DESNORM 5 MG 30 EFERVESAN TABLET

DESNORM 5 MG 30 EFERVESAN TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

İ.BARKOD:8680881022418
ETKİN MADDE:DESLORATADIN
REÇETE:NORMAL RECETE
İTHAL/İMAL:IMAL
EŞDEĞER KODU:
SGK ETKİN MADDE KODU:
SGK KAMU NO:
ATC KODU:R06AX27
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ:0-
FİRMA ADI:NEUTEC ILAC SAN.
BİRİM/CİNSİ:MG
AMBALAJ MİKTARI:30

ATC Sınıflandırması

R – SOLUNUM SİSTEMİ
R06 – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
R06A – SİSTEMİK KULLANILAN ANTİHİSTAMİNİKLER
R06AX – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN DİĞER ANTİHİSTAMİNİKLER
R06AX27 – DESLORATADİN

İlacın Kısa Özeti

Desnorm 5 mg efervesan tablet

Desnorm, 5 mg desloratadin içeren sarı benekli, beyaz renkte, düz yüzeyli, yuvarlak efervesan tabletler şeklindedir.
Desnorm, 20 ve 30 efervesan tablet içeren plastik tüp / silikajelli plastik kapak ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her efervesan tablet 5 mg desloratadin içerir.
Yardımcı maddeler: Sitrik asit, sodyum bikarbonat, maltodekstrin, sorbitol (E 420), aspartam (E 951), asesülfam potasyum ve böğürtlen aroması içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

 1. Desnorm nedir ve ne için kullanılır?
 2. Desnorm’a kallanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Desnorm nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkileri nelerdir?
 5. Desnorm’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. Desnorm 5 Mg 30 Efervesan Tablet nedir ve ne için kullanılır?
• Desnorm, sizde uyku hali oluşturmayan antialerjik bir ilaçtır. Sizdeki alerjik reaksiyonun ve belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.
• Desnorm, saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit) ile ilişkili hapşırık, burunda akıntı ve kaşıntı, damakta kaşınma ve gözlerde kaşınma, kızarıklık, yaşarma ve öksürük gibi alerjik rinit belirtileri giderir.
• Ayrıca, kaşıntı ve deride kabartı ve kızarıklık gibi kronik idiyopatik ürtiker ile ilişkili semptomların giderilmesinde endikedir.
• Desnorm ayrıca, alerjinin yol açtığı bir deri hastalığı (kronik idiyopatik ürtiker) ile birlikte kaşıntının giderilmesi, derideki kabartı ve kızarıklık gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında da kullanılır.

• Desnorm erişkinler ve çocuklarda (12 yaş ve üzeri) kullanılır.
Bu ilacı almanız ile belirtiler tüm gün boyunca giderilmiş olur ve normal günlük aktiviteleriniz ve uykunuza yeniden kavuşmanıza yardımcı olur.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. Desnorm 5 Mg 30 Efervesan Tablet kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Desnorm’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler Desnorm’u aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:
Eğer;
• Desloratadin, loratadin veya Desnorm’un içeriğindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı duyarlı (alerjik) iseniz.

Desnorm’u aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:
Eğer;
Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk var ise. Bu durum sizin için geçerliyse veya bundan emin değilseniz, bu ilacı kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir donemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”
Desnorm’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Desnorm aç ya da tok karna alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Desnorm’un hamile kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Desnorm’un emziren kadınlarda kullanımı önerilmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

Önerilen dozlarda, Desnorm’un sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok nadir olarak, bazı kişilerde araç sürme ya da makine kullanımını etkileyebilen uyku hali oluşabilir.

Desnorm’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Aspartam için uyarı:

Desnorm’da aspartam bulunmaktadır. Aspartam bir fenilalanin kaynağıdır ve fenilketonürisi (ender rastlanan kalıtsal bir hastalık) olan hastalar için zararlı olabilir.

Sodyum için uyarı:

Desnorm her dozunda 5,6 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Sorbitol için uyarı:

Desnorm sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz

Potasyum için uyarı:

Desnorm 0,1 mmol potasyum ihtiva eder. Bu durum, böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Desnorm’un diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasıl kullanılır?

