cildin dar giysilerin altında kalan bölgeleri veya cilt kıvrım yerlerinin tedavisi için sadece doktorunuza danışarak kullanınız.
 • Fusix Dermacort’u doktorunuza danışmadan, gerektiğinden daha uzun süre ve 4 haftadan uzun süre kullanmayınız.
 • Fusix Dermacort’un gözler, açık yaralar veya muköz membranlara değmesinden kaçınınız.
 • Hasarlı cilde, ince ve hassas cilt ya da akne üzerine uygulamadan kaçınınız.
 • Rektum ya da cinsel organların çevresinde sadece kısa süreli kullanınız.
 • Aşırı duyarlılık gelişmesi durumunda doktorunuza başvurunuz.
 • Fusix Dermacort uzun süreli kullanıldığı takdirde böbrek üstü bezlerinde hormon oluşumu azalabilir. Bu nedenle, ciddi şekilde yaralandıysanız, ciddi bir enfeksiyonunuz varsa (örneğin zatürre) ya da ameliyat olacaksanız, doktorunuza bildiriniz.
 • Kan ve idrar testleriniz yapılacaksa, Fusix Dermacort tedavisi almakta olduğunuzu daima belirtiniz.
 • Fusix Dermacort var olan bir enfeksiyonu maskeleyebilir ve iyileşmesini geciktirebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Fusix Dermacort’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Fusix Dermacort cilde uygulandığından besinlerden bağımsız olarak kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebe kadınlarda Fusix Dermacort kullanılması önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren annelerin Fusix Dermacort kullanması önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

Fusix Dermacort’un araç ve makine kullanma becerinizi etkilediğine dair hiçbir bilgi yoktur.

Fusix Dermacort’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) ya da gözlerde mukoz membranlarda irritasyona sebebiyet verebilir.

İçeriğinde bulunan klorokresol alerjik reaksiyona sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Fusix Dermacort nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Fusix Dermacort lezyonlara günde 2 veya 3 kez uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Fusix Dermacort cilt üzerine haricen uygulanır.

Uygulamayı takiben, eğer yara ellerde değilse, eller her seferinde mutlaka yıkanmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda topikal kortikosteroid içeren ilaçların kullanımı etkili tedavi elde edilebilecek en düşük miktarla sınırlandırılmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi çocukların büyüme ve gelişmesini etkileyebilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımına ilişkin kısıtlama yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur. Betametazon karaciğerde metabolize edildiğinden karaciğer yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır.

Eğer Fusix Dermacort’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Fusix Dermacort kullandıysanız:

Fusix Dermacort kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Fusix Dermacort kullanmayı unutursanız

İlacı kullanmayı unuttuysanız, anımsar anımsamaz kullanın ve daha sonra düzenli uygulama biçimiyle devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Fusix Dermacort ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Fusix Dermacort tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

Uzun süreli kullanımı takiben ilaç kesilirken, hastalığın kızarıklık, yanma ve batma şeklindeki alevlenmelerini önlemek açısından ani kesilmemeli, dozu yavaş yavaş azaltılarak kesilmelidir.

Yan etkileri

4. Fusix Dermacort’un olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Fusix Dermacort’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Fusix Dermacort’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Fusix Dermacort’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yaralanma, ameliyat ya da şiddetli infeksiyonda (örneğin zatürre) ciddi şok durumları,
 • Karın ve boyun bölgesinde yağlanma, mermi kafa, kızarık yüz, diyabet, kan basıncında aşırı artma, kasların yoğunluğunda azalma,
 • Cilt altında kapillerde yumaksı görünüm,
 • Çocuklarda büyümenin yavaşlaması ve kilo alımının normalden az olması,
 • Çocuklarda kafa içi basıncının artması nedeniyle sürekli baş ağrısı ve gözlerde ağrı, Eller ve ayaklar ya da tüm vücutta cerahatli kabartıların eşlik ettiği psöriyaz (sedef).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın          : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın                 : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan  : 100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek                 : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek          : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor            : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın olmayan:

 • Deri hastalığının alevlenmesi
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Kontakt dermatit ve deride kızarıklık şeklinde deri döküntüleri
 • Deri iritasyonu
 • Deride kaşıntı
 • Deri kuruluğu, deride yanma ve batma hissi

Çok seyrek:

 • Alerjik reaksiyonlar
 • Deride incelme
 • Derideki kılcal damarlarda genişleme

Sıklığı bilinmeyen:

Deride çatlaklar, kıl kökü iltihabı (folikülit), aşırı kıllanma (hipertrikoz), ağız çevresinde iltihabi durum (perioral dermatit), alerjik kontakt dermatit, deride renk kaybı (depigmentasyon), göz içi basıncı artışı (glokom), böbrek üstü bezlerinin fonksiyonlarının baskılanması (adrenokortikal süpresyon).

Bunlar Fusix Dermacort’un ciddi olmayan veya ciddi sayılmayabilecek yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 3140008 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Saklanması

5. Fusix Dermacort’un saklanması

Fusix Dermacort’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Fusix Dermacort’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Fusix Dermacort’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Deva Holding A.Ş.

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel: 0212 692 92 92

Faks: 0212 697 00 24

Üretim yeri:

Deva Holding A.Ş.

Kapaklı / TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 19/02/2018 tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

Fusix Dermacort %2 + %0.1 Krem (30 Gr)’ın Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

SGK İlaç Ödeme Durumu:  İlaç SGK tarafından ödenmektedir.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenir
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenir
 • Yatan                           : Ödenir

Fiyatı nedir?

Fusix Dermacort %2 + %0.1 Krem (30 Gr)’ın fiyatı: 82,22 TL’dir.

Muadil İlaçlar

FUCICORT 20MG/G +1 MG/G KREM (30 G)

FUCITEC PLUS %2 / %0,1 KREM (30 G)

FUSIX DERMACORT %2 + %0.1 KREM (30 GR)

STAFINE CORT %2 + %0.1 KREM (30 G)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir