DILOPIN 5 MG 20 TABLET

DILOPIN 5 MG 20 TABLET
DILOPIN 5 MG 20 TABLET

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD: 8699523010232
ETKİN MADDE: AMLODIPIN
REÇETE: NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL: IMAL
EŞDEĞER KODU:
SGK ETKİN MADDE KODU: SGKEQE
SGK KAMU NO:
ATC KODU: C08CA01
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ: 3
FİRMA ADI: MUNIR SAHIN
BİRİM/CİNSİ: MG
AMBALAJ MİKTARI: 20

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM

C08 – Kalsiyum Kanal Blokerleri

C08C – Seçici kalsiyum kanal blokerleri

C08CA01 – Amlodipin

İlaç Hakkında Kısa Özet

İlacın etken maddesi  Amlodipin besilat’tır. Dilopin 5 mg Tablet, kan damarlarını daraltarak kan basıncının yükselmesine sebep olan ‘‘anjiyotensin II’’ isimli maddenin  kan damarlarını daraltmasını önler. Kan damarlarını genişletici etkisiyle kan dolaşımını kolaylaştırır ve böylece kan basıncı düşer. Dilopin, yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon- hipertansiyon)  ve anjina (göğüs ağrısı) tedavisinde kullanılmaktadır.

Dilopin 5 mg tablet

Dilopin 20, 30 ve 90 tabletlik blister ambalajda bulunur.
Her tablet 5 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir.
Ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı  söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. Dilopin nedir ve ne için kullanılır?
 2. Dilopin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Dilopin nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. Dilopin’in saklanması

     Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Dilopin nedir ve ne için kullanılır?

Dilopin’ ağız yolu ile alınır ve her tablet 5 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat içerir. Kalsiyum antagonistleri olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.

Dilopin yüksek kan basıncının (hipertansiyon) veya angina adı verilen belirli tip göğüs ağrısının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı, kanın damarlara yaptığı baskıdan oluşur. Dilopin damarların genişlemesini, kanın damarlarda daha kolay dolaşmasını sağlayarak kan basıncını düşürür.

• Angina, kalp kasının bir kısmına yeterli kan gitmediğinde oluşan ağrı veya rahatsızlık hissidir. Angina genellikle göğüs bölgesinde baskı veya sıkıştırıcı ağrı şeklinde hissedilir.Bazen bu ağrı kollarda, omuzlarda, boyunda çenede veya sırtta da hissedilir. Dilopin bu ağrıyı geçirebilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Dilopin kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Dilopin’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

Eğer;

• Dilopin’in etkin maddesi olan amlodipine, dihidropridinlere veya içeriğindeki herhangi bir bileşene veya kan basıncını düşüren benzer ilaçlara (herhangi bir kalsiyum antagonistleri) karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılık). Bu durum kaşıntı, deri kızarıklığı veya nefes darlığı şeklinde olabilir.

Dilopin’i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız.

Eğer aşağıdaki durumlardan biri varsa veya geçirdiyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz:

• Yakın zamanda kalp krizi (son aylar içinde)

• Karaciğer hastalığı

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Dilopin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkol ile birlikte kullanıldığında ilacın kan seviyeleri üzerinde önemli bir etki gözlenmemiştir.

Dilopin’in greyfurt veya greyfurt suyu ile kullanımı; bazı hastalarda yüksek plazma seviyelerine bağlı olarak kan basıncı düşürme etkisinde artışa neden olabileceğinden önerilmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Dilopin’in insanlarda gebelik dönemindeki güvenliüği saptanmamıştır. Bu sebeple, hamileyseniz ancak daha emin bir tedavi alternatifi olmadığında ve hastalığınızın sizin ve bebeğiniz için daha büyük risk taşıdığı hallerde doktorunuz Dilopin’i tavsiye edebilir. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız Dilopin almadan önce doktorunuza söyleyiniz.

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemi kullandığından emin olmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DİLOPIN’in insanlarda emzirme dönemindeki emniyeti saptanmamıştır.

Araç ve makina kullanımı

Dilopin kullanımının, araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi olması beklenmemektedir.

Dilopin’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün her tablette 1 mmol (23 mg)Man daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız; doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz:

• HIV enfeksiyonunda kullanılan ritonavir adındaki ilaç

• Mantar enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar (ketokonazol veya itrakonazol)

• Yaşlı hastalar: yüksek kan basıncı ve göğüs ağrısı tedavisinde kullanılan diltiazem adındaki ilaç

• Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampisin isimli ilaç

• Hafif depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir tedavi olan sarı kantaron  Genç hastalar: bir antibiyotik olan eritromisın isimli ilaç

Nasıl kullanılır?

3. Dilopin nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Olağan başlangıç dozu günde bir defa bir (5 mg) tablettir.

Dilopin kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Kullanacağınız tabletleri elinizde bulundurmanız önemlidir. Doktorunuzu görmeden önce tabletlerinizin bitmesini beklemeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınır.

Dilopin’in her gün aynı saatte suyla alınması en iyi uygulama yoludur.

Çocuklarda kullanımı

6-17 yaşlar arasındaki çocuk hastalarda önerilen antihipertansif oral doz günde bir kez 2.5-5 mg’dır. Günde 5 mg’m üzerindeki dozlar çocuk hastalarda incelenmemiştir. Dilopin’in 6 yaşın altındaki hastalarda kan basıncı üzerine etkisi bilinmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

Özel kullanım durumları

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır. Dilopin’in etkin maddesi amlodipin diyaliz edilmez.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz Dilopin dozunu ona göre ayarlayacaktır.

Eğer Dilopin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Dilopin kullanırsanız

Dilopin ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Dilopin’i kullanmayı unuttuysanız

Endişelenmeyiniz. Dilopin’i almayı unutursanız, hatırladığınızda hemen alınız. Eğer son dozdan sonra 12 saat geçtiyse, bu dozu tamamen atlayınız. Bir sonraki dozu kullanmanız gereken zamanda almız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Dilopin ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz Dilopin’i ne kadar süre kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kesmeyiniz.

Dilopin’in nasıl kullanılacağına ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuz veya eczacınıza sorunuz.

Yan etkileri nelerdir?

4. Dilopin’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Dilopin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100), seyrek (>1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000) ve bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdaki yaygın yan etkiler rapor edilmiştir. Bu yan etkiler problem yaşamanıza neden oluyorsa veya bir haftadan uzun sürerse, doktorunuz ile temasa geçiniz.

Yaygın

• Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku basması, yüzde kızarma

• Çarpıntı (palpitasyon), cilt kızarması

• Karın ağrısı, hastalık hissi (bulantı)

• Ayak bileklerinin şişmesi (ödem), yorgunluk

Diğer rapor edilmiş olan yan etkiler aşağıda liste!enmiştir. Bu yaıı etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında aşağıda yer almayan herhangi bir yan etki fark ederseniz , doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Yaygın olmayan

• Kılcal damar duvarlarından kan sızmasına bağlı olarak deri ve mukozolar üzerinde başlangıçta kırmızı sonra morumsu renk alan nokta şeklinde kanama odakları görülmesi ile ilgili durum (purpura), trombosit kan pulcuğunda azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni)

• Kan şekerinde yükselme

• Duygudurum dalgalanmaları, uykusuzluk, cinsel güçsüzlük

• Titreme, tat almada bozulma, baygınlık geçirme, güçsüzlük, terlemede artış, duyu azalması (hipoestezi), uyuşma (paraestezi), el ve ayaklarda ağrılı uyuşukluk (peri ferik nötropeni)

Görme bozukluğu, kulak çınlaması

• Düşük kan basıncı, kan damarları iltihabı (vaskülit)

• Nefes darlığı (dispne), aksırma, burun akması, öksürük

• Bağırsak hareketlerinde değişiklik, sindirim güçlüğü (gastrit dahil), ağız kuruluğu, kusma, diş eti büyümesi (diş eti hiperplazisi)

• Saç dökülmesi, terlemede artış, ciltte kaşıntı, ciltte yer yer kızarıklık, deride renk değişikliği, kurdeşen (ürtiker)

• Özellikle geceleri sık idrara çıkma, idrar ile ilgili bozukluk, göğüs ağrısı, güçsüzlük, ağrı, kas krampları, sırt ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı

• Kilo artışı veya azalması

• Erkeklerde göğüslerin büyümesi

Seyrek

Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem), genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık durumu (eritema multiforma)

Çok seyrek

• Alerjik reaksiyon

• Kalp krizi, kalp atım düzensizliği

Karaciğer iltihabı (hepatit), karaciğer fonksiyon bozuklukları, deride sarılaşma (sarılık)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nasıl saklanmalı?

5. Dilopin’ nın saklanması

Dilopin‘i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Dilopin’i kullanmayınız.

Kullanma Talimatı

Dilopin 5 Mg 20 Tablet Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

SGK İlaç Ödeme Durumu:  İlaç SGK tarafından ödenmektedir.

Fiyatı nedir?

Dilopin 5 Mg 20 Tablet fiyatı: 21,29 TL’dir.

Muadil İlaçlar

AMLODIS 10 mg 20 tablet

AMLODIS 5 mg 20 tablet

AMLOHEX 10 mg 20 tablet

AMLOHEX 10 mg 30 tablet

AMLOHEX 5 mg 20 tablet

AMLOHEX 5 mg 30 tablet

AMLOKARD 10 mg 30 tablet

AMLOKARD 10 mg 90 tablet

AMLOKARD 5 mg 30 tablet

AMLOKARD 5 mg 90 tablet

AMLOVAS 10 mg 20 tablet

AMLOVAS 10 mg 30 tablet

AMLOVAS 10 mg 90 tablet

AMLOVAS 5 mg 20 tablet

AMLOVAS 5 mg 30 tablet

AMLOVAS 5 mg 90 tablet

AS-AMLO 10 mg 30 tablet

AS-AMLO 5 mg 30 tablet

CARLOPINE 10 mg 30 tablet

DILOPIN 10 mg 20 tablet

DILOPIN 10 mg 20 tablet { Umut İlaç }

DILOPIN 10 mg 30 tablet

DILOPIN 10 mg 30 tablet { Umut İlaç }

DILOPIN 5 mg 20 tablet {MUNIR SAHIN}

DILOPIN 5 mg 20 tablet { Umut İlaç }

DILOPIN 5 mg 30 tablet

DILOPIN 5 mg 30 tablet { Umut İlaç }

FIXODIP 10 mg 20 efervesan tablet

FIXODIP 10 mg 20 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

FIXODIP 10 mg 30 efervesan tablet

FIXODIP 10 mg 30 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

FIXODIP 5 mg 20 efervesan tablet

FIXODIP 5 mg 20 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

FIXODIP 5 mg 30 efervesan tablet

FIXODIP 5 mg 30 efervesan tablet { Neutec Inhaler }

MONOVAS 10 mg 90 tablet

MONOVAS  10 mg 30 tablet

MONOVAS 5 mg 30 tablet

MONOVAS 5 mg 90 tablet

NIPIDOL 10 mg 20 tablet

NIPIDOL 10 mg 30 tablet

NIPIDOL 10 mg 90 tablet

NIPIDOL 5 mg 20 tablet

NIPIDOL 5 mg 30 tablet

NIPIDOL 5 mg 90 tablet

NORDAY 10 mg 30 tablet

NORLOPIN 10 mg 30 tablet

NORLOPIN 10 mg 90 tablet

NORLOPIN 5 mg 20 tablet

NORLOPIN 5 mg 90 tablet

NORMOPRES 10 mg 30 tablet

NORMOPRES 5 mg 30 tablet

NORVADIN 10 mg 20 tablet

NORVADIN 10 mg 30 tablet

NORVADIN 5 mg 20 tablet

NORVADIN 5 mg 30 tablet

NORVASC 10 mg 30 tablet

NORVASC 10 mg 90 tablet

NORVASC 5 mg 30 tablet

NORVASC 5 mg 90 tablet

PENVASC 10 mg 30 tablet {Pensa}

PENVASC 10 mg 90 tablet

PENVASC 5 mg 30 tablet

S-NOR 2.5 mg 30 tablet

S-NOR 5 mg 30 efervesan tablet

VASOCARD 10 mg 30 tablet

VASOCARD 10 mg 30 tablet { Teva }

VASOCARD 10 mg 90 tablet

VASOCARD 5 mg 30 tablet

VASOCARD 5 mg 30 tablet { Teva }

VASOCARD 5 mg 30 tablet { Teva }

VASOCARD 5 mg 90 tablet

VASONORM 10 mg 20 tablet

VASONORM 10 mg 30 tablet

VASONORM 5 mg 20 tablet

VASONORM 5 mg 30 tablet

VAZKOR 10 mg 20 tablet

VAZKOR 10 mg 30 tablet

VAZKOR 10 mg 90 tablet

VAZKOR 5 mg 20 tablet

VAZKOR 5 mg 30 tablet

VAZKOR 5 mg 90 tablet

Etkin Maddeler

Amlodipin

Amlodipin, Hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve Angina (kalbe bağlı göğüs ağrısı) tedavisinde kullanılır.
Amlodipin bir kalsiyum kanal blokeridir. Yüksek tansiyonda kan damarlarını gevşeterek üzerlerindeki basıncı azaltarak kan basıncını normalleştirir, böylece vücuttaki kan akışını iyileştirir. Vücuttaki artan kan akışı, kalbe binen iş yükünü azaltarak kalp kaslarını daha da rahatlatır. Ayrıca vücuttaki oksijen akışını iyileştirir, böylece kalple ilgili göğüs ağrısını önler.

Uzman Tavsiyesi

Amlodipin için uzman tavsiyesi

 • Kan basıncınızı iyileştirmek ve/veya anjina ataklarının sayısını ve şiddetini azaltmak için size Amlodipin reçete edilmiştir.
 • Kan basıncını düşürmek, gelecekteki kalp krizi ve felç olasılığını azaltır.
 • Almayı hatırlamanıza yardımcı olması için her gün aynı saatte alın.
 • Özellikle Amlodipin’i ilk kullanmaya başladığınızda, kan basıncınızda ani bir düşüş meydana gelebilir. Baş dönmesi veya bayılma olasılığını azaltmak için, oturuyorsanız veya uzanıyorsanız, yavaşça kalkın.
 • Ayak bileği veya ayak şişmesine neden olabilir. Şişmeyi azaltmak için otururken bacaklarınızı kaldırın.
 • Geçmezse doktorunuzla konuşun.
 • Baş dönmesine neden olabilir. Amlodipinin sizi nasıl etkilediğini bilene kadar zihinsel odaklanma gerektiren herhangi bir faaliyette bulunmayın veya araç sürmeyin.
 • Hamileyseniz, hamilelik planlıyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuzu bilgilendirin.

Soru ve Cevaplar

S. Amlodipinin etkisi ne kadar sürer?

Amlodipin alındığı gün etkisini göstermeye başlar. Ancak, tam etkiyi görmek haftalar alabilir. Kendinizi daha iyi hissetseniz veya önemli bir fark görmeseniz bile ilacı almaya devam etmelisiniz. Herhangi bir endişeniz varsa veya ilacı aldıktan sonra kendinizi daha kötü hissediyorsanız doktorunuza danışın.

S. Amlodipin kaşıntıya neden olur mu?

Amlodipin, nadir görülen bir yan etki olmasına rağmen bazı hastalarda kaşıntıya neden olabilir. Bununla birlikte, şiddetli kaşıntı yaşarsanız, doktorunuza başvurun.

S. Amlodipin böbrekler için kötü mü?

Hayır, Amlodipinin böbrek problemlerinde kötüleşmeye neden olduğuna dair bir kanıt yoktur. Amlodipin böbrek sorunları olan hastalarda normal dozlarda kullanılabilir. Aslında tansiyon düşürücü etkisi, hipertansiyon nedeniyle böbreklerin yaralanmasını önlemeye yardımcı olur.

S. Amlodipin’i sabah mı yoksa gece mi almalıyım?

Amlodipin günün herhangi bir saatinde alınabilir. Genellikle sabah alınması tavsiye edilir, ancak doktorunuz akşam da almanızı önerebilir. Almayı hatırlamanız ve vücutta tutarlı ilaç seviyelerinin korunması için her gün aynı saatte almalısınız.

S. Amlodipin’i ne kadar süreyle almam gerekiyor?

Amlodipin’i doktorunuz almanızı önerdiği sürece almaya devam etmelisiniz. Ömür boyu almanız gerekebilir. Kendinizi iyi hissetseniz veya kan basıncınız iyi kontrol edilmiş olsa bile ilacı almayı bırakmayın. Amlodipin almayı bırakırsanız, kan basıncınız tekrar yükselebilir ve durumunuz kötüleşebilir.

S. Amlodipin bir beta bloker midir?

Hayır, Amlodipin bir beta bloker değildir. Kalsiyum kanal blokerleri olarak bilinen bir ilaç sınıfına aittir. Kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürür, böylece kan damarlardan kolayca akabilir.

S. Amlodipinin ciddi yan etkileri nelerdir?

Amlodipin, karaciğer sorunları (ciltte sararma, bulantı, kusma ve iştahsızlık), pankreatit (şiddetli mide ağrısı, mide bulantısı ve kusma) ve kalp krizinin göstergesi olabilen tekrarlayan göğüs ağrısı gibi bazı ciddi yan etkilere neden olabilir. . Ancak bu yan etkiler nadiren görülür. Doktorunuzun size bu ilacı reçete ettiğini unutmayın, çünkü size sağlayacağı yarar, olası yan etki riskinden daha fazladır. Doktorunuzun tavsiyesine uyun.

S. Amlodipin alırken nelerden kaçınırım?

Herhangi bir yeni reçeteli veya reçetesiz ilaç veya takviyeye başlamadan önce doktorunuza danışın. Düşük sodyum ve az yağlı diyet yapın ve doktorunuzun önerdiği şekilde yaşam tarzı değişikliklerine uyun. Amlodipin alırken greyfurt (chakotra) yemekten veya greyfurt suyu içmekten kaçının. Sigara içmeyi ve alkol almayı bırakın, çünkü bu kan basıncınızı düşürmeye ve kalp problemlerini önlemeye yardımcı olur.

S. Amlodipin kullandıktan sonra ayak bileğimde ödem ve şişlik oluştu. Ne yapmalıyım?

Amlodipin, ayak bileği veya ayak şişmesine neden olabilir. Şişmeyi azaltmak için otururken bacaklarınızı kaldırın. Geçmezse doktorunuzla konuşun.

Yorum yapın