3. Desnorm 5 Mg 30 Efervesan Tablet nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Erişkinler ve ergenler (12 yaş ve üzeri): Alerjik rinit (intermittan ve persistan alerjik rinit dahil olmak üzere) ve kronik idiyopatik ürtiker ile bağıntılı semptomların giderilmesi için, günde bir kez 5 mg’lık bir Desnorm kullanılır.
Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik rinitin tipini belirleyerek ne kadar süreyle Desnorm almanız gerektiğine karar verecektir.
Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit), aralıklı tip (intermittan) (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.
Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karsı alerji vb (alerjik rinit), kalıcı/sürekli tip (persistan) (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.
Alerjinin yol açtığı bir deri hastalığın (kronik idiyopatik ürtikerin) tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:
Desnorm’u bir bardak suda eritiniz. Sonra bardağı tamamıyla içiniz.

Değişik yaş grupları:
Erişkinler ve ergenler (12 yaş ve üzeri): Günde bir kez 1 tane Desnorm 5 mg alınız.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda etkinlik ve güvenilirliği henüz belirlenmemiştir. Bu nedenle Desnorm’un yaşlılarda kullanımı önerilmemektedir.

Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği:
Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda elde edilen verilere dayanarak başlangıç dozu olarak 5mg tablet gün aşırı tavsiye edilir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda etkinlik ve güvenilirliği belirlenmemiştir. Bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır.
Eğer Desnorm’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Desnorm kullandıysanız
Desnorm’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Desnorm’u yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alınan aşırı doz ile ilişkili yan etki gözlenmemiştir.
Eğer aşırı doz aldıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Desnorm’u kullanmayı unutursanız
Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu uygulayınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Yan etkileri

4. Desnorm 5 Mg 30 Efervesan Tablet’in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Desnorm’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aaıdakilerden biri olursa, Desnorm’u kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne bavurunuz:
• Vücudunuzda yaygın alerjik belirtiler oluşursa (deri döküntüsü, deride kızarıklık, ağız veya boyun bölgesinin yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi gibi)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aaıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne bavurunuz:
• Karaciğerinizle ilgili rahatsızlıklar
• Gerçekte olmayan şeyleri görme ya da işitme (Halüsinasyonlar)
• Nöbetler
• Kalpte çarpıntı ve kalbin hızlı atması
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :
• Ağız kuruluğu
• Baş ağrısı
• Baş dönmesi
• Karın ağrısı
• Kas ağrısı
• Sinirlilik
• Bitkinlik
• Uyuklama
• Uykusuzluk
• Hazımsızlık
• Mide bulantısı
• Kusma
Bunlar Desnorm’un hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Saklanması

5. Desnorm 5 Mg 30 Efervesan Tablet nasıl saklanmalı?

Desnorm’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.
Kullandıktan sonra tüpün ağzını kapatmayı unutmayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Desnorm’u kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Desnorm’u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:
Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Florya Asfaltı Florya İş Merkezi B Blok No:88/6
Bakırköy/İSTANBUL
Telefon: 0 212 481 79 52
Faks: 0 212 481 79 52

Üretim Yeri:
Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1.OSB. l.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA
Bu kullanma talimatı 30.04.2010 tarihinde onaylanmıştır.

Kullanma Talimatı

Desnorm 5 Mg 30 Efervesan Tablet Kullanma Talimatını görmek için tıklayın.

SGK Ödüyor mu?

SGK İlaç Ödeme Durumu:  EK-4/A Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer almadığı için SGK tarafından bedeli ödenmez.

Ödeme Detayları :

 • Ayaktan Raporsuz      : Ödenmez
 • Ayaktan Raporlu        : Ödenmez
 • Yatan                           : Ödenmez

Fiyatı nedir?

Desnorm 5 Mg 30 Efervesan Tablet fiyatı: 54,84 TL’dir.

Muadil İlaçlar

AERIUS 0.5 mg/ml 150 ml oral çözelti

AERIUS 0.5 mg/ml 150 ml şurup

AERIUS 150 ml şurup

AERIUS 5 mg 20 film tablet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir