CARDIOKET 5 MG 40 TABLET

CARDIOKET 5 MG 40 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD 8699587051134
ETKİN MADDE ISOSORBIT DINITRAT
FİRMA ADI ADEKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETE NORMAL RECETE
İTHAL-İMAL İMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİ FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 13,17 TL VE ALTINDA OLANLAR
BİRİM / CİNSİ MG
AMBALAJ MİKTARI 40
ATC KODU C01DA08
NFC KODU A01657
SGK ETKİN MADDE KODU SGKF6W

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C01 – KARDİYAK TEDAVİ
C01D – KALP HASTALIKLARINDA KULLANILAN VAZODİLATÖRLER
C01DA – ORGANİK NİTRATLAR
C01DA08 – IZOSORBİD DİNİTRAT

İlacın kısa özeti

CARDİOKET 5 mg Tablet

CARDİOKET, her bir tablette 5 mg isosorbid dinitrat içerir ve her kutuda 40 tablet vardır.
Dilaltından ya da ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablet, 5 mg isosorbid dinitrat içerir.
Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz (Avicel PH 102), patates nişastası, talk, susuz kolloidal silika, aluminyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. CARDİOKET nedir ve ne için kullanılır?
  2. CARDİOKET’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?
  3. CARDİOKET nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. CARDİOKET’in saklanması
    Başhkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. CARDİOKET nedir ve ne için kullanılır?

CARDİOKET, tablet formunda, isosorbid dinitrat adlı etken maddeyi içerir ve kalp hastalıklarında kullanılan damar genişleticiler (vazodilatörler) olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

CARDİOKET, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

Oral kullanımda;
• Koroner arter hastalığına bağlı olarak kalbin yeterli oksijen alamaması nedeniyle oluşan ani göğüs ağrılarının (anjina pectoris) önlenmesinde,
• Kalp yetersizliğinin şikayetlerinin tedavisinde glikozit (kalp yetmezliğinde kullanılır), diüretik (idrar söktürücü) ve arteryel vazodilatörlerle (damar genişleticilerle) birlikte kullanılır.
Dil altında çözündürülerek sublingual olarak;
• Anjina pektorisin (kalp kasının yeterince beslenemediği durumlarda gözlenen ani göğüs ağrısı) acil tedavisinde
• Ani gelişen sol kalp yetersizliğinde (kalbin kanı pompalama gücünün azalması)

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. CARDİOKET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CARDİOKET’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• İsosorbit dinitrat, diğer nitro bileşenleri veya CARDİOKET bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
• Ani (akut) dolaşım yetmezliğinde (şok, bayılma),
• Kalpteki sebeplere bağlı dolaşım bozukluğu (Kardiyojenik şok) (uygun önlemlerle kalbin gevşeme dönemi sonunda yeterli basıncın sağlanamadığı durumda)
• Kalp kaslarının kalınlaşması ile seyreden tıkayıcı kalp kası hastalığı (hipertrofik obstrüktif kardiomiyopati)
• Kalbin dışındaki zarın iltihabı (konstriktif perikardit)
• Kalbin dışındaki zarın içinde sıvı birikmesi (kardiyak tamponad)
• Şiddetli düşük tansiyon (hipotansiyon – büyük kan basıncının 90 mmHg’nın altında olması)
• Damarlarda dolaşım sıvısının azalması (hipovolemi)
• Şiddetli kansızlık (anemi)
• Kafatası içinde kanama (Serebral hemoraji)
• Kafa travması
• Göz tansiyonu
• Nitrat tedavisi sırasında, erkeklerde sertleşme sorunlarında kullanılan fosfodiesteraz inhibitörleri (örneğin sildenafil, tadalafil, vardenafil) adı verilen ilaçlar kullanılmamalıdır (Bkz. Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı)

CARDİOKET’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:
• Kalp krizi, sol kalp fonksiyonunda bozukluk (sol ventriküler yetmezlik) gibi düşük kalp dolum basınçları büyük tansiyonun 90 mm Hg’nin altına düşmesi gibi,
• Kalpten çıkan damarlarda veya kalp kapaklarında darlık (aortik ve/veya mitral stenoz)
• Kafa içi basıncın artmasıyla ilişkili hastalıklar
• Ayağa kalkma sonucu gelişen tansiyon düşüşü (ortostatik bozukluk)
• Troid bezinin az çalışmasına bağlı troid hormonlarının azlığı (hipotroidi), vücut sıcaklığında düşme (hipotermi), beslenme yetersizliği (malnutrisyon),
• Ciddi karaciğer ve böbrek hastalıkları
• Bazı hastalarda duruşa bağlı tansiyon düşüklüğü (postural hipotansiyon) ve bayılma (senkop) yapabilir.

İlaca karşı tolerans gelişmesinin (ilacın etkinliğinin azalması) yanı sıra diğer nitrat tipi ilaçlarla çapraz toleransın (başka bir nitratlı ilaçla önceden yapılan tedavi nedeniyle ilacın etkisinin azalması) gelişmesi tanımlanmıştır. Etkinin azalmasını veya yok olmasını önlemek için, sürekli olarak yüksek dozların alınmasından kaçınılmalıdır.

Son zamanlarda fosfodiesteraz inhibitörü (örneğin sildenafil, tadalafil, vardenafil) kullanmışsanız, size CARDİOKET tedavisi uygulanmamalıdır.

CARDİOKET tedavisi alırken, erkeklerde sertleşme sorunlarında kullanılan fosfodiesteraz inhibitörlerini (örneğin sildenafil, tadalafil, vardenafil) içeren ürünlerin kullanılmaması gerekir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.